Toch zuivere aanvaarding erfenis door verkoop huis

“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” is de slogan van de Belastingdienst. Maar die zou (met een kleine aanpassing) ook voor notarissen kunnen gelden. Leuker kunnen wij het ook niet maken. Makkelijker helaas vaak ook niet.

Dit komt omdat soms een wettekst op meerdere manieren kan worden uitgelegd. Dus moeten we u vaak met mits en maar of in beginsel dan wel uitzonderingen daargelaten weer het bos insturen.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Als voorbeeld, wil ik graag een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden onder uw aandacht brengen.

Zuivere aanvaarding erfenis leidt tot volledige aansprakelijkheid schulden.
Maar wanneer heb je nu zuiver aanvaard ? Read more

Escrow: Wat is het en eet ik het met mes en vork ?

Vrijdag 2 oktober a.s. ben ik één van de drie panelleden die door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gevraagd zijn om te discussiëren over de Notaris in de Digitale Wereld. De KNB heeft mij gevraagd als panellid omdat ik internet en computerapplicaties gebruik om mijn kennis met je te delen.

Ik hoop de honderden (kandidaat-)notarissen die in de zaal zitten over te halen om de mogelijkheden van de moderne techniek in te zetten om jou beter van dienst te zijn.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Sommige diensten die met software te maken hebben, worden al wat langer aangeboden. Eentje daarvan wil ik graag nader belichten, namelijk Escrow.

Escrow en productiezekerheid voor de leverancier en afnemer Read more

Vadersdeel moet uitbetaald worden. Geen reden om moeders erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden.

Eerder heb ik geschreven over het risico van het meenemen van de fotoalbums uit het huis van een overledene. Mogelijk dat het in de toekomst anders wordt, maar nu is het nog zo dat je dan de erfenis zuiver hebt aanvaard. Met als gevolg dat je aansprakelijk wordt voor de afbetaling van alle schulden van de overledene.

Soms laten rechters toe dat je desondanks de erfenis toch nog beneficiair mag aanvaarden, met name als er onbekende schulden opduiken. Read more

Ik heb snel een testament nodig. Kan dat ?

Gewetensvraag: Wat zou jij doen als je notaris was ?

Je wordt gebeld om met spoed naar het ziekenhuis te gaan. Daar is een ernstig zieke vrouw opgenomen die niet lang meer te leven heeft. Zij wil nog een testament opstellen omdat zij één van haar kinderen als erfgenaam wil uitsluiten. Zij wil dus afwijken van de wettelijke regeling.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

De betreffende dame is op leeftijd en door de medicijnen die ze krijgt en alle stress rondom haar opname minder goed aanspreekbaar.

Stel je toch met spoed een testament op en laat je haar dat in haar ziekenhuisbed tekenen of ga je eerst uitgebreid kijken of ze wel capabel is om te tekenen (met het risico dat zij al overlijdt voordat dit onderzoek is afgerond) ? Read more

Hij doodde haar uit liefde en erfde niets

De volgende situatie zal bij vele lezers emoties oproepen. Sommigen zullen het eens zijn met de uitspraak van de rechters, anderen zijn volledig oneens. Helaas is er hier geen ruimte voor een polder-oplossing waarbij iedereen een beetje gelijk krijgt en allen een beetje water in de wijn doen.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

De rechters moesten hier dan ook een Gordiaanse knoop doorhakken en ik zou niet graag op hun stoel hebben gezeten. Hetzelfde geldt ook voor artsen die gevraagd worden om bij een patiënt euthanasie toe te passen. Met name als deze “lijdt aan het leven” en niet aan een ongeneeslijke, terminale ziekte.

Ik waarschuw u wel voor enkele details hierna. Deze zijn niet plezierig om te lezen en kunnen als schokkend ervaren worden.

Terminaal zieke vrouw wordt door haar man uit haar lijden verlost Read more

Schenk aan je kind, niet de ex

In mijn praktijk kom ik geregeld tegen dat ouders geld willen schenken aan hun kind, maar willen voorkomen dat de koude kant recht krijgt op dat vermogen.

