Buitenlandse erfenis delen met je ex

Het (huidige) wettelijke Nederlandse systeem dat je trouwt in gemeenschap van goederen (en dus alles moet delen bij een echtscheiding), is vrij uniek in de wereld. Duitsland en België (om onze buurlanden te nemen) kennen het niet.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.  Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega's toe.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Er is weliswaar een wetsvoorstel aanhangig om dit wettelijke stelsel te wijzigen, maar waarschijnlijk zal dat nieuwe systeem alleen van kracht worden voor koppels die ná de datum van invoering in het huwelijksbootje stappen. Pas als alle huwelijken die vóór die datum zijn gesloten zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, zijn geëindigd door overlijden van één van de echtelieden dan wel door echtscheiding, zijn we van dit unieke stelsel af.

Daarom blijft het tot die tijd nuttig om kennis te nemen van de problemen die ontstaan als er sprake is van een huwelijk dat onder Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk wetboek valt en één van de echtelieden een erfenis uit het buitenland ontvangt. Ongeacht of dit een Belgische, Duitse of – zoals in de casus die ik met u wil bespreken – Indiase erfenis is.

Uitsluitigsclausule is een typisch Nederlands fenomeen
Read more

Verhuizen naar Nederland voor lagere belastingdruk ?

Nederland staat niet echt bekend als een land met een lage belastingdruk. Een gefortuneerde Nederlander wordt vaak aangeraden om naar België te emigreren. Dat heeft meestal te maken met een gunstiger belastingklimaat bij onze Zuiderburen als het gaat om de inkomstenbelasting.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

In de vorige uitgaaf van Over de Grens nr. 7 (Schenkingen via de Nederlandse notaris voortaan ook belast) wierp de heer Dirk de Wolf de vraag op of het fiscaal gezien niet beter zou zijn om vanuit Vlaanderen te verhuizen naar Wallonië of Nederland. Het antwoord op die vraag kan bevestigend zijn, wat verrassend is als bedacht wordt dat de tarieven van de schenk- en erfbelasting in Nederland hoger zijn dan in België. In deze bijdrage geef ik hierover meer toelichting.

Schenking via de Nederlandse notaris Read more