Column 07. WOZ waarde na overlijden

oktober 16, 2010

Onlangs speelde de volgende situatie: de langstlevende ouder is overleden en de kinderen hebben, in goed overleg, het ouderlijk huis te koop gezet. Na een tijd moesten ze de aangifte doen voor de successierechten (sinds 1 januari 2010 heet dit overigens formeel: erfbelasting). Omdat het huis toen nog niet verkocht was, hebben ze de waarde overgenomen uit de aanslag voor de woz. Dit is namelijk volgens de wet de enige waarde die je mag gebruiken.

Nu is de woning verkocht, maar wel voor een lagere prijs dan de woz-waarde. De kinderen vinden dat ze te veel belasting moeten betalen. De vraag die opkomt bij hen is of het mogelijk is om alsnog een andere waarde van het huis op te geven in de successie-aangifte.

Helaas staat er in de wet (artikel 21 lid 5 Successiewet) duidelijk dat sinds 1 januari 2010 alleen nog de woz-waarde gebruikt mag worden voor een woning. Gewoon maar de lagere verkoopprijs vermelden, is niet meer toegestaan.

Dan blijft alleen over de mogelijkheid om te proberen deze woz-waarde naar beneden te laten bijstellen door de gemeente. Helaas was de termijn om dat te doen al verstreken toen de langstlevende ouder overleed.

Gelukkig bleek dat er een bijzondere regeling in de wet staat die gaat over de waardering voor de woz. Iedere belanghebbende kan, nadat hij of zij eigenaar geworden is, een nieuwe beschikking aanvragen bij de gemeente en dan krijg je alsnog de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de getaxeerde waarde. Gelukkig vallen erfgenamen (dus in deze situatie de kinderen) onder de term: belanghebbende.

Als het lukt om zo een lagere woz-waarde te laten vaststellen, dan is het voordeel dat deze zeer waarschijnlijk terugwerkt tot aan het overlijden. De kinderen kunnen dan een lagere woz-waarde invullen op het aangifteformulier voor de successierechten, omdat in deze situatie de aanslag voor de successierechten nog niet definitief is vastgesteld.

Ik schrijf u dit, omdat ik u wil waarschuwen om het niet zo ver te laten komen. Als u een koopwoning erft, vraag dan spoedig na het overlijden bij de gemeenten om een nieuwe beschikking voor de woz op uw eigen naam. Als u genoeg geldige argumenten heeft waarom deze waarde lager moet zijn, teken dan bezwaar aan. Als de woz-waarde dan naar beneden wordt bijgesteld, bespaart u successierechten. Iedere €1000 lager betekent een besparing van 10% tot 40%.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/article7243166.ece
 

UPDATE
Er is door de Staatssecretaris in oktober 2011 nog ingegaan op deze materie. U kunt dat hier nalezen. Het gaat om het gecombineerde antwoord op vraag 8 en verder.

Gepost door Ernst Loendersloot op 18:45
Geen Reacties»

Column 04. Kandidaat-notaris

oktober 15, 2010

Het viel mij op deze site op dat onder mijn naam het kopje ‘notaris’ staat, terwijl daarna staat dat ik ‘kandidaat-notaris’ ben. Ik licht graag het verschil toe, waarbij ik er voor kies om de te volgen opleidingen als leidraad te nemen. Tenslotte is voor u het belangrijkste: Heeft de kandidaat-notaris of notaris de juiste kennis om mijn zaken goed te regelen?

Als je notaris wilt worden, ga je na het eindexamen naar de universiteit. Daar word je opgeleid tot jurist en studeer je rechten. Er is een basispakket van notariële vakken waarin je examens moet afleggen, zoals erfrecht, huwelijksvermogensrecht en diverse belastingen.

Heb je vier jaar de examens in de juiste vakken gehaald, dan studeer je af en kun je als kandidaat-notaris aan de slag bij een notaris. Dan ben je er nog niet. Naast je werk moet je dan namelijk de zogeheten Beroepsopleiding volgen. Deze duurt drie jaar en daarin word je geleerd om de theorie van de universiteit praktisch toe te passen. Ook moet je nog twee keer een examen afleggen over alle stof die je op een notariskantoor moet beheersen.

Pas als je dit allemaal met goed gevolg doorlopen hebt, mag je af en toe de notaris voor wie je werkt vervangen. Dit heet de (lichte) waarneming. Dat wil zeggen dat je de akten mag passeren in plaats van de notaris als die op vakantie is, een studiedag heeft of korte tijd ziek is.

