Falcon Radio. Valkenburg Actueel

Luister je mee naar de uitzending van Valkenburg Actueel op Falcon Radio ?

Klik hier.

Geen bewind want nog te helder van geest

Algehele Volmachten – ook wel aangeduid als Levenstestamenten – blijven in het middelpunt van de belangstelling staan. En terecht, want dit document zorgt er voor dat duidelijk is wie jouw belangen gaat behartigen als jij het zelf niet meer kunt.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Gelukkig is er in de wet ook een algemene regeling als je geen volmacht hebt getekend. Dan kan aan de rechter gevraagd worden om een bewind in te stellen over jouw vermogen en een bewindvoerder te benoemen. Deze laatste kan alleen handelen met machtiging van de kantonrechter en moet ieder jaar rekening en verantwoording afleggen aan de rechter.

Nog net iets te helder van geest, dan geen bewindvoerder maar notarisbezoek Read more

Niemand kan 30 jaar de rente aftrekken

Toen ik nadacht over het onderwerp van deze column vroeg ik me af of ik het bij het verkeerde eind had. Zie ik iets over het hoofd, dat andere adviseurs en huiseigenaren wel weten? 

Want volgens mij kan niemand 30 jaar lang de rente op de hypotheek aftrekken. Hopelijk heb ik het mis, omdat anders veel bezitters van een eigen huis straks een (groot) financieel probleem hebben. Dus ik hoor graag van je.

Casus en de achterliggende werking van aftrek en forfait Read more

Wanneer is een huis fiscaal een woning ?

Carnaval is een feest, waarbij de gevestigde orde op de kop wordt gezet en het establishment op de hak genomen. 

Ik weet niet of er veel zuiderlingen in de Hoge Raad zitten, maar op de vrijdag voor Carnaval is een drietal arresten gewezen die een streep haalt door de interpretatie van de Belastingdienst van bestaande regelgeving. Die uitspraken zijn van belang voor iedereen die een pand koopt dat niet overduidelijk een woning is.

Kantoorpand is een woning of toch niet ? Read more

Gasaansluiting verplicht of niet ?

Onlangs las ik op de site van De Telegraaf een bericht dat de overheid wil dat in 2050 geen enkel huis meer is aangesloten op het gasnet. Koken en verwarmen moet dan op een andere warmtebron (zoals groene elektriciteit). 

Leiding ja. Contract nee.

In dat kader wil ik graag een arrest van het Gerechtshof in Den-Bosch onder je aandacht brengen.

Iemand is eigenaar van een pand en er lopen leidingen door dit pand naar andere panden die er achter liggen. Die leidingen zijn nodig omdat hierdoor nutsvoorzieningen zoals stadsverwarming, water en electra doorgeleverd kunnen worden naar die achterliggende panden. Read more

Hond en testament

Baasjes hebben vaak een bijzonder sterke band met hun hond. Daarom willen ze graag dat hun huisdier goed verzorgd achter blijft als zij zelf overlijden.

Ernst Loendersloot, Kandidaat notaris te Maastricht

Opvang regeling

Ik heb een keer een speciale regeling moeten opstellen om te zorgen dat er een pot met geld afgezonderd werd van de erfenis. Van dat bedrag moest dan ieder jaar een bepaald deel uitbetaald worden aan de opvang-baasjes. Daarmee konden deze dan de kosten van de dierenarts en dergelijke betalen. Die regeling heb ik zo opgesteld dat het geld niet in één keer uitbetaald zou worden om de pleeg-baasjes niet in de verleiding te brengen om de hond direct na overboeking van de pot in te laten slapen of vastgebonden aan een boom achter te laten.

Aanpassing testament door rechter Read more

Polis toch niet voor de onterfde kinderen

Lees jij alle kleine lettertjes ? En neem jij de gehele verzekeringspolis door ? Waarschijnlijk is het antwoord: nee. Toch kun je dat beter wel doen om problemen te voorkomen en kosten te besparen.

