Dementie en zekerstellen erfenis

Onlangs kreeg ik van de redactie van de Consumentenbond een vraag voorgelegd over dementie, erfenis, kindsdeel en bewind. Het verzoek was of ik daar enig licht op kon schijnen. Dat heb ik met plezier gedaan, maar het bleek dat mijn antwoord te lang was. Daarop is er – met mijn instemming – geredigeerd en ingekort, waarna tot plaatsing is overgegaan.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, in gesprek tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, in gesprek tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

Graag zou ik echter de uitgebreidere versie ook openbaar maken en dat kan gelukkig via de site van Over Geld / Telegraaf. Daarom tref je onderstaand de vraag aan en mijn langere antwoord.

We zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Helaas lijdt mijn man aan dementie. Nu hoorde ik dat mijn kinderen bezwaar kunnen maken tegen de aanschaf van bijvoorbeeld een nieuwe auto, omdat daarmee hun erfdeel wordt aangetast. Is dat waar en wat kan ik hiertegen doen?

Read more

Defiscalisering vruchtgebruik-testament

Een tijd geleden heb ik een artikel geschreven over huurtoeslag en defiscalisering. Voor de ins en outs verwijs ik naar dat stuk.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Van belang is dat de defiscalisering een speciale regeling is om te voorkomen dat kinderen ieder jaar Inkomstenbelasting moeten betalen over hun vaders- of moedersdeel terwijl de langstlevende ouder het totale vermogen houdt. Simpel gezegd geldt dat als er geen testament is, de langstlevende ouder als enige gerechtigd wordt tot de erfenis. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende. Die claim heeft voor hén geen waarde omdat de langstlevende alles op kan maken. De kinderen kunnen namelijk pas uitbetaling van hun erfdeel eisen bij overlijden of faillissement van de langstlevende. Dezelfde methodiek geldt ook voor situaties waarin de overledene wel een testament heeft opgesteld dat in de volksmond wordt aangeduid als een langstlevende testament. Wel kan in het testament geregeld zijn dat de kinderen ook op andere momenten uitbetaling van hun kindsdeel kunnen eisen.

Fiscale waarde kindsdeel Read more

Betwist de schenking aan je broer of zus

Wil je fiscaal voordeel behalen met een schenking op papier, dan moet je naar de notaris om alles vast te leggen in een akte. Hou je je aan alle regels die de Belastingdienst verder stelt, dan kan een papieren schenking minimaal 10% en maximaal 40% schelen in de erfbelasting.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Maar beschik je over voldoende contant of giraal geld, dan hoef je niet naar de notaris toe om een schenking te doen. Het is voldoende om het geld te overhandigen of over te boeken en dan zal de fiscus daarover later geen erfbelasting heffen. Zonder verdere plichtplegingen, heb je op die manier toch het beoogde fiscale voordeel bereikt.

Schenking door overboeken zonder notariële akte Read more

Schenk belastingvrij aan armlastig familielid

Mensen vragen me vaak wat ze mogen schenken. Als ik dan antwoord: alles, kijken ze heel vreemd. Want wat ze bedoelen te vragen, is hoeveel ze belastingvrij mogen schenken. Daarop heb ik dan niet onmiddellijk een pasklaar antwoord, omdat er nogal wat vrijstellingen van schenkbelasting zijn. Kijkt u maar eens in artikel 33 van de Successiewet.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Er zijn heffingsvrije bedragen voor jaarlijkse schenkingen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen schenkingen aan kinderen en aan anderen zoals bijvoorbeeld kleinkinderen of neven en nichten. Bovendien zijn er ook nog vrijgestelde bedragen die één keer in het leven van een kind gegeven mogen worden en waarbij het verschil maakt of het kind dat geld al dan niet in het eigen huis steekt. In het notariaat staan die bekend als (gouden) jubelvrijstelling.

Bijzondere vrijstelling

Read more

Onterfd kind en inzagerecht medisch dossier

In een vorige column heb ik geschreven over het inzagerecht van een onterfd kind in de (financiële) administratie van de overledene. Daarbij heb ik een lijstje gegeven van informatie en documenten waarop een kind recht heeft zodat het kan controleren of de legitieme portie wel correct is berekend. Foto 2 Samen voor Maastricht 2014

Dat is van belang voor (klein)kinderen die onterfd zijn en genoegen nemen met een strafkorting van 50% op een kindsdeel.

Maar als je het als kind nu eens niet eens bent met de onterving zelf en dus een volledig kindsdeel wilt opeisen, hoe pak je dat dan aan en op welke informatie heb je in dat geval recht ?

Read more

Welke informatie moet de executeur aan – onterfde – erfgenamen geven ?

