Erfgenaam speelt met vuur

Waardig sterven, dat is wat iedereen volgens mij wil. Notarissen kennen daar een soort tegenhanger van: onwaardig zijn om te erven.

Iemand kan weliswaar erfgenaam zijn, maar zich dusdanig gedragen hebben, dat hij of zij niets uit een erfenis mag ontvangen. Hiertoe is een regeling in de wet opgenomen en wel in artikel 3 lid 1 letter b van Boek 4 van het Burgerlijk wetboek.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Zwaar misdrijf, zware straf
Simpel gezegd moet een (potentiële) erfgenaam een misdrijf hebben begaan én daarvoor veroordeeld zijn. Op dat misdrijf moet een minimale straf staan van vier jaar. En als laatste moet het slachtoffer degene zijn van wie de dader anders zou erven.

Ter geruststelling van pubers: maak je ruzie met je vader als die je huisarrest geeft omdat je te laat thuis was van een avondje stappen met vrienden, dan ben je daarmee nog niet je erfenis kwijt.

In een recente zaak die bij de Rechtbank Den-Haag speelt, kun je zien wat in ieder geval verkeerd gedrag is. Daarin wordt bovendien het thema vergiffenis aan de orde gesteld.  Read more

Vastgoedbeleggingen kunnen fiscaal gunstig uitpakken

Ik heb eerder geschreven over de bedrijfs opvolgings faciliteiten (BOF). Simpel gezegd kan een ondernemer zijn bedrijf bijna belastingvrij overdragen aan zijn kind(eren) tijdens zijn leven. Mocht de onderneming niet al in handen van de volgende generatie zijn gekomen tijdens leven, dan is in diezelfde BOF geregeld dat er ook vrijwel geen erfbelasting betaald hoeft te worden als de kinderen de onderneming erven. De BOF is dus fiscaal heel prettig voor ondernemers en hun opvolgers.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Maar dan is het wel van belang te weten wanneer sprake is van een onderneming. De heer Van der Leegte had met VDL – dat ondermeer in Born de populaire Mini bouwt – zeker een onderneming en zal bij de recente overdracht van zijn bedrijf aan zijn kinderen gebruik hebben gemaakt van de BOF.

Maar hoe zit het met vastgoedbeleggingen ? Als je een groot deel van je vermogen in “stenen hebt zitten”, moeten je erfgenamen dan straks over bijna iedere euro belasting betalen of kunnen zij ook gebruik maken van de uitermate gunstige voorwaarden van de BOF ? Bezit iemand twee of meer (studenten)panden dan wordt dat namelijk niet gezien als onderneming. Maar is er een grens en waar ligt die dan ?

Read more

Een BV beschermt je niet tegen alles

Er zijn grosso modo een aantal redenen waarom mensen een Besloten Vennootschap (BV) oprichten als ze ondernemer zijn. Dat kan te maken hebben met belastindruk als er winst gemaakt wordt. De vennootschapsbelasting is lager dan de inkomstenbelasting. Ook het willen beperken van persoonlijke aansprakelijkheid ten opzichte van schuldeisers is een goede reden om bij de notaris de oprichtingsakte te tekenen.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Maar vaak ben je als ondernemer al contracten aangaan vóórdat de BV opgericht is. Dat doe je dan in naam van de BV in oprichting (de BV i.o.). Nadat de BV is opgericht, moet de BV dan nog alle handelingen die in haar naam zijn verricht bekrachtigen. Ten opzichte van de wederpartij is het dan alsof de BV al bestond op het moment dat het contract werd getekend. Een handige juridische fictie, die echter niet altijd er voor zorgt dat de wederpartij enkel de BV kan aanspreken als de afspraken niet worden nagekomen. Read more

Bespaar erfbelasting dankzij je kleinkinderen of schenk een ton

De erfbelasting (vroeger ook Successierechten genaamd) wordt door veel mensen als heel onrechtvaardig ervaren. Je hebt hard gewerkt en inkomstenbelasting betaalt over je salaris. Daarnaast heb je over je spaargeld de Vermogensrendementsheffing afgedragen en als je dan geld nalaat, moeten je erfgenamen ook nog eens erfbelasting betalen.

