Verkoop woning aan nieuwe liefde hield zijn ex niet buiten de deur

Onlangs las ik over een wat vreemde situatie waarbij ik mij afvraag of de uitkomst niet hetzelfde had kunnen zijn, maar dan op basis van andere juridische gronden.

Ik wil u graag deelgenoot maken van mijn gedachten omdat het best een leuke casus is.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

De casus

Het Gerechtshof in Den Bosch oordeelde over de volgende (versimpelde) situatie.

Man en vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Er werd een verzoek ingediend bij de rechtbank om de echtscheiding uit te spreken. De partijen stonden kennelijk tegen over elkaar, want de vrouw had beslag laten leggen bij de man omdat zij van mening was dat ze (veel) geld van hem moest ontvangen.

Omdat het verzoek tot echtscheiding al was ingediend, was de huwelijksgoederengemeenschap al ontbonden. De man kon daardoor een nieuwe woning kopen die, ondanks dat hij nog getrouwd was, volledig zijn eigendom werd. (zie een ander stuk van mijn hand hierover).  Read more

Familiefoto’s meenemen kan straks wel, nu nog niet

Ben je aansprakelijk voor de schulden van de overledene als je de familiefoto’s meeneemt ?

In Nederland is het zo geregeld in de wet dat als je een erfenis zuiver aanvaardt, je ook met je eigen vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene.

Had hij of zij dus veel openstaande rekeningen, dan zullen de schuldeisers zich bij jou melden en jou verzoeken de schulden helemaal af te lossen.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Daar kun je wel iets tegen doen, namelijk door de erfenis niet zuiver maar beneficiair te aanvaarden en volgens de regels af te wikkelen.

Nadeel is dat je al zuiver aanvaard kunt hebben zodra je bepaalde handelingen verricht hebt. Je kunt dan niet meer aan de aansprakelijkheid ontkomen. En een aantal van die handelingen heb je sneller gedaan dan je in de gaten hebt.

Stel dat je weet dat je ongetrouwde broer veel schulden heeft en je na zijn overlijden bij hem thuis de familiefoto’s meeneemt, dan kunnen zijn schuldeisers eisen dat jij hen moet afbetalen. Read more

De bank is niet aansprakelijk voor de cash opname door de weduwe

Geld brengt (soms) het slechtste in de mens naar boven. Dat zie je bijvoorbeeld bij echtscheidingen die ontaarden in wat wel vechtscheidingen wordt genoemd en bij de afwikkeling van erfenissen.

Zo ook in de casus die door de Rechtbank Amsterdam moest worden beslist.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Een man was overleden en zijn kinderen waren enige erfgenamen. Maar hij had ook een partner. Deze partner was een paar maanden na het overlijden naar de bank gegaan en had daar contant € 115.000,- opgehaald van de en/of rekening van de overledene en haarzelf. Helaas heeft zij daar maar kort plezier van gehad aangezien ze (naar eigen zeggen) diezelfde dag nog op straat beroofd is. Read more

Heeft een ex-echtgenote recht op winst van de BV ?

Bij echtscheidingen blijkt vaak dat één van de partijen zich benadeeld voelt en financieel gecompenseerd wil worden.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Vooral als er huwelijkse voorwaarden zijn getekend maar tijdens het huwelijk nooit goed de hand gehouden is aan de afspraken in die notariële akte, zoals bij een zogeheten periodiek Verrekeningsbeding.

Dat bleek weer uit een zaak die door het Hof in Den-Bosch is behandeld.

Man had een BV en had winsten in de BV gelaten Read more

Rente niet betaald maar verrekend met schenking. Toch belastingaftrek !

Tot 31 december 2014 was het mogelijk om belastingvrij € 100.000,- te schenken als dat geld door de ontvanger maar gebruikt werd om een eigen woning te kopen of te verbouwen. Daarover heb ik meerdere columns geschreven.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Ook heb ik gewezen op de mogelijkheid om dat bedrag niet te schenken maar juist te lenen, omdat dit voor de Inkomstenbelasting gunstiger kon zijn. Je behield als begunstigde namelijk het voordeel van de aftrek van de hypotheekrente.

Als de ouders dan de door hun kind betaalde rente weer (terug)schenken, is voldaan aan één van de eisen van de belastingdienst voor de hypotheekrente-aftrek, namelijk dat de rente daadwerkelijk betaald is door belastingplichtige.

Recent heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die een nieuw licht werpt op de eis dat de rente daadwerkelijk moet zijn betaald. Read more

Word niet je eigen goede doel

Een oud-collega had het er soms wel eens over dat hij zijn geld “onder de armen verdeelde”. Dat klinkt heel nobel, tot je het vervolg hoorde want het ging dan om zijn eigen linker- en rechterarm.

Ik moest daaraan denken toen ik las over een uitspraak van de Rechtbank Gelderland aangaande de zogeheten ANBI-status van een stichting. Die status is van belang omdat de stichting dan geen belasting hoeft te betalen over giften en erfenissen.

Maar belangrijker is dat de schenker het geschonken bedrag af mag trekken van de Inkomstenbelasting als er sprake is van een zogeheten periodieke schenking. De Samaritaan moet dan wel zich schriftelijk vastleggen om, minimaal vijf jaar lang, jaarlijks hetzelfde bedrag te schenken. Read more

Schenken woning, verkopen voor minder dan de WOZ-waarde en dus schenkbelasting betalen ?

