Kan ik huwelijks voorwaarden aanpassen zonder notaris ?

Mensen kijken vaak maar twee keer naar hun huwelijkse voorwaarden: als ze getekend worden bij de notaris vóórdat ze trouwen én bij de echtscheiding. In de tussentijd neemt men die voorwaarden niet vaak ter hand.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

In een zaak die bij de Rechtbank in Amsterdam speelde, bleek dat ook. De echtgenoten waren gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden maar ze gingen uit elkaar en hun huwelijk werd ontbonden. De rechter moest daarom een aantal vragen beantwoord.

Er zijn twee interessante zaken aan de orde gekomen. Read more

Familiebank als alternatief voor de €100.000,- schenking

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de zogeheten Gouden Jubel vrijstelling per 1 januari 2015 niet meer bestaat. Dus de mogelijkheid om een onbelaste schenking van € 100.000,- te doen is dan verleden tijd.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Vermoedelijk zullen in december 2014 routes worden gevolgd om toch nog gebruik te maken van deze bijzondere vrijstelling, maar dat die de warme belangstelling van de Belastingdienst zullen hebben, is zeker. Dat gaat in ieder geval om de levering in 2014 met uitgestelde oplevering ergens in 2015 en de Groninger akte. Ook zijn er al vragen in de Tweede Kamer gesteld of de schenking nog in 2014 kan worden gedaan als de ontvanger dan maar in 2015 of zelfs 2016 een zogeheten klus-woning aankoopt (en uiterlijk 31 december 2016 voor een ton vertimmerd heeft aan die woning).

Maar ik heb een eenvoudigere werkwijze waarbij de fiscus geen problemen kan maken. Wel kan het in sommige gevallen zo zijn dat banken roet in het eten gooien. Read more

Is de belastingvrije schenking van €100.000,- ook nog in 2015 mogelijk ?

Sinds Prinsjesdag weten we dat er geen verlenging komt van de regeling om € 100.000,- belastingvrij te kunnen schenken. Wel zal het (ook volgend jaar) mogelijk blijven om € 52.281,- te schenken zonder dat er schenkbelasting betaald moet worden. Maar dan moet het een cadeau zijn van ouders aan hun kind en mag dat kind niet ouder zijn dan 40 jaar. Ook bij deze vrijstelling moet het geld in het eigen huis van het kind worden gestoken.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht. Mw Mr. Manon Machiels van Samen voor Maastricht houdt supervisie.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht. Mw Mr. Manon Machiels van Samen voor Maastricht houdt supervisie.

Het nieuws dat er volgend jaar niet meer door bijvoorbeeld een suikertante aan een neef van 50 jaar oud belastingvrij een ton geschonken kan worden, heeft er toe geleid dat er naar wegen gezocht wordt om ook ná Oud en Nieuw 2014 geld te kunnen schenken. En aan één daarvan is door diverse media aandacht besteed. Graag licht ik u die toe, maar eerst wil ik twee andere opties ook onder uw aandacht brengen. Read more

Inschrijven verklaring van erfrecht bij Kadaster: gratis of sigaar uit eigen doos ?

Organisaties als het Kadaster hebben een monopoliepositie in Nederland. Zij zijn de enige die over bepaalde relevante data beschikken. Dat houdt het gevaar in dat er te hoge tarieven gerekend worden als een buitenstaander die gegevens nodig heeft.

Bij het Kadaster is het zo geregeld dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu betrokken is bij de vaststelling van de tarieven die in rekening gebracht mogen worden. Recent zijn de nieuwe tarieven voor het jaar 2015 bekend gemaakt.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht  Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Gratis inschrijven Verklaring van Erfrecht
Opvallend is dat één handeling van het Kadaster gratis wordt. Dat is de inschrijving van de zogeheten Verklaring van Erfrecht. De verwachting is dat de registers van het Kadaster daardoor up-to-date worden gehouden ná het overlijden van de eigenaar van een woning. Read more

AWBZ en de oprichting van een BV om de verhoogde eigen bijdrage te voorkomen

Eerder heb ik geschreven over de ABWZ en de Verhoogde Eigen Bijdrage. Daarin gaf ik aan dat er gedacht werd dat het oprichten van een BV en onderbrengen van het vermogen in die BV een mogelijkheid was om te voorkomen dat de verhoogde eigen bijdrage betaalt moet worden.

Wellicht werkt dit wel als iemand zelf hiertoe overgaat, maar het werkt niet als de BV nog opgericht moet worden als de betrokken persoon al is opgenomen in een verpleegkliniek of verzorgingshuis.

Dat blijkt weer uit een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Casus
De betrokken persoon was opgenomen en over het vermogen was een bewindvoerder aangesteld. Die verzocht de rechter (en na het negatieve oordeel van deze, het Gerechtshof) om toestemming te geven een BV op te richten en (bijna al) het kapitaal van de patiënt daarin te stoppen.

Nu het kapitaal niet meer in Box 3 zou zitten, maar in Box 2 (Inkomstenbelasting), zou hierdoor voorkomen worden dat de verhoogde eigen bijdrage betaalt moest worden. Read more

Schenking door Nederbelgen bij een Nederlandse notaris van roerend vermogen

Waarom schenkt een Neder-belg bij een notaris in Nederland ?

In mijn vorige column heb ik aangegeven dat het voor Belgen mogelijk is om (een groot deel van) hun vermogen belastingvrij over te dragen. Een Belgische belastingbetaler kan namelijk zijn roerende vermogen (waaronder ook de aandelen van zijn of haar BVBA waarin de eigen woning zit) schenken. In beginsel moet er minimaal 3% registratierecht betaald worden.

