Fiscus is heel alert op 6% rente bij een papieren schenking

Onlangs heb ik een notitie geschreven over schenken. Daarin komt ook de schenking op papier aan de orde. Eén van de kenmerken van een schenking op papier is dat de ouders ieder jaar 6% rente moeten betalen aan hun kind over het geschonken bedrag.

Die 6% vergoeding zie je in veel situaties terug waarin er vermogen bij leven wordt overgedragen, maar de schenker het vermogen eigenlijk houdt. Ook hierover heb ik al eens geschreven in het kader van de overdracht van de woning door ouders aan hun kind. In dat stuk kwam aan de orde dat de ouders huur moeten betalen en dat de hoogte ervan ieder jaar opnieuw vastgesteld moet worden op 6% van de WOZ-waarde van dat jaar.

Wat je verder ook vindt van die 6%, als belastingbetaler moet je gewoon rekening hiermee houden als je dit type vermogensoverheveling bij leven aangaat.

Negen dagen te weinig rente betaald: dus erfbelasting betalen ? Read more

Uitgebreide uitvaart zonder extra kosten

Stel je hebt weinig vermogen en ook geen uitvaartverzekering. Of je hebt wel een verzekering maar de uitkering is lager dan je nodig hebt, omdat je een mooie en dus kostbare begrafenis of crematie wilt. Dan had je tot nu toe niet veel keuze: je moest nemen wat er was en je erfgenamen moesten dan maar de rest bijpassen.

Onlangs las ik echter een uitspraak van een Gerechtshof die een ander licht hierop werpt, waardoor jouw wensen zonder extra kosten misschien toch verwezenlijkt kunnen worden. Ik denk dat de ondernemers in de uitvaartbranche wel extra gaan opletten in het vervolg, dus deze “sluiproute” zal vermoedelijk niet heel lang bestaan. Read more

Algehele volmacht en aandelen gaan niet goed samen

Ik heb de afgelopen jaren een aantal malen geschreven over de Verhoogde Eigen Bijdrage na opnamen in een verzorgingshuis of verpleegkliniek op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Eén van de oplossingen voor het probleem van het “opeten van het eigen huis” is het opstellen van een algehele volmacht bij de notaris, zodat de kinderen alsnog het vermogen kunnen wegschenken nadat hun ouder(s) is (zijn) opgenomen.

Recent las ik een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en daaruit blijkt dat er wel een nuance aangebracht moet worden, althans dat er goed gelet moet worden op de bewoordingen van zo’n volmacht.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Read more

Bestuurder BV mocht ontslagen worden ondanks afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst

Eerder heb ik ook al eens een column geschreven die voor een kleiner lezerspubliek van belang is. Die was vooral interessant voor (particuliere) beleggers in panden omdat de vraag was of hun beleggingen (grotendeels) vrijgesteld zouden zijn van erfbelasting.

Dit keer ga ik daar niet verder op in, maar wel op een ander punt dat voor ondernemers of aandeelhouders van belang is.
Kan je als aandeelhouders rechtsgeldig afspreken dat je de bestuurders van de BV niet zult ontslaan ? Read more

Mag je afgaan op uitlatingen van de Belastingdienst ?

Veel mensen vinden het niet leuk om belasting te moeten betalen en proberen van alles om hieronder uit te komen. Zolang je binnen de wettelijke kaders blijft, is dat geen probleem.

Als je op grond van de feitelijke situatie kunt discussiëren over de vraag hoeveel er betaald moet worden, dan is het verstandig om eerst overleg te voeren met de belastinginspecteur. Maar als je dat doet en de inspecteur achteraf een andere mening blijkt te hebben dan vooraf, ontstaat er een probleem.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Soms is het simpel en heeft de fiscus gelijk omdat de feiten heel anders blijken te liggen dan ze tevoren gepresenteerd werden. In een zaak die eind december 2014 speelde, vond de rechter echter dat de inspecteur niet zomaar af mocht wijken van hetgeen in een email was aangegeven. De feiten bleken achteraf namelijk niet (heel) anders dan vooraf. Read more