Als het langer dan drie jaar geleden is dat je het laatste examen van de beroepsopleiding hebt afgelegd, dan krijg je te maken met de zogeheten Permanente Educatie. Ieder jaar moet je twintig punten halen door cursussen te volgen. Dat betekent gemiddeld een keer per maand de boeken in en verplicht aanwezig zijn.

Pas als je zes jaar werkt als kandidaat-notaris kun je benoemd worden tot notaris. Dan mag je wel een zogeheten zware waarneming doen. Dat laatste betekent dat je een heel notariskantoor mag runnen als de notaris zelf erg lang ziek is of met pensioen gaat en er nog geen opvolger is benoemd.

Heb je dit hele traject doorlopen, dan kun je de Koningin vragen om als notaris te worden benoemd. Er wordt dan gekeken of je je al die tijd netjes gedragen hebt, anders krijg je geen Verklaring van Goed Gedrag. Ook moet je in een businessplan duidelijk maken dat jouw notariskantoor, ondanks alle investeringen, binnen maximaal drie jaar voldoende winst gaat maken. Er is een commissie van deskundigen die dit beoordeelt en die is erg kritisch.

Eigenlijk kun je dus je hele werkzame leven kandidaat-notaris zijn, want je kiest er zelf voor of je de Koningin vraagt of je notaris mag worden.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/article7090387.ece

Gepost door Ernst Loendersloot op 17:03
Geen Reacties»

Column 01. Oranjegekte en de notaris

oktober 14, 2010

Toen ik vorige week naar de redactie van deze krant reed om te praten over mijn eerste bijdrages aan OverGeld.nl, wist ik heel snel waar ik moest zijn. Niet omdat er in grote letters ‘De Telegraaf’ op het dak stond, maar omdat de hele gevel van het gebouw was ingepakt in een oranje doek met voetballen erop. Toen ik dat zag, had ik onmiddelijk een onderwerp voor drie columns over de notaris.

Als u zich nu afvraagt wat de Oranjegekte te maken heeft met het notariaat, dan raad ik u aan om door te lezen. In deze en de volgende twee bijdragen zal ik uw vraag beantwoorden.

Zolang het Nederlandse eftal blijft winnen in Zuid-Afrika, zal het Oranje-gevoel alleen maar toenemen. En als ‘onze jongens’ in de finale aantreden, zullen we ook het Wilhelmus weer horen en proberen mee te zingen. Het Wilhelmus en oranje hebben, zoals u weet, heel veel te maken met ons koningshuis. En dit Huis van Oranje-Nassau is de link met de notaris.

Want wat u waarschijnlijk niet direct wist, is dat als je notaris wordt, dit betekent dat je wel eerst benoemd moet worden door de Koningin. Zij ondertekent dan een besluit waarin de benoeming van de kandidaat-notaris tot notaris wordt vastgelegd.

Er is echter nog wel een belangrijk verschil tussen de voetbalhelden die nu in oranje-tenue voetballen en de notaris. Als het elftal het toernooi afsluit met winst in de finale, worden ze uitgenodigd door Koningin Beatrix. Als de notaris zijn carriere afsluit met zijn pensioen, dan krijgt hij of zij alleen een brief van de Staat waarin is vermeld dat de notaris geen notaris meer is.

Of dat verschil terecht is, mag u zelf bepalen. Laten we in de tussentijd hopen op mooie en sportieve wedstrijden.

Eerder verschenen bij De Telegraaf:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/article7035589.ece

Gepost door Ernst Loendersloot op 17:55
Geen Reacties»

Euthanasie

oktober 11, 2010

In ons vak kom je ook in gesprek met mensen die terminaal ziek zijn.  Zo ben ik geregeld in een hospic geweest, maar ook bij mensen thuis die nog de zaken op orde willen stellen.

Ik ben zelf absoluut geen expert op het gebied van euthanasie of paliatieve zorg.

Binnenkort komt er een boek uit van mevrouw Annegreet van Bergen die uit eigen ervaring heeft geschreven over deze onderwerpen. Daarbij heeft zij ook oog voor de praktische kant van zaken, zoals:
U wilt misschien wel euthanasie, maar hoe denkt uw huisarts daarover ?
En hoe zit het met paliatieve zorg.

Ik heb het boek zelf (nog) niet gelezen, maar als u er meer over wilt weten, klik dan eens op onderstaande link:
http://www.uitgeverijatlas.nl/result_titel.asp?Id=2957.

Gepost door Ernst Loendersloot op 22:33
Geen Reacties»

Positief nieuws over de woningmarkt

oktober 08, 2010

Via onderstaande link komt u uit bij wat positief nieuws.

http://www.wegwijs.nl/3811/

Gepost door Ernst Loendersloot op 12:56
Geen Reacties»

Paalrot: een groot (financieel) probleem

oktober 07, 2010

Op de site van de NVM kwam ik een bericht tegen over paalrot.

