Column 38: Vakantieproblemen

Beste Lezer,

De vakantieperiode komt er weer aan. Natuurlijk heeft u alle tips voor een onbezorgde vakantie van de politie opgevolgd
(zie http://www.politie.nl/friesland/projecten/tipsvooreenonbezorgdevakantie.asp). Dus u gaat met een gerust hart genieten van uw vakantie.

Maar terwijl u ontspannen een espresso drinkt op een terrasje, springt er thuis een klemkoppeling in een verwarmingsbuis. De buren ontdekken dat pas ‘s avonds en dan zijn er al vele liters vies water over uw witte, hoogpolige vloerbedekking gestroomd. De buren bellen direct de verwarmingsmonteur en gaan naar een bouwmarkt om een waterzuiger te huren om te redden wat er te redden valt van het tapijt.

Bij terugkomst in Nederland, vertellen de buren u het slechte nieuws en geven ze u ook de rekening van de monteur en de waterzuiger. Nadat u van de schrik bent bekomen, stuurt u de rekeningen naar uw verzekeringsadviseur om deze van de verzekeringsmaatschappij vergoedt te krijgen. Daarmee is de kous af, omdat uw verzekering de kosten dekt en de buren binnen de grenzen zijn gebleven van wat normaal is.

Maar stel dat de buren meer gedaan hebben. Zij zijn, zonder overleg, naar de tapijthandelaar gegaan en hebben daar een nieuwe en dure vloerbedekking besteld. Ze hebben het zelfs voor elkaar gekregen dat dit nog voor uw terugkomst is gelegd. Die spoed kostte weliswaar wat extra, maar het leek hen een goed idee om dat toch te doen.

Helaas voor de buren en hun goede bedoelingen: U bent helemaal niet blij. Eigenlijk wilde u geen tapijt meer, maar parket. U weigert dus ook de rekening van de tapijthandelaar te betalen. U boos, de buren kwaad en de tapijthandelaar dreigt met de deurwaarder. Wat nu ?

Voor dit soort situaties is uitgemaakt dat u de kosten moet betalen mits de buren als redelijk denkende mensen de kosten wel moesten maken om verdere schade te voorkomen of om deze te beperken. Dat deze grens per geval anders kan liggen, mag duidelijk zijn. Het bestellen van een nieuwe vloerbedekking is niet iets dat een normaal denkend mens zonder overleg zal doen. Deze kosten komen dus voor rekening van uw buren.

Mr Ernst Loendersloot

Bekijk ook eens mijn website op:

www.ntrs.nl

Column 37: Afschaffen hypotheekrenteaftrek

Beste Lezer,

De komende tijd zult u veel horen over de hypotheekrenteaftrek.

Ambtenaren hebben rapporten opgesteld hoe Nederland miljarden euro’s kan besparen, die uitgegeven zijn of nog gaan worden in verband met de economisch lastige tijden waarin we verkeren sinds eind 2008.

Eén van de mogelijkheden is om iets te doen aan de “onevenwichtigheden” van de woningmarkt. Daarmee wordt naast de hypotheekrenteaftrek ook de huursubsidie, de overdrachtsbelasting en het scheefwonen bedoeld. Dat laatste houdt in dat een huurder een huur betaalt die veel te laag is ten opzichte van zijn salaris.

In de komende verkiezingsstrijd zal zeker over al deze punten gesproken gaan worden. Daarom hier een korte bespreking van de 4 varianten die door de ambtenaren zijn opgesteld in samenhang met de hypotheekrente. Op mijn weblog staan meer berichten hierover.

Allereerst is er de versie waarbij de renteaftrek afneemt naarmate je langer een huis bezit. De aftrek is dan vooral bedoeld om het kopen van je eerste woning te stimuleren. Bij duurdere huizen en bij hoge inkomens wordt de aftrek bewust minder. De besparing is € 6,5 miljard en de huizenprijzen dalen 9%.

