Onbekende schulden in de erfenis en de (tijdige) beneficiaire aanvaarding

Als erfgenaam weet je nooit 100% zeker wat er boven je hoofd hangt. Waaruit bestaat de erfenis, hoeveel zijn de bezittingen eigenlijk waard en hoe groot zijn de schulden?

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Die vragen heb je niet zo 1-2-3 beantwoord. Toch ben je als erfgenaam volledig aansprakelijk voor alle schulden die er zijn. In het ergste geval moet je uit je eigen vermogen de schuldeisers van de overledene betalen. Dat is het gevolg van de zogeheten Zuivere Aanvaarding.

Nu heb je als erfgenaam de mogelijkheid om een erfenis Beneficiair te aanvaarden. Dan moet je wel de hele erfenis conform de speciale regels die hiervoor in de wet staan afwikkelen, maar dan ben je niet zelf aansprakelijk als er meer schulden dan bezittingen zijn. Je kunt fluiten naar jouw deel van de erfenis, maar je eigen spaargeld is veilig. Read more

Besluit VvE over verhuur vernietigd

Verhuur van een appartementen via AirBnB: daarover heb ik al eens geschreven. Die column ging er over dat de andere leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) daar niet gelukkig mee waren en die verhuur voor kortere perioden helemaal wilden verbieden. Recent las ik een uitspraak waarbij de VvE verhuur wel toestond, maar niet voor langere tijd. Zeg maar net het tegenovergestelde.

Vakantiepark en beperking van verhuur

Read more

Cadeau uit Den-Haag voor bruidsparen: huwelijkse voorwaarden

Deze vlag is juridisch niet correct, maar dekt in mijn ogen wel de lading. Want 28 maart jl. is een wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer dat voor iedereen die nog gaat trouwen financiële gevolgen heeft.

Onderneem je geen actie, dan zijn accepteer je dus die gevolgen. Wil je je juist niet wat de wetgever voor heeft gekookt, dan moet je vóór de huwelijksvoltrekking langs gaan bij de notaris.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Huidige regeling: algehele gemeenschap van goederen

Als je trouwt voordat de nieuwe wet in werking treedt op 1 januari 2018, dan ben je getrouwd in de wettelijke gemeenschap van goederen. Die houdt in dat alle bezittingen van een echtpaar gezamenlijk bezit worden. Bij een echtscheiding moet alles gedeeld worden en krijgt ieder de helft.

Dus als de woning op naam stond van de vrouw vóórdat ze trouwde, dan is ze vanaf het wisselen van het Ja-woord ineens de helft kwijt aan haar partner.

Heeft de man al een schenking of erfenis ontvangen vóór het voltrekken van het huwelijk of krijgt hij die erna, dan moet hij (tenzij een zogeheten uitsluitingsclausule van toepassing is) bij een echtscheiding de helft afstaan.

Als je niet wilt delen, dan moet je nu huwelijkse voorwaarden opstellen bij de notaris. Daarin leg je (bijvoorbeeld) vast dat het vermogen dat je al had (vanwege een erfenis of schenking die je al gekregen hebt), van jou zelf is en blijft. Je sluit dan vermogen uit van die wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen.

Toekomstige regeling: algehele gemeenschap van goederen met uitsluiting van erfenissen, schenkingen en vermogen dat er al was bij trouwen Read more

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Bel je ex-partner(s) op.

In een vorige column heb ik aandacht besteed aan de korte tijd die een ondernemer heeft om actie te ondernemen nu het Pensioen in Eigen Beheer is afgeschaft. 

Strikt genomen is overigens dat pensioen niet afgeschaft, maar is het niet meer mogelijk om (nog) meer pensioenrechten op te bouwen.

Als Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) zul je moeten beslissen wat met je bestaande pensioenrechten gebeurt:

  • afstorten bij een verzekeraar;
  • afkopen en uitbetalen (met een fiscale korting);
  • of omzetten in een oude dagsvoorziening bij de eigen BV.

Afstorting niet zo aantrekkelijk Read more

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. DGA: onderneem snel actie

Eerder heb ik al eens geschreven over de afschaffing van het Pensioen in Eigen Beheer voor ondernemers. Daarbij gaf ik aan dat de overheid een onbetrouwbare zakenpartner is omdat de regeling eind december 2017 op het laatste moment uitgesteld werd. 