Als je onterfd bent, kun je als (klein)kind een beroep doen op je legitieme portie. Je hebt dan recht op uitbetaling van een geldbedrag ter grootte van de helft van je kindsdeel. Dat klinkt simpel, maar hoe kom je te weten of het bedrag dat jij bijgeschreven krijgt op je bankrekening wel correct is?

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Je ontvangt € 10.000, dus dan moet je kindsdeel € 20.000 zijn. Maar je kunt dit niet controleren want – omdat je geen erfgenaam bent – heb je geen inzage gehad in bijvoorbeeld de bankafschriften. Je kunt dus niet nagaan of dat kindsdeel wel goed is berekend.

Dit kan tot veel discussie aanleiding geven tussen onterfde legitimarissen (dat zijn de mensen die een beroep kunnen doen op de legitieme portie) en de erfgenamen of de executeur. Mogen deze volstaan met het verstrekken van een eigen overzicht van alle bezittingen en schulden of moeten er meer gegevens en papieren verstrekt worden ? En hoe ver terug in de tijd mag er gegaan worden ?

Read more

Doodgaan is minder duur

Een tijd geleden heb ik een column geschreven met als titel Doodgaan is al duur genoeg. Aanleiding was een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland over de overdrachtsbelasting in relatie tot de aankoop van een hospice. De Rechtbank was van oordeel dat er 6% overdrachtsbelasting verschuldigd was, ondanks het feit dat de gemeente aan dit pand de bestemming “woonhuis” had toegekend.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.  Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega's toe.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

De redenatie van de rechters was dat bewoners van een hospice daar (per definitie) tijdelijk verblijven. Een woning is pas een woning als het juist de intentie is om er zeer langdurig te verblijven.

Hoger Beroep

Read more

Niet voorlezen testament is niet onoverkomenlijk

Vroeger heb ik vaak als getuige er bij gezeten als de notaris testamenten passeerde. Tot 1971 was het verplicht alle akten volledig voor te lezen en moesten er ook getuigen bij zitten.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 5.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 5.

In dat jaar is die plicht grotendeels vervallen. Bij een beperkt aantal akten moest de tekst toch volledig voorgelezen worden in het bijzijn van getuigen. Dat waren alle testamenten maar ook akten waarbij één van de partijen niet zelf kon tekenen door een fysiek gebrek, zoals een dwarslaesie. Op 1 januari 2013 is echter ook de plicht tot voorlezing van alle testamenten in het bijzijn van getuigen uit de wet gehaald.

Maar er is niets veranderd aan de plicht om voor te lezen in het bijzijn van getuigen als één van de partijen bij de akte – bijvoorbeeld door ziekte – niet in staat is zelf de akte te tekenen.

Voorleesplicht testament geschonden: akte nietig ?

Read more

Korting op je huur kan inkorting op je erfenis betekenen

Een punt waarover vaak ruzie ontstaat tussen de kinderen als de ouders zijn overleden, is hoe er om gegaan moet worden met schenkingen die het ene kind wel en het andere niet heeft gekregen. In beginsel wordt dat niet recht getrokken omdat de wet zegt dat de schenking niet verrekend hoeft te worden bij de verdeling van de nalatenschap.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Maar er is ook nog de regel dat de legitieme portie niet geschonden mag zijn door schenkingen. Stel dat ik twee kinderen heb en het ene kind bij leven mijn hele vermogen geef, dan krijgt het andere kind niets. Zou ik geen schenkingen gedaan hebben, dan hadden mijn kinderen normaal gesproken ieder recht op de helft. De legitieme portie is daarvan weer de helft, dus in dit voorbeeld 25% van mijn vermogen. Maar ik heb alles weggeschonken, dus beide kinderen erven 50% van niets. Feitelijk heeft het ene kind echter 100% gekregen en het andere 0%.

Het ondergeschoven kind kan een beroep doen op de artikelen 65 en 70 van Boek 4 van het Burgerlijk wetboek. De schenkingen moeten dan in dat geval toch meegeteld worden in de erfenis, zodat er wel degelijk een correctie plaats vindt doordat de legitieme portie in euro’s hoger wordt.

Huur voor BV van de zoon is te laag. Correctie in de erfenis van de ouders. Read more

Spreken is zilver, zwijgen kost de verkoper geld

Een bekend spreekwoord luidt: Spreken is zilver, zwijgen is goud.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Maar als verkoper heb je een spreekplicht, dus is zwijgen eerder fout.

Graag breng ik een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland onder je aandacht waar dit duidelijk uit blijkt.

Servicekosten appartement hoger dan aangegeven Read more