In de tweede variant wordt de hypotheekrenteaftrek hetzelfde als in variant 1, maar huren wordt duurder. Dit omdat de huur wordt afgestemd op de OZB-waarde van het huurhuis. Besparing € 7 miljard en de huizenprijzen dalen iets minder met 8%.

In de derde optie verdwijnt de eigen woning uit box 1 (inkomsten uit arbeid) van de inkomstenbelasting, naar box 3 (vermogen). Als eigenaar betaal je dan 1,2% belasting als je huis meer waard is dan de hypotheekschuld hoog is. Aftrek van de rente op je hypotheek is niet meer mogelijk. Besparing € 11 miljard en de prijzen van huizen dalen 11%.

In de laatste variant verdwijnt de eigen woning helemaal uit de inkomstenbelasting. Dus het huis zit niet meer in box 1 of box 3 en renteaftrek is dan niet mogelijk. Besparing € 12,5 miljard en een daling van de huizenprijzen van 12%.

U zult begrijpen dat veel mensen met grote belangstelling de ontwikkelingen gaan volgen.

Mr Ernst Loendersloot

Bekijk ook eens mijn weblog op:

http://ernstloendersloot.wazzup.nl/

Kopers betalen te veel voor overlijdensrisico verzekering

Bron: De Telegraaf

Consumenten die tegelijk met hun hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, betalen vaak honderden euro’s premie per jaar teveel. Dit gebeurt voornamelijk bij consumenten die een hypotheek en overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij één en dezelfde bank.

80% van de respondenten die een overlijdensrisicoverzekering afsloot, heeft deze verzekering ook direct afgesloten via de tussenpersoon of bank waar zij hun hypotheek regelden. 55% wist niet dat zij de overlijdensrisicoverzekering ook zelf, en dus in vele gevallen goedkoper, bij een andere verzekeraar hadden kunnen afsluiten.

Dat blijkt uit onderzoek van Independer.nl.

40% heeft na het afsluiten van deze verzekering nooit meer gekeken of deze ook anders of goedkoper kon. Men lijkt zich niet bewust van de besparingsmogelijkheden. Consumenten houden vaak wel de hypotheekrente scherp in de gaten.

Verreweg de meeste overlijdensrisicoverzekeringen worden afgesloten in combinatie met het afsluiten van een hypotheek, waarbij een overlijdensrisicoverzekering vaak verplicht is.

Murw geslagen na hun zoektocht naar een huis, een betaalbare keuken en een passende hypotheek met lage rente worden de verzekeringspolissen dan vaak bijna blind getekend, zo ook de overlijdensrisicoverzekering.

Consumenten realiseren zich op dat moment meestal niet dat zij een keuze hebben. En dat terwijl ze in veel gevallen duizenden euro’s kunnen besparen als ze de overlijdensrisicoverzekering los afsluiten.

De voorwaarden van deze verzekering verschillen nauwelijks, waardoor het loont om goed naar de premie te kijken en deze apart af te sluiten. Ook achteraf is het zeer eenvoudig om over te stappen naar een nieuwe overlijdensrisicoverzekeraar.

Volledige artikel:

http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/hypotheken/article6777343.ece?cid=rsscid=rss

Hyves en Twitter om je woning te verkopen

Het verkopen van een woning in de huidige markt is een zware opgave. Ondanks lichte tekenen van herstel worden verkopers zeker niet overstelpt door mogelijke koopkandidaten. Iedere vorm van extra aandacht voor de te koop staande woning is dan ook welkom. In dit licht is het merkwaardig dat het gros van de makelaars sociale websites als Hyves en Facebook links laat liggen. Liggen hier kansen voor de verkoper?

Onlangs zag ‘Vrenz’ het levenslicht. Volgens de makers is Vrenz, een programma waarmee makelaars hun woningaanbod gemakkelijk kunnen koppelen aan de sociale websites. Vervolgens kan de makelaar de woningverkoper aansporen om vrienden in te schakelen en de digitale aandacht te vestigen op de woning. Een nieuw initiatief waarmee makelaars op dit moment voornamelijk nog starters kunnen interesseren.

