Spreken is zilver, zwijgen kost de verkoper geld

Een bekend spreekwoord luidt: Spreken is zilver, zwijgen is goud.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Maar als verkoper heb je een spreekplicht, dus is zwijgen eerder fout.

Graag breng ik een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland onder je aandacht waar dit duidelijk uit blijkt.

Servicekosten appartement hoger dan aangegeven Read more

Samenwonen in gemeenschap van goederen

Ik krijg wel eens de vraag of het klopt dat als je vijf jaar of langer samenwoont, je recht hebt op elkaars vermogen of erfenis. Dat heeft de vraagsteller dan ergens opgevangen. Mijn antwoord is eenvoudig: er is geen enkele regeling in de wet waardoor je na verloop van een bepaalde termijn als samenwoners recht krijgt op elkaars vermogen. Er bestaat wel een vijfjaars-termijn, maar dat betreft een regeling in de Successiewet die leidt tot een lagere erfbelasting voor samenwoners.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Maar sinds kort, moet ik mijn antwoord wel uitbreiden vanwege een arrest dat het Gerechtshof Den-Haag onlangs heeft gewezen.

Samenwonen kan ook in gemeenschap van goederen Read more

Erfgenamen beter beschermd of toch niet ?

Op 1 september 2016 is een wijziging ingevoerd in het erfrecht. De bedoeling van deze wetswijziging is dat erfgenamen beter beschermd worden tegen de schuldeisers van de overledene.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

De basisgedachte in de wet is echter niet veranderd en dat is – in mijn ogen – jammer. Want het is nog steeds zo dat je, als je erfgenaam bent, met je gehele (privé) vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene. Heeft die veel op de pof gekocht, dan ben jij de pineut. Populair gezegd mag jij je spaarrekening plunderen om de schulden van een ander af te betalen.

Dat was en is alleen anders als je de erfenis tijdig beneficiair aanvaardt. Had je eenmaal gekozen, dan kon je niet meer terug, zelfs niet als er ineens onbekende schuldeisers opdoken. Daarbij was het gemene dat je al gekozen kon hebben voor de zogeheten zuivere aanvaarding door wat juristen een feitelijke handeling noemen. Denk daarbij aan het meenemen van een foto-album dat uit financieel oogpunt voor niemand waarde heeft, maar voor een kind emotioneel waardevol is. Read more

AirBnB en appartementen

Zijn er teveel toeristen in Amsterdam ? Die vraag wordt door sommigen gesteld waarbij ook wordt gewezen op de (nadelige) gevolgen van verhuur via AirBnB voor de stad.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 1.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 1.

Op zich hoeft het niet verkeerd te zijn als iemand een kamer in zijn eigen woning verhuurt aan een toerist. Je houdt er zicht op en hebt zelf ook geen zin in herrie en andere overlast. Waar de schoen wringt is als iemand een woning niet zelf bewoont, maar commercieel exploiteert door (permanente) verhuur via sites als AirBnB. De toeristen voelen zich vrijer omdat het een zakelijke transactie is (geld voor onderdak) en omdat er niemand is die op ze let.

Daardoor kan het voor omwonenden een probleem worden als een woning op deze manier verhuurd wordt. En al helemaal als die woning niet vrijstaand is, maar in een flat-complex ligt.

Appartement, AirBnB en de inhoud van het splitsingsreglement Read more

Koop je nu met 2 of 6 procent overdrachtsbelasting ?

Om de woningmarkt te stimuleren, heeft de overheid een aantal jaren geleden de overdrachtsbelasting verlaagd. Koop je een woning aan dan is er maar twee procent (2%) overdrachtsbelasting verschuldigd. Wordt een andersoortig object, zoals een bedrijfsloods, verkocht dan moet er zes procent (6%) overgeboekt worden naar de Belastingdienst.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Het zal je niet verbazen dat er discussie kan ontstaan tussen kopers en de inspecteur over welk percentage van toepassing is, als het overgedragen object niet overduidelijk in de ene of de andere categorie valt. Vier procent meer of minder belasting staat toch voor forse bedragen.

Aangezien de belastingdienst vijf jaar de tijd heeft om met een naheffing te komen, zien we de laatste tijd steeds vaker dat de rechter er aan te pas moet komen om een einde te maken aan de strijd tussen kopers en fiscus.

