Hyves en Twitter om je woning te verkopen

mei 30, 2010

Het verkopen van een woning in de huidige markt is een zware opgave. Ondanks lichte tekenen van herstel worden verkopers zeker niet overstelpt door mogelijke koopkandidaten. Iedere vorm van extra aandacht voor de te koop staande woning is dan ook welkom. In dit licht is het merkwaardig dat het gros van de makelaars sociale websites als Hyves en Facebook links laat liggen. Liggen hier kansen voor de verkoper?

Onlangs zag ‘Vrenz’ het levenslicht. Volgens de makers is Vrenz, een programma waarmee makelaars hun woningaanbod gemakkelijk kunnen koppelen aan de sociale websites. Vervolgens kan de makelaar de woningverkoper aansporen om vrienden in te schakelen en de digitale aandacht te vestigen op de woning. Een nieuw initiatief waarmee makelaars op dit moment voornamelijk nog starters kunnen interesseren.

Hoe werkt het?
De makelaar kan zich aansluiten bij Vrenz. Vervolgens kan de woning van een verkoper via die makelaar binnen enkele muisklikken worden getoond op onder andere Twitter, Facebook en Hyves. De particuliere verkoper kan vervolgens zijn vrienden op het netwerk aansporen de woning weer te promoten bij hun vrienden. Wanneer een bezoeker via één van de sociale websites op het woningaanbod klikt, wordt deze doorverwezen naar de pagina op website van de makelaar.

Iedereen wil eraan verdienen
Het valt te verwachten dat de animo om bijvoorbeeld woningverkopen te stimuleren via websites als Hyves en Twitter met de jaren zal toenemen. Dit alleen al vanwege de potentie van de miljoenen bezoekers die periodiek de websites wereldwijd bezoeken. Een probleem voor is wél dat alle betrokken partijen er iets aan willen verdienen.

Naast de makelaar en Vrenz moet de kassa ook rinkelen bij de websites waar de woningen onder de aandacht worden gebracht. Eerder al gaf bijvoorbeeld Marktplaats.nl al aan geen woningen van andere websites te plaatsen. Dit omdat deze website voor tweedehands artikelen er zelf weinig aan verdient als bezoekers direct doorklikken naar de website van de makelaar. Hetzelfde geldt voor de sociale netwerken, die op dit moment weinig verdienen aan de verkoopacties van de makelaar.

De activiteiten van makelaars richting sociale netwerksites als Hyves en Facebook staan nog in de kinderschoenen. Er is echter geen belemmering voor verkopers om zélf verkoopinitiatieven te nemen via deze sociale netwerksites of om via websites voor tweedehands artikelen de woning onder de aandacht te brengen. Op dit moment geldt hier nog voor: baat het niet dan schaadt het niet! Wellicht verandert deze visie echter met de jaren en worden sociale netwerksites daadwerkelijk serieuze verkoopkanalen.  

Bron:
http://www.woonnieuws.nl/nieuws/item/856/woning-verkopen-via-hyves-of-twitter?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_campaign=nieuws

Gepost door Ernst Loendersloot op 9:13
Geen Reacties»

Column 36: Aandeel reservefonds opgeven in de Inkomstenbelasting

mei 29, 2010

Beste Lezer,

In het systeem van de inkomstenbelasting is de eigen woning een vreemde eend in de bijt. In box 1 vallen simpel gesteld namelijk alle inkomsten uit (gewezen) arbeid. Dus je salaris en pensioen. In box 3 komt al het vermogen zoals spaargeld terug.

De eigen woning is echter ook in box 1 terechtgekomen, terwijl je daar geen inkomen uit krijgt door arbeid die je verricht. Door zelf het houtwerk te schilderen bespaar je misschien geld, maar je krijgt daar volgens mij niet voor betaald.

