Bewaar geld niet thuis

Had ik maar nooit het geld van de bank gehaald en thuis in de kluis gelegd.

Dat zal de verzuchting zijn geweest van de persoon die de hoofdrol vervulde in de zaak die door het Gerechtshof Den-Bosch op 15 augustus jl. is beslecht.

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht.
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Casus

Wat was er gebeurd ? Simpel gezegd had moeder via een notariële akte (een algehele volmacht of levenstestament) een kind het recht gegeven om namens haar op te treden. Eén van de dingen die de gevolmachtigde had gedaan, was het contant ophalen van € 120.000,- van de bankrekening. Dat geld werd bewaard in het huis van de gevolmachtigde. Niet in een oude sok of onder een matras, maar netjes in een kluis (model Small).

Na het overlijden van moeder vroegen haar andere kinderen aan de gevolmachtigde wat er met het geld van moeder was gebeurd. De gevolmachtigde moest hen toen het slechte nieuws brengen. Er was bij haar thuis ingebroken en de kluis (met al het geld van moeder) was gestolen. Helaas was er dus geen erfenis meer om te verdelen.

Terugbetalen of niet ? Read more

Levenstestament in woord (maar nog niet in beeld)

Op 3 oktober jl. was ik te gast bij Tejo Verstappen bij RTV Maastricht.

Tejo Verstappen van RTV Maastricht – Het Beleg – in Centre Ceramique te Maastricht

Ik heb daar o.a. gesproken over het levenstestament/algehele volmacht.

Wil je het stuk nog eens beluisteren, klik dan hier.

Scroll dan op die pagina naar beneden en kies “Laad Meer”
En klik dan op de uitzending: Het Beleg 2017-10-02 11:00-12:00


(Nb: spoel door naar tot ongeveer 14:45 minuten na het begin.)

Read more

Erfenis ook gecremeerd

Bijna iedere maand ben ik te gast in de uitzending van Valkenburg Actueel op Falcon Radio. Samen met de presentatoren Joep Peters en Constant Nuytens praat ik de luisteraars bij over notariële zaken. 

Zo gek kun je het zelf niet bedenken

Onlangs besprak ik daarbij een situatie die een hoog “ je gelooft het niet” gehalte heeft. Sterker nog: het doet mij denken aan verhalen van Roald Dahl met een “twist in the tale”.

De casus

Een man was overleden en zijn zoon en dochter waren zijn enige erfgenamen. De dochter was, zoals dat heet, gemachtigd op de bankrekeningen van haar vader. Vlak na het overlijden van vader liet zijn dochter al zijn spaargeld overboeken naar een rekening die zij kort voor zijn overlijden had geopend. Pas na de overboeking werd de bank op de hoogte gebracht van het overlijden van vader. Daarop blokkeerde de bank zijn (nu lege) bankrekeningen. Enkele dagen later werd vader gecremeerd.

Zoon: Waar is het geld van pa ? Read more

Asbestsanering verplichting

Onlangs vroeg een Belgische klant of ik een koopcontract met hem kon doornemen vóórdat hij zou ondertekenen. Hij wilde namelijk een weekend-verblijf in Zeeland kopen en wist niet hoe de zaken op dat gebied in Nederland geregeld zijn.

We hebben samen het contract doorgenomen en ik heb aangegeven dat hij beter eerst nog met de gemeente kon overleggen. Want zeker in populaire toeristische gebieden kan het zijn dat niet-permanent gebruik niet zonder meer is toegestaan. 

Bijzondere toevoeging aan het koopcontract

In het contract stond een clausule die ik nog niet eerder had gezien. Het is gebruikelijk dat er iets wordt afgesproken over asbest. En dat was ook hier het geval. Er was nog iets aan toegevoegd door de makelaar. Die toevoeging was namelijk dat het een wettelijke verplichting is dat in 2024 alle asbest verwijderd moet zijn.

Nu ben ik geen expert op dit gebied, maar ik had direct de indruk dat er iets niet helemaal klopte met deze toevoeging. En dat bleek ook zo te zijn. Op de site van de Rijksoverheid staat namelijk duidelijk dat niet alle asbest uit gebouwen verwijderd hoeft te zijn, maar alleen daken, gemaakt met asbest(houdende materialen). Read more

Falcon Radio

Luister je mee naar Valkenburg Aktueel ?