Recent is daar een voor mij wel heel lokaal tintje aan gekomen, waar ik overigens niet zelf bij betrokken ben geweest. Maar deze rechterlijke uitspraak is voor iedereen die een zogeheten kantoor-villa gaat kopen of heeft gekocht interessant. Daarnaast is hij leuk voor iedereen die Maastricht kent of tijdens zijn militaire dienst in Maastricht gelegerd is geweest. En het eigenaardige effect ervan is dat nu ook de zakelijke markt van zogeheten kantoorvilla’s gestimuleerd wordt. Read more

Lex Dura Sed Lex

De wet is hard, maar het is wel de wet. Dat is vrij vertaald wat deze latijnse spreuk inhoudt. Omdat de wetgever niet alle situaties kan voorzien bij het opstellen van wetten, bestaat er in Nederland de mogelijkheid om in schrijnende gevallen van wetstoepassing deze onder de aandacht te brengen van de Commissie voor Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer. Die kan dan de regering vragen om voor het betreffende geval een uitzondering te maken, zodat de gevolgen minder hard uitpakken.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Bedrijfsopvolging fiscaal gunstig

Onlangs heeft deze commissie een verzoekschrift beoordeeld dat voor ondernemers en familiebedrijven van belang is. Daarom heb ik die in een recente lezing voor Ondernemersbelangen aangehaald en wil ik die nu graag met u bespreken. Read more

Leg uitsluitingsclausule tijdig vast

Ik heb eerder geschreven over een uitsluitingsclausule. De koude kant heeft daardoor geen recht op (bijvoorbeeld) de schenking die je aan je eigen kind doet. Bij een echtscheiding hoeft de schenking dus niet gedeeld te worden met de schoonzoon of –dochter.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

In mijn vorige column heb ik aangegeven dat je moet oppassen met het gebruik van de zogeheten zachte uitsluitingsclausule waarbij ik verwees naar een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Datzelfde hof heeft nu over een ander – nog belangrijker – aspect van de uitsluitingsclausule een uitspraak gedaan die ik graag onder je aandacht breng vanwege de gevolgen in de praktijk.

Uitsluitingsclausule vóór of tijdens de schenking, maar niet erna Read more

Boer zoekt grond vanwege de belasting

Om de een of andere reden spreekt boer zijn veel mensen aan. Of de agrarische praktijk een sentimentele snaar in ons raakt, weet ik niet. Maar dat het ook een hard leven is, blijkt uit het feit dat een boer moeilijk aan de man of vrouw komt. Anders zou Yvon Jaspers niet al seizoenen lang een TV-programma kunnen presenteren.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Boer en belasting

Maar ook financieel is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Daarom heeft de overheid een aantal boer-vriendelijke belastingmaatregelen opgesteld. Eentje daarvan is bij notarissen bekend als 15-1-q. Die code verwijst naar het wetsartikel (artikel 15 lid 1 sub q Wet op de belastingen van rechtsverkeer) waarin is geregeld dat een agrariër die grond aankoopt voor het boerenbedrijf geen overdrachtsbelasting (ad 6%) hoeft te betalen.

Een agrarische ondernemer heeft dus een voorsprong op andere ondernemers die grond nodig hebben. Het transportbedrijf dat wil uitbreiden moet namelijk wel 6% overdrachtsbelasting betalen. Zonder transport staat alles stil, maar zonder boer geen voer.

Startende boer en de vrijstelling Read more

Samenwoners en alimentatie: een never ending story ?

Ik heb eerder geschreven over alimentatie voor samenwoners. Op grond van de wet hebben samenwoners geen recht op of plicht tot betaling van alimentatie als hun relatie eindigt.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Maar je kunt wel met elkaar afspreken dat je alimentatie gaat betalen. De Belastingdienst zal dat niet als een schenking zien, zolang je maar binnen de zogeheten TREMA-normen blijft.

Die afspraken kun je vastleggen in je samenlevingscontract, waarin je nog meer spelregels kunt opnemen voor het geval dat je met ruzie uit elkaar gaat.

Hoeveel alimentatie moet mijn ex betalen ? Read more

De executeur is dood. Lang leve …… ? Tja wie eigenlijk.

Een executeur regelt dat een nalatenschap wordt afgewikkeld. Is dat gebeurd, dan moet hij wel nog rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen van de overledene. Dat is geregeld in artikel 151 van Boek 4 van het Burgerlijk wetboek.

Panelleden tijdens KNB congress 2015. Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega's toe.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Maar als de executeur overlijdt vóórdat de rekening en verantwoording is afgelegd, moeten zijn erfgenamen dat dan doen ? Gaat die plicht (net als vele andere) over op zijn erfgenamen, of vervalt deze verplichting ?

Die vragen speelden in de zaak die onlangs door de Hoge Raad is afgesloten.

De erfgenamen van de executeur kunnen weer rustig ademhalen Read more