Column 10. Faillissement en de woning van de niet failliete echtgenoot

augustus 13, 2010

Heeft u wel eens gehoord van artikel 61 Faillissementswet?

Dit artikel wordt door de curator gebruikt als bijvoorbeeld de man failliet wordt verklaard, maar de vrouw veel vermogen op haar naam heeft staan en zich dan beroept op hun huwelijkse voorwaarden om te voorkomen dat de schuldeisers zich kunnen verhalen op haar vermogen. De vrouw stelt eigenaar te zijn van de woning, omdat deze op haar naam staat bij het Kadaster.

Dit verweer gaat vaak niet op omdat het artikel de regel bevat dat de vrouw moet aantonen dat zij de woning geheel met eigen geld heeft betaald. Daarbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de woning vaak middels een lening van de bank wordt betaald, maar de vrouw moet wel aantonen dat zij de rente (en aflossing) helemaal zelf heeft betaald.

Strenge eisen

Door de rechtbank in Almelo werden dit jaar strenge eisen gesteld aan het verweer van een niet-failliete echtgenote dat zij eigenaar was van de woning en de curator dus het huis niet kon verkopen om de schuldeiser van de man af te betalen. De vrouw had namelijk in 2002 de woning gekocht en daarbij 40% betaald uit het geld dat ze overhield na verkoop van haar vorige huis. De andere 60% werd geleend van de bank via een aflossingsvrije hypotheek. Helaas was het wel zo dat de man mede-schuldenaar was voor deze lening en ook geld overmaakte op de rekening van zijn vrouw, waarvan de bank weer de rente afschreef.

De man claimde dit alleen gedaan te hebben om mee te betalen aan de gewone kosten van het huishouden (de boodschappen) en niet om mee te betalen aan de rente. De rechter volgde hem niet in deze opvatting. Eén van de redenen was dat de man op grond van de wet een onderhoudsverplichting had ten opzichte van zijn echtgenote, zeker toen deze tussen 2001 en najaar 2006 geen baan en ook geen inkomen had. Hij had dan ook de plicht om zijn echtgenote te helpen om de rente te betalen.

Alles bij elkaar genomen oordeelde de rechtbank dat de man een deel van de kosten van het huis had betaald en dat de vrouw niet het huis volledig zelf had betaald. Daarmee was de curator erg blij, want die kon nu de woning verkopen ondanks de huwelijkse voorwaarden en de tenaamstelling van de woning bij het Kadaster. Dat de bank als eerste afbetaald wordt vanwege haar hypotheekrecht betekent alleen maar dat de andere schuldeisers slechts uit de overwaarde kunnen worden betaald.

Klik hier voor meer informatie over deze rechtszaak.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/7370734/__Faillissement_en_woning__.html?p=15,1

Gepost door Ernst Loendersloot op 17:30
Geen Reacties»

Column 09. Overlast in een appartementencomplex

augustus 05, 2010

AMSTERDAM –  Recent is door de rechtbank in Utrecht een uitspraak gedaan over overlast van een mede-eigenaar van een appartementencomplex. De eigenaar van het appartement veroorzaakte niet alleen veel overlast, maar ook schade aan ramen en deuren.

De rechter nam dit niet zomaar aan van de mede-eigenaars, maar heeft ook gekeken naar politierapporten. Deze bevestigden het beeld.

Niet alleen was de betreffende eigenaar geen goede buur, maar ook nog eens een wanbetaler. Uit de administratie van de Vereniging van Eigenaars bleek dat hij een forse achterstand had in de betaling van de maandelijkse bijdrage.

Uit de uitspraak blijkt dat de Vereniging van Eigenaars gedaan heeft aan dossieropbouw, met andere woorden: er voor zorgen dat er de nodige keren brieven gestuurd zijn aan deze bewoner. Ook is vaak geprobeerd om in onderling overleg te komen tot een oplossing en het achterwege laten van overlast. Er zijn zelfs concrete afspraken daarover gemaakt, maar de betreffende persoon hield zich er niet aan.

Uiteindelijk heeft de Vereniging van Eigenaars na twee jaar besloten om het splitsingsreglement in te roepen en de bewoner de toegang tot het gebouw en ook zijn woning te ontzeggen. De eigenaar kon dus niet meer in zijn eigen huis komen, maar de overlast eindigde wel.

Dat de eigenaar hiermee niet blij was, is zacht uitgedrukt. In de daaropvolgende rechtszaak die hij aanspande tegen de Vereniging van Eigenaars, heeft de rechter echter de mede-bewoners gelijk gegeven en het verbod gehandhaafd.