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Onlangs las ik over een uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam. Een vader had geen contact meer met zijn kinderen. Met zijn vriendin had hij wel een goede relatie en met haar had hij een samenlevingscontract getekend. Bovendien had hij in zijn testament zijn kinderen onterfd en zijn partner tot enig erfgenaam benoemd. En als klap op de vuurpijl had hij ook nog een verzekering afgesloten die zou uitbetalen bij zijn dood.

Dan zou je denken dat alles in orde komt en de vriendin ná zijn overlijden goed verzorgd achter blijft. Read more

Onbekende schulden in de erfenis en de (tijdige) beneficiaire aanvaarding

Als erfgenaam weet je nooit 100% zeker wat er boven je hoofd hangt. Waaruit bestaat de erfenis, hoeveel zijn de bezittingen eigenlijk waard en hoe groot zijn de schulden?

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Die vragen heb je niet zo 1-2-3 beantwoord. Toch ben je als erfgenaam volledig aansprakelijk voor alle schulden die er zijn. In het ergste geval moet je uit je eigen vermogen de schuldeisers van de overledene betalen. Dat is het gevolg van de zogeheten Zuivere Aanvaarding.

Nu heb je als erfgenaam de mogelijkheid om een erfenis Beneficiair te aanvaarden. Dan moet je wel de hele erfenis conform de speciale regels die hiervoor in de wet staan afwikkelen, maar dan ben je niet zelf aansprakelijk als er meer schulden dan bezittingen zijn. Je kunt fluiten naar jouw deel van de erfenis, maar je eigen spaargeld is veilig. Read more

Besluit VvE over verhuur vernietigd

Verhuur van een appartementen via AirBnB: daarover heb ik al eens geschreven. Die column ging er over dat de andere leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) daar niet gelukkig mee waren en die verhuur voor kortere perioden helemaal wilden verbieden. Recent las ik een uitspraak waarbij de VvE verhuur wel toestond, maar niet voor langere tijd. Zeg maar net het tegenovergestelde.

Vakantiepark en beperking van verhuur

Read more

Cadeau uit Den-Haag voor bruidsparen: huwelijkse voorwaarden

Deze vlag is juridisch niet correct, maar dekt in mijn ogen wel de lading. Want 28 maart jl. is een wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer dat voor iedereen die nog gaat trouwen financiële gevolgen heeft.

Onderneem je geen actie, dan zijn accepteer je dus die gevolgen. Wil je je juist niet wat de wetgever voor heeft gekookt, dan moet je vóór de huwelijksvoltrekking langs gaan bij de notaris.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Huidige regeling: algehele gemeenschap van goederen

Als je trouwt voordat de nieuwe wet in werking treedt op 1 januari 2018, dan ben je getrouwd in de wettelijke gemeenschap van goederen. Die houdt in dat alle bezittingen van een echtpaar gezamenlijk bezit worden. Bij een echtscheiding moet alles gedeeld worden en krijgt ieder de helft.

Dus als de woning op naam stond van de vrouw vóórdat ze trouwde, dan is ze vanaf het wisselen van het Ja-woord ineens de helft kwijt aan haar partner.

Heeft de man al een schenking of erfenis ontvangen vóór het voltrekken van het huwelijk of krijgt hij die erna, dan moet hij (tenzij een zogeheten uitsluitingsclausule van toepassing is) bij een echtscheiding de helft afstaan.

Als je niet wilt delen, dan moet je nu huwelijkse voorwaarden opstellen bij de notaris. Daarin leg je (bijvoorbeeld) vast dat het vermogen dat je al had (vanwege een erfenis of schenking die je al gekregen hebt), van jou zelf is en blijft. Je sluit dan vermogen uit van die wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen.

Toekomstige regeling: algehele gemeenschap van goederen met uitsluiting van erfenissen, schenkingen en vermogen dat er al was bij trouwen Read more