Aan bod komen de fiscale nieuwtjes van Prinsjesdag (zoals de hypotheekrente aftrek), husband for one day, Salvador Dali en Het Graf met de Handjes,

Klik hier:

 

Huis op naam kinderen zetten. Deel 3

Klik hier voor Deel 2

C. Mogelijke oplossing voor Jan en Petra

Zijn er dan helemaal geen dingen die Jan en Petra kunnen doen om te voorkomen dat er erfbelasting betaald moet worden ?

KNB congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Of om te vermijden dat ze bij opname in een verzorgingshuis of verpleegkliniek hun “huis moeten opeten” vanwege de hoge eigen bijdrage voor de WLZ ?

Die zijn er zeker, maar vereisen wel maatwerk door de notaris. In het algemeen kan dan gedacht worden aan een zogeheten RADAR-testament, een Flex-testament, schenkingen (al dan niet op papier) en een algehele volmacht. Ik zal hier kort op ingaan. Read more

Nieuw Belgisch erfrecht. Ook van belang voor Nederbelgen.

Per 1 september 2018 wijzigt het Belgisch erfrecht op een aantal belangrijke punten.

Dat heeft gevolgen voor iedereen op wiens erfenis dit recht van toepassing is. Dat zijn niet alleen Belgen, maar ook Nederlanders die in België wonen (Nederbelgen).

Nu konden die al kiezen om Nederlands erfrecht op hun nalatenschap van toepassing te verklaren (dankzij de Europese erfrecht verordening).

Maar wat als je als Nederbelg (onbelast 10 jaar na je emigratie) aan je kinderen op papier al geschonken hebt ?

Is daar Nederlands of (het nieuwe) Belgische erfrecht op van toepassing ? Read more

Huis op naam kinderen zetten. Deel 2.

Klik hier voor Deel 1

B. Overdracht in volle eigendom

Naast de overdracht onder voorbehoud van de rechten van gebruik en bewoning door de ouders, is er nog een andere mogelijkheid. Namelijk de verkoop en levering van de hele of volle eigendom door de ouders aan de kinderen. Omdat de ouders in het huis willen blijven wonen, moeten daarover afspraken gemaakt worden.

Sinds de wijziging moeten die afspraken wel aan specifieke regels voldoen om problemen achteraf te voorkomen. Eenvoudig gezegd moeten de ouders jaarlijks een bepaalde minimum vergoeding betalen aan de kinderen om te voorkomen dat de waarde van de woning bij het overlijden van de langstlevende toch meegeteld wordt in de erfenis.

Die minimale vergoeding ligt best hoog. De ouders moeten namelijk een huur betalen aan de kinderen van niet minder dan 6% van de WOZ-waarde van de woning. In de situatie van Jan en Petra is dat dus een huur van minimaal € 13.500,- per jaar.

Read more

Huis op naam kinderen zetten. Deel 1

Geregeld krijg ik vragen of het interessant is om nu het huis op naam van de kinderen te zetten. Vaak blijkt de vragensteller er van uit te gaan dat hiermee (erf)belasting bespaard kan worden of dat men bang is voor de (hoge) Eigen Bijdrage voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) bij opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Hoewel de AWBZ inmiddels is vervallen en vervangen door de Wet langdurige zorg (WLZ), is de vraag nog steeds actueel.

Gezien de frequentie waarmee deze vraag gesteld wordt, ga ik graag daarop in. Houdt u er wel rekening mee dat deze column in algemene zin is geschreven en dus niet uw specifieke situatie beschrijft. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw notaris.

Read more

AirBnB in Amsterdam niet meer mogelijk ?

In Amsterdam klaagt men over de overlast van toeristen en dan (vooral) de verhuur van woningen via AirBnB.

Eerder heb ik geschreven over een rechterlijke uitspraak waardoor andere bewoners in een appartementen complex (via de Vereniging van Eigenaren) verhuur via AirBnB kunnen voorkomen.

De Gemeente Amsterdam heeft nu een nieuw instrument gevonden om verhuur via internet te stoppen:
bestuursrechtelijke boetes vanwege overtreding van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016. Read more