Inschrijven verklaring van erfrecht bij Kadaster: gratis of sigaar uit eigen doos ?

Organisaties als het Kadaster hebben een monopoliepositie in Nederland. Zij zijn de enige die over bepaalde relevante data beschikken. Dat houdt het gevaar in dat er te hoge tarieven gerekend worden als een buitenstaander die gegevens nodig heeft.

Bij het Kadaster is het zo geregeld dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu betrokken is bij de vaststelling van de tarieven die in rekening gebracht mogen worden. Recent zijn de nieuwe tarieven voor het jaar 2015 bekend gemaakt.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht  Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Gratis inschrijven Verklaring van Erfrecht
Opvallend is dat één handeling van het Kadaster gratis wordt. Dat is de inschrijving van de zogeheten Verklaring van Erfrecht. De verwachting is dat de registers van het Kadaster daardoor up-to-date worden gehouden ná het overlijden van de eigenaar van een woning. Read more

AWBZ en de oprichting van een BV om de verhoogde eigen bijdrage te voorkomen

Eerder heb ik geschreven over de ABWZ en de Verhoogde Eigen Bijdrage. Daarin gaf ik aan dat er gedacht werd dat het oprichten van een BV en onderbrengen van het vermogen in die BV een mogelijkheid was om te voorkomen dat de verhoogde eigen bijdrage betaalt moet worden.

Wellicht werkt dit wel als iemand zelf hiertoe overgaat, maar het werkt niet als de BV nog opgericht moet worden als de betrokken persoon al is opgenomen in een verpleegkliniek of verzorgingshuis.

Dat blijkt weer uit een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Casus
De betrokken persoon was opgenomen en over het vermogen was een bewindvoerder aangesteld. Die verzocht de rechter (en na het negatieve oordeel van deze, het Gerechtshof) om toestemming te geven een BV op te richten en (bijna al) het kapitaal van de patiënt daarin te stoppen.

Nu het kapitaal niet meer in Box 3 zou zitten, maar in Box 2 (Inkomstenbelasting), zou hierdoor voorkomen worden dat de verhoogde eigen bijdrage betaalt moest worden. Read more

Schenking door Nederbelgen bij een Nederlandse notaris van roerend vermogen

Waarom schenkt een Neder-belg bij een notaris in Nederland ?

In mijn vorige column heb ik aangegeven dat het voor Belgen mogelijk is om (een groot deel van) hun vermogen belastingvrij over te dragen. Een Belgische belastingbetaler kan namelijk zijn roerende vermogen (waaronder ook de aandelen van zijn of haar BVBA waarin de eigen woning zit) schenken. In beginsel moet er minimaal 3% registratierecht betaald worden.

KNB Congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Door de schenking bij een Nederlandse notaris in een akte te laten vastleggen, is het mogelijk om de 3% schenkingsrechten voor de Belgische fiscus te vermijden. Wel moet de schenker dan niet binnen drie jaar komen te overlijden.

Ook Nederlanders kunnen hun vermogen schenken zonder schenkbelasting te betalen. Dankzij de Belgen en via een Nederlandse notaris.

Read more

Schenking door Belgen bij een Nederlandse notaris van roerend vermogen

Waarom schenkt een Belg bij een notaris in Nederland ?

Kort overzicht van de verschillen tussen de Nederlandse en Belgische belastingen bij schenkingen. Schenkbelasting versus Registratierecht.
België kent, net als Nederland, het systeem dat er belasting betaald moet worden bij het overlijden. In Nederland wordt dat erfbelasting genoemd en in België successierechten.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

En net als in Nederland, wordt er in België ook belasting geheven bij schenkingen, waarbij ook in België bij leven schenkingen worden gedaan om bij overlijden minder erfbelasting te hoeven betalen.

Er is een belangrijk verschil tussen België en Nederland als het gaat om het percentage belasting dat betaald moet worden bij een schenking ten opzichte van de erfbelasting, althans als er gekeken wordt naar wat er geschonken wordt.

In Nederland maakt het namelijk voor de berekening niet uit wat er geschonken wordt. Of je een auto cadeau doet aan je kind of geld schenkt om de auto te kopen, voor de hoogte van de schenkbelasting maakt dat niet uit. En het maakt niet uit of je tijdens leven schenkt of dat het vermogen pas overgaat bij je overlijden. De percentages erfbelasting en schenkbelasting zijn hetzelfde.

