Archief van oktober, 2016

Onbelast schenken voor een Eigen Woning

maandag, 31 oktober, 2016

Op 1 januari 2017 gaat de (ver)nieuw(d)e regeling (weer) in. Dan kun je tot € 100.000,- onbelast schenken aan willekeurige mensen.

Het is niet beperkt tot de situaties dat ouders aan hun kinderen willen schenken. alle-brochures
Ook grootouders kunnen onbelast aan kleinkinderen schenken of ooms en tantes aan neven en nichten.

Maar zelfs de buurvrouw aan haar buurmeisje.

Er zijn een aantal eisen aan en misschien is het handig om al in 2016 te schenken.

Wil je daar meer over weten, dan kan ik je een fraaie uitgaaf sturen (PDF).

Stuur daarvoor een mail met verzoek om informatie.

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Korting op je huur kan inkorting op je erfenis betekenen

zondag, 30 oktober, 2016

Een punt waarover vaak ruzie ontstaat tussen de kinderen als de ouders zijn overleden, is hoe er om gegaan moet worden met schenkingen die het ene kind wel en het andere niet heeft gekregen. In beginsel wordt dat niet recht getrokken omdat de wet zegt dat de schenking niet verrekend hoeft te worden bij de verdeling van de nalatenschap.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Maar er is ook nog de regel dat de legitieme portie niet geschonden mag zijn door schenkingen. Stel dat ik twee kinderen heb en het ene kind bij leven mijn hele vermogen geef, dan krijgt het andere kind niets. Zou ik geen schenkingen gedaan hebben, dan hadden mijn kinderen normaal gesproken ieder recht op de helft. De legitieme portie is daarvan weer de helft, dus in dit voorbeeld 25% van mijn vermogen. Maar ik heb alles weggeschonken, dus beide kinderen erven 50% van niets. Feitelijk heeft het ene kind echter 100% gekregen en het andere 0%.

Het ondergeschoven kind kan een beroep doen op de artikelen 65 en 70 van Boek 4 van het Burgerlijk wetboek. De schenkingen moeten dan in dat geval toch meegeteld worden in de erfenis, zodat er wel degelijk een correctie plaats vindt doordat de legitieme portie in euro’s hoger wordt.

Huur voor BV van de zoon is te laag. Correctie in de erfenis van de ouders. (more…)

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Lezing Vakbond De Unie

dinsdag, 25 oktober, 2016

Voor leden van Vakbond De Unie kring Zuid-Limburg zal ik op 25 oktober a.s. een lezing houden.

Als leidraad gebruik ik een stuk dat ik eerder heb opgesteld.

Dat document kunt u vinden door hier te klikken

Voor een overzicht van de erfbelasting en de schenkbelasting, kunt u hier klikken.

Lezing Vakbond De Unie 25-10-2016

Lezing Vakbond De Unie 25-10-2016

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Comments Off on Lezing Vakbond De Unie

Spreken is zilver, zwijgen kost de verkoper geld

zondag, 23 oktober, 2016

Een bekend spreekwoord luidt: Spreken is zilver, zwijgen is goud.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Maar als verkoper heb je een spreekplicht, dus is zwijgen eerder fout.

Graag breng ik een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland onder je aandacht waar dit duidelijk uit blijkt.

Servicekosten appartement hoger dan aangegeven (more…)

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Samenwonen in gemeenschap van goederen

zondag, 16 oktober, 2016

Ik krijg wel eens de vraag of het klopt dat als je vijf jaar of langer samenwoont, je recht hebt op elkaars vermogen of erfenis. Dat heeft de vraagsteller dan ergens opgevangen. Mijn antwoord is eenvoudig: er is geen enkele regeling in de wet waardoor je na verloop van een bepaalde termijn als samenwoners recht krijgt op elkaars vermogen. Er bestaat wel een vijfjaars-termijn, maar dat betreft een regeling in de Successiewet die leidt tot een lagere erfbelasting voor samenwoners.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Maar sinds kort, moet ik mijn antwoord wel uitbreiden vanwege een arrest dat het Gerechtshof Den-Haag onlangs heeft gewezen.

