Mijn dochter zit in de bijstand. Wat kan ik doen met mijn erfenis ?

Deze vraag krijgen notarissen geregeld voorgelegd. De ouders hebben een kind dat een uitkering krijgt van de gemeente. Als ze beiden overleden zijn, gaat hun vermogen naar het kind toe en dat moet dan de erfenis opeten vóórdat er weer bijstand verstrekt zal worden. De ouders zien daar niet zo veel in. Ze hebben tenslotte niet hun hele leven hard gewerkt en gespaard om hun geld in de staatskas te laten verdwijnen.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 2.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 2.

Tot nu toe hadden notarissen weinig oplossingen voor het door de ouders gesignaleerde probleem. Want als je het kind onterft, heeft het recht op de legitieme portie (de helft van een normaal kindsdeel). Roept een kind die legitieme portie niet in, dan verliest hij of zij het recht op de uitkering.

Eerder heb ik al eens voor de Telegraaf een column geschreven over een andere situatie met betrekking tot een bijstandsuitkering en erfenis.

Rechtbank Limburg: Legitieme niet inroepen is geen schenking Read more

Geruzie bij de notaris gaat jullie geld kosten

Als je op een notariskantoor werkt, krijg je soms te maken met ruzies. Bijvoorbeeld tussen erfgenamen over de verdeling van de nalatenschap. Ook bij echtscheidingen staan de ex-echtgenoten geregeld lijnrecht tegen over elkaar en hetzelfde doet zich voor bij samenwoners die uit elkaar gaan. 20120602-203439.jpg

De notaris is dan de neutrale partij die gebruikt kan worden om je gelijk te halen of als “postduif” om boodschappen aan je ex door te geven. Lekker makkelijk en bovendien goedkoper dan een advocaat.

Dat laatste is vanaf 14 oktober jl. nog maar de vraag. Want de tuchtrechter in Den-Haag heeft een uitspraak gedaan die er voor zal zorgen dat de notaris meer werk moet verrichten. En dat extra werk zal betaald moeten worden door de ruziemakers. Read more

Hoe zeker is een testament eigenlijk ?

Ik heb je al eens eerder een gewetensvraag gesteld, namelijk of je heel snel een testament zou opmaken en passeren als iemand bij je komt die terminaal ziek is. Aanleiding hiervoor was een rechterlijke uitspraak waaruit bleek dat een notaris in dat geval dit beter wel kan doen, zelfs als het op dat moment onduidelijk is of het testament stand zal houden in de rechtszaal.

Dit keer wil ik een andere uitspraak aanhalen, waaruit blijkt dat een testament nietig verklaard kan worden zelfs als de notaris geen enkel moment getwijfeld heeft dat de cliënte ook echt wilde wat zij zei.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Oftewel: hoe zeker is het dat jouw laatste wens uitgevoerd wordt ? Read more

Doodgaan is al duur genoeg

Een gezegde luidt dat direct bij je geboorte twee dingen zeker zijn: je zult overlijden en in de tussentijd moet je belastingen betalen.

Recent las ik een uitspraak die dat wel heel duidelijk maakt. Er is hoger beroep aangetekend, dus definitief is het oordeel nog niet, maar toch wil ik die uitspraak graag met je doornemen.

Hospice en overdrachtsbelasting: normaal of verlaagd tarief ? Read more

Word je wel eigenaar als een executeur verkoopt ?

Niemand de deur uit zonder executeur !

Dat was kort gezegd de boodschap die notarissen kregen toen het nieuwe erfrecht in 2003 werd ingevoerd. De reden was dat door de nieuwe wetgeving de executeur een veel sterkere positie kreeg dan voor die tijd. Of om een ander gezegde te gebruiken: Koning, Keizer, Admiraal, De executeur verslaat ze allemaal.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Hoe ver gaat de macht van de executeur ?

Toch zijn er grenzen aan de almacht van de executeur. Dat komt omdat de executeur zijn macht alleen mag aanwenden om de nalatenschap goed af te wikkelen. Hij is bijvoorbeeld wel bevoegd om spullen uit de erfenis te verkopen, maar alleen “voor zover dit noodzakelijk is voor de aflossing van de schulden van de erfenis”.

