Krijgt de Familiebank een boost dankzij de Hoge Raad ?

Voor het Vakblad Financiële Planning van Kluwer heb ik een column geschreven over de Familiebank. De tekst tref je hierna aan.

Printversie: Klik hier.  

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht  Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Op 10 juni 2016 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de houdbaarheid van de Vermogens Rendements Heffing (HR: 2016 nr 1129). Bij eerste lezing lijkt het erop dat de Spaartax in stand blijft. Alleen de wetgever kan de regeling aanpassen en zal dat – conform het beleidsvoornemen – doen per 1 januari 2017.

Maar de Hoge Raad heeft in overweging 2.4.1.3. de deur op een kier laten staan, dus wellicht dat het toch aan de rechters en niet aan de wetgever blijkt te zijn om de doodsklok te luiden over de Vermogens Rendements Heffing.

In dit stuk zal ik hier niet verder op ingaan, maar wel op de Familiebank. Ik verwacht namelijk dat vermogende particulieren na dit arrest van de Hoge Raad nog intensiever op zoek zullen gaan naar meer rendement op hun belastbaar vermogen en dan uit zullen komen bij deze constructie. Read more