Nu levert dit een klein probleem op. Als je in een appartement woont dat je eigendom is, betaal je iedere maand service-kosten. Een deel daarvan wordt door het bestuur van de Vereniging van Eigenaars (VvE) apart gezet voor toekomstig groot onderhoud aan het gebouw.

Dat leidde tot de vraag of jouw aandeel in de reserve-pot niet ook bij de belastingaangifte moet worden opgegeven. Een argument hiervoor is dat een eigenaar van een woning ook geld opzij zet voor groot onderhoud en dat ieder jaar wel als spaargeld in box 3 moet aangeven. Een tegenargument is dat deze huis-eigenaar gewoon over dit geld kan beschikken en het ook kan gebruiken om bijvoorbeeld een auto te kopen. De appartements-eigenaar kan dat niet omdat het geld gereserveerd is door de VvE.

Recent heeft de rechter bepaald dat de eigenaar van een appartementsrecht zijn of haar aandeel in de reserves van de VvE ook in box 3 moeten vermelden. Heeft u dat niet gedaan in uw aangifte inkomstenbelasting 2010, doe het dan alsnog middels een verbeterde aangifte.

Overigens betekent deze uitspraak voor alle besturen van VvE’s en hun administrateurs meer werk. Aan het begin van ieder jaar zullen ze aan alle appartement-eigenaars een opgaaf moeten sturen van de stand van de reserves. Maar alleen een deel van deze eigenaars heeft al zoveel spaargeld dat ze ook daadwerkelijk belasting moeten betalen in box 3 over hun deel van deze reserves.

Dus ik heb het idee dat de slogan van de belastingdienst hier niet helemaal op gaat:

Het is namelijk niet leuk, en het is voor het bestuur van de VvE ook niet makkelijker geworden.

UPDATE:
Er is mij gemeld dat een andere adviseur aangeeft om het aandeel in het reservefonds NIET op te geven. Dit omdat de Advocaat-Generaal (AG) bij de Hoge Raad (HR) in een opinie heeft geschreven dat het aandeel niet in Box 3 belast kan worden.

Ik ben echter van mening dat de uitspraak van het Hof in deze zaak meer geldingskracht heeft dan het advies van de AG. De Hoge Raad moet namelijk nog haar oordeel geven. Pas dan weten we waar we aan toe zijn.

Om aan alle problemen een einde te maken, stel ik voor dat u wel uw aandeel opgeeft in Box 3 en als de aanslag komt formeel bezwaar aantekent en daarbij verwijst naar de lopende procedure bij de Hoge Raad.
Gaat de Hoge Raad mee met de AG, dan krijgt u dan automatisch correctie van de aanslag. Gaat de Hoge Raad mee met de eerdere uitspraak van het Hof, dan heeft u netjes aangifte gedaan en bent u niet in overtreding.

Update 16-08-2010
Op 13 augustus 2010 heeft de Hoge Raad de belastingdienst gelijk gegeven. U moet dus het aandeel opgeven in de inkomstenbelasting.
Wilt u de uitspraak lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&collection=rnl&querypage=../zoeken/zoeken.asp&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=LJN%20BL7268

Mr Ernst Loendersloot

Bekijk ook eens mijn weblog op:

http://ernstloendersloot.wazzup.nl/

Gepost door Ernst Loendersloot op 9:27
Geen Reacties»

