Hypotheekrente moet omlaag, volgens een financieel adviseur

De rente op de kapitaalmarkt is in de afgelopen eeuwen nog nooit zo laag geweest. De rente voor 10-jarige staatsleningen is de leidraad voor niveau van de hypotheekrente. Door de financiële moeilijkheden in de zuid-europeesche landen, gaat het geld van beleggers onder meer naar ons land, temeer omdat ons land bekend staat als financieel degelijk. Hierdoor kan Nederland de rentevergoeding zo laag houden (vraag en aanbod). Circa 5 jaar geleden werd een lager marktrente direct doorgegeven aan consumenten. Toen de vergelijkbare 10-jaarsrente op staatsleningen circa 5 jaar geleden nog iets hoger was dan nu lag de 10-jaar hypotheekrente rond de 3,5%. De laagste 10 jaarrente ligt op dit moment rond de 4,5%. Nog voldoende ruimte dus om de hypotheekrente te laten zakken. Echter de banken willen hun verliezen door de crisis van de afgelopen jaren snel terugverdienen, waardoor de consumenten moeten wachten op een snellere daling. De verwachting is wel dat de rente de komende week toch licht zal gaan dalen. Lagere rentes voor lange tijd zal positief kunnen zijn voor de woningmarkt.

(auteur: Cor van den Dikkenberg, Hypotheekshop Hengelo)
Bron:
http://hypotheekshophengelo.wordpress.com/2010/05/26/hypotheekrente-moet-omlaag/

Verkiezingen en de woningmarkt

Wilt u weten wat de verschillende politieke partijen van plan zijn en wat de invloed kan zijn op de woningmarkt ?

Kijk dan bij de NVM op de site:
http://www.nvm.nl/nvm/index.jsp?navid=nvm110151&doelgroep=woningmarkt

Huizenverkopen trekken aan

Het Kadaster heeft in april 11.069 verkochte woningen geregistreerd. Daarmee is het aantal geregistreerde verkopen in ons land, in vergelijking tot april 2009, gestegen met bijna 10%. Toen wisselden net iets meer dan 10.000 woningen van eigenaar. De sterkste stijging was in Drenthe (+19%), de sterkste daling in Limburg (-12%).

Het aantal verkochte woningen was in april iets lager dan in de voorgaande maand, toen er 11.145 woningen iin andere handen kwamen. De gemiddelde koopsom voor woningen lag in april op € 241.859. Volgens het Kadaster waren de prijzen van verkochte bestaande koopwoningen in april ruim 2% lager dan in april 2009. De prijsdaling is het kleinst bij appartementen. De over het algemeen duurdere typen woningen (twee-onder-een-kap en vrijstaand) daalden met respectievelijk 4,5% en 2,9%. De prijsdalingen zijn, na een periode van dalingen van circa 5%, de afgelopen drie maanden steeds kleiner geworden. Friesland was in april de enige provincie waar de prijzen stegen; met -4,2% was de prijsdaling het grootst in Zeeland.

Bron:
http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/huizenverkoop-trekt-met-10-aan.118109.lynkx

Woningmarkt stabiel

De woningmarkt verkeert momenteel in een stabiele fase, aan de periode van voortdurende prijsdalingen en afname van het aantal transacties lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen.
Dit concludeert de website Woningmarktcijfers.nl op basis van de Kadastergegevens. In de eerste vier maanden van 2010 wisselden 38.814 woningen van eigenaar, 4,1% meer dan in dezelfde periode van 2009. Het beeld per provincie is nog wel wisselend, een stijging van het aantal transacties in Noord Holland met 13,5%, terwijl in Flevoland het aantal 9,2% lager ligt dan in de eerste 4 maanden van vorig jaar. 

Woningprijs op niveau 2009

De gemiddelde koopsom in de eerste vier maanden is uitgekomen op € 238.200 en ligt op precies hetzelfde niveau als het gehele jaar 2009. In vergelijking met de eerste vier maanden van 2009 bedraagt de daling nu nog slechts 2,8%, het verschil wordt veroorzaakt door de prijsdaling die in de loop van 2009 heeft plaats gevonden. In Limburg en Groningen is de prijsdaling ten opzichte van 2009 met 3,1% en 3,9% het grootst, Drenthe liet daarentegen de grootste prijsstijging zien van 2,7%.

