Besluit VvE over verhuur vernietigd

Verhuur van een appartementen via AirBnB: daarover heb ik al eens geschreven. Die column ging er over dat de andere leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) daar niet gelukkig mee waren en die verhuur voor kortere perioden helemaal wilden verbieden. Recent las ik een uitspraak waarbij de VvE verhuur wel toestond, maar niet voor langere tijd. Zeg maar net het tegenovergestelde.

Vakantiepark en beperking van verhuur

Read more

Cadeau uit Den-Haag voor bruidsparen: huwelijkse voorwaarden

Deze vlag is juridisch niet correct, maar dekt in mijn ogen wel de lading. Want 28 maart jl. is een wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer dat voor iedereen die nog gaat trouwen financiële gevolgen heeft.

Onderneem je geen actie, dan zijn accepteer je dus die gevolgen. Wil je je juist niet wat de wetgever voor heeft gekookt, dan moet je vóór de huwelijksvoltrekking langs gaan bij de notaris.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Huidige regeling: algehele gemeenschap van goederen

Als je trouwt voordat de nieuwe wet in werking treedt op 1 januari 2018, dan ben je getrouwd in de wettelijke gemeenschap van goederen. Die houdt in dat alle bezittingen van een echtpaar gezamenlijk bezit worden. Bij een echtscheiding moet alles gedeeld worden en krijgt ieder de helft.

Dus als de woning op naam stond van de vrouw vóórdat ze trouwde, dan is ze vanaf het wisselen van het Ja-woord ineens de helft kwijt aan haar partner.

Heeft de man al een schenking of erfenis ontvangen vóór het voltrekken van het huwelijk of krijgt hij die erna, dan moet hij (tenzij een zogeheten uitsluitingsclausule van toepassing is) bij een echtscheiding de helft afstaan.

Als je niet wilt delen, dan moet je nu huwelijkse voorwaarden opstellen bij de notaris. Daarin leg je (bijvoorbeeld) vast dat het vermogen dat je al had (vanwege een erfenis of schenking die je al gekregen hebt), van jou zelf is en blijft. Je sluit dan vermogen uit van die wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen.

Toekomstige regeling: algehele gemeenschap van goederen met uitsluiting van erfenissen, schenkingen en vermogen dat er al was bij trouwen Read more

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Bel je ex-partner(s) op.

In een vorige column heb ik aandacht besteed aan de korte tijd die een ondernemer heeft om actie te ondernemen nu het Pensioen in Eigen Beheer is afgeschaft. 

Strikt genomen is overigens dat pensioen niet afgeschaft, maar is het niet meer mogelijk om (nog) meer pensioenrechten op te bouwen.

Als Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) zul je moeten beslissen wat met je bestaande pensioenrechten gebeurt:

  • afstorten bij een verzekeraar;
  • afkopen en uitbetalen (met een fiscale korting);
  • of omzetten in een oude dagsvoorziening bij de eigen BV.

Afstorting niet zo aantrekkelijk Read more

Onbetrouwbare zakenpartner

Ondernemen is risico’s lopen. Je kunt er natuurlijk veel aan doen om die risico’s te beperken. Bijvoorbeeld door goede Algemene Voorwaarden op te stellen en die geregeld te updaten. Maar ook door de partijen waar je zaken mee doet tegen het licht te houden en alleen zaken te doen met (financieel) betrouwbare partners. 

Mocht het dan toch mis gaan, dan is er nog de optie om je gelijk te halen bij de rechter. Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederland op de eerste plaats staat als het gaat “om de toegankelijkheid tot de rechter en de vraag in hoeverre rechtspraak vrij is van discriminatie, corruptie en politieke invloed.

Maar voor een goed ondernemingsklimaat is meer nodig dan alleen goede rechters. De overheid moet ook duidelijke regels opstellen en geen zwalkend beleid voeren. Ik hoor van ondernemers vaak dat het aan dat laatste wel eens schort.

Pensioen in Eigen Beheer Read more

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. DGA: onderneem snel actie

Eerder heb ik al eens geschreven over de afschaffing van het Pensioen in Eigen Beheer voor ondernemers. Daarbij gaf ik aan dat de overheid een onbetrouwbare zakenpartner is omdat de regeling eind december 2017 op het laatste moment uitgesteld werd. 

Op 7 maart jl. is de wet alsnog aangenomen en krijgt iedere Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een BV die pensioen in de BV opbouwt hiermee te maken. Er zijn meerdere aandachtspunten, maar het belangrijkste in mijn ogen is de korte termijn die de DGA van de Belastingdienst krijgt om actie te ondernemen en de forse belastingclaim (oplopend tot 72%) die het gevolg is van stil blijven zitten.

Formeel besluit over stopzetten van de pensioenopbouw nodig

Dat een DGA niet meer pensioen mag opbouwen in de eigen BV is jammer. Maar wat vervelender is, is dat de overheid dit oplegt en ingrijpt in de arbeidsverhouding tussen de BV en haar bestuurder.

Read more

City Magazine Maastricht

Graag breng ik je dit magazine onder de aandacht.

Veel lezenswaardig nieuws over Maastricht en de Euregio.

En een notarieel stuk over de afschaffing van het pension in eigen beheer.

Klik hier