Falcon Radio

Bitcoins, zwijgplicht, Roda JC en Russische geldschieters: ze komen allemaal voorbij in deze uitzending van Falcon Radio.

Doodgaan is al duur genoeg

Een gezegde luidt dat direct bij je geboorte twee dingen zeker zijn: je zult overlijden en in de tussentijd moet je belastingen betalen.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Vorig jaar las ik een uitspraak die dat wel heel duidelijk maakt. Er is hoger beroep aangetekend en het oordeel daarin is recent gepubliceerd. Maar ik wil graag die oudere uitspraak met je doornemen.

Hospice en overdrachtsbelasting: normaal of verlaagd tarief ?

Read more

Buitenlandse erfenis delen met je ex ?

Het wettelijke Nederlandse systeem dat je trouwt in gemeenschap van goederen (en dus alles moet delen bij een echtscheiding) tenzij je huwelijkse voorwaarden maakt, is vrij uniek in de wereld. Duitsland en België (om onze buurlanden te nemen) kennen het niet. Maar ook verder weg, zoals bijvoorbeeld in India, is het onbekend.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Dat kan tot problemen leiden als iemand die onder de Nederlandse wet is getrouwd een erfenis uit het buitenland krijgt. De meeste mensen die in Nederland wonen hebben in hun testament een zogeheten uitsluitingsclausule staan. Hun erfenis hoeft door hun erfgenamen niet gedeeld te worden bij een echtscheiding. Daarom wordt dit ook wel de anti-schoonzoon of -schoondochter clausule genoemd.

In het buitenland kent men geen gemeenschap of uitsluiting ervan Read more

Zwart schaap twee keer gestraft

Amsterdam is populair bij toeristen. Maar ook juristen mogen graag kennisnemen van wat er in onze hoofdstad allemaal gebeurt. In Den-Haag worden de regels opgesteld en in Amsterdam blijkt vaak hoe de praktische toepassing daarvan is. Het is alsof ADO tegen Ajax voetbalt maar ADO de spelregels voor aanvang mag vaststellen.

Ernst Loendersloot, senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot, senior kandidaat notaris te Maastricht

Of de uitkomst van die wedstrijd desondanks al bij voorbaat vast staat, laat ik aan voetbalfans over. Maar in een zaak die recent door het Gerechtshof in Amsterdam is beslist, blijkt dat de underdog twee keer afgestraft kan worden.

Zoon is onterfd

Read more

Bescherming erfgenamen tegen onbekende schulden ?

In mijn vorige column schreef ik over de (waarschijnlijk) op 1 september 2016 in werking tredende regeling met betrekking tot de aansprakelijkheid van erfgenamen voor schulden van een overledene. Foto EL bij Samen voor Maastricht oktober 2014

In mijn ogen gaat die regeling niet ver genoeg omdat het uitgangspunt verkeerd is. Onder de huidige én onder de nieuwe wet is het zo dat een schuldeiser van de overledene de erfgenamen kan aanspreken om de schuld helemaal af te betalen.

Een erfgenaam raakt daardoor niet alleen zijn erfdeel kwijt, maar loopt zelfs het risico dat zijn eigen (spaar)geld moet aanspreken om af te lossen.

Ik heb de afgelopen tijd geen enkel overtuigend argument gehoord waarom een schuldeiser ineens een betere verhaalspositie moet krijgen na het overlijden van de debiteur.

Eerst kon alleen die worden aangesproken tot afbetaling en ineens komt ook het kapitaal van de erfgenamen in beeld als verhaalsobject.

Los hiervan is de toekomstige regelgeving wel een stap(je) in de goede richting.

In de vorige column beschreef ik dat niet meer iedere handeling van een erfgenaam al tot aansprakelijkheid leidt. Dat is positief te noemen.

Onverwachte schulden dan is alsnog beneficiair aanvaarden mogelijk Read more

Automatische bescherming erfgenamen tegen schulden ?

