Hond en testament

Baasjes hebben vaak een bijzonder sterke band met hun hond. Daarom willen ze graag dat hun huisdier goed verzorgd achter blijft als zij zelf overlijden.

Ernst Loendersloot, Kandidaat notaris te Maastricht

Opvang regeling

Ik heb een keer een speciale regeling moeten opstellen om te zorgen dat er een pot met geld afgezonderd werd van de erfenis. Van dat bedrag moest dan ieder jaar een bepaald deel uitbetaald worden aan de opvang-baasjes. Daarmee konden deze dan de kosten van de dierenarts en dergelijke betalen. Die regeling heb ik zo opgesteld dat het geld niet in één keer uitbetaald zou worden om de pleeg-baasjes niet in de verleiding te brengen om de hond direct na overboeking van de pot in te laten slapen of vastgebonden aan een boom achter te laten.

Aanpassing testament door rechter Read more

Polis toch niet voor de onterfde kinderen

Lees jij alle kleine lettertjes ? En neem jij de gehele verzekeringspolis door ? Waarschijnlijk is het antwoord: nee. Toch kun je dat beter wel doen om problemen te voorkomen en kosten te besparen.

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Onlangs las ik over een uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam. Een vader had geen contact meer met zijn kinderen. Met zijn vriendin had hij wel een goede relatie en met haar had hij een samenlevingscontract getekend. Bovendien had hij in zijn testament zijn kinderen onterfd en zijn partner tot enig erfgenaam benoemd. En als klap op de vuurpijl had hij ook nog een verzekering afgesloten die zou uitbetalen bij zijn dood.

Dan zou je denken dat alles in orde komt en de vriendin ná zijn overlijden goed verzorgd achter blijft. Read more

Onbekende schulden in de erfenis en de (tijdige) beneficiaire aanvaarding

Als erfgenaam weet je nooit 100% zeker wat er boven je hoofd hangt. Waaruit bestaat de erfenis, hoeveel zijn de bezittingen eigenlijk waard en hoe groot zijn de schulden?

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Die vragen heb je niet zo 1-2-3 beantwoord. Toch ben je als erfgenaam volledig aansprakelijk voor alle schulden die er zijn. In het ergste geval moet je uit je eigen vermogen de schuldeisers van de overledene betalen. Dat is het gevolg van de zogeheten Zuivere Aanvaarding.

Nu heb je als erfgenaam de mogelijkheid om een erfenis Beneficiair te aanvaarden. Dan moet je wel de hele erfenis conform de speciale regels die hiervoor in de wet staan afwikkelen, maar dan ben je niet zelf aansprakelijk als er meer schulden dan bezittingen zijn. Je kunt fluiten naar jouw deel van de erfenis, maar je eigen spaargeld is veilig. Read more

Besluit VvE over verhuur vernietigd

Verhuur van een appartementen via AirBnB: daarover heb ik al eens geschreven. Die column ging er over dat de andere leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) daar niet gelukkig mee waren en die verhuur voor kortere perioden helemaal wilden verbieden. Recent las ik een uitspraak waarbij de VvE verhuur wel toestond, maar niet voor langere tijd. Zeg maar net het tegenovergestelde.

Vakantiepark en beperking van verhuur

Read more

Cadeau uit Den-Haag voor bruidsparen: huwelijkse voorwaarden

Deze vlag is juridisch niet correct, maar dekt in mijn ogen wel de lading. Want 28 maart jl. is een wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer dat voor iedereen die nog gaat trouwen financiële gevolgen heeft.

Onderneem je geen actie, dan zijn accepteer je dus die gevolgen. Wil je je juist niet wat de wetgever voor heeft gekookt, dan moet je vóór de huwelijksvoltrekking langs gaan bij de notaris.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Huidige regeling: algehele gemeenschap van goederen

Als je trouwt voordat de nieuwe wet in werking treedt op 1 januari 2018, dan ben je getrouwd in de wettelijke gemeenschap van goederen. Die houdt in dat alle bezittingen van een echtpaar gezamenlijk bezit worden. Bij een echtscheiding moet alles gedeeld worden en krijgt ieder de helft.