KNB Congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Door de schenking bij een Nederlandse notaris in een akte te laten vastleggen, is het mogelijk om de 3% schenkingsrechten voor de Belgische fiscus te vermijden. Wel moet de schenker dan niet binnen drie jaar komen te overlijden.

Ook Nederlanders kunnen hun vermogen schenken zonder schenkbelasting te betalen. Dankzij de Belgen en via een Nederlandse notaris.

Read more

Schenking door Belgen bij een Nederlandse notaris van roerend vermogen

Waarom schenkt een Belg bij een notaris in Nederland ?

Kort overzicht van de verschillen tussen de Nederlandse en Belgische belastingen bij schenkingen. Schenkbelasting versus Registratierecht.
België kent, net als Nederland, het systeem dat er belasting betaald moet worden bij het overlijden. In Nederland wordt dat erfbelasting genoemd en in België successierechten.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

En net als in Nederland, wordt er in België ook belasting geheven bij schenkingen, waarbij ook in België bij leven schenkingen worden gedaan om bij overlijden minder erfbelasting te hoeven betalen.

Er is een belangrijk verschil tussen België en Nederland als het gaat om het percentage belasting dat betaald moet worden bij een schenking ten opzichte van de erfbelasting, althans als er gekeken wordt naar wat er geschonken wordt.

In Nederland maakt het namelijk voor de berekening niet uit wat er geschonken wordt. Of je een auto cadeau doet aan je kind of geld schenkt om de auto te kopen, voor de hoogte van de schenkbelasting maakt dat niet uit. En het maakt niet uit of je tijdens leven schenkt of dat het vermogen pas overgaat bij je overlijden. De percentages erfbelasting en schenkbelasting zijn hetzelfde.

Read more

Belastingvrij schenken van een ton: waarom wordt deze afgeschaft en is dat verstandig ?

Het ziet er naar uit dat de zogeheten Gouden Jubelvrijstelling per 1 januari 2015 stopt. Dat is de maatregel waarbij een ton geschonken kan worden zonder dat hierover schenkbelasting betaald hoeft te worden. De enige eis is dat het geld in de eigen woning gestoken wordt of besteed wordt aan speciale studies. Ik heb hierover al eens geschreven.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Wat mij opvalt aan de berichtgeving over het einde van deze schenkingsvrijstelling is dat er verwezen wordt naar het mislopen van belastinginkomsten en de (nadelige) gevolgen daarvan voor de Staat der Nederlanden. Maar exacte cijfers hierover zijn er niet en kunnen pas gegeven worden als de aangiften schenkingsbelasting zijn verwerkt door de Belastingdienst.

Aangezien er dus nu een besluit genomen wordt, terwijl er geen echte cijfermatige onderbouwing is, wil ik proberen om “op de achterkant van een sigarendoosje” cijfers te geven.

Ik zal twee berekeningen laten zien: één die betrekking heeft op een bijzondere en één die uitgaat van een vaker voorkomende situatie. Daarbij wel de waarschuwing dat ik van een aantal aannames uitga en soms simplistisch reken.

Klik hier om Verder te lezen

Klik hier voor andere artikelen over dit onderwerp

Woont u nog wel samen na 24 jaar ? En wie is uw aanstaande echtgenote en krijgt die uw erfenis ?

Dankzij de Rechtbank te Rotterdam weten we nu wanneer een affectieve relatie gelijk te stellen is aan een huwelijk. En dat is maar goed ook, want dan weten we ook wie de erfenis krijgt als één van de partners in die relatie overlijdt: de langstlevende of de zuster van de overledene.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Ik zal u graag het antwoord geven op die laatste vraag, maar eerst moet ik u de situatie schetsen en dat kan een beetje langdradig zijn. Dus heb alstublieft geduld.

De gewraakte bewoordingen van het testament
In 1986 laat een man een testament opstellen waarin wordt bepaald dat als hij overlijdt en dan nog niet gehuwd is, hij zijn aanstaande echtgenote, mevrouw X, tot enig erfgenaam benoemd.

Vierentwintig jaar later overlijdt de man. Op dat moment is hij niet getrouwd. Wel blijkt dat hij sinds 1986 samengewoond heeft met mevrouw X en dat zij ook samen een woning hebben gekocht. Maar ze hebben nooit een trouwdatum geprikt.

De zuster van de overledene voert nu aan dat zij erfgenaam is. Ik vat haar stelling als volgt samen: uit het testament blijkt dat mevrouw X alleen erfgenaam is als er sprake is van een verloving. Nu er vierentwintig jaar lang geen stappen zijn gezet om te trouwen, is de bepaling uit het testament niet van toepassing. Daarom is de zuster als dichtstbijzijnde familielid erfgenaam.

Verder lezen ? Klik hier.

Zonder akte gaat alles naar de langstlevende, maar kunnen de kinderen wel bezwaar maken

Onlangs las ik over een uitspraak waarbij het er in eerste instantie op leek dat die gunstig zou uitpakken voor de langstlevende. Maar uit het commentaar dat op die uitspraak volgde, bleek dat het wel eens een sigaar uit eigen doos kon zijn. Hoe dan ook blijkt dat het verstandig is om bepaalde zaken vast te leggen bij de notaris.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

De casus
Het Gerechtshof in Den-Bosch moest oordelen over de vraag of een mondeling verblijvensbeding geldig is. Een verblijvensbeding wordt vaak door samenwoners overeengekomen en houdt in dat bij overlijden van één van hen, alles wat zij samen bezitten, naar de langstlevende zal gaan. Een soort langstlevende regeling voor samenwoners.

Juridisch klopt dat laatste niet, maar wordt het gezien als een kans-overeenkomst oftewel een weddenschap. De langstlevende partner is de winnaar en de pot is dus het gezamenlijke bezit, zoals de inboedel, de en/of rekeningen en het huis van hen beiden.

Verder lezen ? Klik hier.