Dat zou namelijk het geval kunnen zijn als het kind in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen getrouwd is en er – nadat er geschonken is – de echtscheiding wordt aangevraagd. Maar ook als het kind nu single is en later toch trouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden. Het zelfde geldt overigens ook als een kind een geregistreerd partnerschap aangaat.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

In beginsel valt de schenking in die gevallen namelijk in het gemeenschappelijke vermogen van het kind en zijn of haar partner. Bij een scheiding moet dat vermogen 50/50 gedeeld worden, waardoor de ex schoondochter of –zoon met de helft van de schenking vertrekt. Read more

Verkoop woning aan nieuwe liefde hield zijn ex niet buiten de deur

Onlangs las ik over een wat vreemde situatie waarbij ik mij afvraag of de uitkomst niet hetzelfde had kunnen zijn, maar dan op basis van andere juridische gronden.

Ik wil u graag deelgenoot maken van mijn gedachten omdat het best een leuke casus is.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

De casus

Het Gerechtshof in Den Bosch oordeelde over de volgende (versimpelde) situatie.

Man en vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Er werd een verzoek ingediend bij de rechtbank om de echtscheiding uit te spreken. De partijen stonden kennelijk tegen over elkaar, want de vrouw had beslag laten leggen bij de man omdat zij van mening was dat ze (veel) geld van hem moest ontvangen.

Omdat het verzoek tot echtscheiding al was ingediend, was de huwelijksgoederengemeenschap al ontbonden. De man kon daardoor een nieuwe woning kopen die, ondanks dat hij nog getrouwd was, volledig zijn eigendom werd. (zie een ander stuk van mijn hand hierover).  Read more

Familiefoto’s meenemen kan straks wel, nu nog niet

Ben je aansprakelijk voor de schulden van de overledene als je de familiefoto’s meeneemt ?

In Nederland is het zo geregeld in de wet dat als je een erfenis zuiver aanvaardt, je ook met je eigen vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene.

Had hij of zij dus veel openstaande rekeningen, dan zullen de schuldeisers zich bij jou melden en jou verzoeken de schulden helemaal af te lossen.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Daar kun je wel iets tegen doen, namelijk door de erfenis niet zuiver maar beneficiair te aanvaarden en volgens de regels af te wikkelen.

Nadeel is dat je al zuiver aanvaard kunt hebben zodra je bepaalde handelingen verricht hebt. Je kunt dan niet meer aan de aansprakelijkheid ontkomen. En een aantal van die handelingen heb je sneller gedaan dan je in de gaten hebt.

Stel dat je weet dat je ongetrouwde broer veel schulden heeft en je na zijn overlijden bij hem thuis de familiefoto’s meeneemt, dan kunnen zijn schuldeisers eisen dat jij hen moet afbetalen. Read more

De bank is niet aansprakelijk voor de cash opname door de weduwe

Geld brengt (soms) het slechtste in de mens naar boven. Dat zie je bijvoorbeeld bij echtscheidingen die ontaarden in wat wel vechtscheidingen wordt genoemd en bij de afwikkeling van erfenissen.

Zo ook in de casus die door de Rechtbank Amsterdam moest worden beslist.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Een man was overleden en zijn kinderen waren enige erfgenamen. Maar hij had ook een partner. Deze partner was een paar maanden na het overlijden naar de bank gegaan en had daar contant € 115.000,- opgehaald van de en/of rekening van de overledene en haarzelf. Helaas heeft zij daar maar kort plezier van gehad aangezien ze (naar eigen zeggen) diezelfde dag nog op straat beroofd is. Read more

Heeft een ex-echtgenote recht op winst van de BV ?

Bij echtscheidingen blijkt vaak dat één van de partijen zich benadeeld voelt en financieel gecompenseerd wil worden.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Vooral als er huwelijkse voorwaarden zijn getekend maar tijdens het huwelijk nooit goed de hand gehouden is aan de afspraken in die notariële akte, zoals bij een zogeheten periodiek Verrekeningsbeding.

Dat bleek weer uit een zaak die door het Hof in Den-Bosch is behandeld.

Man had een BV en had winsten in de BV gelaten Read more