Hypotheekrente moet omlaag, volgens een financieel adviseur

mei 29, 2010

De rente op de kapitaalmarkt is in de afgelopen eeuwen nog nooit zo laag geweest. De rente voor 10-jarige staatsleningen is de leidraad voor niveau van de hypotheekrente. Door de financiële moeilijkheden in de zuid-europeesche landen, gaat het geld van beleggers onder meer naar ons land, temeer omdat ons land bekend staat als financieel degelijk. Hierdoor kan Nederland de rentevergoeding zo laag houden (vraag en aanbod). Circa 5 jaar geleden werd een lager marktrente direct doorgegeven aan consumenten. Toen de vergelijkbare 10-jaarsrente op staatsleningen circa 5 jaar geleden nog iets hoger was dan nu lag de 10-jaar hypotheekrente rond de 3,5%. De laagste 10 jaarrente ligt op dit moment rond de 4,5%. Nog voldoende ruimte dus om de hypotheekrente te laten zakken. Echter de banken willen hun verliezen door de crisis van de afgelopen jaren snel terugverdienen, waardoor de consumenten moeten wachten op een snellere daling. De verwachting is wel dat de rente de komende week toch licht zal gaan dalen. Lagere rentes voor lange tijd zal positief kunnen zijn voor de woningmarkt.

(auteur: Cor van den Dikkenberg, Hypotheekshop Hengelo)
Bron:
http://hypotheekshophengelo.wordpress.com/2010/05/26/hypotheekrente-moet-omlaag/

Gepost door Ernst Loendersloot op 9:08
Geen Reacties»

Verkiezingen en de woningmarkt

mei 28, 2010

Wilt u weten wat de verschillende politieke partijen van plan zijn en wat de invloed kan zijn op de woningmarkt ?

Kijk dan bij de NVM op de site:
http://www.nvm.nl/nvm/index.jsp?navid=nvm110151&doelgroep=woningmarkt

Gepost door Ernst Loendersloot op 9:54
Geen Reacties»

Huizenverkopen trekken aan

mei 27, 2010

Het Kadaster heeft in april 11.069 verkochte woningen geregistreerd. Daarmee is het aantal geregistreerde verkopen in ons land, in vergelijking tot april 2009, gestegen met bijna 10%. Toen wisselden net iets meer dan 10.000 woningen van eigenaar. De sterkste stijging was in Drenthe (+19%), de sterkste daling in Limburg (-12%).

Het aantal verkochte woningen was in april iets lager dan in de voorgaande maand, toen er 11.145 woningen iin andere handen kwamen. De gemiddelde koopsom voor woningen lag in april op € 241.859. Volgens het Kadaster waren de prijzen van verkochte bestaande koopwoningen in april ruim 2% lager dan in april 2009. De prijsdaling is het kleinst bij appartementen. De over het algemeen duurdere typen woningen (twee-onder-een-kap en vrijstaand) daalden met respectievelijk 4,5% en 2,9%. De prijsdalingen zijn, na een periode van dalingen van circa 5%, de afgelopen drie maanden steeds kleiner geworden. Friesland was in april de enige provincie waar de prijzen stegen; met -4,2% was de prijsdaling het grootst in Zeeland.

Bron:
http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/huizenverkoop-trekt-met-10-aan.118109.lynkx

Gepost door Ernst Loendersloot op 8:45
Geen Reacties»

Woningmarkt stabiel

mei 26, 2010

De woningmarkt verkeert momenteel in een stabiele fase, aan de periode van voortdurende prijsdalingen en afname van het aantal transacties lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen.
Dit concludeert de website Woningmarktcijfers.nl op basis van de Kadastergegevens. In de eerste vier maanden van 2010 wisselden 38.814 woningen van eigenaar, 4,1% meer dan in dezelfde periode van 2009. Het beeld per provincie is nog wel wisselend, een stijging van het aantal transacties in Noord Holland met 13,5%, terwijl in Flevoland het aantal 9,2% lager ligt dan in de eerste 4 maanden van vorig jaar. 

Woningprijs op niveau 2009

De gemiddelde koopsom in de eerste vier maanden is uitgekomen op € 238.200 en ligt op precies hetzelfde niveau als het gehele jaar 2009. In vergelijking met de eerste vier maanden van 2009 bedraagt de daling nu nog slechts 2,8%, het verschil wordt veroorzaakt door de prijsdaling die in de loop van 2009 heeft plaats gevonden. In Limburg en Groningen is de prijsdaling ten opzichte van 2009 met 3,1% en 3,9% het grootst, Drenthe liet daarentegen de grootste prijsstijging zien van 2,7%.

