Welke informatie moet de executeur aan – onterfde – erfgenamen geven ?

Als je onterfd bent, kun je als (klein)kind een beroep doen op je legitieme portie. Je hebt dan recht op uitbetaling van een geldbedrag ter grootte van de helft van je kindsdeel. Dat klinkt simpel, maar hoe kom je te weten of het bedrag dat jij bijgeschreven krijgt op je bankrekening wel correct is?

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Je ontvangt € 10.000, dus dan moet je kindsdeel € 20.000 zijn. Maar je kunt dit niet controleren want – omdat je geen erfgenaam bent – heb je geen inzage gehad in bijvoorbeeld de bankafschriften. Je kunt dus niet nagaan of dat kindsdeel wel goed is berekend.

Dit kan tot veel discussie aanleiding geven tussen onterfde legitimarissen (dat zijn de mensen die een beroep kunnen doen op de legitieme portie) en de erfgenamen of de executeur. Mogen deze volstaan met het verstrekken van een eigen overzicht van alle bezittingen en schulden of moeten er meer gegevens en papieren verstrekt worden ? En hoe ver terug in de tijd mag er gegaan worden ?

Read more

Doodgaan is minder duur

Een tijd geleden heb ik een column geschreven met als titel Doodgaan is al duur genoeg. Aanleiding was een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland over de overdrachtsbelasting in relatie tot de aankoop van een hospice. De Rechtbank was van oordeel dat er 6% overdrachtsbelasting verschuldigd was, ondanks het feit dat de gemeente aan dit pand de bestemming “woonhuis” had toegekend.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.  Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega's toe.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

De redenatie van de rechters was dat bewoners van een hospice daar (per definitie) tijdelijk verblijven. Een woning is pas een woning als het juist de intentie is om er zeer langdurig te verblijven.

Hoger Beroep

Read more

Doodgaan is al duur genoeg

Een gezegde luidt dat direct bij je geboorte twee dingen zeker zijn: je zult overlijden en in de tussentijd moet je belastingen betalen.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Vorig jaar las ik een uitspraak die dat wel heel duidelijk maakt. Er is hoger beroep aangetekend en het oordeel daarin is recent gepubliceerd. Maar ik wil graag die oudere uitspraak met je doornemen.

Hospice en overdrachtsbelasting: normaal of verlaagd tarief ?

Read more

Verhuizen naar Nederland voor lagere belastingdruk ?

Nederland staat niet echt bekend als een land met een lage belastingdruk. Een gefortuneerde Nederlander wordt vaak aangeraden om naar België te emigreren. Dat heeft meestal te maken met een gunstiger belastingklimaat bij onze Zuiderburen als het gaat om de inkomstenbelasting.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

In de vorige uitgaaf van Over de Grens nr. 7 (Schenkingen via de Nederlandse notaris voortaan ook belast) wierp de heer Dirk de Wolf de vraag op of het fiscaal gezien niet beter zou zijn om vanuit Vlaanderen te verhuizen naar Wallonië of Nederland. Het antwoord op die vraag kan bevestigend zijn, wat verrassend is als bedacht wordt dat de tarieven van de schenk- en erfbelasting in Nederland hoger zijn dan in België. In deze bijdrage geef ik hierover meer toelichting.

Schenking via de Nederlandse notaris Read more

Uitzending Falcon Radio 12-11-2016

Op zaterdag 12 november 2016 heb ik kort in de studio gezeten van Falcon Radio. Falcon Radio 2

Onderwerpen van gesprek waren o.a.:
Facebook en de geheimhoudingsplicht van de notaris
Splitsingsakte en de aansprakelijkheid van de VvE bij schade aan ramen en kozijnen.

Read more

Niet voorlezen testament is niet onoverkomenlijk

Vroeger heb ik vaak als getuige er bij gezeten als de notaris testamenten passeerde. Tot 1971 was het verplicht alle akten volledig voor te lezen en moesten er ook getuigen bij zitten.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 5.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 5.

In dat jaar is die plicht grotendeels vervallen. Bij een beperkt aantal akten moest de tekst toch volledig voorgelezen worden in het bijzijn van getuigen. Dat waren alle testamenten maar ook akten waarbij één van de partijen niet zelf kon tekenen door een fysiek gebrek, zoals een dwarslaesie. Op 1 januari 2013 is echter ook de plicht tot voorlezing van alle testamenten in het bijzijn van getuigen uit de wet gehaald.

Maar er is niets veranderd aan de plicht om voor te lezen in het bijzijn van getuigen als één van de partijen bij de akte – bijvoorbeeld door ziekte – niet in staat is zelf de akte te tekenen.

Voorleesplicht testament geschonden: akte nietig ?

Read more