Voordeel hypotheekrenteaftrek naar rijken

14-05-2010
Bijna de helft van het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek ging in 2008 naar de rijkste huishoudens. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de 7,2 miljoen Nederlandse huishoudens financierde bijna de helft de eigen woning met een hypotheek. Van de 28 miljard euro aan hypotheekkosten werd ruim 10 miljard via de hypotheekrenteaftrek terugontvangen van de overheid. Bijna de helft van dat bedrag kwam dus terecht bij de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens.

Van de huishoudens met een bruto-inkomen van 106.000 euro of meer hadden er acht op de tien een hypotheek. Zij ontvingen bijna 42 procent terug van de kosten, die gemiddeld ruim duizend euro per maand bedroegen. Van de huishoudens met een bruto-inkomen onder de 106.000 euro had slechts ruim een op de tien huishoudens een hypotheek.

Het ministerie van Financiën laat in een reactie weten dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. ‘Dezelfde groep (de rijkste huishoudens, red.) betaalt namelijk 88 procent van wat het Rijk ontvangt aan inkomstenbelasting en loonbelasting’, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Laatst gewijzigd: 14-05-2010 10:49

Z24.nl: Veilige spaarrente; meer dan 2 procent zit er niet in

Bron: http://www.z24.nl/z24geld/artikel_141791.z24/Veilige_spaarrente__meer_dan_2_procent_zit_er_niet_in.html

Mei is de maand van het vakantiegeld. Tijd om extra te sparen? Wie geen risico wil lopen, moet zich tevreden stellen met een bescheiden rente van 2 procent.

Het blijft slikken, als je de spaartarieven op vrij opneembare rekeningen ziet. Karige banken bieden 1 procent rente, prijsstunters gaan tot 2,5 procent. Het gemiddelde blijft steken op zo’n 2 procent rente.

Houd je rekening met de Nederlandse inflatie van ongeveer 1 procent en de belastingheffing op vermogen van 1,2 procent per jaar, dan levert sparen zo goed als niets op. De troostprijs: je wordt er niet armer van.

Dat laatste is niet onbelangrijk, voor wie vast houdt aan het uitgangspunt dat vermogen niet mag krimpen. Alternatieven voor karige spaartarieven zijn helaas dun gezaaid.

1) Spaarstunters
Wie de hoogste rentes zoekt bij vrij opneembare rekeningen, zonder voorwaarden, komt uit bij LeasePlan Bank (2,54 procent) en MoneyYou (2,3 procent). Die bieden een beetje extra rente.

Voor LeasePlan Bank is van belang dat het gelijknamige autoleasebedrijf tijdens de kredietcrisis een fors beroep heeft moeten doen op leningen die met staatsgaranties zijn uitgegeven. LeasePlan Bank valt wel onder de depositogarantieregeling, die spaartegoeden tot honderdduizend euro dekt in geval van faillissement.

MoneyYou is een dochter van ABN Amro en maakt sinds april 2010 gebruik van ABN Amro’s dekking onder het garantiestelsel. Spaarrekeningen bij MoneyYou en ABN Amro moeten dus bij elkaar worden opgeteld voor de depositogarantie.

2) Rekening met voorwaarden
Een wat hogere rente valt ook te halen bij rekeningen met extra voorwaarden, zoals Bonussparen van Friesland Bank. Deze rekening levert 2,75 procent rente op, maar werkt wel met een minimuminleg van 35 duizend euro en een bonusrente over het laagste saldo.

Ander voorbeeld is de Ohra Maandspaarrekening (2,6 procent rente), waarbij je maandelijks tussen de 25 en 250 euro moet inleggen.

3) Staatsobligatie
Vergelijkbaar met risicoloos sparen is geld uitlenen aan de Nederlandse staat, ten minste als je ervan uitgaat dat Nederland niet te maken krijgt met Griekse toestanden.

Nederlandse staatsleningen met een looptijd tot zeven jaar leveren dezer dagen minder dan 2 procent rente per jaar op. Je moet geld dus minimaal zeven jaar of meer uitlenen aan de Nederlandse staat wil je meer dan 2 procent rente krijgen. Dat is nauwelijks aantrekkelijk, vergeleken met vrij sparen.

4) Spaardeposito
Alternatief voor staatsobligaties zijn spaardeposito’s bij banken, waarbij het geld voor langere tijd vast staat. Hiervoor geldt dat je per medio mei voor de meeste deposito’s met een looptijd van vijf jaar zo’n 3 procent rente krijgt, met uitschieters naar 4 procent bij LeasePlan Bank en NIBC Direct.