Dus als de woning op naam stond van de vrouw vóórdat ze trouwde, dan is ze vanaf het wisselen van het Ja-woord ineens de helft kwijt aan haar partner.

Heeft de man al een schenking of erfenis ontvangen vóór het voltrekken van het huwelijk of krijgt hij die erna, dan moet hij (tenzij een zogeheten uitsluitingsclausule van toepassing is) bij een echtscheiding de helft afstaan.

Als je niet wilt delen, dan moet je nu huwelijkse voorwaarden opstellen bij de notaris. Daarin leg je (bijvoorbeeld) vast dat het vermogen dat je al had (vanwege een erfenis of schenking die je al gekregen hebt), van jou zelf is en blijft. Je sluit dan vermogen uit van die wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen.

Toekomstige regeling: algehele gemeenschap van goederen met uitsluiting van erfenissen, schenkingen en vermogen dat er al was bij trouwen Read more

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Bel je ex-partner(s) op.

In een vorige column heb ik aandacht besteed aan de korte tijd die een ondernemer heeft om actie te ondernemen nu het Pensioen in Eigen Beheer is afgeschaft. 

Strikt genomen is overigens dat pensioen niet afgeschaft, maar is het niet meer mogelijk om (nog) meer pensioenrechten op te bouwen.

Als Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) zul je moeten beslissen wat met je bestaande pensioenrechten gebeurt:

  • afstorten bij een verzekeraar;
  • afkopen en uitbetalen (met een fiscale korting);
  • of omzetten in een oude dagsvoorziening bij de eigen BV.

Afstorting niet zo aantrekkelijk Read more

Onbetrouwbare zakenpartner

Ondernemen is risico’s lopen. Je kunt er natuurlijk veel aan doen om die risico’s te beperken. Bijvoorbeeld door goede Algemene Voorwaarden op te stellen en die geregeld te updaten. Maar ook door de partijen waar je zaken mee doet tegen het licht te houden en alleen zaken te doen met (financieel) betrouwbare partners. 

Mocht het dan toch mis gaan, dan is er nog de optie om je gelijk te halen bij de rechter. Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederland op de eerste plaats staat als het gaat “om de toegankelijkheid tot de rechter en de vraag in hoeverre rechtspraak vrij is van discriminatie, corruptie en politieke invloed.

Maar voor een goed ondernemingsklimaat is meer nodig dan alleen goede rechters. De overheid moet ook duidelijke regels opstellen en geen zwalkend beleid voeren. Ik hoor van ondernemers vaak dat het aan dat laatste wel eens schort.

Pensioen in Eigen Beheer Read more

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. DGA: onderneem snel actie

Eerder heb ik al eens geschreven over de afschaffing van het Pensioen in Eigen Beheer voor ondernemers. Daarbij gaf ik aan dat de overheid een onbetrouwbare zakenpartner is omdat de regeling eind december 2017 op het laatste moment uitgesteld werd. 

Op 7 maart jl. is de wet alsnog aangenomen en krijgt iedere Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een BV die pensioen in de BV opbouwt hiermee te maken. Er zijn meerdere aandachtspunten, maar het belangrijkste in mijn ogen is de korte termijn die de DGA van de Belastingdienst krijgt om actie te ondernemen en de forse belastingclaim (oplopend tot 72%) die het gevolg is van stil blijven zitten.

Formeel besluit over stopzetten van de pensioenopbouw nodig

Dat een DGA niet meer pensioen mag opbouwen in de eigen BV is jammer. Maar wat vervelender is, is dat de overheid dit oplegt en ingrijpt in de arbeidsverhouding tussen de BV en haar bestuurder.

Read more

City Magazine Maastricht

Graag breng ik je dit magazine onder de aandacht.

Veel lezenswaardig nieuws over Maastricht en de Euregio.

En een notarieel stuk over de afschaffing van het pension in eigen beheer.

Klik hier