Verdere info en statistieken:
http://www.woningmarktcijfers.nl/nieuws/woningprijs_blijft_stabiel,_4%25_meer_transacties.htm

Gepost door Ernst Loendersloot op 9:21
Geen Reacties»

Voordeel hypotheekrenteaftrek naar rijken

mei 20, 2010

Bron:
http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2010/05/14/Voordeel-hypotheekrenteaftrek-naar-rijken.html
14-05-2010
Bijna de helft van het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek ging in 2008 naar de rijkste huishoudens. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de 7,2 miljoen Nederlandse huishoudens financierde bijna de helft de eigen woning met een hypotheek. Van de 28 miljard euro aan hypotheekkosten werd ruim 10 miljard via de hypotheekrenteaftrek terugontvangen van de overheid. Bijna de helft van dat bedrag kwam dus terecht bij de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens.

Van de huishoudens met een bruto-inkomen van 106.000 euro of meer hadden er acht op de tien een hypotheek. Zij ontvingen bijna 42 procent terug van de kosten, die gemiddeld ruim duizend euro per maand bedroegen. Van de huishoudens met een bruto-inkomen onder de 106.000 euro had slechts ruim een op de tien huishoudens een hypotheek.

Het ministerie van Financiën laat in een reactie weten dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. ‘Dezelfde groep (de rijkste huishoudens, red.) betaalt namelijk 88 procent van wat het Rijk ontvangt aan inkomstenbelasting en loonbelasting’, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Laatst gewijzigd: 14-05-2010 10:49

Gepost door Ernst Loendersloot op 9:39
Geen Reacties»

Z24.nl: Veilige spaarrente; meer dan 2 procent zit er niet in

mei 19, 2010

Bron: http://www.z24.nl/z24geld/artikel_141791.z24/Veilige_spaarrente__meer_dan_2_procent_zit_er_niet_in.html

Mei is de maand van het vakantiegeld. Tijd om extra te sparen? Wie geen risico wil lopen, moet zich tevreden stellen met een bescheiden rente van 2 procent.

Het blijft slikken, als je de spaartarieven op vrij opneembare rekeningen ziet. Karige banken bieden 1 procent rente, prijsstunters gaan tot 2,5 procent. Het gemiddelde blijft steken op zo’n 2 procent rente.

Houd je rekening met de Nederlandse inflatie van ongeveer 1 procent en de belastingheffing op vermogen van 1,2 procent per jaar, dan levert sparen zo goed als niets op. De troostprijs: je wordt er niet armer van.

Dat laatste is niet onbelangrijk, voor wie vast houdt aan het uitgangspunt dat vermogen niet mag krimpen. Alternatieven voor karige spaartarieven zijn helaas dun gezaaid.

1) Spaarstunters
Wie de hoogste rentes zoekt bij vrij opneembare rekeningen, zonder voorwaarden, komt uit bij LeasePlan Bank (2,54 procent) en MoneyYou (2,3 procent). Die bieden een beetje extra rente.

Voor LeasePlan Bank is van belang dat het gelijknamige autoleasebedrijf tijdens de kredietcrisis een fors beroep heeft moeten doen op leningen die met staatsgaranties zijn uitgegeven. LeasePlan Bank valt wel onder de depositogarantieregeling, die spaartegoeden tot honderdduizend euro dekt in geval van faillissement.

MoneyYou is een dochter van ABN Amro en maakt sinds april 2010 gebruik van ABN Amro’s dekking onder het garantiestelsel. Spaarrekeningen bij MoneyYou en ABN Amro moeten dus bij elkaar worden opgeteld voor de depositogarantie.

2) Rekening met voorwaarden
Een wat hogere rente valt ook te halen bij rekeningen met extra voorwaarden, zoals Bonussparen van Friesland Bank. Deze rekening levert 2,75 procent rente op, maar werkt wel met een minimuminleg van 35 duizend euro en een bonusrente over het laagste saldo.