Ik krijg vaak de vraag hoe iemand er voor kan zorgen dat hij straks niet aansprakelijk is voor de schulden van een nog niet overleden familielid. Die vraag komt voort uit de (wereldwijd vrij unieke) regeling dat een erfgenaam in Nederland volledig aansprakelijk wordt voor de schulden van degene die overleden is als hij de erfenis niet verwerpt of beneficiair aanvaart.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Je bent die schulden niet zelf aangegaan, maar je erft ze wel. Het kan dus zijn dat de hele erfenis toekomt aan de schuldeisers en dat er voor jou niets overblijft. Sterker nog, als de erfenis niet voldoende is om alle schuldeisers tevreden te stellen, zul jij uit je eigen vermogen moeten bijpassen en zou je zelfs failliet kunnen gaan.

Bijkomend probleem is dat veel erfgenamen zich er niet van bewust zijn dat ze in deze situatie terecht kunnen komen door het verrichten van een simpele handeling.

Pak die portemonnee niet weg Read more

Wat wil je liever: een waarborgsom of bankgarantie ?

Makelaars gebruiken model-koopcontracten als de afspraken moeten worden vastgelegd die tussen koper en verkoper van een woning zijn gemaakt. In die modellen staat ook een bepaling over waarborgsommen en bankgaranties.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 3.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 3.

Waarom een bankgarantie of waarborgsom ?

De basis van alle koopcontracten is natuurlijk dat de koper aan de verkoper de koopprijs zal betalen en dat de verkoper daartegenover de plicht heeft om de eigendom van de woning over te dragen.

Op het niet nakomen van deze afspraken staat een boete waar je vast wel eens van gehoord hebt. Iedereen kent wel de uitdrukking dat je 10% kwijt bent als je als koper je afspraak niet nakomt. In veel koopcontracten staat namelijk een artikel waarin dat is vastgelegd.

Maar hoe kun je als verkoper nou zeker weten dat je dat geld ook ontvangt als de koper niet afneemt ? Read more

Wietplantage, NHG en huwelijk

Een tijdje terug las ik op de site van TV Valkenburg een artikel over het afsluiten van een appartement omdat daar een overtreding van de Opiumwet had plaatsgevonden. Meestal betekent dit dat er (te) veel hennepplantjes aangetroffen zijn door de politie en dat was ook hier het geval.

Ernst Loendersloot, Kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot, Kandidaat notaris te Maastricht

Dit bericht deed mij denken aan twee columns die ik eerder heb geschreven heb over de consequenties van wiettelen. Read more

Belasting besparen ? Niet zo !

Sommige mensen zeggen wel eens tegen me dat ze er geen probleem mee hebben om veel belasting te betalen. De clou is dat ze dan namelijk ook veel geld verdienen.

Ernst Loendersloot, senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot, senior kandidaat notaris te Maastricht

Dat sentiment blijkt echter niet te gelden als het gaat om de zogeheten Vermogensrendementsheffing van Box 3 in de Inkomstenbelasting. Eigenlijk is dat een heffing van 1,2% over je (gespaarde) vermogen die door velen als ongewenst wordt beschouwd nu de spaarrente zo laag is en ook de rendementen op de beurs laag zijn.

Om die “vermogensbelasting” te vermijden, zoeken belastingplichtigen en hun adviseurs naar oplossingen, zoals bijvoorbeeld versneld aflossen op je hypothecaire schuld.

Eind vorig jaar kreeg ik de indruk dat financieel adviseurs dachten een nieuwe weg gevonden te hebben. Daarin werd ik gesterkt door opmerkingen van collega’s van andere notariskantoren, die dezelfde ervaring hadden. Read more

Geen shoarmazaak in onze flat

Stel: je koopt een flat en dan komt er een shoarma-zaak op de begane grond. Niet iedereen zal daar even blij mee zijn. Dat blijkt wel uit een uitspraak uit Noord-Holland.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Er was sprake van een gebouw met zogeheten gemengd gebruik. Boven mocht gewoond worden en in de ruimte op de begane grond mochten commerciële activiteiten uitgeoefend worden. Maar volgens de splitsingsakte was niet iedere commercie toegestaan, want er stond expliciet dat de begane grond de bestemming winkel had.

Nu zat er echter een shoarma-zaak in. De rechter moest daarom oordelen of een gelegenheid waar je bereid eten kunt bestellen en opeten of meenemen een winkel kon zijn zoals dat in de akte was bedoeld. Een kwestie van interpretatie dus. Read more