Belastingtip: Trouw je dementerende oud-tante

In de zomer van 2014 las ik in de krant over een bijzondere situatie. Een (jongere) neef was met zijn (oudere) oud-tante getrouwd zonder het maken van huwelijkse voorwaarden. Achteraf bleek dat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand iets te goedgelovig was omdat de oud-tante dementerend was. Zij kon dus haar wil niet goed bepalen en dat was voor de rechter reden genoeg het huwelijk te ontbinden.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

De bedoeling van de neef en zijn (fiscale) adviseurs was om zo min mogelijk erfbelasting te betalen als zijn oud-tante zou overlijden. Als neef zou hij 30% dan wel 40% erfbelasting moeten betalen als hij meer zou erven dan (afgerond) € 2.000,- Zou hij echter haar weduwnaar zijn, dan zou hij maar 10% of 20% hoeven te betalen, maar alleen als hij meer dan het vrijgestelde bedrag van € 630.000,- zou krijgen.

Huwelijk nietig verklaard. Maar hoe zit het met tantes testament ?

Read more

Betaal nooit een rekening voor je vriend(in)

Je woont samen, maar je hebt ieder je eigen bankrekening. Vervolgens ga je gezellig op vakantie, maar omdat je partner krap bij kas zit, betaal jij de rekening van het hotel. Of je vriend(in) bestelt via internet iets bij een webshop en als de pakketdienst voor de deur staat, pin jij met jouw bankpas en betaalt de factuur.

Zo gaat het waarschijnlijk iedere week bij veel stelletjes.

Maar wat nu als je dat geld niet terug krijgt van je betere helft ? Dan kan dat irritaties geven en tot ruzie leiden of in het ergste geval zelfs tot het einde van de relatie.

Maar krijg je nou je geld nog terug of kun je daar naar fluiten ?

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Read more

Schenking op papier moet bij de notaris

Om erfbelasting te vermijden, wordt vaak gekozen voor schenkingen op papier. De ouders leggen dan schriftelijk vast dat zij hun kind een bedrag hebben geschonken, maar lenen dat direct weer terug onder de voorwaarden als in die akte vermeld.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Als aan alle eisen is voldaan, dan levert dit een besparing op van erfbelasting. Want bij de aangifte erfbelasting kan het kind het op papier geschonken bedrag als schuld (aan zichzelf) in mindering brengen op het totale kapitaal van zijn of haar overleden ouder. Daarover hoeft dus geen belasting betaald te worden.

Eisen aan een schenking op papier

Read more

Verhuren van panden is nog niet het hebben van een onderneming

Deze column is vooral interessant voor mensen die hun vermogen in bakstenen hebben zitten. En dan bedoel ik niet degenen die een grote overwaarde in hun eigen huis hebben, maar bijvoorbeeld “huisjes melkers” die meerdere panden bezitten en die woningen, winkels of bedrijfspanden verhuren.

Want als je een onderneming hebt, dan kunnen je erfgenamen profiteren van een zeer hoge vrijstelling voor de erfbelasting. Deze zogeheten Bedrijfsopvolgings faciliteit (BOF) houdt in dat 100% van het bedrijfskapitaal (met een maximum in 2015 van € 1.055.022,-) vrijgesteld is van belastingheffing.

Deze faciliteit kan een kind al snel € 200.000,- aan erfbelasting schelen.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Eis voor toekenning BOF: er moet sprake zijn van een onderneming

Read more

Gemeente kan uitkeringsgerechtigde niet van alles opleggen

Ik heb weinig verstand van de regels en wetten die horen bij uitkeringen. Maar ik las onlangs een interessante uitspraak over een erfenis, een uitkeringsgerechtigd persoon en minderjarige kinderen. En die uitspraak breng ik graag onder uw aandacht.

Vader overlijdt en de erfenis gaat naar zijn minderjarige kinderen

In het begin van deze eeuw overlijdt de vader van een stel kinderen. Omdat de kinderen op dat moment minderjarig zijn, dwingt de rechter hun moeder om rekeningen met een zogeheten BEM-clausule te openen bij een bank.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Read more