Ander voorbeeld is de Ohra Maandspaarrekening (2,6 procent rente), waarbij je maandelijks tussen de 25 en 250 euro moet inleggen.

3) Staatsobligatie
Vergelijkbaar met risicoloos sparen is geld uitlenen aan de Nederlandse staat, ten minste als je ervan uitgaat dat Nederland niet te maken krijgt met Griekse toestanden.

Nederlandse staatsleningen met een looptijd tot zeven jaar leveren dezer dagen minder dan 2 procent rente per jaar op. Je moet geld dus minimaal zeven jaar of meer uitlenen aan de Nederlandse staat wil je meer dan 2 procent rente krijgen. Dat is nauwelijks aantrekkelijk, vergeleken met vrij sparen.

4) Spaardeposito
Alternatief voor staatsobligaties zijn spaardeposito’s bij banken, waarbij het geld voor langere tijd vast staat. Hiervoor geldt dat je per medio mei voor de meeste deposito’s met een looptijd van vijf jaar zo’n 3 procent rente krijgt, met uitschieters naar 4 procent bij LeasePlan Bank en NIBC Direct.

Vraag is of het handig is spaargeld voor langere tijd vast te zetten. Dat is vooral interessant als de inflatie en het daarmee samenhangende risico op geldontwaarding, laag blijft. De vooruitzichten zijn op dit vlak minder rooskleurig geworden, doordat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn reputatie als inflatiebestrijder op het spel heeft gezet met de steunoperaties voor zuidelijke eurolanden.

Bekijk je de trends van het afgelopen half jaar, dan is al enige tijd sprake van een aanhoudende daling van vaste spaardeposito’s ten gunste van rekeningen met een korte opzegtermijn. Zie de grafiek: Snel bij je spaargeld.

5) Aandelen en goud
Jagen op rendement kan uiteraard ook door te beleggen in aandelen of goud. Dergelijke investeringen zijn echter strikt genomen geen gelijkwaardig alternatief voor sparen. Het uitzicht op een aanzienlijk hoger rendement betekent immers dat de kans op (tijdelijke) verliezen ook fors toeneemt, zoals begin mei bleek bij de beurspaniek rond de Griekse schuldencrisis.

6) Schuld aflossen
Uit een op 12 mei gepubliceerde enquête van budgetinstituut Nibud, blijkt dat meer Nederlanders dit jaar vakantiegeld willen gebruiken voor het aflossen van schulden. Sparen is minder populair. Verwonderlijk is dat niet, want het afbetalen van consumptieve schulden is inderdaad een aantrekkelijke optie.

Voor persoonlijke leningen, rood staan en creditcard-kredieten bedragen de leentarieven al gauw 7 tot 10 procent. Aflossen met spaargeld waarop je 2 procent rente krijgt is een van de weinige mogelijkheden om gratis voordeel te behalen.

Lees ook:

Europeanen sparen 15 procent van hun inkomen

Met je spaargeld naar de supermarkt

Sparen bij de verzekeraar. Let op de lokkertjes!

Jeroen de Boer

jeroen.deboer@z24.nl

Gepost door Ernst Loendersloot op 20:04
Geen Reacties»

Algemene informatie:

mei 19, 2010

Als u hier niet vindt wat u zoekt, kijk dan eens op mijn oude blog onder dezelfde categorie.
Ga dan naar:
http://ernstloendersloot.wazzup.nl

Gepost door Ernst Loendersloot op 9:37
Geen Reacties»

Algemene informatie:

mei 19, 2010

Als u hier niet vindt wat u zoekt, kijk dan eens op mijn oude blog onder dezelfde categorie.
Ga dan naar:
http://ernstloendersloot.wazzup.nl

Gepost door Ernst Loendersloot op 9:36
Geen Reacties»