Snelle actie na overlijden kan ellende voorkomen.

 

 

 

 

Onder deze kop is in de METRO een artikel geplaatst over het aanvaarden van een erfenis en de aansprakelijkheid als je dat verkeerd aanpakt.

Ik heb over beneficiair aanvaarden van een erfenis al meer dan eens geschreven, waaronder nog heel recent.

Het artikel van José Schellekens in de METRO kunt u hier nalezen.

Metro 23-05-2012 inzake aanvaarding erfenis

 

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

 

Notarissen moeten af van toetsenbordvrees

 

 

 

 

Onder die titel is een tijdje geleden een artikel verschenen in het Notariaat Magazine. Onderwerp was een cursus Social Media voor notarissen.

Het is een leuk stuk en u kunt het nalezen.

 

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Notaris en Social Media. Waarom wel of niet ?

Stichting Instituut Voor Kennisoverdracht

 

Dinsdag 13 maart 2012 heb ik (als materiedeskundige) een bijdrage mogen leveren aan een cursus over Notariaat, Visie en Internet cq Social Media.

Deze middag werd georganiseerd door het Instituut voor Kennis Overdracht (INVK) in Nieuw Loosdrecht.

Ik had de indruk dat mijn niet geheel alledaagse manier van presentatie op prijs werd gesteld door Eric Hania, die namens INVK de middag leidde. Mijn intentie was om via interactie met de groep deelnemers in korte tijd mijn visie op het onderwerp duidelijk te maken.

Letterlijk spelenderwijs heb ik hen mijn idee laten ontdekken. Maar zoals ik al vooraf had aangegeven: het is mijn visie en iedereen mag er anders overdenken.

Graag wil ik Jannetta Dorsman danken die mij tijdens de cursus Notaris 2.0 de ogen heeft geopend over hoe ver ik nog te gaan heb voordat ik echt een materie-deskundige ben. Ik ben nu meer een ervarings-deskundige.

Ruim 300 Vragen en Antwoorden uit de notarispraktijk

Vragen en Antwoorden uit de Notarispraktijk

Vragen 1 tot en met 663
(Voor vraag 664 en volgende: klik hier)

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schade op welke wijze dan ook wordt afgewezen.

Raadpleeg altijd een deskundige voor uw specifieke situatie!
Van de antwoorden maakt de disclaimer uit welke op de site www.ntrs.nl staat.

U kunt op deze pagina zoeken op woorden door de toetscombinatie:
CTRL+F


001 
2011-10-25 15:29:02

Schenking zonder bewindvoering

Mijn moeder zit in verzorgingstehuis na herseninfarct en mijn vader is een tijdje terug overleden. Bij een eventuele verkoop van het ouderlijk huis zal er bewindvoering namens mijn moeder moeten worden aangevraagd, maar hoe zit het met eventuele giften-schenkingen? Mijn zus is gemachtigd voor de financien e.d., kan zij dit realiseren zonder een bewindvoering? Of is dit niet toegestaan?

Antwoord: Read more

Goede Doelen, Schenkingen en belasting aftrek.

Over de mogelijkheid van belastingaftrek bij een schenking aan een goed doel (of te wel een ANBI) heb ik een gesprek gehad met de heer Manno van den Berg, journalist bij De Telegraaf.

Het artikel kunt u hier nalezen. 

Wilt u meer weten over ANBI’s en schenkingen aan goede doelen, klik dan hier

Sparen voor studie kind ? Op eigen naam of op naam kind ?

Erica Verdegaal

Over deze vraag heeft mevrouw Erica Verdegaal een column geschreven voor NRC Handelsblad.

U kunt dat hier nalezen.

Er is een klein aandachtspunt met betrekking tot schenkingen voor studie. Als een kind tussen de 18 en 35 jaar is en een (hele) dure studie gaat volgen, dan is het mogelijk eenmalig een groot bedrag aan een kind te schenken zonder dat er schenkingsrecht over verschuldigd is. Dit heet de Jubelvrijstelling en bij uw notaris kunt u meer informatie hierover krijgen.

Erfpacht woningen

Veel banken hebben bedenkingen bij het verstrekken van een hypothecaire lening als de woning gelegen is op grond die in erfpacht is uitgegeven. Zeker als de grondeigenaar een particulier is.

De Telegraaf heeft hier al vaak aandacht aan besteed en recent ben ik door Manno van den Berg van deze krant gevraagd hem iets te vertellen over erfpacht.

Als u wilt nalezen wat hij geschreven heeft over erfpacht en hypotheken, kunt u dat hier nalezen:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/hypotheken/9576540/__Erfpacht_als_molensteen__.html

Hoe gevaarlijk zijn social media?

 Dit bericht staat in Notariaat Magazine april 2011.

“Je moet geen dingen doen die niet bij je passen”

De opmars van social media is onstuitbaar, maar wekt tegelijkertijd weerstand op. Moeten notarissen zich verre houden van twitter en Facebook of is het juist een buitenkans om aansluiting te vinden bij een nieuwe generatie? “Het gaat hier niet over de tegenstelling ouderswets-modern, maar de vraag: wat levert het op?”

