Wanneer is een huis fiscaal een woning ?

Carnaval is een feest, waarbij de gevestigde orde op de kop wordt gezet en het establishment op de hak genomen.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Ik weet niet of er veel zuiderlingen in de Hoge Raad zitten, maar op de vrijdag voor Carnaval is een drietal arresten gewezen die een streep haalt door de interpretatie van de Belastingdienst van bestaande regelgeving. Die uitspraken zijn van belang voor iedereen die een pand koopt dat niet overduidelijk een woning is.

Kantoorpand is een woning of toch niet ? Read more

Geen bewind want nog te goed van geest en inzagerecht in CLTR

Algehele Volmachten – ook wel aangeduid als Levenstestamenten – blijven in het middelpunt van de belangstelling staan. En terecht, want dit document zorgt er voor dat duidelijk is wie jouw belangen gaat behartigen als jij het zelf niet meer kunt.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Gelukkig is er in de wet ook een algemene regeling als je geen volmacht hebt getekend. Dan kan aan de rechter gevraagd worden om een bewind in te stellen over jouw vermogen en een bewindvoerder te benoemen. Deze laatste kan alleen handelen met machtiging van de kantonrechter en moet ieder jaar rekening en verantwoording afleggen aan de rechter.

Nog net iets te helder van geest, dan geen bewindvoerder maar notarisbezoek Read more

Uitsluitingsclausule bij schenking via de bank

Schenkingen kun je vastleggen bij de notaris, maar je kunt natuurlijk ook gewoon geld overboeken naar de persoon die jij wilt bevoordelen. Dat kost lekker niets en je krijgt dankbaarheid terug van de ontvanger.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht. Mw Mr. Manon Machiels van Samen voor Maastricht houdt supervisie.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht. Mw Mr. Manon Machiels van Samen voor Maastricht houdt supervisie.

Dat lijkt mooi, maar als de begunstigde in de wettelijke – algehele – gemeenschap van goederen is getrouwd en in een echtscheiding verzeild raakt, kan het minder goed uitpakken. Want als je niet wilt dat de ex-partner er van door gaat met de helft van het door jou geschonken bedrag, moet jij regelen dat er een zogeheten uitsluitingsclausule van toepassing is. Read more

Australische erfenis delen met je ex ?

Ik heb eerder geschreven over buitenlandse erfenissen en verdeling daarvan bij een echtscheiding. Door het Nederlandse stelsel van de algehele gemeenschap van goederen vallen, in beginsel, alle erfenissen in die gemeenschap en moeten die dus ook gedeeld worden bij een echtscheiding. Omdat dit doorgaans niet de bedoeling is van degene die een testament opstelt, zal een Nederlandse notaris doorgaans in het testament een zogeheten Uitsluitingsclausule opnemen.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Maar dit Nederlandse stelsel is vrij uniek in de wereld en daarom staat zo’n clausule vrijwel nooit in een testament dat in het buitenland is opgemaakt. Komt een buitenlandse erfenis in zo’n geval toe aan een Nederlander die in algehele gemeenschap van goederen is getrouwd, dan is de vraag of de buitenlandse erfenis bij een echtscheiding wel of niet gedeeld moet worden. Read more

Niemand kan 30 jaar de rente aftrekken

Toen ik nadacht over het onderwerp van deze column vroeg ik me af of ik het bij het verkeerde eind had. Zie ik iets over het hoofd, dat andere adviseurs en huiseigenaren wel weten?

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Want volgens mij kan vrijwel niemand 30 jaar lang de rente op de hypotheek aftrekken. Hopelijk heb ik het mis, omdat anders veel bezitters van een eigenhuis straks een (groot) financieel probleem hebben. Dus ik hoor graag van je.

Casus en de achterliggende werking van aftrek en forfait Read more

Geen seizoensarbeiders in bungalowpark of appartement

Begin januari jl. was ik op Texel en kocht daar de Texelse Courant. Daarin las ik dat (horeca)ondernemers op dat eiland een probleem hebben om gedurende het hoogseizoen geschikte huisvesting aan medewerkers te bieden. Daardoor zou het lastig zijn om vacatures op te vullen, want wie wil er hard werken om vervolgens te moeten slapen in een aftandse caravan of bezemkast ?

