Mag je afgaan op uitlatingen van de Belastingdienst ?

Veel mensen vinden het niet leuk om belasting te moeten betalen en proberen van alles om hieronder uit te komen. Zolang je binnen de wettelijke kaders blijft, is dat geen probleem.

Als je op grond van de feitelijke situatie kunt discussiëren over de vraag hoeveel er betaald moet worden, dan is het verstandig om eerst overleg te voeren met de belastinginspecteur. Maar als je dat doet en de inspecteur achteraf een andere mening blijkt te hebben dan vooraf, ontstaat er een probleem.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Soms is het simpel en heeft de fiscus gelijk omdat de feiten heel anders blijken te liggen dan ze tevoren gepresenteerd werden. In een zaak die eind december 2014 speelde, vond de rechter echter dat de inspecteur niet zomaar af mocht wijken van hetgeen in een email was aangegeven. De feiten bleken achteraf namelijk niet (heel) anders dan vooraf. Read more

Belastingtip: Trouw je dementerende oud-tante

In de zomer van 2014 las ik in de krant over een bijzondere situatie. Een (jongere) neef was met zijn (oudere) oud-tante getrouwd zonder het maken van huwelijkse voorwaarden. Achteraf bleek dat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand iets te goedgelovig was omdat de oud-tante dementerend was. Zij kon dus haar wil niet goed bepalen en dat was voor de rechter reden genoeg het huwelijk te ontbinden.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

De bedoeling van de neef en zijn (fiscale) adviseurs was om zo min mogelijk erfbelasting te betalen als zijn oud-tante zou overlijden. Als neef zou hij 30% dan wel 40% erfbelasting moeten betalen als hij meer zou erven dan (afgerond) € 2.000,- Zou hij echter haar weduwnaar zijn, dan zou hij maar 10% of 20% hoeven te betalen, maar alleen als hij meer dan het vrijgestelde bedrag van € 630.000,- zou krijgen.

Huwelijk nietig verklaard. Maar hoe zit het met tantes testament ?

Read more

Betaal nooit een rekening voor je vriend(in)

Je woont samen, maar je hebt ieder je eigen bankrekening. Vervolgens ga je gezellig op vakantie, maar omdat je partner krap bij kas zit, betaal jij de rekening van het hotel. Of je vriend(in) bestelt via internet iets bij een webshop en als de pakketdienst voor de deur staat, pin jij met jouw bankpas en betaalt de factuur.

Zo gaat het waarschijnlijk iedere week bij veel stelletjes.

Maar wat nu als je dat geld niet terug krijgt van je betere helft ? Dan kan dat irritaties geven en tot ruzie leiden of in het ergste geval zelfs tot het einde van de relatie.

Maar krijg je nou je geld nog terug of kun je daar naar fluiten ?

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Read more

Schenking op papier moet bij de notaris

Om erfbelasting te vermijden, wordt vaak gekozen voor schenkingen op papier. De ouders leggen dan schriftelijk vast dat zij hun kind een bedrag hebben geschonken, maar lenen dat direct weer terug onder de voorwaarden als in die akte vermeld.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Als aan alle eisen is voldaan, dan levert dit een besparing op van erfbelasting. Want bij de aangifte erfbelasting kan het kind het op papier geschonken bedrag als schuld (aan zichzelf) in mindering brengen op het totale kapitaal van zijn of haar overleden ouder. Daarover hoeft dus geen belasting betaald te worden.

Eisen aan een schenking op papier

Read more

Verhuren van panden is nog niet het hebben van een onderneming

Deze column is vooral interessant voor mensen die hun vermogen in bakstenen hebben zitten. En dan bedoel ik niet degenen die een grote overwaarde in hun eigen huis hebben, maar bijvoorbeeld “huisjes melkers” die meerdere panden bezitten en die woningen, winkels of bedrijfspanden verhuren.

Want als je een onderneming hebt, dan kunnen je erfgenamen profiteren van een zeer hoge vrijstelling voor de erfbelasting. Deze zogeheten Bedrijfsopvolgings faciliteit (BOF) houdt in dat 100% van het bedrijfskapitaal (met een maximum in 2015 van € 1.055.022,-) vrijgesteld is van belastingheffing.

