« Vorige Pagina

Archief van de '15 Columns City Magazine Maastricht' Rubriek

Einde uitkering door levenstestament

woensdag, 07 maart, 2018

Een tijd terug bleek in een tv-uitzending van Tros Radar dat een dochter haar uitkering (met terugwerkende kracht) verloor omdat ze met een eigen bankpas geld kon afhalen van de (spaar)rekening van haar moeder. Dat was namelijk een en/of-rekening van moeder en dochter.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht ontvangt een matchmaker formulier tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht ontvangt een matchmaker formulier tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

In Heerlen speelde een andere zaak waar de uitkering ook werd stopgezet. Daar was de uitkeringsgerechtigde als gevolmachtigde van zijn vader aangewezen in een zogeheten Levenstestament. Daarnaast was bij de bank van vader diens rekening omgezet in een zogeheten en/of rekening. (more…)

Gepost op 15 Columns City Magazine Maastricht | Geen Reacties»

Scootmobiel in de gang

zaterdag, 17 februari, 2018

Nederland vergrijst en Zuid-Limburg schijnt daarin voorop te lopen. Dat betekent dat de behoefte aan woonruimte verandert. Er zijn minder gezinswoningen nodig omdat ouderen liever wonen in appartementen zonder drempels en bredere deuren.

In Valkenburg is – mede daarom – recent het appartementencomplex Aan de Kei opgeleverd en gaat binnenkort de eerste schop de grond in voor het complex Diepengaerde. Maar hoe werkt het nu eigenlijk als je eigenaar bent van een flat in een appartementengebouw ? Waar vind je de regels waaraan jij en de mede-bewoners zich moeten houden ?

(more…)

Gepost op 15 Columns City Magazine Maastricht | Geen Reacties»

Schenk onbelast een ton in etappes

woensdag, 31 januari, 2018

December is traditioneel de maand waarin geschonken wordt. Meestal in de vorm van een fysiek cadeau maar soms ook op papier bij de notaris. Toch is er een goede reden om pas in januari te schenken en dat heeft te maken met de schenkbelasting. Specifiek bedoel ik dan de mogelijkheid om onbelast € 100.000,- te schenken.

Veel ouders, ooms en tantes denken dat hun kind, neef of nicht nog geen veertig mag zijn als het geld wordt uitgegeven. Maar dat is een – begrijpelijk – misverstand dat ik zal proberen uit de wereld te helpen.

Onbelaste schenking kort samengevat (more…)

Gepost op 15 Columns City Magazine Maastricht | Geen Reacties»

Hond en testament

woensdag, 19 juli, 2017

Baasjes hebben vaak een bijzonder sterke band met hun hond. Daarom willen ze graag dat hun huisdier goed verzorgd achter blijft als zij zelf overlijden.

Ernst Loendersloot, Kandidaat notaris te Maastricht

Opvang regeling

Ik heb een keer een speciale regeling moeten opstellen om te zorgen dat er een pot met geld afgezonderd werd van de erfenis. Van dat bedrag moest dan ieder jaar een bepaald deel uitbetaald worden aan de opvang-baasjes. Daarmee konden deze dan de kosten van de dierenarts en dergelijke betalen. Die regeling heb ik zo opgesteld dat het geld niet in één keer uitbetaald zou worden om de pleeg-baasjes niet in de verleiding te brengen om de hond direct na overboeking van de pot in te laten slapen of vastgebonden aan een boom achter te laten.

Aanpassing testament door rechter (more…)

Gepost op 15 Columns City Magazine Maastricht | Geen Reacties»

Polis toch niet voor de onterfde kinderen

woensdag, 12 juli, 2017

Lees jij alle kleine lettertjes ? En neem jij de gehele verzekeringspolis door ? Waarschijnlijk is het antwoord: nee. Toch kun je dat beter wel doen om problemen te voorkomen en kosten te besparen.

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Onlangs las ik over een uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam. Een vader had geen contact meer met zijn kinderen. Met zijn vriendin had hij wel een goede relatie en met haar had hij een samenlevingscontract getekend. Bovendien had hij in zijn testament zijn kinderen onterfd en zijn partner tot enig erfgenaam benoemd. En als klap op de vuurpijl had hij ook nog een verzekering afgesloten die zou uitbetalen bij zijn dood.

Dan zou je denken dat alles in orde komt en de vriendin ná zijn overlijden goed verzorgd achter blijft. (more…)

Gepost op 15 Columns City Magazine Maastricht | Geen Reacties»

Onbetrouwbare zakenpartner

woensdag, 14 juni, 2017

Ondernemen is risico’s lopen. Je kunt er natuurlijk veel aan doen om die risico’s te beperken. Bijvoorbeeld door goede Algemene Voorwaarden op te stellen en die geregeld te updaten. Maar ook door de partijen waar je zaken mee doet tegen het licht te houden en alleen zaken te doen met (financieel) betrouwbare partners. 