Read more

Belastingvrij schenken van een ton: waarom wordt deze afgeschaft en is dat verstandig ?

Het ziet er naar uit dat de zogeheten Gouden Jubelvrijstelling per 1 januari 2015 stopt. Dat is de maatregel waarbij een ton geschonken kan worden zonder dat hierover schenkbelasting betaald hoeft te worden. De enige eis is dat het geld in de eigen woning gestoken wordt of besteed wordt aan speciale studies. Ik heb hierover al eens geschreven.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Wat mij opvalt aan de berichtgeving over het einde van deze schenkingsvrijstelling is dat er verwezen wordt naar het mislopen van belastinginkomsten en de (nadelige) gevolgen daarvan voor de Staat der Nederlanden. Maar exacte cijfers hierover zijn er niet en kunnen pas gegeven worden als de aangiften schenkingsbelasting zijn verwerkt door de Belastingdienst.

Aangezien er dus nu een besluit genomen wordt, terwijl er geen echte cijfermatige onderbouwing is, wil ik proberen om “op de achterkant van een sigarendoosje” cijfers te geven.

Ik zal twee berekeningen laten zien: één die betrekking heeft op een bijzondere en één die uitgaat van een vaker voorkomende situatie. Daarbij wel de waarschuwing dat ik van een aantal aannames uitga en soms simplistisch reken.

Klik hier om Verder te lezen

Klik hier voor andere artikelen over dit onderwerp

Woont u nog wel samen na 24 jaar ? En wie is uw aanstaande echtgenote en krijgt die uw erfenis ?

Dankzij de Rechtbank te Rotterdam weten we nu wanneer een affectieve relatie gelijk te stellen is aan een huwelijk. En dat is maar goed ook, want dan weten we ook wie de erfenis krijgt als één van de partners in die relatie overlijdt: de langstlevende of de zuster van de overledene.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Ik zal u graag het antwoord geven op die laatste vraag, maar eerst moet ik u de situatie schetsen en dat kan een beetje langdradig zijn. Dus heb alstublieft geduld.

De gewraakte bewoordingen van het testament
In 1986 laat een man een testament opstellen waarin wordt bepaald dat als hij overlijdt en dan nog niet gehuwd is, hij zijn aanstaande echtgenote, mevrouw X, tot enig erfgenaam benoemd.

Vierentwintig jaar later overlijdt de man. Op dat moment is hij niet getrouwd. Wel blijkt dat hij sinds 1986 samengewoond heeft met mevrouw X en dat zij ook samen een woning hebben gekocht. Maar ze hebben nooit een trouwdatum geprikt.

De zuster van de overledene voert nu aan dat zij erfgenaam is. Ik vat haar stelling als volgt samen: uit het testament blijkt dat mevrouw X alleen erfgenaam is als er sprake is van een verloving. Nu er vierentwintig jaar lang geen stappen zijn gezet om te trouwen, is de bepaling uit het testament niet van toepassing. Daarom is de zuster als dichtstbijzijnde familielid erfgenaam.

Verder lezen ? Klik hier.

Zonder akte gaat alles naar de langstlevende, maar kunnen de kinderen wel bezwaar maken

Onlangs las ik over een uitspraak waarbij het er in eerste instantie op leek dat die gunstig zou uitpakken voor de langstlevende. Maar uit het commentaar dat op die uitspraak volgde, bleek dat het wel eens een sigaar uit eigen doos kon zijn. Hoe dan ook blijkt dat het verstandig is om bepaalde zaken vast te leggen bij de notaris.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

De casus
Het Gerechtshof in Den-Bosch moest oordelen over de vraag of een mondeling verblijvensbeding geldig is. Een verblijvensbeding wordt vaak door samenwoners overeengekomen en houdt in dat bij overlijden van één van hen, alles wat zij samen bezitten, naar de langstlevende zal gaan. Een soort langstlevende regeling voor samenwoners.

Juridisch klopt dat laatste niet, maar wordt het gezien als een kans-overeenkomst oftewel een weddenschap. De langstlevende partner is de winnaar en de pot is dus het gezamenlijke bezit, zoals de inboedel, de en/of rekeningen en het huis van hen beiden.

