Archief van de '12 Monumenten en vrijstelling overdrachtsbelasting' Rubriek

Terugvorderen overdrachtsbelasting bij aankoop Rijksmonument.

donderdag, 07 juli, 2011

Op mijn site heb ik eerder aangegeven dat er een advocaten kantoor is dat bij de Staat alle overdrachtsbelasting wil terugvorderen. U kunt dat hier nalezen.

In mijn commentaar daarbij verwijs ik naar advocaten die geprobeerd hebben om de overdrachtsbelasting terug te krijgen die particulieren in 2009 en eerder hebben betaald toen ze een Rijksmonument kochten. In mei 2009 werd een aankoop namelijk ineens vrijgesteld van overdrachtsbelasting (en later werd die heffing weer ingesteld).

In een column die ik eerder voor De Telegraaf heb geschreven, heb ik toen gewaarschuwd voor te groot optimisme over de uitkomst van deze zaken. Dit ondermeer omdat er vooraf betaald moest worden aan de advocaten.

Recent bleek dat deze acties weinig hebben uitgehaald, maar deze week ontvingen vele notarissen brieven van één van de advocaten-collectieven (Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO)) waarin de notaris aansprakelijk gesteld wordt voor de schade die de koper had opgelopen.

In een reactie richting de notarissen wijst de KNB er “overigens op dat onlangs in twee zaken waarin notarissen aansprakelijk werden gesteld in verband met verkrijgingen van rijksmonumenten door particulieren, zowel Rechtbank Den Haag als Rechtbank Amsterdam deze aansprakelijkheid hebben afgewezen. ”

Mocht u opdracht hebben gegeven aan SMCO om namens u deze brief te sturen aan uw notaris, dan is het goed als u kennis neemt van deze reactie van de KNB en vooral van de beide uitspraken waarvoor u een link hiervoor kunt aantreffen.

Gepost op 12 Monumenten en vrijstelling overdrachtsbelasting | Geen Reacties»

Geen teruggaaf overdrachtsbelasting bij koop Rijksmonument

dinsdag, 28 juni, 2011

Op 1 mei 2009 is er door het Hof in Den-Haag een uitspraak gedaan waardoor alle kopers van een Rijksmonument geen 6% overdrachtsbelasting meer hoefden te betalen. Voor die datum was dit voordeel alleen gegund aan rechtspersonen die tot doel hadden het instandhouden van monumenten. Ik heb hier eerder over geschreven.

Op 10 juni 2011 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in een zaak die door een particuliere koper was aangespannen om de al betaalde overdrachtsbelasting terug te vorderen. Deze koper had namelijk in 2008 een Rijksmonument gekocht en vond dat de uitspraak van mei 2009 met terugwerkende kracht van toepassing moest zijn.

De Hoge Raad heeft dit afgewezen. Dus de overdrachtsbelasting die geldig en onherroepelijk is geheven bij aankopen door particulieren van Rijksmonumenten voor 1 mei 2009, is en blijft bij de Belastingdienst.

Gepost op 09 Voor u gelezen in andere media, 12 Monumenten en vrijstelling overdrachtsbelasting | Geen Reacties»