Vraag is of het handig is spaargeld voor langere tijd vast te zetten. Dat is vooral interessant als de inflatie en het daarmee samenhangende risico op geldontwaarding, laag blijft. De vooruitzichten zijn op dit vlak minder rooskleurig geworden, doordat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn reputatie als inflatiebestrijder op het spel heeft gezet met de steunoperaties voor zuidelijke eurolanden.

Bekijk je de trends van het afgelopen half jaar, dan is al enige tijd sprake van een aanhoudende daling van vaste spaardeposito’s ten gunste van rekeningen met een korte opzegtermijn. Zie de grafiek: Snel bij je spaargeld.

5) Aandelen en goud
Jagen op rendement kan uiteraard ook door te beleggen in aandelen of goud. Dergelijke investeringen zijn echter strikt genomen geen gelijkwaardig alternatief voor sparen. Het uitzicht op een aanzienlijk hoger rendement betekent immers dat de kans op (tijdelijke) verliezen ook fors toeneemt, zoals begin mei bleek bij de beurspaniek rond de Griekse schuldencrisis.

6) Schuld aflossen
Uit een op 12 mei gepubliceerde enquête van budgetinstituut Nibud, blijkt dat meer Nederlanders dit jaar vakantiegeld willen gebruiken voor het aflossen van schulden. Sparen is minder populair. Verwonderlijk is dat niet, want het afbetalen van consumptieve schulden is inderdaad een aantrekkelijke optie.

Voor persoonlijke leningen, rood staan en creditcard-kredieten bedragen de leentarieven al gauw 7 tot 10 procent. Aflossen met spaargeld waarop je 2 procent rente krijgt is een van de weinige mogelijkheden om gratis voordeel te behalen.

Lees ook:

Europeanen sparen 15 procent van hun inkomen

Met je spaargeld naar de supermarkt

Sparen bij de verzekeraar. Let op de lokkertjes!

Jeroen de Boer

jeroen.deboer@z24.nl

Algemene informatie:

Als u hier niet vindt wat u zoekt, kijk dan eens op mijn oude blog onder dezelfde categorie.
Ga dan naar:
http://ernstloendersloot.wazzup.nl

Algemene informatie:

Als u hier niet vindt wat u zoekt, kijk dan eens op mijn oude blog onder dezelfde categorie.
Ga dan naar:
http://ernstloendersloot.wazzup.nl

Algemene informatie:

Als u hier niet vindt wat u zoekt, kijk dan eens op mijn oude blog onder dezelfde categorie.
Ga dan naar:
http://ernstloendersloot.wazzup.nl

Column 35: RADAR testament

Beste Lezer,

Ik schrijf deze column in de intercity op de terugweg van een bespreking in Utrecht over een nieuw marktinitiatief voor u en notarissen. Daarover later meer.

Waar het nu om gaat is dat iemand het had over een tweetraps-raket en een klant gebruikte die term vorige week ook in een gesprek naar aanleiding van de uitzending van Tros RADAR op 1 maart jl.. Dit was een geval van het horen luiden van de klok, maar niet precies weten waar de klepel hangt.

RADAR meldde dat met een ander testament iedereen kon voorkomen dat er successierechten betaald moeten worden door de langstlevende. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de techniek van de tweetraps-making. Ik begrijp dus waar het raket-testament vandaan komt, maar ik spreek zelf voor de eenvoud over het RADAR-testament.

Mij is na die uitzending wel gevraagd waarom de notarissen niet eerder gekomen zijn met dit testament in plaats van de langstlevende testamenten. Het antwoord dat ik gaf is misschien iets te simpel, maar wel waar: een RADAR-testament bespaart geen successierechten, maar zorgt alleen maar voor uitstel van het moment waarop het betaald wordt. Namelijk niet bij het eerste overlijden, maar pas na de dood van de langstlevende stuurt de belastingdienst de acceptgiro.

Maar helaas is die acceptgiro hoger dan wanneer een langstlevende testament was opgemaakt. Weliswaar betaal je dan bij ieder overlijden, maar bij elkaar opgeteld toch minder. Ik kwam de afgelopen tijd zelfs verschillen tot 50% meer voor een RADAR testament tegen ten opzichte van een langstlevende testament.

Had RADAR het dan mis ? Nee, maar de achtergrond en de nuance ontbrak een beetje. Dus raad ik u aan om te doen wat veel anderen al gedaan hebben: pak uw testament en als het ouder is dan 5 jaar, bel uw notaris om het te laten controleren.

Mr Ernst Loendersloot

Bekijk ook eens mijn weblog op:

http://ernstloendersloot.wazzup.nl/