Dwalen en trouwen; Deel 2

In een vorige column beschreef ik de situatie van een (dementerende) zeventigjarige vrouw die trouwde met haar vijftien jaar jongere verloofde. Dat huwelijk werd met terugwerkende kracht door de rechters ontbonden, omdat de vrouw door haar ziekte de gevolgen van haar handelingen niet (meer) kon overzien. Het feit dat die ziekte zich op dat moment nog niet volledig openbaarde, deed daaraan niet af.

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht.
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Ik stelde daarom dat er bij deze oudere dame geen sprake was van dwaling omdat zij geen begrip (meer) had van wat het Ja-woord wisselen voor consequenties met zich meebracht.

Leidt trouwen tot aansprakelijkheid ? Maar dat was niet de bedoeling ! Read more

Dwalen en trouwen, Deel 1

Voor notarissen was het voorpagina-nieuws, maar ook in de “gewone” pers is er ruimschoots aandacht aan besteed, bijvoorbeeld door De Telegraaf.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

De ontbinding – met terugwerkende kracht – van het huwelijk van een oudere dame met een 15 jaar jongere man door de Rechtbank Breda. Het leeftijdsverschil was overigens niet de reden daarvoor, er zijn wel meer cougars in de wereld.

De rechters hebben een ander en juridisch veel interessanter betoog om hun beslissing te onderbouwen. Het is namelijk noodzakelijk om te beseffen wat het betekent om het Ja-woord te wisselen. Door deze insteek heb ik de gelegenheid om ook nog een andere zaak onder je aandacht te brengen, die om hetzelfde (juridische) gegeven draait.

Dementie en wilsbepaling Read more

2% of 6% overdrachtsbelasting: het verschil is fundament(eel)

Ik geef het onmiddellijk toe. De woordspeling hierboven is eigenlijk flauw. Maar niet voor degenen die een nieuw huis gaan bouwen.

Wat is er namelijk aan de hand ? Koop je een onroerende zaak, dan moet je 6% overdrachtsbelasting betalen. Maar daarop is een uitzondering gemaakt als de aankoop een woning betreft. Dan hoef je maar 2% belasting af te dragen. 20120920-084051.jpg

Over de vraag wanneer bijvoorbeeld een kantoorpand toch een woning is voor de berekening van de overdrachtsbelasting, heb ik al eens geschreven en hierover is het laatste woord door de Hoge Raad nog niet gezegd.

Gaat het niet om een statig herenhuis dat als advocatenkantoor in gebruik was of een hospice, maar om onbebouwde grond, dan zou je denken dat duidelijk is dat gewoon 6% overdrachtsbelasting betaald moet worden. Maar wat als de grond gekocht wordt om daarop een woning te gaan bouwen ? Is er dan toch niet slechts 2% overdrachtsbelasting verschuldigd  ? Read more

Schenk je BV arm, maar niet armlastig

Je ziet het vaak bij een receptie: de genodigden wordt gevraagd om geen cadeau’s te geven, maar geld voor een goed doel. Maar niet zomaar een goed doel, maar eentje waarmee het feestvarken gevoelsmatig een band heeft. Dat is natuurlijk heel nobel van de jubilaris.

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht.
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Recent las ik over een nieuwe regeling van het Ministerie van Financiën die verband houdt met het voorgaande, namelijk schenkingen met andermans geld aan goede doelen van eigen voorkeur.

In artikel 16 van de Wet op de vennootschapsbelasting is namelijk opgenomen dat een besloten of naamloze vennootschap (hierna beperk ik mij overigens tot de BV) schenkingen van geld aan goede doelen mag aftrekken van de winst. Hierdoor wordt de winst lager en hoeft de BV ook minder belasting af te dragen. De fiscus betaalt dus eigenlijk mee aan de schenking. Read more

Ex dwing verkoop huis af

Als mensen uit elkaar gaan, is het doorgaans de bedoeling alle (financiële) banden te verbreken zodat ieder zijn of haar eigen weg kan gaan. Dat geldt niet alleen voor echtgenoten, maar ook voor samenwoners.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Recent las ik over een zeer interessante uitspraak inzake ex-samenwoners die via de hypotheekschuld nog wel een (zakelijke) connectie hadden. De rechter oordeelde dat deze relatie beëindigd moest worden door (afgedwongen) verkoop van het huis. Aangezien die uitspraak voor velen relevant kan zijn, wil ik hem graag onder de aandacht brengen.