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Toen ik dan ook de uitspraak las over seizoensarbeiders op een bungalowpark, was mijn eerste gedachte dat die zaak zich op dit fraaie Waddeneiland afspeelde. Of dat zo is, weet ik niet, maar de casus is interessant voor iedere ondernemer die te maken heeft met pieken in drukte en daardoor seizoensarbeiders nodig heeft. Zeker als die ook nog ergens moeten slapen en verblijven. Maar ook voor iedereen die een bungalow of appartement in een complex bezit.

Bungalowpark is niet de plek voor huisvesting seizoenarbeiders Read more

Anti-schoonzoon clausule werkt niet

Wil je niet dat de koude kant straks mee-erft, dan moet je dat bij de notaris in je testament laten opnemen. Deze volkswijsheid zorgt er voor dat veel mensen naar ons toekomen. Duidelijk is dat de schoonzoon of –dochter niets moet krijgen maar hoe het nu precies werkt, weten de mensen meestal niet.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Maar wat ook vaak vergeten wordt, is dat de specifieke woorden die gebruikt worden om een en ander vast te leggen van groot belang zijn. Daarom is het niet verstandig om het ontwerp van het nieuwe testament helemaal niet te lezen “omdat het zulke moeilijke notaris taal is”.

Schoonzoon deelt toch mee in de erfenis
Dat blijkt wel uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Read more

Dwalen en trouwen; Deel 4

In mijn vorige column beschreef ik de situatie dat de gefortuneerde Joep de helft van zijn vermogen wil overdragen aan Rick zonder dat er schenkbelasting betaald hoeft te worden. Het advies is dat zij met elkaar trouwen (of een geregistreerd partnerschap (GP) aangaan) zonder huwelijkse voorwaarden te maken. Door de wettelijke – algehele – gemeenschap van goederen wordt Rick dan gerechtigd tot de helft van het fortuin van Joep.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Trouw snel of anders

Maar ik had ook een waarschuwing voor Joep en Rick. Per 1 juli 2017 (1-7-17) treedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking, althans dat is de verwachting omdat deze datum zo makkelijk te onthouden is. Trouwen zij ná die datum, bijvoorbeeld op de 11e van de 11e omdat Joep een groot carnavalsliefhebber is, dan ontstaat er tussen hen niet een algehele maar slechts een beperkte gemeenschap van goederen.

De consequentie van trouwen ná de inwerkingtreding is dat Rick geen recht heeft op de helft van het vermogen van Joep. Anders gezegd: ieder kersvers bruidspaar krijgt huwelijksvoorwaarden cadeau van de overheid.

Ik gaf aan dat ik twee alternatieven heb voor Joep en Rick, waardoor zij toch op 11 november a.s. in het huwelijksbootje kunnen stappen én de (ongewenste) gevolgen van het nieuwe stelsel kunnen vermijden.  Read more

Dwalen en trouwen; Deel 3

In deel 2 van dit vierluik over trouwen en dwaling schreef ik over de (on)mogelijkheid om een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) met terugwerkende kracht te vernietigen omdat je gedwaald hebt over de juridische en financiële gevolgen van het huwelijk.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

In het eerste deel kwam de situatie aan de orde van een oudere dementerende dame die met een vijftien jaar jongere man trouwt. Dat huwelijk werd wel (met terugwerkende kracht) vernietigd omdat de vrouw niet meer besefte wat de consequenties van het Ja-woord waren. Geen dwaling dus, maar een dwalende geest.

Fiscaal advies: trouw je tante Read more

Dwalen en trouwen; Deel 2

In een vorige column beschreef ik de situatie van een (dementerende) zeventigjarige vrouw die trouwde met haar vijftien jaar jongere verloofde. Dat huwelijk werd met terugwerkende kracht door de rechters ontbonden, omdat de vrouw door haar ziekte de gevolgen van haar handelingen niet (meer) kon overzien. Het feit dat die ziekte zich op dat moment nog niet volledig openbaarde, deed daaraan niet af.

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht.
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Ik stelde daarom dat er bij deze oudere dame geen sprake was van dwaling omdat zij geen begrip (meer) had van wat het Ja-woord wisselen voor consequenties met zich meebracht.

Leidt trouwen tot aansprakelijkheid ? Maar dat was niet de bedoeling ! Read more