Verder lezen ? Klik hier.

Heb je geen afspraken over de rente gemaakt. Dan krijg je geen rente

Geen rente afgesproken, dan wettelijke rente
Eigenlijk klopt de kop van deze column niet. Want normaal gesproken is artikel 7a:1805 van het Burgerlijk wetboek van toepassing. Simpel gezegd staat daarin dat als je geen afspraken hebt gemaakt over de rente die betaald moet worden over geleend geld, de wettelijke rente betaald moet worden.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Geen rente afgesproken binnen de familie, dan geen rente
Toch is de kop van dit artikel wel correct als het gaat om leningen binnen de familie waarbij vergeten wordt om een rente af te spreken.

Althans dat volgt uit de uitspraak van het Gerechthof Arnhem-Leeuwarden van maart dit jaar. Een zoon had geld geleend van zijn vader en dat was bij de notaris in een akte vastgelegd. Maar kennelijk waren vader en zoon nog niet helemaal uit alle details want in de akte was opgenomen dat er een “nader over een te komen rente” zou worden betaald. Alleen hebben ze die rente nooit vastgelegd.

Dat bleek namelijk toen vader overleed en zijn andere zoon stelde dat er nog rente betaald moest worden. Dat zou dan de rente zijn over de periode vanaf het tekenen van de akte bij de notaris tot het overlijden van vader. En de rente zou dan de wettelijke rente moeten zijn.

Verder lezen ? Klik hier.

Doe veel sneller aangifte erfbelasting dan de fiscus aangeeft. Anders betaal je onnodig belastingrente

Recent volgde ik een cursus en daarbij ging het over diverse fiscale zaken. Een punt dat er voor mij uitsprong was de belastingrente.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Graag ga ik daar kort op in omdat dit voor iedereen die erfgenaam wordt een heet hangijzer kan zijn. Als je je netjes aan de door de belastingdienst opgegeven termijnen houdt, dan krijg je toch belastingrente te betalen

Belastingrente en erfbelasting
Volgens de (vernieuwde) regels wordt belastingrente automatisch in rekening gebracht als de belastingdienst acht maanden na het overlijden nog niet de verschuldigde erfbelasting heeft ontvangen.

Dit klinkt heel logisch, maar er is wel iets om rekening mee te houden. Dat is namelijk de termijn die de belastingdienst heeft voor het opleggen van de aanslag erfbelasting en de termijn voor de betaling zelf door de erfgenamen.

De eerst bedoelde termijn is drie maanden en de betalingstermijn is anderhalve maand daarna.

Om te voorkomen dat je belastingrente moet betalen, moeten deze beide termijnen eigenlijk afgetrokken worden van de genoemde termijn van acht maanden. Als je dat doet, zou je uiterlijk drie en een halve maand na het overlijden al de aangifte erfbelasting moeten indienen.

Verder lezen ? Klik hier.

Niet opgenomen vakantiedagen vallen in de erfenis

Als u dit leest geniet u hopelijk van de vakantie en heeft u (bijna) al uw tot vandaag opgebouwde vakantiedagen al opgenomen. Dan is deze column misschien niet zo interessant, maar toch hoop ik dat u doorleest.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Want ik heb eerder schreven over de uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen. Daarbij komt dat er wisselend geoordeeld is door rechters over de vraag of er recht bestaat op die uitbetaling of dat dit recht vervalt bij overlijden van de werknemer.

Hof van Justitie Luxemburg: werknemer heeft recht op uitbetaling
Maar vlak voor de zomervakantie is door het Hof van Justitie van de Europese Unie duidelijk gemaakt hoe de vork in de steel zit. Als een werknemer overlijdt, dan heeft hij of zij, of liever gezegd diens erfgenamen, recht op uitbetaling van deze vakantiedagen.

Geen enkele regeling van de nationale wetgever, zoals in Nederland de Eerste en Tweede Kamer, mag hiermee in strijd zijn.

Bovendien hebben de Europese rechters ook nog bepaald dat dit recht op uitbetaling niet afhankelijk mag worden gesteld van een voorafgaand verzoek van een erfgenaam.

Verder lezen ? Klik hier.