Wetboeken

Wetboeken

Er zijn een aantal manieren om te bereiken dat straks zo min mogelijk erfbelasting betaald hoeft te worden. Ik wilde graag er twee bespreken. Read more

Fiscaal vluchteling komt berooid terug

Als jong kind heb ik in Amstelveen gewoond. Die wijk was toen net gebouwd want het was overheidsbeleid dat mensen uit het overvolle en ongezonde centrum van Amsterdam zouden verhuizen naar dit soort tuinwijken. Onze buren waren dan ook vooral Amsterdammers.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Ook destijds was er overigens al sprake van vluchtelingen die naar West-Europa kwamen. Op de hoek van het huizenblok woonde een gezin waarvan de vader uit Hongarije gevlucht was vóórdat de Sovjet-Unie het IJzeren Gordijn had gebouwd. Hij was getrouwd met een echte Amsterdamse die het moeilijk vond om de Pijp achter zich te laten.

Vorig jaar trof ik hen nog een keer op een receptie en haalden we herinneringen op. Toen bleek dat Oom Gabor nogmaals een grens over was gegaan. Hij was namelijk door zijn fiscalist geadviseerd om naar België te emigreren. Zijn succesvolle bedrijf had hij verkocht aan zijn kinderen en op fiscaal terrein waren de regels bij onze Zuiderburen voor hem gunstiger dan de Nederlandse. Read more

Lex Dura bij overname familiebedrijf

In mijn vorige column heb ik geschreven over de Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF). Insteek was daar de mogelijkheid om je (klein)kind of andere familieleden goedkoop het bedrijf over te laten nemen zonder dat zij (veel) schenkbelasting moeten betalen.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Maar er is nog een ander aspect aan de regeling. Ook de erfgenamen van de ondernemer hoeven (veel) minder erfbelasting te betalen als zij de onderneming erven. Er wordt namelijk helemaal niets geheven over het eerste miljoen dat de onderneming waard is. Is het bedrijf meer waard, dan wordt alleen over 17% van de meerwaarde belasting geheven. Dit alles om te voorkomen dat familiebedrijven kapot gaan aan de heffing van erf- of schenkbelasting als de ondernemer stopt.

Lex Dura Sed Lex Read more

Ik heb getwijfeld over België

Als Hollender dacht ik vroeger bij deze tekst aan Het Goede Doel. Voor Maastrichtenaren is dat waarschijnlijk anders. Hun gedachten gaan uit naar wonen, werken of genieten buiten Maastricht. Tenslotte grenst België wel aan Maastricht maar niet aan Wageningen waar ik woonde toen het lied een hit werd.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.  Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega's toe.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Vanaf het Vrijthof is het net zo ver naar Lanaken als naar bijvoorbeeld het Vroenhof in Eijsden of de Markt in Meerssen. Dus is het niet zo vreemd dat veel Maastrichtenaren – als ze dan toch verhuizen – twijfelen of ze in Nederland blijven wonen of emigreren naar België.

Het leven in Wallonië of Vlaanderen is namelijk zo slecht nog niet. Maar grensoverschrijdend wonen en werken kan wel betekenen dat je met andere regels geconfronteerd wordt. Zo kent België in tegenstelling tot Nederland geen hypotheekrenteaftrek, maar zijn bepaalde sociale voorzieningen beter dan bij ons. Read more

Draag fiscaal gunstig het familiebedrijf over

Familiebedrijven zijn uitermate belangrijk voor de Nederlandse economie. Gezamenlijk zorgen ze voor veel werkgelegenheid, innovatie en welstand. Daarnaast wordt gezegd dat familiebedrijven de lange termijn doelen halen omdat zij niet ieder kwartaal weer betere cijfers hoeven te presenteren aan de aandeelhouders. Het doel is niet snel rijk worden, maar door hard te werken worden uiteindelijk goede resultaten geboekt.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Maar aan de loopbaan van iedere ondernemer komt een eind en dan is het meestal niet de bedoeling dat daardoor ook de onderneming moet stoppen. Daarom gaat een verstandige ondernemer tijdig op zoek naar een opvolger. Vaak wordt aan één of meer kinderen gevraagd de fakkel over te nemen. De opvolger moet niet alleen beschikken over de juiste vaardigheden, maar ook financieel in staat zijn om de overnameprijs te betalen.

Schenkbelasting bij overdracht binnen de familie ? Read more