U kunt het lezen op:
http://nieuws.nvm.nl/actual/september_2010/paalrot_woningen_wordt_gigantisch_probleem.aspx

Gepost door Ernst Loendersloot op 13:12
Geen Reacties»

Levenstestament

september 29, 2010

IK ZAL HIEROVER NOG SCHRIJVEN.

MAAR OP DE SITE VAN DE TELEGRAAF STAAT ONDER DIT KOPJE EEN INTERESSANT ARTIKRL

Gepost door Ernst Loendersloot op 10:21
Geen Reacties»

Een buitenlander als notaris.

september 15, 2010

De adviseur van het Hof van Justitie van de EU trekt de conclusie dat een notaris ook een andere nationaliteit mag hebben dan het land waar men notaris is.

Dus een Nederlander die voldoet aan alle andere (opleidings)eisen, zou notaris moeten kunnen worden in bijvoorbeeld België.

Maar het Hof van Justitie moet zich hier nog over uitspreken.

In Nederland is deze nationaliteits-eis al komen te vervallen.

Meer weten ? Klik hier.

 

Gepost door Ernst Loendersloot op 12:46
Geen Reacties»

Wat kun je doen als de alimentatie niet betaald wordt ?

september 13, 2010

Onderstaande link leidt naar meer informatie:

http://www.z24.nl/z24geld/artikel_169093.z24/Mijn_ex_wil_niet_betalen__wat_nu_.html

Gepost door Ernst Loendersloot op 12:43
Geen Reacties»

Column 42: Jubelvrijstelling ook voor verbouwing en aflossing

september 08, 2010

 

Beste Lezer,

In ieder beroep worden begrippen gebruikt waar je als buitenstaander niet van begrijpt wat er mee bedoeld wordt. Maar werk je in die branche, dan heb je aan een half woord genoeg. Het notariaat is daarop geen uitzondering. Sinds 1 januari 2010 kennen we de Jubelvrijstelling. Graag leg ik u uit wat daarmee bedoeld wordt.

Het gaat hier om schenkingsbelasting zoals sinds die datum geregeld is in de wet. (nb. voor 1 januari 2010 heette dit schenkingsrecht).Ouders mogen ieder jaar aan hun kinderen een (klein) bedrag schenken van € 5.000,- zonder dat daarover schenkingsbelasting betaald hoeft te worden. Dit noemen we de gewone vrijstelling.

Als een kind tussen de 18 en 35 jaar is, mag dit bedrag eenmalig verhoogd worden tot € 24.000,- zonder dat daar extra eisen aan worden gesteld. De enige eis is dat er aangifte gedaan moet worden bij de belastinginspecteur en een beroep gedaan moet worden op deze eenmalige verhoogde vrijstelling.

Maar als een kind tussen de 18 en 35 jaar is en een eigen woning aankoopt, dan mag er tot maximaal € 50.000,- geschonken worden door de ouders, mits aangifte gedaan wordt. Dit heet dan de jubelvrijstelling en deze bestaat pas sinds 1 januari 2010.

Een nadeel van de jubelvrijstelling is wel dat het kind er een eigen woning moet kopen. Heeft het kind al een woning in eigendom en zouden de ouders nu geld willen schenken om een verbouwing te betalen, dan is niet voldaan aan deze voorwaarde van de jubelvrijstelling. Ook als een ouder geld schenkt waarmee de hypotheek wordt afgelost, is dat geld niet gebruikt voor de aankoop van de woning. Dus is er schenkingsbelasting verschuldigd.

Maar uit goed ingelichte bronnen heb ik begrepen dat vanaf 1 januari volgend jaar de jubelvrijstelling ook gaat gelden voor verbouwingen en aflossingen door de kinderen. Heeft u dus genoeg geld om aan de kinderen te schenken, maar hebben ze al een eigen woning die ze willen verbouwen of willen ze op de hypotheek aflossen, dan kunt u dus vanaf die datum misschien gebruikmaken van de jubelvrijstelling.

Er zijn hier ook nadelen aan, o.a. dat de hypotheekrente-aftrek lager wordt en dat er bij echtscheiding van de kinderen problemen kunnen ontstaan. Hierover een volgende keer meer.

Mr Ernst Loendersloot

Kijk ook eens op:

http://www.vaknotaris.nl

Voor extra informatie hierover (per 07-10-2010) zie ook:
http://www.hypotheek-weetjes.nl/nieuws_608.htm

Gepost door Ernst Loendersloot op 17:40
Geen Reacties»