Kan ik de notaris verbieden de courtage aan mijn makelaar te betalen ?

Het is gebruikelijk dat de makelaar van de verkoper zijn courtagenota aan de notaris stuurt die de akte van levering opstelt. De bedoeling is dat de notaris deze kostenpost op de afrekening van de verkoper opneemt. De makelaar krijgt zijn geld dus pas nadat de gehele transactie is afgerond.

Falcon Radio 3

Maar soms krijgen de verkoper en de makelaar onenigheid over de hoogte van de courtage. Of anders gezegd: de verkoper vindt dat de makelaar het geld niet waard is geweest omdat hij zijn werk volgens de verkoper slecht gedaan heeft.

Kan de verkoper de notaris dan verbieden de courtage aan de makelaar uit te betalen ? Of moet de notaris de factuur gewoon op de afrekening zetten omdat hij of zij niet een rechter is en dus niet mag (be)oordelen óf de makelaar de verkoopopdracht goed of slecht heeft uitgevoerd ?

Read more

Wanneer is een huis een woning ?

Om die vraag te beantwoorden, maak ik gebruik van internet. Niet om die vraag te Googlen, maar om op de site van een makelaar de foto’s te bekijken van een pand dat binnenkort door mij overgedragen zal worden. Dat doe ik omdat de overdrachtsbelasting normaal 6% is, maar bij een woning slechts 2%. Het maakt dus financieel nogal uit of een pand al dan niet een woning is.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Vaak is het verschil duidelijk. Een doorzonwoning in een woonwijk valt onder het lage tarief en een bedrijfsloods niet. Maar bij gemengd gebruik of kantoorruimte wordt het lastiger. Niet alleen ik heb soms moeite om het onderscheid te maken, maar ook rechters oordelen wel eens tegengesteld. Zo ook in de zaak die aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was voorgelegd.

Kantoorvilla is wonen of toch niet  Read more

Voulez vous acheter deux Rembrandts avec moi, ce soir ?

Van Fransen wordt gezegd dat ze goed in staat zijn om je te verleiden. Mooie woorden, fraaie volzinnen en complimenten zijn je deel, zolang jij iets hebt wat een Fransman wil krijgen. 20120920-084051.jpg

Wellicht heeft dat zich achter de diplomatieke schermen afgespeeld toen bleek dat het Rijksmuseum twee portretten van de hand van Rembrandt wilde kopen die in Frankrijk hingen. Uiteindelijk hebben Nederland en Frankrijk besloten deze schilderijen samen aan te kopen, ieder voor de onverdeelde helft.

Hoe dit in de praktijk gaat werken, zal nog moeten blijken. De bedoeling is om beide schilderijen altijd samen ten toon te stellen. Een halfjaar in het Louvre in Parijs om daarna naar het Rijksmuseum vervoerd te worden, daar opgehangen te worden en dan na zes maanden weer terug naar Frankrijk.

Erfbelasting betalen met kunst Read more

Mijn dochter zit in de bijstand. Wat kan ik doen met mijn erfenis ?

Deze vraag krijgen notarissen geregeld voorgelegd. De ouders hebben een kind dat een uitkering krijgt van de gemeente. Als ze beiden overleden zijn, gaat hun vermogen naar het kind toe en dat moet dan de erfenis opeten vóórdat er weer bijstand verstrekt zal worden. De ouders zien daar niet zo veel in. “Ze hebben tenslotte niet hun hele leven hard gewerkt en gespaard om hun geld in de staatskas te laten verdwijnen.”

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 2.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 2.

Tot nu toe hadden notarissen weinig oplossingen voor het door de ouders gesignaleerde probleem. Want als je het kind onterft, heeft het recht op de legitieme portie (de helft van een normaal kindsdeel). Roept een kind die legitieme portie niet in, dan verliest hij of zij het recht op de uitkering.

Eerder heb ik al eens voor de Telegraaf een column geschreven over een andere situatie met betrekking tot een bijstandsuitkering en erfenis.

Rechtbank Limburg: Legitieme niet inroepen is geen schenking Read more

Geruzie bij de notaris gaat jullie geld kosten

Als je op een notariskantoor werkt, krijg je soms te maken met ruzies. Bijvoorbeeld tussen erfgenamen over de verdeling van de nalatenschap. Ook bij echtscheidingen staan de ex-echtgenoten geregeld lijnrecht tegen over elkaar en hetzelfde doet zich voor bij samenwoners die uit elkaar gaan. 20120602-203439.jpg

De notaris is dan de neutrale partij die gebruikt kan worden om je gelijk te halen of als “postduif” om boodschappen aan je ex door te geven. Lekker makkelijk en bovendien goedkoper dan een advocaat.