Hoe werkt het?
De makelaar kan zich aansluiten bij Vrenz. Vervolgens kan de woning van een verkoper via die makelaar binnen enkele muisklikken worden getoond op onder andere Twitter, Facebook en Hyves. De particuliere verkoper kan vervolgens zijn vrienden op het netwerk aansporen de woning weer te promoten bij hun vrienden. Wanneer een bezoeker via één van de sociale websites op het woningaanbod klikt, wordt deze doorverwezen naar de pagina op website van de makelaar.

Iedereen wil eraan verdienen
Het valt te verwachten dat de animo om bijvoorbeeld woningverkopen te stimuleren via websites als Hyves en Twitter met de jaren zal toenemen. Dit alleen al vanwege de potentie van de miljoenen bezoekers die periodiek de websites wereldwijd bezoeken. Een probleem voor is wél dat alle betrokken partijen er iets aan willen verdienen.

Naast de makelaar en Vrenz moet de kassa ook rinkelen bij de websites waar de woningen onder de aandacht worden gebracht. Eerder al gaf bijvoorbeeld Marktplaats.nl al aan geen woningen van andere websites te plaatsen. Dit omdat deze website voor tweedehands artikelen er zelf weinig aan verdient als bezoekers direct doorklikken naar de website van de makelaar. Hetzelfde geldt voor de sociale netwerken, die op dit moment weinig verdienen aan de verkoopacties van de makelaar.

De activiteiten van makelaars richting sociale netwerksites als Hyves en Facebook staan nog in de kinderschoenen. Er is echter geen belemmering voor verkopers om zélf verkoopinitiatieven te nemen via deze sociale netwerksites of om via websites voor tweedehands artikelen de woning onder de aandacht te brengen. Op dit moment geldt hier nog voor: baat het niet dan schaadt het niet! Wellicht verandert deze visie echter met de jaren en worden sociale netwerksites daadwerkelijk serieuze verkoopkanalen.  

Bron:
http://www.woonnieuws.nl/nieuws/item/856/woning-verkopen-via-hyves-of-twitter?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_campaign=nieuws

Column 36: Aandeel reservefonds opgeven in de Inkomstenbelasting

Beste Lezer,

In het systeem van de inkomstenbelasting is de eigen woning een vreemde eend in de bijt. In box 1 vallen simpel gesteld namelijk alle inkomsten uit (gewezen) arbeid. Dus je salaris en pensioen. In box 3 komt al het vermogen zoals spaargeld terug.

De eigen woning is echter ook in box 1 terechtgekomen, terwijl je daar geen inkomen uit krijgt door arbeid die je verricht. Door zelf het houtwerk te schilderen bespaar je misschien geld, maar je krijgt daar volgens mij niet voor betaald.

Nu levert dit een klein probleem op. Als je in een appartement woont dat je eigendom is, betaal je iedere maand service-kosten. Een deel daarvan wordt door het bestuur van de Vereniging van Eigenaars (VvE) apart gezet voor toekomstig groot onderhoud aan het gebouw.

Dat leidde tot de vraag of jouw aandeel in de reserve-pot niet ook bij de belastingaangifte moet worden opgegeven. Een argument hiervoor is dat een eigenaar van een woning ook geld opzij zet voor groot onderhoud en dat ieder jaar wel als spaargeld in box 3 moet aangeven. Een tegenargument is dat deze huis-eigenaar gewoon over dit geld kan beschikken en het ook kan gebruiken om bijvoorbeeld een auto te kopen. De appartements-eigenaar kan dat niet omdat het geld gereserveerd is door de VvE.

