Boer zoekt grond vanwege de belasting

Om de een of andere reden spreekt boer zijn veel mensen aan. Of de agrarische praktijk een sentimentele snaar in ons raakt, weet ik niet. Maar dat het ook een hard leven is, blijkt uit het feit dat een boer moeilijk aan de man of vrouw komt. Anders zou Yvon Jaspers niet al seizoenen lang een TV-programma kunnen presenteren.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Boer en belasting

Maar ook financieel is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Daarom heeft de overheid een aantal boer-vriendelijke belastingmaatregelen opgesteld. Eentje daarvan is bij notarissen bekend als 15-1-q. Die code verwijst naar het wetsartikel (artikel 15 lid 1 sub q Wet op de belastingen van rechtsverkeer) waarin is geregeld dat een agrariër die grond aankoopt voor het boerenbedrijf geen overdrachtsbelasting (ad 6%) hoeft te betalen.

Een agrarische ondernemer heeft dus een voorsprong op andere ondernemers die grond nodig hebben. Het transportbedrijf dat wil uitbreiden moet namelijk wel 6% overdrachtsbelasting betalen. Zonder transport staat alles stil, maar zonder boer geen voer.

Startende boer en de vrijstelling Read more

Samenwoners en alimentatie: een never ending story ?

Ik heb eerder geschreven over alimentatie voor samenwoners. Op grond van de wet hebben samenwoners geen recht op of plicht tot betaling van alimentatie als hun relatie eindigt.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Maar je kunt wel met elkaar afspreken dat je alimentatie gaat betalen. De Belastingdienst zal dat niet als een schenking zien, zolang je maar binnen de zogeheten TREMA-normen blijft.

Die afspraken kun je vastleggen in je samenlevingscontract, waarin je nog meer spelregels kunt opnemen voor het geval dat je met ruzie uit elkaar gaat.

Hoeveel alimentatie moet mijn ex betalen ? Read more

De executeur is dood. Lang leve …… ? Tja wie eigenlijk.

Een executeur regelt dat een nalatenschap wordt afgewikkeld. Is dat gebeurd, dan moet hij wel nog rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen van de overledene. Dat is geregeld in artikel 151 van Boek 4 van het Burgerlijk wetboek.

Panelleden tijdens KNB congress 2015. Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega's toe.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Maar als de executeur overlijdt vóórdat de rekening en verantwoording is afgelegd, moeten zijn erfgenamen dat dan doen ? Gaat die plicht (net als vele andere) over op zijn erfgenamen, of vervalt deze verplichting ?

Die vragen speelden in de zaak die onlangs door de Hoge Raad is afgesloten.

De erfgenamen van de executeur kunnen weer rustig ademhalen Read more

Toch huurtoeslag dankzij defiscalisatie

Onlangs had ik een gesprek met een moeder en zoon over het overlijden van haar man en het afwikkelen van zijn nalatenschap.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Op zich was dat niet zo moeilijk, want vader en moeder hadden maar één kind en ze hadden beiden rond 1990 een langstlevende testament gemaakt. Op grond daarvan was de conclusie snel getrokken: alle bezittingen gingen naar de weduwe en de zoon kreeg een vordering op zijn moeder ter grootte van zijn vaders deel. Die claim zou pas uitbetaald hoeven te worden – zo stond het in het testament – bij overlijden van de langstlevende, haar faillissement, als ze zou hertrouwen en als ze zou moeten interen op het vermogen bij opname in een zorginstelling.

De woning van vader en moeder was vrij van hypotheek en de WOZ-waarde bedroeg € 340.000,-. De ouders waren zonder huwelijkse voorwaarden getrouwd, dus tot vaders erfenis behoorde onder andere het halve huis. De zoon had dus alleen al op basis daarvan recht op € 85.000,-.

Vordering op moeder telt mee voor Box 3 Inkomstenbelasting. Of toch niet ? Read more

Maken zachte heelmeesters stinkende wonden ?

Dankzij een uitsluitingsclausule in een testament of bij een schenking zorg je ervoor dat de koude kant bij een echtscheiding geen recht heeft op het vermogen. Daarom wordt zo’n regeling ook wel de anti-schoonzoonclausule genoemd.

KNB Congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

In het notariaat weten we dat het niet zo simpel ligt, en dat wil ik graag onder de aandacht brengen. Ik zal aangeven waarom de notaris onderscheid maakt tussen een harde en een zachte uitsluitingsclausule. Voor een goed begrip is het nodig dat ik een eenvoudig voorbeeld neem. Vader en moeder doen een schenking van € 20.000,- aan hun – in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen – getrouwde dochter. Daarbij bepalen zij dat dit bedrag en dat wat ervoor in de plaats komt, alleen voor hun dochter is.

Uitsluitingsclausule en scheiding Read more

Kan ik de notaris verbieden de courtage aan mijn makelaar te betalen ?