Samenwonen kan ook in gemeenschap van goederen (more…)

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Retentierecht versus hypotheek

zondag, 09 oktober, 2016

Wie wint: de aannemer of de hypotheekbank ?

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Een bank die een lening verstrekt wil daar tegenover graag zekerheid tegenover hebben. Dat wordt geregeld doordat de eigenaar een hypotheekrecht vestigt ten gunste van de schuldeiser, waarvan een aantekening wordt gemaakt in het Kadaster.

Een aannemer die gaat bouwen voor de grondeigenaar wil echter ook graag zekerheid hebben dat de aanneemsom betaald wordt. Dat kan door het retentierecht in te roepen. Maar er moet ook naar derden toe duidelijk zijn dat dit gedaan is. Bijvoorbeeld door een hek te plaatsen rondom de bouwplaats met een bord met de tekst “Bouwbedrijf X oefent hier haar retentierecht uit”. Uiteindelijk kan hiervan ook een aantekening in de openbare registers van het Kadaster worden gesteld.

Wat gaat voor: Retentierecht of hypotheek ? (more…)

Gepost op 06 Columns VastgoedJournaal.nl | Geen Reacties»

Erfgenamen beter beschermd of toch niet ?

woensdag, 05 oktober, 2016

Op 1 september 2016 is een wijziging ingevoerd in het erfrecht. De bedoeling van deze wetswijziging is dat erfgenamen beter beschermd worden tegen de schuldeisers van de overledene.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

De basisgedachte in de wet is echter niet veranderd en dat is – in mijn ogen – jammer. Want het is nog steeds zo dat je, als je erfgenaam bent, met je gehele (privé) vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene. Heeft die veel op de pof gekocht, dan ben jij de pineut. Populair gezegd mag jij je spaarrekening plunderen om de schulden van een ander af te betalen.

Dat was en is alleen anders als je de erfenis tijdig beneficiair aanvaardt. Had je eenmaal gekozen, dan kon je niet meer terug, zelfs niet als er ineens onbekende schuldeisers opdoken. Daarbij was het gemene dat je al gekozen kon hebben voor de zogeheten zuivere aanvaarding door wat juristen een feitelijke handeling noemen. Denk daarbij aan het meenemen van een foto-album dat uit financieel oogpunt voor niemand waarde heeft, maar voor een kind emotioneel waardevol is. (more…)

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Comments Off on Erfgenamen beter beschermd of toch niet ?

Wat is beter: een waarborgsom of bankgarantie ?

zondag, 02 oktober, 2016

Waarom een bankgarantie of waarborgsom ?

De basis van alle koopcontracten is dat de koper aan de verkoper de koopprijs zal betalen en dat de verkoper daartegenover de plicht heeft om de eigendom van de woning over te dragen.

KNB Congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Op het niet nakomen van deze afspraken staat een boete, meestal aangeduid met de 10%-clausule. De partij die ingebreke is, is 10% kwijt. Maar recht hebben is één ding, eenvoudig je recht krijgen een ander. Daarom kan in de koopovereenkomst vastgelegd worden dat de koper verplicht is, (ruim) vóór de leveringsdatum een bankgarantie te laten afgegeven door een Nederlandse bank. De koper mag, volgens het model-koopcontract, ook in plaats daarvan een bedrag overmaken naar de Derdengeldenrekening van de notaris.

Komt de koper zijn verplichtingen niet na, dan kan de verkoper de boete verhalen door de bankgarantie in te (laten) roepen of de waarborgsom naar zich te laten overboeken door de notaris. (more…)

Gepost op 04 Columns De Hypotheekadviseurs Kluwer | Geen Reacties»