Schenking op papier moet bij de notaris

Om erfbelasting te vermijden, wordt vaak gekozen voor schenkingen op papier. De ouders leggen dan schriftelijk vast dat zij hun kind een bedrag hebben geschonken, maar lenen dat direct weer terug onder de voorwaarden als in die akte vermeld.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Als aan alle eisen is voldaan, dan levert dit een besparing op van erfbelasting. Want bij de aangifte erfbelasting kan het kind het op papier geschonken bedrag als schuld (aan zichzelf) in mindering brengen op het totale kapitaal van zijn of haar overleden ouder. Daarover hoeft dus geen belasting betaald te worden.

Eisen aan een schenking op papier

Read more

Verhuren van panden is nog niet het hebben van een onderneming

Deze column is vooral interessant voor mensen die hun vermogen in bakstenen hebben zitten. En dan bedoel ik niet degenen die een grote overwaarde in hun eigen huis hebben, maar bijvoorbeeld “huisjes melkers” die meerdere panden bezitten en die woningen, winkels of bedrijfspanden verhuren.

Want als je een onderneming hebt, dan kunnen je erfgenamen profiteren van een zeer hoge vrijstelling voor de erfbelasting. Deze zogeheten Bedrijfsopvolgings faciliteit (BOF) houdt in dat 100% van het bedrijfskapitaal (met een maximum in 2015 van € 1.055.022,-) vrijgesteld is van belastingheffing.

Deze faciliteit kan een kind al snel € 200.000,- aan erfbelasting schelen.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Eis voor toekenning BOF: er moet sprake zijn van een onderneming

Read more

Gemeente kan uitkeringsgerechtigde niet van alles opleggen

Ik heb weinig verstand van de regels en wetten die horen bij uitkeringen. Maar ik las onlangs een interessante uitspraak over een erfenis, een uitkeringsgerechtigd persoon en minderjarige kinderen. En die uitspraak breng ik graag onder uw aandacht.

Vader overlijdt en de erfenis gaat naar zijn minderjarige kinderen

In het begin van deze eeuw overlijdt de vader van een stel kinderen. Omdat de kinderen op dat moment minderjarig zijn, dwingt de rechter hun moeder om rekeningen met een zogeheten BEM-clausule te openen bij een bank.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Read more

Laat je ouders 6% huur betalen. Minder accepteert de fiscus niet.

Door een wijzing in fiscale regels is het al een paar jaar niet meer fiscaal interessant om je huis op naam van je kinderen te zetten. Bij jouw overlijden moeten de kinderen namelijk gewoon erfbelasting betalen over de waarde van de woning op dat moment.

De reden hiervoor is dat jij het “genot hebt gehad” van die woning gedurende je leven en dat dit genot is ontstaan door een overeenkomst met je kinderen.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Ouders/kind overdrachten uit het verleden worden ook belast / Oplossing

Read more

Toch mag ik belastingvrij een ton schenken dankzij de Familiebank

Word je opgenomen in een verzorgingstehuis of een verpleegkliniek dan bestaat er een reële kans dat je een verhoogde eigen bijdrage moet betalen voor de zorg. Daardoor kan het gebeuren dat je uiteindelijk je vermogen moet aanspreken voor de betaling van die kosten. Oftewel: je moet je eigen huis opeten.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

In de praktijk wordt veel naar mogelijkheden gezocht om dit te voorkomen. Daar heb ik al eens eerder over geschreven. De meest simpele oplossing is om te zorgen dat je géén vermogen hebt als je opgenomen wordt. Maar omdat je doorgaans niet weet wanneer dat is, is het heel waarschijnlijk dat je bij de opname nog vermogen hebt.

Een andere methode is om dat vermogen weg te schenken zodra je opgenomen bent in een AWBZ (of vanaf 1 januari 2015 de WLZ) instelling. Maar als je opgenomen bent vanwege verminderde geestelijke vermogens omdat je lijdt aan dementie of Alzheimer, is dat niet mogelijk. Read more

Wie krijgt de uitkering van de verzekering: de ex of de vriendin ?

Stel dat je overlijdt en je hebt duidelijk in je overlijdensrisicoverzekering (ORV) met naam en toenaam staan wie het uit te betalen geld moet ontvangen (de begunstigde) dan kan het nog zo zijn dat achteraf ingegrepen wordt en een ander de uitkering ontvangt.