Het is gebruikelijk dat de makelaar van de verkoper zijn courtagenota aan de notaris stuurt die de akte van levering opstelt. De bedoeling is dat de notaris deze kostenpost op de afrekening van de verkoper opneemt. De makelaar krijgt zijn geld dus pas nadat de gehele transactie is afgerond.

Falcon Radio 3

Maar soms krijgen de verkoper en de makelaar onenigheid over de hoogte van de courtage. Of anders gezegd: de verkoper vindt dat de makelaar het geld niet waard is geweest omdat hij zijn werk volgens de verkoper slecht gedaan heeft.

Kan de verkoper de notaris dan verbieden de courtage aan de makelaar uit te betalen ? Of moet de notaris de factuur gewoon op de afrekening zetten omdat hij of zij niet een rechter is en dus niet mag (be)oordelen óf de makelaar de verkoopopdracht goed of slecht heeft uitgevoerd ?

Read more

Wanneer is een huis een woning ?

Om die vraag te beantwoorden, maak ik gebruik van internet. Niet om die vraag te Googlen, maar om op de site van een makelaar de foto’s te bekijken van een pand dat binnenkort door mij overgedragen zal worden. Dat doe ik omdat de overdrachtsbelasting normaal 6% is, maar bij een woning slechts 2%. Het maakt dus financieel nogal uit of een pand al dan niet een woning is.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Vaak is het verschil duidelijk. Een doorzonwoning in een woonwijk valt onder het lage tarief en een bedrijfsloods niet. Maar bij gemengd gebruik of kantoorruimte wordt het lastiger. Niet alleen ik heb soms moeite om het onderscheid te maken, maar ook rechters oordelen wel eens tegengesteld. Zo ook in de zaak die aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was voorgelegd.

Kantoorvilla is wonen of toch niet  Read more

Voulez vous acheter deux Rembrandts avec moi, ce soir ?

Van Fransen wordt gezegd dat ze goed in staat zijn om je te verleiden. Mooie woorden, fraaie volzinnen en complimenten zijn je deel, zolang jij iets hebt wat een Fransman wil krijgen. 20120920-084051.jpg

Wellicht heeft dat zich achter de diplomatieke schermen afgespeeld toen bleek dat het Rijksmuseum twee portretten van de hand van Rembrandt wilde kopen die in Frankrijk hingen. Uiteindelijk hebben Nederland en Frankrijk besloten deze schilderijen samen aan te kopen, ieder voor de onverdeelde helft.

Hoe dit in de praktijk gaat werken, zal nog moeten blijken. De bedoeling is om beide schilderijen altijd samen ten toon te stellen. Een halfjaar in het Louvre in Parijs om daarna naar het Rijksmuseum vervoerd te worden, daar opgehangen te worden en dan na zes maanden weer terug naar Frankrijk.

Erfbelasting betalen met kunst Read more

Mijn dochter zit in de bijstand. Wat kan ik doen met mijn erfenis ?

Deze vraag krijgen notarissen geregeld voorgelegd. De ouders hebben een kind dat een uitkering krijgt van de gemeente. Als ze beiden overleden zijn, gaat hun vermogen naar het kind toe en dat moet dan de erfenis opeten vóórdat er weer bijstand verstrekt zal worden. De ouders zien daar niet zo veel in. “Ze hebben tenslotte niet hun hele leven hard gewerkt en gespaard om hun geld in de staatskas te laten verdwijnen.”

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 2.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 2.

Tot nu toe hadden notarissen weinig oplossingen voor het door de ouders gesignaleerde probleem. Want als je het kind onterft, heeft het recht op de legitieme portie (de helft van een normaal kindsdeel). Roept een kind die legitieme portie niet in, dan verliest hij of zij het recht op de uitkering.

Eerder heb ik al eens voor de Telegraaf een column geschreven over een andere situatie met betrekking tot een bijstandsuitkering en erfenis.

Rechtbank Limburg: Legitieme niet inroepen is geen schenking Read more

Geruzie bij de notaris gaat jullie geld kosten

Als je op een notariskantoor werkt, krijg je soms te maken met ruzies. Bijvoorbeeld tussen erfgenamen over de verdeling van de nalatenschap. Ook bij echtscheidingen staan de ex-echtgenoten geregeld lijnrecht tegen over elkaar en hetzelfde doet zich voor bij samenwoners die uit elkaar gaan. 20120602-203439.jpg

De notaris is dan de neutrale partij die gebruikt kan worden om je gelijk te halen of als “postduif” om boodschappen aan je ex door te geven. Lekker makkelijk en bovendien goedkoper dan een advocaat.

Dat laatste is vanaf 14 oktober jl. nog maar de vraag. Want de tuchtrechter in Den-Haag heeft een uitspraak gedaan die er voor zal zorgen dat de notaris meer werk moet verrichten. En dat extra werk zal betaald moeten worden door de ruziemakers. Read more