De situatie Read more

Besluit VvE over verhuur vernietigd

Verhuur van een appartementen via AirBnB: daarover heb ik al eens geschreven. Die column ging er over dat de andere leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) daar niet gelukkig mee waren en die verhuur voor kortere perioden helemaal wilden verbieden. Recent las ik een uitspraak waarbij de VvE verhuur wel toestond, maar niet voor langere tijd. Zeg maar net het tegenovergestelde.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Vakantiepark en beperking van verhuur Read more

Dementie en zekerstellen erfenis

Onlangs kreeg ik van de redactie van de Consumentenbond een vraag voorgelegd over dementie, erfenis, kindsdeel en bewind. Het verzoek was of ik daar enig licht op kon schijnen. Dat heb ik met plezier gedaan, maar het bleek dat mijn antwoord te lang was. Daarop is er – met mijn instemming – geredigeerd en ingekort, waarna tot plaatsing is overgegaan.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, in gesprek tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, in gesprek tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

Graag zou ik echter de uitgebreidere versie ook openbaar maken en dat kan gelukkig via de site van Over Geld / Telegraaf. Daarom tref je onderstaand de vraag aan en mijn langere antwoord.

We zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Helaas lijdt mijn man aan dementie. Nu hoorde ik dat mijn kinderen bezwaar kunnen maken tegen de aanschaf van bijvoorbeeld een nieuwe auto, omdat daarmee hun erfdeel wordt aangetast. Is dat waar en wat kan ik hiertegen doen?

Read more

Defiscalisering vruchtgebruik-testament

Een tijd geleden heb ik een artikel geschreven over huurtoeslag en defiscalisering. Voor de ins en outs verwijs ik naar dat stuk.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Van belang is dat de defiscalisering een speciale regeling is om te voorkomen dat kinderen ieder jaar Inkomstenbelasting moeten betalen over hun vaders- of moedersdeel terwijl de langstlevende ouder het totale vermogen houdt. Simpel gezegd geldt dat als er geen testament is, de langstlevende ouder als enige gerechtigd wordt tot de erfenis. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende. Die claim heeft voor hén geen waarde omdat de langstlevende alles op kan maken. De kinderen kunnen namelijk pas uitbetaling van hun erfdeel eisen bij overlijden of faillissement van de langstlevende. Dezelfde methodiek geldt ook voor situaties waarin de overledene wel een testament heeft opgesteld dat in de volksmond wordt aangeduid als een langstlevende testament. Wel kan in het testament geregeld zijn dat de kinderen ook op andere momenten uitbetaling van hun kindsdeel kunnen eisen.

Fiscale waarde kindsdeel Read more

Betwist de schenking aan je broer of zus

Wil je fiscaal voordeel behalen met een schenking op papier, dan moet je naar de notaris om alles vast te leggen in een akte. Hou je je aan alle regels die de Belastingdienst verder stelt, dan kan een papieren schenking minimaal 10% en maximaal 40% schelen in de erfbelasting.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Maar beschik je over voldoende contant of giraal geld, dan hoef je niet naar de notaris toe om een schenking te doen. Het is voldoende om het geld te overhandigen of over te boeken en dan zal de fiscus daarover later geen erfbelasting heffen. Zonder verdere plichtplegingen, heb je op die manier toch het beoogde fiscale voordeel bereikt.

Schenking door overboeken zonder notariële akte Read more

Schenk belastingvrij aan armlastig familielid

Mensen vragen me vaak wat ze mogen schenken. Als ik dan antwoord: alles, kijken ze heel vreemd. Want wat ze bedoelen te vragen, is hoeveel ze belastingvrij mogen schenken. Daarop heb ik dan niet onmiddellijk een pasklaar antwoord, omdat er nogal wat vrijstellingen van schenkbelasting zijn. Kijkt u maar eens in artikel 33 van de Successiewet.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Er zijn heffingsvrije bedragen voor jaarlijkse schenkingen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen schenkingen aan kinderen en aan anderen zoals bijvoorbeeld kleinkinderen of neven en nichten. Bovendien zijn er ook nog vrijgestelde bedragen die één keer in het leven van een kind gegeven mogen worden en waarbij het verschil maakt of het kind dat geld al dan niet in het eigen huis steekt. In het notariaat staan die bekend als (gouden) jubelvrijstelling.

Bijzondere vrijstelling

Read more