Deze faciliteit kan een kind al snel € 200.000,- aan erfbelasting schelen.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Eis voor toekenning BOF: er moet sprake zijn van een onderneming

Read more

Gemeente kan uitkeringsgerechtigde niet van alles opleggen

Ik heb weinig verstand van de regels en wetten die horen bij uitkeringen. Maar ik las onlangs een interessante uitspraak over een erfenis, een uitkeringsgerechtigd persoon en minderjarige kinderen. En die uitspraak breng ik graag onder uw aandacht.

Vader overlijdt en de erfenis gaat naar zijn minderjarige kinderen

In het begin van deze eeuw overlijdt de vader van een stel kinderen. Omdat de kinderen op dat moment minderjarig zijn, dwingt de rechter hun moeder om rekeningen met een zogeheten BEM-clausule te openen bij een bank.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Read more

Laat je ouders 6% huur betalen. Minder accepteert de fiscus niet.

Door een wijzing in fiscale regels is het al een paar jaar niet meer fiscaal interessant om je huis op naam van je kinderen te zetten. Bij jouw overlijden moeten de kinderen namelijk gewoon erfbelasting betalen over de waarde van de woning op dat moment.

De reden hiervoor is dat jij het “genot hebt gehad” van die woning gedurende je leven en dat dit genot is ontstaan door een overeenkomst met je kinderen.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Ouders/kind overdrachten uit het verleden worden ook belast / Oplossing

Read more

Toch mag ik belastingvrij een ton schenken dankzij de Familiebank

Word je opgenomen in een verzorgingstehuis of een verpleegkliniek dan bestaat er een reële kans dat je een verhoogde eigen bijdrage moet betalen voor de zorg. Daardoor kan het gebeuren dat je uiteindelijk je vermogen moet aanspreken voor de betaling van die kosten. Oftewel: je moet je eigen huis opeten.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

In de praktijk wordt veel naar mogelijkheden gezocht om dit te voorkomen. Daar heb ik al eens eerder over geschreven. De meest simpele oplossing is om te zorgen dat je géén vermogen hebt als je opgenomen wordt. Maar omdat je doorgaans niet weet wanneer dat is, is het heel waarschijnlijk dat je bij de opname nog vermogen hebt.

Een andere methode is om dat vermogen weg te schenken zodra je opgenomen bent in een AWBZ (of vanaf 1 januari 2015 de WLZ) instelling. Maar als je opgenomen bent vanwege verminderde geestelijke vermogens omdat je lijdt aan dementie of Alzheimer, is dat niet mogelijk. Read more

Wie krijgt de uitkering van de verzekering: de ex of de vriendin ?

Stel dat je overlijdt en je hebt duidelijk in je overlijdensrisicoverzekering (ORV) met naam en toenaam staan wie het uit te betalen geld moet ontvangen (de begunstigde) dan kan het nog zo zijn dat achteraf ingegrepen wordt en een ander de uitkering ontvangt.

Dat was namelijk de uitkomst van een rechtszaak waarover ik onlangs las.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

De casus
Het ging in dit geval om een man wiens huwelijk was geëindigd door een echtscheiding. Tijdens het huwelijk had de man een ORV afgesloten en als begunstigde zijn echtgenote laten opnemen.

Read more

Kan ik huwelijks voorwaarden aanpassen zonder notaris ?

Mensen kijken vaak maar twee keer naar hun huwelijkse voorwaarden: als ze getekend worden bij de notaris vóórdat ze trouwen én bij de echtscheiding. In de tussentijd neemt men die voorwaarden niet vaak ter hand.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

In een zaak die bij de Rechtbank in Amsterdam speelde, bleek dat ook. De echtgenoten waren gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden maar ze gingen uit elkaar en hun huwelijk werd ontbonden. De rechter moest daarom een aantal vragen beantwoord.

Er zijn twee interessante zaken aan de orde gekomen. Read more