Dat laatste is vanaf 14 oktober jl. nog maar de vraag. Want de tuchtrechter in Den-Haag heeft een uitspraak gedaan die er voor zal zorgen dat de notaris meer werk moet verrichten. En dat extra werk zal betaald moeten worden door de ruziemakers. Read more

Hoe zeker is een testament eigenlijk ?

Ik heb je al eens eerder een gewetensvraag gesteld, namelijk of je heel snel een testament zou opmaken en passeren als iemand bij je komt die terminaal ziek is. Aanleiding hiervoor was een rechterlijke uitspraak waaruit bleek dat een notaris in dat geval dit beter wel kan doen, zelfs als het op dat moment onduidelijk is of het testament stand zal houden in de rechtszaal.

Dit keer wil ik een andere uitspraak aanhalen, waaruit blijkt dat een testament nietig verklaard kan worden zelfs als de notaris geen enkel moment getwijfeld heeft dat de cliënte ook echt wilde wat zij zei.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Oftewel: hoe zeker is het dat jouw laatste wens uitgevoerd wordt ? Read more

Doodgaan is al duur genoeg

Een gezegde luidt dat direct bij je geboorte twee dingen zeker zijn: je zult overlijden en in de tussentijd moet je belastingen betalen.

Recent las ik een uitspraak die dat wel heel duidelijk maakt. Er is hoger beroep aangetekend, dus definitief is het oordeel nog niet, maar toch wil ik die uitspraak graag met je doornemen.

Hospice en overdrachtsbelasting: normaal of verlaagd tarief ? Read more

Word je wel eigenaar als een executeur verkoopt ?

Niemand de deur uit zonder executeur !

Dat was kort gezegd de boodschap die notarissen kregen toen het nieuwe erfrecht in 2003 werd ingevoerd. De reden was dat door de nieuwe wetgeving de executeur een veel sterkere positie kreeg dan voor die tijd. Of om een ander gezegde te gebruiken: Koning, Keizer, Admiraal, De executeur verslaat ze allemaal.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Hoe ver gaat de macht van de executeur ?

Toch zijn er grenzen aan de almacht van de executeur. Dat komt omdat de executeur zijn macht alleen mag aanwenden om de nalatenschap goed af te wikkelen. Hij is bijvoorbeeld wel bevoegd om spullen uit de erfenis te verkopen, maar alleen “voor zover dit noodzakelijk is voor de aflossing van de schulden van de erfenis”.

Maar dan komt dus de vraag op wanneer die noodzaak er is en of het een koper voor de voeten geworpen kan worden als die noodzaak (achteraf bezien) ontbreekt. Is de koper bijvoorbeeld wel eigenaar geworden van de woning waar de overledene in woonde tot zijn overlijden ? Of is de koper zijn geld en het huis kwijt ? Read more

Belastingvrij schenken voor een woning door de jaren heen

Schenk belastingvrij maximaal € 100.000,-. Over deze (inmiddels vervallen) schenkingsvrijstelling heb ik al eerder geschreven. Nu deze vrijstelling op 1 januari 2017 opnieuw wordt ingevoerd, is er (weer) een overgangsregeling opgesteld om de oude, de huidige en de nieuwe schenkingsvrijstelling op die datum goed op elkaar aan te laten aansluiten. Langzaam maar zeker begin ik die (nogal ingewikkelde) regeling te begrijpen.

Die overgangsregeling is van belang voor het beantwoorden van de vraag of iemand nog een keer aan dezelfde persoon geld kan schenken zonder dat er schenkbelasting betaald moet worden.

groninger akte

Het is een lastig onderwerp, maar ik zal proberen om zo veel mogelijk situaties te schetsen en te laten zien of een (aanvullende schenking nog mogelijk is. Staat jouw situatie er niet tussen, neem dan contact op. Read more

Schenk je kind belastingvrij nog wat meer

Redelijk ongemerkt heeft de overheid dit jaar in november al voor een kerstcadeau gezorgd. Je kunt de kamervragen er op nalezen, maar ik zal ook een toelichting geven.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.  Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega's toe.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Zoals je weet moet er schenkbelasting betaald worden als je iets krijgt van een ander. Over de waarde van ieder cadeau moet in beginsel belasting betaald worden, maar er zijn vrijstellingen. Zo is het vanaf 1 januari 2017 (weer) mogelijk om maximaal een ton (€ 100.000,-) belastingvrij te ontvangen zolang jij of je partner nog geen 40 jaar oud zijn en het geld in je eigen woning wordt gestoken.

Ik zal daar nu niet verder op in gaan omdat er al veel over geschreven is. Maar de vrijwel geruisloze invoering van een nieuwe vrijstelling van schenkbelasting verdient toch extra aandacht. Read more