Erfgenaam speelt met vuur

Waardig sterven, dat is wat iedereen volgens mij wil. Notarissen kennen daar een soort tegenhanger van: onwaardig zijn om te erven.

Iemand kan weliswaar erfgenaam zijn, maar zich dusdanig gedragen hebben, dat hij of zij niets uit een erfenis mag ontvangen. Hiertoe is een regeling in de wet opgenomen en wel in artikel 3 lid 1 letter b van Boek 4 van het Burgerlijk wetboek.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Zwaar misdrijf, zware straf
Simpel gezegd moet een (potentiële) erfgenaam een misdrijf hebben begaan én daarvoor veroordeeld zijn. Op dat misdrijf moet een minimale straf staan van vier jaar. En als laatste moet het slachtoffer degene zijn van wie de dader anders zou erven.

Ter geruststelling van pubers: maak je ruzie met je vader als die je huisarrest geeft omdat je te laat thuis was van een avondje stappen met vrienden, dan ben je daarmee nog niet je erfenis kwijt.

In een recente zaak die bij de Rechtbank Den-Haag speelt, kun je zien wat in ieder geval verkeerd gedrag is. Daarin wordt bovendien het thema vergiffenis aan de orde gesteld.  Read more

Anti-schoonzoon clausule werkt niet

Wil je niet dat de koude kant straks mee-erft, dan moet je dat bij de notaris in je testament laten opnemen. Deze volkswijsheid zorgt er voor dat veel mensen naar ons toekomen. Duidelijk is dat de schoonzoon of –dochter niets moet krijgen maar hoe het nu precies werkt, weten de mensen meestal niet.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Maar wat ook vaak vergeten wordt, is dat de specifieke woorden die gebruikt worden om een en ander vast te leggen van groot belang zijn. Daarom is het niet verstandig om het ontwerp van het nieuwe testament helemaal niet te lezen “omdat het zulke moeilijke notaris taal is”.

Schoonzoon deelt toch mee in de erfenis
Dat blijkt wel uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Read more

Oprichters aansprakelijk voor handelingen namens BV i.o.. Wederpartij wist niet van bekrachtiging.

In de vastgoedbranche komt het geregeld voor: een interessant beleggingsobject komt op de markt, er moet snel gehandeld worden, maar de kopende BV moet nog opgericht worden. Meestal omdat er nog deelnemers gezocht moeten worden die daadwerkelijk hun geld willen investeren in dit pand.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Bekrachtiging door BV i.o.

Doorgaans wordt er voor gekozen om de koopovereenkomst te laten tekenen namens de nog op te richten BV, de zogeheten BV i.o.. In de oprichtingsakte wordt vervolgens opgenomen dat de BV alle afspraken erkent en zal nakomen als had de BV de overeenkomst zelf getekend. Dat is de zogeheten bekrachtiging.

In beginsel zijn dan degene die de koopovereenkomst getekend hebben, namens de BV i.o. niet meer zelf aansprakelijk voor alle verplichtingen uit dat koopcontract dus ook niet voor de boetes die op niet-nakomen staan.

Eerder heb ik geschreven over de situatie dat degene die getekend had, toch privé aansprakelijk was (naast de BV).

Moet de wederpartij hebben bereikt Read more

Doorhaling hypotheek en de verdwenen stichting

Wat kun je doen als er nog een oud hypotheekrecht is ingeschreven bij het Kadaster en het onderpand verkocht is ? De levering kan niet plaatsvinden omdat er “vrij van hypotheekrechten en inschrijvingen daarvan” geleverd moet worden. Dat is – simpel gezegd – de zaak die speelde bij de voorzieningenrechter in Rotterdam.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Voor een financieel adviseur een niet geheel onbekende situatie en daarom wil ik graag deze uitspraak onder je aandacht brengen.

Oude hypothecaire geldlening en geen schuldeiser meer Read more

Uitmeting door het Kadaster: hoe werkt dat ?

Als je een deel koopt van een groter perceel grond, dan moet het Kadaster de grenzen opnieuw meten.

Hoe dat in zijn werk gaat zie je in dit instructie-flimpje

Overigens stelt het Kadaster de grenzen niet vast. Koper en verkoper doen dat en de landmeter registreert het.

Het geheim van de notaris

De notaris is eigenlijk een therapeut’

Recent is een boek uitgekomen over allerhande zaken die op een notariskantoor spelen. Als je een voorproefje wilt, kun je hier klikken.

Uit het persbericht citeer ik het volgende:

Hebzucht en gluiperigheid, maar ook liefde en opofferingsgezindheid: de notaris ziet alles wat menselijk is voorbijkomen. Journalist Johan Nebbeling sprak met notarissen en zette hun belevenissen uit de spreekkamer op papier. In Het geheim van de notaris doet hij onverbloemd verslag van wat zich in werkelijkheid achter de gesloten deuren afspeelt.

Journalist Johan Nebbeling verdiepte zich twee jaar lang in het leven van de notaris. Die heeft te maken met mensen die elkaar soms naar het leven staan, maar gelukkig ook met mensen die onverwacht veel voor een ander over hebben. Nebbeling ontdekte dat de werkelijkheid vreemder is dan de wildste fantasie. Read more

Falcon Radio 11-03-2017

In de studio van Falcon Radio is over diverse zaken gesproken, bijvoorbeeld het reserve fonds van een Vereniging van Eigenaars en het afschaffen van het Pensioen in Eigen Beheer.

Wil je nog een keer meeluisteren ?

Klik hier

Dwalen en trouwen; Deel 4

In mijn vorige column beschreef ik de situatie dat de gefortuneerde Joep de helft van zijn vermogen wil overdragen aan Rick zonder dat er schenkbelasting betaald hoeft te worden. Het advies is dat zij met elkaar trouwen (of een geregistreerd partnerschap (GP) aangaan) zonder huwelijkse voorwaarden te maken. Door de wettelijke – algehele – gemeenschap van goederen wordt Rick dan gerechtigd tot de helft van het fortuin van Joep.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Trouw snel of anders

Maar ik had ook een waarschuwing voor Joep en Rick. Per 1 juli 2017 (1-7-17) treedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking, althans dat is de verwachting omdat deze datum zo makkelijk te onthouden is. Trouwen zij ná die datum, bijvoorbeeld op de 11e van de 11e omdat Joep een groot carnavalsliefhebber is, dan ontstaat er tussen hen niet een algehele maar slechts een beperkte gemeenschap van goederen.

De consequentie van trouwen ná de inwerkingtreding is dat Rick geen recht heeft op de helft van het vermogen van Joep. Anders gezegd: ieder kersvers bruidspaar krijgt huwelijksvoorwaarden cadeau van de overheid.

Ik gaf aan dat ik twee alternatieven heb voor Joep en Rick, waardoor zij toch op 11 november a.s. in het huwelijksbootje kunnen stappen én de (ongewenste) gevolgen van het nieuwe stelsel kunnen vermijden.  Read more

Dwalen en trouwen; Deel 3

In deel 2 van dit vierluik over trouwen en dwaling schreef ik over de (on)mogelijkheid om een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) met terugwerkende kracht te vernietigen omdat je gedwaald hebt over de juridische en financiële gevolgen van het huwelijk.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

In het eerste deel kwam de situatie aan de orde van een oudere dementerende dame die met een vijftien jaar jongere man trouwt. Dat huwelijk werd wel (met terugwerkende kracht) vernietigd omdat de vrouw niet meer besefte wat de consequenties van het Ja-woord waren. Geen dwaling dus, maar een dwalende geest.

Fiscaal advies: trouw je tante Read more