Maar dan komt dus de vraag op wanneer die noodzaak er is en of het een koper voor de voeten geworpen kan worden als die noodzaak (achteraf bezien) ontbreekt. Is de koper bijvoorbeeld wel eigenaar geworden van de woning waar de overledene in woonde tot zijn overlijden ? Of is de koper zijn geld en het huis kwijt ? Read more

Belastingvrij schenken voor een woning door de jaren heen

Schenk belastingvrij maximaal € 100.000,-. Over deze (inmiddels vervallen) schenkingsvrijstelling heb ik al eerder geschreven. Nu deze vrijstelling op 1 januari 2017 opnieuw wordt ingevoerd, is er (weer) een overgangsregeling opgesteld om de oude, de huidige en de nieuwe schenkingsvrijstelling op die datum goed op elkaar aan te laten aansluiten. Langzaam maar zeker begin ik die (nogal ingewikkelde) regeling te begrijpen.

Die overgangsregeling is van belang voor het beantwoorden van de vraag of iemand nog een keer aan dezelfde persoon geld kan schenken zonder dat er schenkbelasting betaald moet worden.

groninger akte

Het is een lastig onderwerp, maar ik zal proberen om zo veel mogelijk situaties te schetsen en te laten zien of een (aanvullende schenking nog mogelijk is. Staat jouw situatie er niet tussen, neem dan contact op. Read more

Schenk je kind belastingvrij nog wat meer

Redelijk ongemerkt heeft de overheid dit jaar in november al voor een kerstcadeau gezorgd. Je kunt de kamervragen er op nalezen, maar ik zal ook een toelichting geven.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.  Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega's toe.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Zoals je weet moet er schenkbelasting betaald worden als je iets krijgt van een ander. Over de waarde van ieder cadeau moet in beginsel belasting betaald worden, maar er zijn vrijstellingen. Zo is het vanaf 1 januari 2017 (weer) mogelijk om maximaal een ton (€ 100.000,-) belastingvrij te ontvangen zolang jij of je partner nog geen 40 jaar oud zijn en het geld in je eigen woning wordt gestoken.

Ik zal daar nu niet verder op in gaan omdat er al veel over geschreven is. Maar de vrijwel geruisloze invoering van een nieuwe vrijstelling van schenkbelasting verdient toch extra aandacht. Read more

Maakt lego meer kapot dan je lief is ?

Wie kent de Deense bouwsteentjes niet ? Als peuter speel je met duplo en via de kleinere lego-blokjes kom je bij techno uit dat met de computer aan te sturen is.

Bouwen met de felgekleurde plastic steentjes zorgt voor een goede oog-hand coördinatie, ontwikkeling van ruimtelijk inzicht en kennis van programmeer-taal.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.  Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega's toe.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Recent las ik een uitspraak waaruit blijkt dat dit speelgoed ook inzet (en misschien zelfs de aanzet) tot een (v)echtscheiding was. Read more

Schenken aan de koude kant ?

Vanaf 1 januari 2017 kan er weer belastingvrij een ton geschonken worden. Maar dan moet het geld wel in de “Eigen Woning” van de ontvangende partij gestoken worden en mag deze op dat moment nog geen 40 jaar zijn. Hierover heb ik eerder geschreven, dus of de wetgever die leeftijdseis wel mag stellen laat ik nu in het midden.

KNB congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Waar ik iets dieper op wil ingaan is de angst die bij veel mensen heerst dat het geschonken vermogen bij de zogeheten koude kant terecht kan komen. Deze angst leeft niet alleen bij (groot)ouders die aan hun (klein)kind schenken, maar ook bij de suiker-oom/tante. Hierna zal ik gemakshalve uitgaan van de situatie van een schenking door ouders aan een kind. Read more

Mantelzorgcompliment, Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en leeftijdsgrens bij schenking van een ton. Hoe ver mag de wetgever gaan ?

Deskundigen zoals notarissen snappen waarom ik deze titel gekozen heb. Alle drie de onderwerpen hebben te maken met de corrigerende werking die rechterlijke uitspraken kunnen hebben op regels die door de wetgever worden opgesteld.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Dat klinkt alsof ik een technische verhandeling ga houden die niet voor jou als lezer van praktisch belang is. Toch denk ik dat je daar na het lezen van mijn stuk anders over denkt. Want in twee van de drie gevallen bepaalde de rechtbank in Breda dat de wetgever over de schreef was gegaan. De derde situatie is nog niet voorgelegd aan deze rechterlijke instantie, maar als dat nog gebeurt, verwacht ik een zelfde uitkomst.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te ruim ? Read more