Mogelijkheden

Mocht u dus last hebben van een mede-eigenaar van een woning in een appartementencomplex, dan weet u nu dat u mogelijkheden heeft om in te grijpen. Daarbij is het wel van belang om vaak te waarschuwen, afspraken vast te leggen, de politie te bellen en dat alles schriftelijk vast te leggen.

Als de overlast dan blijft, dan kunt u naar de rechter toegaan en verwijzen naar uw dikke dossier en de uitspraak van de rechtbank in Utrecht.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/7328507/__Overlast_in_appartementencomplex__.html?p=15,1

Gepost door Ernst Loendersloot op 17:12
Geen Reacties»

Column 08. Jubelvrijstelling

augustus 02, 2010

In ieder beroep worden begrippen gebruikt waar je als buitenstaander niet van begrijpt wat er mee bedoeld wordt. Maar werk je in die branche, dan heb je aan een half woord genoeg. Het notariaat is daarop geen uitzondering. Sinds 1 januari 2010 kennen we de jubelvrijstelling. Graag leg ik u uit wat daarmee bedoeld wordt.

Het gaat hier om schenkingsbelasting zoals sinds die datum geregeld is in de wet (voor 1 januari 2010 heette dit schenkingsrecht).Ouders mogen ieder jaar aan hun kinderen een (klein) bedrag schenken van € 5000 zonder dat daarover schenkingsbelasting betaald hoeft te worden. Dit noemen we de gewone vrijstelling.

Als een kind tussen de 18 en 35 jaar is, mag dit bedrag eenmalig verhoogd worden tot €24.000 zonder dat daar extra eisen aan worden gesteld. De enige eis is dat er aangifte gedaan moet worden bij de belastinginspecteur en een beroep gedaan dient te worden op deze eenmalige verhoogde vrijstelling.

Maar als een kind tussen de 18 en 35 jaar is en een eigen woning aankoopt, dan mag er tot maximaal €50.000 geschonken worden door de ouders, mits aangifte gedaan wordt. En dit heet dan de jubelvrijstelling en deze is nieuw. Want voor 1 januari 2010 bestond deze niet.

Nadeel

Een nadeel van de jubelvrijstelling is wel dat er een eigen woning mee moet worden gekocht door het kind. Heeft het kind al een woning in eigendom en zouden de ouders nu geld willen schenken om een verbouwing te betalen, dan is niet voldaan aan deze voorwaarde van de jubelvrijstelling. Ook als een ouder geld schenkt waarmee de hypotheek wordt afgelost, is dat geld dus niet gebruikt voor de aankoop van de woning. Dus is er schenkingsbelasting verschuldigd.

Maar uit goed ingelichte bronnen heb ik begrepen dat vanaf 1 januari 2011 de jubelvrijstelling ook gaat gelden voor verbouwingen en aflossingen door de kinderen. Heeft u dus genoeg geld om aan de kinderen te schenken, maar hebben ze al een eigen woning die ze willen verbouwen of willen ze op de hypotheek aflossen, dan kunt u dus vanaf die datum misschien gebruikmaken van de jubelvrijstelling.

Er zijn hier ook nadelen aan, onder meer dat de hypotheekrenteaftrek lager wordt en dat er bij echtscheiding van de kinderen problemen kunnen ontstaan. Hierover een volgende keer meer.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/7290984/__Jubelvrijstelling_ook_voor_verbouwing_en_aflossing__.html?p=15,1

Gepost door Ernst Loendersloot op 12:50
Geen Reacties»

Notariaat in het Financieel Dagblad

juli 30, 2010

Via onderstaande link komt u op de site van het Financieel Dagblad waar een stuk over het notariaat staat.

http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=160952837&gid=983607&type=member&item=25912368&articleURL=http%3A%2F%2Fwww%2Efd%2Enl%2Fartikel%2F18539813%2Fnotaris-geen-noodzakelijk-kwaad&urlhash=9-Qf&goback=%2Egde_983607_member_25912368

Gepost door Ernst Loendersloot op 17:04
Geen Reacties»

Column 40: WOZ waarde na overlijden

juli 27, 2010

 

Beste Lezer,

Onlangs speelde de volgende situatie:
De langstlevende ouder is overleden en de kinderen hebben, in goed overleg, het ouderlijk huis te koop gezet. Na een tijd moesten ze de aangfite doen voor de successierechten (sindsa 1 januari 2010 heet dit overigens formeel: erfbelasting). Omdat het huis toen nog niet verkocht was, hebben ze de waarde overgenomen uit de aanslag voor de WOZ. Dit is namelijk volgens de wet de enige waarde die je mag gebruiken.