Tekst: Peter Steeman

“Beteugel gebruik van social media”, luidde het opiniestuk dat advocaat Renzo ter Haseborg vorig jaar schreef in Het Financieele Dagblad. De insteek was kritisch. Social media kunnen uw bedrijf schaden doordat ze bedrijfsgevoelige informatie blootleggen zoals cv’s, het zakelijk netwerk en klantenbestanden. Headhunters kunnen zich met kinderlijk gemak toegang verschaffen tot een personeelsbestand en een werknemer die van baan verandert of voor zichzelf begint neemt met een muisklik de klanten mee. Hij hoeft immers alleen maar zijn LinkedIn-profiel aan te passen. Zelf heeft Ter Haseborg wel een twitteraccount, maar hij twittert niet. “Alleen om anderen te volgen. Ik heb geen manier gezien die werkt. Binnen mijn beroepsgroep tenminste. Als je in de media werkt of in de politiek is het een handig platform waarop je jezelf kan laten zien.”

Mozzarella

De bekendste gevallen waarbij sprake is van schade door social media hebben een ander karakter dan die welke Ter Haseborg beschrijft. Medewerkers van een Amerikaanse pizzaketen zetten een filmpje op Youtube waarop te zien is hoe ze in de keuken mozzarella in hun neus stoppen voor ze er de pizza mee beleggen. Een telecommedewerker die met gebruik van het companylogo twittert dat hij een hekel aan homo’s heeft. Moeten notarissen en advocaten sociale media mijden? Ter Haseborg: “Je kunt je medewerkers niet verbieden te twitteren, maar ik denk wel dat je bepaalde gedragsregels moet afspreken. Zorg bijvoorbeeld dat je zakelijk en privé verschillende twitteraccounts hebt. Je kunt het account van je kantoor door één persoon laten beheren. Voor de privé-tweets gelden de normale omgangsvormen. Ik verwacht overigens niet dat onder advocaten en notarissen dergelijke schade wordt geleden door social media. Beide beroepsgroepen zijn gewend hun woorden te wegen. We lopen eerder de kans dat de twitter-revolutie aan onze deur voorbij gaat. De vraag is of dat erg is. Het delen van informatie vormt de basisidee achter alle social media-kanalen. Dat staat haaks op het kennismonopolie van advocaten en notarissen. Het gaat hier niet over de tegenstelling ouderwets-modern, maar de vraag: wat levert het op?”

onmogelijke opgave

Ernst Loendersloot, kandidaat-notaris bij notarissenkantoor Huenges Wayer en Joosten in Maastricht, schrijft colums voor De Telegraaf, makelaarsblog De Scherpe Pen, de Thuiscourant en Jonge Gezinnen, een uitgave van Sanoma. Daarnaast heeft hij een eigen website ntrs.nl met daarop zijn colums. Hij heeft een LinkeIn- en Facebookaccount. Twitter gebruikt hij om zijn artikelen aan te kondigen. Het lijkt een onmogelijke opgave om voortdurend al deze kanalen te bedienen, maar dat is vooral een kwestie van goed je onderwerpen kiezen, vindt Loendersloot. “Als je een goed onderwerp hebt, kun je daar vanuit verschillende invalshoeken over schrijven. Voor De Telegraaf schrijf je anders dan voor de makelaars, maar het komt allemaal uit dezelfde bron. Meestal denk ik een aantal dagen na over een onderwerp. Inspiratie put ik vaak uit Notamail. Dan lees je bijvoorbeeld over een kantonrechter die een vervangende machtiging verleent voor wijziging van een splitsingsakte. Zoiets biedt interessante stof voor een column of artikel. Meestal schrijf ik een column in een half uur.”

Anoniem

Staat al die openhartigheid niet op gespannen voet met zijn functie als notaris? Loendersloot vindt van niet. “Ik geef nooit informatie over dossiers of namen. Er zijn nog meer gedragsregels. Etaleer je kennis maar geef niet meteen je mening over een actuele ontwikkeling. Een notaris moet neutraal zijn. Vermijdt persoonlijke zaken. Ik wil zelf graag anoniem door het leven gaan. Mijn sociale leven zet ik dan ook niet op Hyves of Facebook. Ik hoef ook niet te weten wat mijn huisarts ’s avonds doet. Maar als hij een expertise heeft verworven, is dat weer wel interessante informatie.”

Notarissen die hun afwezigheid op de nieuwe media verklaren met een beroep op hun vertrouwelijkheid missen het punt. “Je kan beter uitdragen dat je het bent,” vindt Loendersloot. “Contactmomenten creëren. Daar gaat het om. Met een paar keer per jaar een mailing red je het niet meer. De dynamiek van social media is veel sneller. Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone en staat voortdurend in contact met elkaar. Er is een nieuwe generatie die gaat studeren, samenwonen, een huis koopt en kinderen krijgt. Zonder social media loop je al die stappen mis omdat je bij die doelgroep niet op het netvlies staat.”