Mocht het dan toch mis gaan, dan is er nog de optie om je gelijk te halen bij de rechter. Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederland op de eerste plaats staat als het gaat “om de toegankelijkheid tot de rechter en de vraag in hoeverre rechtspraak vrij is van discriminatie, corruptie en politieke invloed.

Maar voor een goed ondernemingsklimaat is meer nodig dan alleen goede rechters. De overheid moet ook duidelijke regels opstellen en geen zwalkend beleid voeren. Ik hoor van ondernemers vaak dat het aan dat laatste wel eens schort.

Pensioen in Eigen Beheer (more…)

Gepost op 15 Columns City Magazine Maastricht | Geen Reacties»

City Magazine Maastricht

vrijdag, 09 juni, 2017

Graag breng ik je dit magazine onder de aandacht.

Veel lezenswaardig nieuws over Maastricht en de Euregio.

En een notarieel stuk over de afschaffing van het pension in eigen beheer.

Klik hier

Gepost op 15 Columns City Magazine Maastricht | Geen Reacties»

Erfgenaam speelt met vuur

vrijdag, 31 maart, 2017

Waardig sterven, dat is wat iedereen volgens mij wil. Notarissen kennen daar een soort tegenhanger van: onwaardig zijn om te erven.

Iemand kan weliswaar erfgenaam zijn, maar zich dusdanig gedragen hebben, dat hij of zij niets uit een erfenis mag ontvangen. Hiertoe is een regeling in de wet opgenomen en wel in artikel 3 lid 1 letter b van Boek 4 van het Burgerlijk wetboek.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Zwaar misdrijf, zware straf
Simpel gezegd moet een (potentiële) erfgenaam een misdrijf hebben begaan én daarvoor veroordeeld zijn. Op dat misdrijf moet een minimale straf staan van vier jaar. En als laatste moet het slachtoffer degene zijn van wie de dader anders zou erven.

Ter geruststelling van pubers: maak je ruzie met je vader als die je huisarrest geeft omdat je te laat thuis was van een avondje stappen met vrienden, dan ben je daarmee nog niet je erfenis kwijt.

In een recente zaak die bij de Rechtbank Den-Haag speelt, kun je zien wat in ieder geval verkeerd gedrag is. Daarin wordt bovendien het thema vergiffenis aan de orde gesteld.  (more…)

Gepost op 15 Columns City Magazine Maastricht | Geen Reacties»

Vastgoedbeleggingen kunnen fiscaal gunstig uitpakken

woensdag, 14 september, 2016

Ik heb eerder geschreven over de bedrijfs opvolgings faciliteiten (BOF). Simpel gezegd kan een ondernemer zijn bedrijf bijna belastingvrij overdragen aan zijn kind(eren) tijdens zijn leven. Mocht de onderneming niet al in handen van de volgende generatie zijn gekomen tijdens leven, dan is in diezelfde BOF geregeld dat er ook vrijwel geen erfbelasting betaald hoeft te worden als de kinderen de onderneming erven. De BOF is dus fiscaal heel prettig voor ondernemers en hun opvolgers.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Maar dan is het wel van belang te weten wanneer sprake is van een onderneming. De heer Van der Leegte had met VDL – dat ondermeer in Born de populaire Mini bouwt – zeker een onderneming en zal bij de recente overdracht van zijn bedrijf aan zijn kinderen gebruik hebben gemaakt van de BOF.

Maar hoe zit het met vastgoedbeleggingen ? Als je een groot deel van je vermogen in “stenen hebt zitten”, moeten je erfgenamen dan straks over bijna iedere euro belasting betalen of kunnen zij ook gebruik maken van de uitermate gunstige voorwaarden van de BOF ? Bezit iemand twee of meer (studenten)panden dan wordt dat namelijk niet gezien als onderneming. Maar is er een grens en waar ligt die dan ?

(more…)

Gepost op 15 Columns City Magazine Maastricht | Geen Reacties»

Een BV beschermt je niet tegen alles

zondag, 10 juli, 2016

Er zijn grosso modo een aantal redenen waarom mensen een Besloten Vennootschap (BV) oprichten als ze ondernemer zijn. Dat kan te maken hebben met belastindruk als er winst gemaakt wordt. De vennootschapsbelasting is lager dan de inkomstenbelasting. Ook het willen beperken van persoonlijke aansprakelijkheid ten opzichte van schuldeisers is een goede reden om bij de notaris de oprichtingsakte te tekenen.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Maar vaak ben je als ondernemer al contracten aangaan vóórdat de BV opgericht is. Dat doe je dan in naam van de BV in oprichting (de BV i.o.). Nadat de BV is opgericht, moet de BV dan nog alle handelingen die in haar naam zijn verricht bekrachtigen. Ten opzichte van de wederpartij is het dan alsof de BV al bestond op het moment dat het contract werd getekend. Een handige juridische fictie, die echter niet altijd er voor zorgt dat de wederpartij enkel de BV kan aanspreken als de afspraken niet worden nagekomen. (more…)

Gepost op 15 Columns City Magazine Maastricht | Geen Reacties»