Heeft u uw woning verkocht aan uw kind(eren) en daarbij een deel van de koopprijs kwijtgescholden als schenking, lees dan verder. Want de uitspraak van de Hoge Raad bepaalt of uw kind(eren) wel of niet alsnog schenkbelasting moet(en) betalen.

Dit alles komt door een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 12 februari 2015. Omdat er cassatie is ingesteld tegen die uitspraak, moeten we afwachten wat de raadsheren van ons hoogste rechtscollege in deze zaak zullen beslissen.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

De (versimpelde) situatie

In 2010 verkoopt vader zijn woning aan zijn dochter. De koopprijs is € 250.000 en dat is de getaxeerde waarde (in het economisch verkeer). De WOZ-waarde ligt overigens iets hoger, namelijk op € 258.000,-.

In de akte zelf staat dat vader een bedrag van € 40.000,- kwijtscheldt aan zijn dochter en dat zij de rest (€ 210.000,-) nog aan hem moet betalen. In 2010 was dit bedrag van € 40.000,- de enige (verhoogde) vrijstelling van schenkbelasting die benut kon worden en dat is dan ook volledig gedaan. Read more

Trouw dit jaar niet als je vorig jaar de belastingvrije schenking van € 100.000,- hebt gekregen

Vorig jaar was er veel te doen rondom de belastingvrije schenking van € 100.000,-. Dat blijkt onder meer uit het feit dat ik er meerdere columns over geschreven heb.

Omdat met ingang van 1 januari 2015 het niet meer mogelijk is om dit forse bedrag te schenken zonder schenkbelasting te hoeven betalen, dacht ik zelf dat daardoor weinig meer toe te voegen zou zijn aan nieuwe feiten. Dat blijkt echter niet zo te zijn en daarom schrijf ik u deze column.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Nu zal de volgende situatie niet voor grote groepen mensen gelden, maar toch wil ik het onder uw aandacht brengen omdat er ook uit blijkt hoe een klein (en makkelijk over het hoofd te zien wetsartikel) ongekende gevolgen kan hebben. Daardoor hoop ik duidelijk te maken waarom een notaris zo veel slagen om de arm houdt als hij of zij u een advies geeft. Read more

Erfgenamen moeten uitbetalen aan de ongeboren vrucht

Onlangs heb ik geschreven over de situatie dat iemand dood gevonden werd en de moeder van een baby claimde dat dit een kind was van de overledene en dus zijn erfgenaam. Helaas voor het kind ging de rechter niet meer in die redenatie omdat de man ook overleden kon zijn in de periode voor de bevruchting, waarbij werd aangenomen dat die maximaal 38 weken vóór de bevalling kon liggen.

Ik gaf toen aan dat er mogelijk nog getracht zou worden om het vaderschap van de overledene via DNA onderzoek aan te tonen.

Onlangs las ik over een andere rechtszaak waarbij achteraf bleek dat de overledene een kind had. Hier ging het niet om de periode tussen bevruchting en bevalling, maar om de vraag hoe een en ander geregeld moest worden tussen degene(n) die voorheen de erfenis in handen hadden en het jonge kind dat (met terugwerkende kracht) erfgenaam bleek te zijn.

Baby blijkt enig erfgenaam. Read more

Pas op met artikel 2 NVM koopcontract en de overdrachtsbelasting

Recent werd ik gevraagd om voor de makelaars van NVM een stuk te schrijven met een onderwerp naar eigen keuze. Nadat dit stuk enkele weken geleden op intranet is geplaatst, mag ik het nu op mijn eigen site publiceren.

Het stuk is dus van een meer technische aard en veronderstelt voorkennis.
Desondanks plaats ik het nu toch hierna: 

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, gebogen over een formulier.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, gebogen over een formulier.

Als jij goed hebt opgelet bij de verplichte nascholing van de NVM dan zal dit artikel waarschijnlijk niet veel nieuws bevatten, maar toch wil ik je vragen door te lezen. Een collega-makelaar heeft onlangs namelijk artikel 2 van het model koopcontract verkeerd gebruikt en er hangt hem nu een schadeclaim van € 6.000,- boven het hoofd. Zou één ander woord zijn gebruikt, dan was hem dat bespaard gebleven.

Overdrachtsbelasting bij opvolgende leveringen
In artikel 2 van het koopcontract wordt vastgelegd of de koper al dan niet aan de verkoper de overdrachtsbelasting moet vergoeden die de verkoper bij zijn eigendomsverkrijging heeft betaald.

Zoals je weet staat in artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wbrv) dat de koper namelijk geen overdrachtsbelasting verschuldigd is over dat deel van de koopsom waarover de verkoper eerder al overdrachtsbelasting (of BTW) heeft betaald. Maar dan moet wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden, waaronder die dat de eerdere eigendomsoverdracht binnen de in artikel 13 Wbrv genoemde termijn heeft plaatsgevonden.

Kijk je in de wet dan staat daar dat er maximaal zes (6) maanden tussen de beide leveringen mag zitten. Vindt de doorverkoop plaats buiten die termijn, dan is er toch overdrachtsbelasting verschuldigd over de gehele koopsom.  Read more