Dat was namelijk de uitkomst van een rechtszaak waarover ik onlangs las.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

De casus
Het ging in dit geval om een man wiens huwelijk was geëindigd door een echtscheiding. Tijdens het huwelijk had de man een ORV afgesloten en als begunstigde zijn echtgenote laten opnemen.

Read more

Kan ik huwelijks voorwaarden aanpassen zonder notaris ?

Mensen kijken vaak maar twee keer naar hun huwelijkse voorwaarden: als ze getekend worden bij de notaris vóórdat ze trouwen én bij de echtscheiding. In de tussentijd neemt men die voorwaarden niet vaak ter hand.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

In een zaak die bij de Rechtbank in Amsterdam speelde, bleek dat ook. De echtgenoten waren gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden maar ze gingen uit elkaar en hun huwelijk werd ontbonden. De rechter moest daarom een aantal vragen beantwoord.

Er zijn twee interessante zaken aan de orde gekomen. Read more

Familiebank als alternatief voor de €100.000,- schenking

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de zogeheten Gouden Jubel vrijstelling per 1 januari 2015 niet meer bestaat. Dus de mogelijkheid om een onbelaste schenking van € 100.000,- te doen is dan verleden tijd.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Vermoedelijk zullen in december 2014 routes worden gevolgd om toch nog gebruik te maken van deze bijzondere vrijstelling, maar dat die de warme belangstelling van de Belastingdienst zullen hebben, is zeker. Dat gaat in ieder geval om de levering in 2014 met uitgestelde oplevering ergens in 2015 en de Groninger akte. Ook zijn er al vragen in de Tweede Kamer gesteld of de schenking nog in 2014 kan worden gedaan als de ontvanger dan maar in 2015 of zelfs 2016 een zogeheten klus-woning aankoopt (en uiterlijk 31 december 2016 voor een ton vertimmerd heeft aan die woning).

Maar ik heb een eenvoudigere werkwijze waarbij de fiscus geen problemen kan maken. Wel kan het in sommige gevallen zo zijn dat banken roet in het eten gooien. Read more

Is de belastingvrije schenking van €100.000,- ook nog in 2015 mogelijk ?

Sinds Prinsjesdag weten we dat er geen verlenging komt van de regeling om € 100.000,- belastingvrij te kunnen schenken. Wel zal het (ook volgend jaar) mogelijk blijven om € 52.281,- te schenken zonder dat er schenkbelasting betaald moet worden. Maar dan moet het een cadeau zijn van ouders aan hun kind en mag dat kind niet ouder zijn dan 40 jaar. Ook bij deze vrijstelling moet het geld in het eigen huis van het kind worden gestoken.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht. Mw Mr. Manon Machiels van Samen voor Maastricht houdt supervisie.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht. Mw Mr. Manon Machiels van Samen voor Maastricht houdt supervisie.

Het nieuws dat er volgend jaar niet meer door bijvoorbeeld een suikertante aan een neef van 50 jaar oud belastingvrij een ton geschonken kan worden, heeft er toe geleid dat er naar wegen gezocht wordt om ook ná Oud en Nieuw 2014 geld te kunnen schenken. En aan één daarvan is door diverse media aandacht besteed. Graag licht ik u die toe, maar eerst wil ik twee andere opties ook onder uw aandacht brengen. Read more

Inschrijven verklaring van erfrecht bij Kadaster: gratis of sigaar uit eigen doos ?

Organisaties als het Kadaster hebben een monopoliepositie in Nederland. Zij zijn de enige die over bepaalde relevante data beschikken. Dat houdt het gevaar in dat er te hoge tarieven gerekend worden als een buitenstaander die gegevens nodig heeft.

Bij het Kadaster is het zo geregeld dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu betrokken is bij de vaststelling van de tarieven die in rekening gebracht mogen worden. Recent zijn de nieuwe tarieven voor het jaar 2015 bekend gemaakt.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht  Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Gratis inschrijven Verklaring van Erfrecht
Opvallend is dat één handeling van het Kadaster gratis wordt. Dat is de inschrijving van de zogeheten Verklaring van Erfrecht. De verwachting is dat de registers van het Kadaster daardoor up-to-date worden gehouden ná het overlijden van de eigenaar van een woning. Read more