Recent heeft de rechter bepaald dat de eigenaar van een appartementsrecht zijn of haar aandeel in de reserves van de VvE ook in box 3 moeten vermelden. Heeft u dat niet gedaan in uw aangifte inkomstenbelasting 2010, doe het dan alsnog middels een verbeterde aangifte.

Overigens betekent deze uitspraak voor alle besturen van VvE’s en hun administrateurs meer werk. Aan het begin van ieder jaar zullen ze aan alle appartement-eigenaars een opgaaf moeten sturen van de stand van de reserves. Maar alleen een deel van deze eigenaars heeft al zoveel spaargeld dat ze ook daadwerkelijk belasting moeten betalen in box 3 over hun deel van deze reserves.

Dus ik heb het idee dat de slogan van de belastingdienst hier niet helemaal op gaat:

Het is namelijk niet leuk, en het is voor het bestuur van de VvE ook niet makkelijker geworden.

UPDATE:
Er is mij gemeld dat een andere adviseur aangeeft om het aandeel in het reservefonds NIET op te geven. Dit omdat de Advocaat-Generaal (AG) bij de Hoge Raad (HR) in een opinie heeft geschreven dat het aandeel niet in Box 3 belast kan worden.

Ik ben echter van mening dat de uitspraak van het Hof in deze zaak meer geldingskracht heeft dan het advies van de AG. De Hoge Raad moet namelijk nog haar oordeel geven. Pas dan weten we waar we aan toe zijn.

Om aan alle problemen een einde te maken, stel ik voor dat u wel uw aandeel opgeeft in Box 3 en als de aanslag komt formeel bezwaar aantekent en daarbij verwijst naar de lopende procedure bij de Hoge Raad.
Gaat de Hoge Raad mee met de AG, dan krijgt u dan automatisch correctie van de aanslag. Gaat de Hoge Raad mee met de eerdere uitspraak van het Hof, dan heeft u netjes aangifte gedaan en bent u niet in overtreding.

Update 16-08-2010
Op 13 augustus 2010 heeft de Hoge Raad de belastingdienst gelijk gegeven. U moet dus het aandeel opgeven in de inkomstenbelasting.
Wilt u de uitspraak lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&collection=rnl&querypage=../zoeken/zoeken.asp&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=LJN%20BL7268

Mr Ernst Loendersloot

Bekijk ook eens mijn weblog op:

http://ernstloendersloot.wazzup.nl/

Hypotheekrente moet omlaag, volgens een financieel adviseur

De rente op de kapitaalmarkt is in de afgelopen eeuwen nog nooit zo laag geweest. De rente voor 10-jarige staatsleningen is de leidraad voor niveau van de hypotheekrente. Door de financiële moeilijkheden in de zuid-europeesche landen, gaat het geld van beleggers onder meer naar ons land, temeer omdat ons land bekend staat als financieel degelijk. Hierdoor kan Nederland de rentevergoeding zo laag houden (vraag en aanbod). Circa 5 jaar geleden werd een lager marktrente direct doorgegeven aan consumenten. Toen de vergelijkbare 10-jaarsrente op staatsleningen circa 5 jaar geleden nog iets hoger was dan nu lag de 10-jaar hypotheekrente rond de 3,5%. De laagste 10 jaarrente ligt op dit moment rond de 4,5%. Nog voldoende ruimte dus om de hypotheekrente te laten zakken. Echter de banken willen hun verliezen door de crisis van de afgelopen jaren snel terugverdienen, waardoor de consumenten moeten wachten op een snellere daling. De verwachting is wel dat de rente de komende week toch licht zal gaan dalen. Lagere rentes voor lange tijd zal positief kunnen zijn voor de woningmarkt.

(auteur: Cor van den Dikkenberg, Hypotheekshop Hengelo)
Bron:
http://hypotheekshophengelo.wordpress.com/2010/05/26/hypotheekrente-moet-omlaag/

Verkiezingen en de woningmarkt

Wilt u weten wat de verschillende politieke partijen van plan zijn en wat de invloed kan zijn op de woningmarkt ?