Nu is de woning verkocht, maar wel voor een lagere prijs dan de WOZ-waarde. De kinderen vinden dat ze te veel belasting moeten betalen. De vraag die opkomt bij hen is of het mogelijk is om alsnog een andere waarder van het huis op te geven in de successie-aangifte.

Helaas staat er in de wet (artikel 21 lid 5 Successiewet) duidelijk dat sindsa 1 januari 2010 alleen nog de WOZ-waarde gebruikt mag worden voor een woning. Gewoon maar de lagere verkoopprijs vermelden is niet meer toegestaan.

Dan blijft alleen over de mogelijkheid om te proberen deze WOZ-waarde naar beneden te laten bijstellen door de gemeente. Helaas was de termijn om dat te doen al verstreken toen de langstlevende ouder overleed.

Gelukkig bleek dat er een bijzondere regeling in de wet staat die gaat over de waardering voor de WOZ. Iedere belanghebbende kan, nadat hij of zij eigenaar geworden is, een nieuwe beschikking aanvragen bij de gemeente en dan krijg je alsnog de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de getaxeerde waarde. Gelukkig vallen erfgenamen (dus in deze situatie de kinderen) onder de term: belanghebbende.

Als het lukt om zo een lagere WOZ-waarde te laten vaststellen, dan is het voordeel dat deze zeer waarschijnlijk terugwerkt tot aan het overlijden. De kinderen kunnen dan een lagere WOZ-waarde invullen op het aangifte-formulier voor de successierechten omdat in deze situatie de aanslag voor de successierechten nog niet definitief is vastgesteld.

Erft u een koopwoning, denk er dan eens aan om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-waarde. Dit kan u 10% tot 40% successierechten besparen.

Mr Ernst Loendersloot

Bekijk ook eens mijn weblog op:

http://ernstloendersloot.wazzup.nl/

Gepost door Ernst Loendersloot op 12:45
Geen Reacties»

Woonboot en hypotheek

juli 26, 2010

Volgens een bericht zou de ING Bank, die marktleider is voor hypothecaire financieringen bij woonboten, terughoudend worden.  Dat zou de overdracht van woonboten kunnen bemoeilijken.

Lees verder op:
http://www.z24.nl/z24geld/artikel_157987.z24/Woonbootbewoners_gevangen_in_hypotheek.html

Gepost door Ernst Loendersloot op 13:16
Geen Reacties»

NVM over wijzigingen Notariswet en geheimhoudingsplicht

juli 23, 2010

De NVM heeft opmerkingen gestuurd aan de wetgever in Den-Haag over de voorgestelde wijzigingen in de Notariswet. Daarbij vooral veel aandacht voor de geheimhoudinsgplicht.

Wilt u meer lezen ?
http://nieuws.nvm.nl/~/media/NVMWebsite/Downloads/Visie/Brief%20Wijziging%20Wet%20op%20het%20notarisambt.ashx

Gepost door Ernst Loendersloot op 12:41
Geen Reacties»

NVM en de 3-dagen bedenktijd

juli 22, 2010

De NVM stuurde mij bericht dat zij een volledige reactie en rapport over de 3-dagen bedenktijd voor de koper op hun site hebben staan.

Dit is te vinden op:
http://nieuws.nvm.nl/~/media/NVMWebsite/Downloads/Visie/Artikel%20tijdschrift%20bouwrecht.ashx

Gepost door Ernst Loendersloot op 22:48
Geen Reacties»

Cijfers woningmarkt 1e halfjaar 2010

juli 22, 2010

Volgens de opsteller van de cijfers zijn deze “fraai”.

Meer lezen:
http://www.woningmarktcijfers.nl/nieuws/fraaie_halfjaarcijfers_woningmarkt.htm

Gepost door Ernst Loendersloot op 12:39
Geen Reacties»

Hoe wordt een hypotheek mooier gemaakt ?

juli 20, 2010

Onderstaande site geeft een aantal tips zodat je weet hoe een hypotheek mooier wordt gepresenteerd.

Lees ze eens door.

http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/hypotheek/10_hypotheek_tips.html

Gepost door Ernst Loendersloot op 12:58
Geen Reacties»