Oppervlakkig

Hij kan zich vinden in de werkwijze van notarissen die via weblogs en columns reageren op actuele ontwikkelingen, maar zelf gaan twitteren of bloggen? “Nee, zolang ik het mij kan permitteren, begin ik er niet aan,” bekent Arjen Nielsen van Broekema Nielsen notarissen in Groningen. “Ik vind er niet veel aan en heb geen enkele behoefte er ’s avonds mee aan de slag te gaan. Ik zit ook niet op LinkedIn. Wie heeft er wat mee te maken wie mijn klanten zijn? Niet iedere klant wil dat je zulke informatie openbaar maakt. Twitter is in mijn ogen een heel oppervlakkige manier van communiceren. De manier waarop het gebruikt wordt, verhoudt zich slecht tot de zorgvuldigheid die ik als notaris nastreef.”

Hoewel hij er geen affiniteit mee heeft, ziet Nielsen geen grote gevaren. “Het wordt medewerkers op kantoor niet verboden om actief te zijn op social media. Sommige collega’s hebben een LinkedIn-account. Getwitterd wordt er niet.”

Het pleidooi om als notaris meer contactmomenten te creëren, omarmt Nielsen maar hij geeft er wel een andere invulling aan. “Het gaat om aandacht. Dat kan door middel van twitter maar ook via een menselijk gesprek. We merken als kantoor dat mensen behoefte hebben aan individuele aandacht. Een paar jaar geleden hebben we bij wijze van proef regiegesprekken geïntroduceerd. Klanten komen dan ter voorbereiding op een formele transactie naar kantoor waar we ze uitleg geven over het traject en welke rol bepaalde documenten daarin spelen. Dat bleek een succes. Die extra communicatie wordt door klanten erg gewaardeerd. Zelfs mensen die voor de vierde keer een huis kopen, komen langs voor zo’n regiegesprek.”

Geloofwaardigheid

Kan een notaris het zich wel permitteren om zich afzijdig te houden van social media? Draagt het niet juist bij tot een beeld van een beroepsgroep die met zijn rug naar nieuwe ontwikkelingen staat? “Ik heb niet de illusie dat je als individu iets aan die beeldvorming kan doen. Notarissen hebben een imago, net als voetbaltrainers. Toen ik met mijn studie begon, was het imago van notarissen al dat van saaie sigarenrokende mannen. Het gaat hier om geloofwaardigheid. Je moet geen dingen doen die niet bij je passen. Voor mij is maatgevend: hoe beoordelen klanten mijn functioneren? Als je alleen maar meedoet voor de vorm ben je verkeerd bezig.”

———————————————————————————————-

Wel of niet doen

Bedrijven worstelen met sociale media zoals Twitter, Facebook en Youtube. Dit blijkt uit een onderzoek van McAfee, leverancier van anti-virus software onder 1.000 bedrijven in 17 verschillende landen. Waar maken bedrijven zich zorgen over? In het onderzoek van McAfee noemt 49 procent veiligheid als voornaamste zorg, gevolgd door de afnemende productiviteit (27 procent) en de wettelijke risico’s van werknemers die over de schreef gaan (15 procent). Imagoschade komt op vier met negen procent. Ondanks die zorgen neemt het aantal bedrijven dat social media gebruikt wel toe. Dit blijkt uit een onderzoek van directmarketing bureau Pondres onder 268 Nederlandse bedrijven. In het onderzoek werd ook gevraagd welke social media in 2011 binnen het eigen bedrijf het meest gebruikt wordt. Twitter gaat aan kop met 50,5 procent, gevolgd door LinkedIn (48,5 procent), Facebook (47,5 procent), YouTube (48 procent) en Hyves (26,5 procent). Het weblog sluit de rij met 33,3 procent.

Kind wil lenen van ouders. Is dat een goed idee?

Recent heeft mevrouw Erica Verdegaal in haar column voor NRC Handelsblad aandacht gegeven aan het lenen van geld door ouders aan een kind.

Daarbij heeft zij ook mijn reactie en bedenkingen gebruikt.

Ik heb nog een kleine opmerkingen. Zij schrijft dat het mogelijk is om belastingvrij € 50.000 te schenken aan je kind mits het geld (geheel) gebruikt wordt om “in het huis te steken”.

Dat laatste ligt iets genuanceerder:
een bedrag van € 26.000,- moet in het huis gestoken worden terwijl de rest van het geschonken bedrag (dus maximaal € 24.000,-) ook voor andere zaken (zoals meubels voor in het huis) gebruikt mag worden.

(Nb: alle bedragen zijn afgerond).

Meer lezen:
http://www.ericaverdegaal.nl/publications/index/745

Kosten notaris en De Telegraaf

In de Telegraaf is aandacht besteedt aan de mogelijkheid om de kosten van de notaris “terug te verdienen”.

Zie:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/consument/7025445/__Goedkoper_uit_bij_de_notaris__.html?p=14,1