Kijk dan bij de NVM op de site:
http://www.nvm.nl/nvm/index.jsp?navid=nvm110151&doelgroep=woningmarkt

Huizenverkopen trekken aan

Het Kadaster heeft in april 11.069 verkochte woningen geregistreerd. Daarmee is het aantal geregistreerde verkopen in ons land, in vergelijking tot april 2009, gestegen met bijna 10%. Toen wisselden net iets meer dan 10.000 woningen van eigenaar. De sterkste stijging was in Drenthe (+19%), de sterkste daling in Limburg (-12%).

Het aantal verkochte woningen was in april iets lager dan in de voorgaande maand, toen er 11.145 woningen iin andere handen kwamen. De gemiddelde koopsom voor woningen lag in april op € 241.859. Volgens het Kadaster waren de prijzen van verkochte bestaande koopwoningen in april ruim 2% lager dan in april 2009. De prijsdaling is het kleinst bij appartementen. De over het algemeen duurdere typen woningen (twee-onder-een-kap en vrijstaand) daalden met respectievelijk 4,5% en 2,9%. De prijsdalingen zijn, na een periode van dalingen van circa 5%, de afgelopen drie maanden steeds kleiner geworden. Friesland was in april de enige provincie waar de prijzen stegen; met -4,2% was de prijsdaling het grootst in Zeeland.

Bron:
http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/huizenverkoop-trekt-met-10-aan.118109.lynkx

Woningmarkt stabiel

De woningmarkt verkeert momenteel in een stabiele fase, aan de periode van voortdurende prijsdalingen en afname van het aantal transacties lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen.
Dit concludeert de website Woningmarktcijfers.nl op basis van de Kadastergegevens. In de eerste vier maanden van 2010 wisselden 38.814 woningen van eigenaar, 4,1% meer dan in dezelfde periode van 2009. Het beeld per provincie is nog wel wisselend, een stijging van het aantal transacties in Noord Holland met 13,5%, terwijl in Flevoland het aantal 9,2% lager ligt dan in de eerste 4 maanden van vorig jaar. 

Woningprijs op niveau 2009

De gemiddelde koopsom in de eerste vier maanden is uitgekomen op € 238.200 en ligt op precies hetzelfde niveau als het gehele jaar 2009. In vergelijking met de eerste vier maanden van 2009 bedraagt de daling nu nog slechts 2,8%, het verschil wordt veroorzaakt door de prijsdaling die in de loop van 2009 heeft plaats gevonden. In Limburg en Groningen is de prijsdaling ten opzichte van 2009 met 3,1% en 3,9% het grootst, Drenthe liet daarentegen de grootste prijsstijging zien van 2,7%.

Voordeel hypotheekrenteaftrek naar rijken

14-05-2010
Bijna de helft van het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek ging in 2008 naar de rijkste huishoudens. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de 7,2 miljoen Nederlandse huishoudens financierde bijna de helft de eigen woning met een hypotheek. Van de 28 miljard euro aan hypotheekkosten werd ruim 10 miljard via de hypotheekrenteaftrek terugontvangen van de overheid. Bijna de helft van dat bedrag kwam dus terecht bij de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens.

Van de huishoudens met een bruto-inkomen van 106.000 euro of meer hadden er acht op de tien een hypotheek. Zij ontvingen bijna 42 procent terug van de kosten, die gemiddeld ruim duizend euro per maand bedroegen. Van de huishoudens met een bruto-inkomen onder de 106.000 euro had slechts ruim een op de tien huishoudens een hypotheek.

Het ministerie van Financiën laat in een reactie weten dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. ‘Dezelfde groep (de rijkste huishoudens, red.) betaalt namelijk 88 procent van wat het Rijk ontvangt aan inkomstenbelasting en loonbelasting’, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Laatst gewijzigd: 14-05-2010 10:49