Geen bewind want nog te goed van geest en inzagerecht in CLTR

Algehele Volmachten – ook wel aangeduid als Levenstestamenten – blijven in het middelpunt van de belangstelling staan. En terecht, want dit document zorgt er voor dat duidelijk is wie jouw belangen gaat behartigen als jij het zelf niet meer kunt.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Gelukkig is er in de wet ook een algemene regeling als je geen volmacht hebt getekend. Dan kan aan de rechter gevraagd worden om een bewind in te stellen over jouw vermogen en een bewindvoerder te benoemen. Deze laatste kan alleen handelen met machtiging van de kantonrechter en moet ieder jaar rekening en verantwoording afleggen aan de rechter.

Nog net iets te helder van geest, dan geen bewindvoerder maar notarisbezoek Read more

Uitsluitingsclausule bij schenking via de bank

Schenkingen kun je vastleggen bij de notaris, maar je kunt natuurlijk ook gewoon geld overboeken naar de persoon die jij wilt bevoordelen. Dat kost lekker niets en je krijgt dankbaarheid terug van de ontvanger.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht. Mw Mr. Manon Machiels van Samen voor Maastricht houdt supervisie.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht. Mw Mr. Manon Machiels van Samen voor Maastricht houdt supervisie.

Dat lijkt mooi, maar als de begunstigde in de wettelijke – algehele – gemeenschap van goederen is getrouwd en in een echtscheiding verzeild raakt, kan het minder goed uitpakken. Want als je niet wilt dat de ex-partner er van door gaat met de helft van het door jou geschonken bedrag, moet jij regelen dat er een zogeheten uitsluitingsclausule van toepassing is. Read more

Australische erfenis delen met je ex ?

Ik heb eerder geschreven over buitenlandse erfenissen en verdeling daarvan bij een echtscheiding. Door het Nederlandse stelsel van de algehele gemeenschap van goederen vallen, in beginsel, alle erfenissen in die gemeenschap en moeten die dus ook gedeeld worden bij een echtscheiding. Omdat dit doorgaans niet de bedoeling is van degene die een testament opstelt, zal een Nederlandse notaris doorgaans in het testament een zogeheten Uitsluitingsclausule opnemen.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Maar dit Nederlandse stelsel is vrij uniek in de wereld en daarom staat zo’n clausule vrijwel nooit in een testament dat in het buitenland is opgemaakt. Komt een buitenlandse erfenis in zo’n geval toe aan een Nederlander die in algehele gemeenschap van goederen is getrouwd, dan is de vraag of de buitenlandse erfenis bij een echtscheiding wel of niet gedeeld moet worden. Read more

Niemand kan 30 jaar de rente aftrekken

Toen ik nadacht over het onderwerp van deze column vroeg ik me af of ik het bij het verkeerde eind had. Zie ik iets over het hoofd, dat andere adviseurs en huiseigenaren wel weten?

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Want volgens mij kan vrijwel niemand 30 jaar lang de rente op de hypotheek aftrekken. Hopelijk heb ik het mis, omdat anders veel bezitters van een eigenhuis straks een (groot) financieel probleem hebben. Dus ik hoor graag van je.

Casus en de achterliggende werking van aftrek en forfait Read more

Geen seizoensarbeiders in bungalowpark of appartement

Begin januari jl. was ik op Texel en kocht daar de Texelse Courant. Daarin las ik dat (horeca)ondernemers op dat eiland een probleem hebben om gedurende het hoogseizoen geschikte huisvesting aan medewerkers te bieden. Daardoor zou het lastig zijn om vacatures op te vullen, want wie wil er hard werken om vervolgens te moeten slapen in een aftandse caravan of bezemkast ?

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Toen ik dan ook de uitspraak las over seizoensarbeiders op een bungalowpark, was mijn eerste gedachte dat die zaak zich op dit fraaie Waddeneiland afspeelde. Of dat zo is, weet ik niet, maar de casus is interessant voor iedere ondernemer die te maken heeft met pieken in drukte en daardoor seizoensarbeiders nodig heeft. Zeker als die ook nog ergens moeten slapen en verblijven. Maar ook voor iedereen die een bungalow of appartement in een complex bezit.

Bungalowpark is niet de plek voor huisvesting seizoenarbeiders Read more

Erfgenaam speelt met vuur

Waardig sterven, dat is wat iedereen volgens mij wil. Notarissen kennen daar een soort tegenhanger van: onwaardig zijn om te erven.

Iemand kan weliswaar erfgenaam zijn, maar zich dusdanig gedragen hebben, dat hij of zij niets uit een erfenis mag ontvangen. Hiertoe is een regeling in de wet opgenomen en wel in artikel 3 lid 1 letter b van Boek 4 van het Burgerlijk wetboek.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Zwaar misdrijf, zware straf
Simpel gezegd moet een (potentiële) erfgenaam een misdrijf hebben begaan én daarvoor veroordeeld zijn. Op dat misdrijf moet een minimale straf staan van vier jaar. En als laatste moet het slachtoffer degene zijn van wie de dader anders zou erven.

Ter geruststelling van pubers: maak je ruzie met je vader als die je huisarrest geeft omdat je te laat thuis was van een avondje stappen met vrienden, dan ben je daarmee nog niet je erfenis kwijt.

In een recente zaak die bij de Rechtbank Den-Haag speelt, kun je zien wat in ieder geval verkeerd gedrag is. Daarin wordt bovendien het thema vergiffenis aan de orde gesteld.  Read more

Anti-schoonzoon clausule werkt niet

Wil je niet dat de koude kant straks mee-erft, dan moet je dat bij de notaris in je testament laten opnemen. Deze volkswijsheid zorgt er voor dat veel mensen naar ons toekomen. Duidelijk is dat de schoonzoon of –dochter niets moet krijgen maar hoe het nu precies werkt, weten de mensen meestal niet.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Maar wat ook vaak vergeten wordt, is dat de specifieke woorden die gebruikt worden om een en ander vast te leggen van groot belang zijn. Daarom is het niet verstandig om het ontwerp van het nieuwe testament helemaal niet te lezen “omdat het zulke moeilijke notaris taal is”.

Schoonzoon deelt toch mee in de erfenis
Dat blijkt wel uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Read more

Oprichters aansprakelijk voor handelingen namens BV i.o.. Wederpartij wist niet van bekrachtiging.

In de vastgoedbranche komt het geregeld voor: een interessant beleggingsobject komt op de markt, er moet snel gehandeld worden, maar de kopende BV moet nog opgericht worden. Meestal omdat er nog deelnemers gezocht moeten worden die daadwerkelijk hun geld willen investeren in dit pand.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Bekrachtiging door BV i.o.

Doorgaans wordt er voor gekozen om de koopovereenkomst te laten tekenen namens de nog op te richten BV, de zogeheten BV i.o.. In de oprichtingsakte wordt vervolgens opgenomen dat de BV alle afspraken erkent en zal nakomen als had de BV de overeenkomst zelf getekend. Dat is de zogeheten bekrachtiging.

In beginsel zijn dan degene die de koopovereenkomst getekend hebben, namens de BV i.o. niet meer zelf aansprakelijk voor alle verplichtingen uit dat koopcontract dus ook niet voor de boetes die op niet-nakomen staan.

Eerder heb ik geschreven over de situatie dat degene die getekend had, toch privé aansprakelijk was (naast de BV).

Moet de wederpartij hebben bereikt Read more