Op 7 maart jl. is de wet alsnog aangenomen en krijgt iedere Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een BV die pensioen in de BV opbouwt hiermee te maken. Er zijn meerdere aandachtspunten, maar het belangrijkste in mijn ogen is de korte termijn die de DGA van de Belastingdienst krijgt om actie te ondernemen en de forse belastingclaim (oplopend tot 72%) die het gevolg is van stil blijven zitten.

Formeel besluit over stopzetten van de pensioenopbouw nodig

Dat een DGA niet meer pensioen mag opbouwen in de eigen BV is jammer. Maar wat vervelender is, is dat de overheid dit oplegt en ingrijpt in de arbeidsverhouding tussen de BV en haar bestuurder.

Read more

Slapende tegoeden

Hoe weet je of je als erfgenaam wel alle bankrekeningen gevonden hebt ?

Misschien staat er nog ergens geld waar je niet van weet.

Om er achter te komen of er een “slapend tegoed” is, kun je naar een speciale website.

.

Wanneer is een huis fiscaal een woning ?

Carnaval is een feest, waarbij de gevestigde orde op de kop wordt gezet en het establishment op de hak genomen.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Ik weet niet of er veel zuiderlingen in de Hoge Raad zitten, maar op de vrijdag voor Carnaval is een drietal arresten gewezen die een streep haalt door de interpretatie van de Belastingdienst van bestaande regelgeving. Die uitspraken zijn van belang voor iedereen die een pand koopt dat niet overduidelijk een woning is.

Kantoorpand is een woning of toch niet ? Read more

Geen bewind want nog te goed van geest en inzagerecht in CLTR

Algehele Volmachten – ook wel aangeduid als Levenstestamenten – blijven in het middelpunt van de belangstelling staan. En terecht, want dit document zorgt er voor dat duidelijk is wie jouw belangen gaat behartigen als jij het zelf niet meer kunt.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Gelukkig is er in de wet ook een algemene regeling als je geen volmacht hebt getekend. Dan kan aan de rechter gevraagd worden om een bewind in te stellen over jouw vermogen en een bewindvoerder te benoemen. Deze laatste kan alleen handelen met machtiging van de kantonrechter en moet ieder jaar rekening en verantwoording afleggen aan de rechter.

Nog net iets te helder van geest, dan geen bewindvoerder maar notarisbezoek Read more

Uitsluitingsclausule bij schenking via de bank

Schenkingen kun je vastleggen bij de notaris, maar je kunt natuurlijk ook gewoon geld overboeken naar de persoon die jij wilt bevoordelen. Dat kost lekker niets en je krijgt dankbaarheid terug van de ontvanger.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht. Mw Mr. Manon Machiels van Samen voor Maastricht houdt supervisie.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht. Mw Mr. Manon Machiels van Samen voor Maastricht houdt supervisie.

Dat lijkt mooi, maar als de begunstigde in de wettelijke – algehele – gemeenschap van goederen is getrouwd en in een echtscheiding verzeild raakt, kan het minder goed uitpakken. Want als je niet wilt dat de ex-partner er van door gaat met de helft van het door jou geschonken bedrag, moet jij regelen dat er een zogeheten uitsluitingsclausule van toepassing is. Read more

Australische erfenis delen met je ex ?

Ik heb eerder geschreven over buitenlandse erfenissen en verdeling daarvan bij een echtscheiding. Door het Nederlandse stelsel van de algehele gemeenschap van goederen vallen, in beginsel, alle erfenissen in die gemeenschap en moeten die dus ook gedeeld worden bij een echtscheiding. Omdat dit doorgaans niet de bedoeling is van degene die een testament opstelt, zal een Nederlandse notaris doorgaans in het testament een zogeheten Uitsluitingsclausule opnemen.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Maar dit Nederlandse stelsel is vrij uniek in de wereld en daarom staat zo’n clausule vrijwel nooit in een testament dat in het buitenland is opgemaakt. Komt een buitenlandse erfenis in zo’n geval toe aan een Nederlander die in algehele gemeenschap van goederen is getrouwd, dan is de vraag of de buitenlandse erfenis bij een echtscheiding wel of niet gedeeld moet worden. Read more