Boer zoekt grond vanwege de belasting

Om de een of andere reden spreekt boer zijn veel mensen aan. Of de agrarische praktijk een sentimentele snaar in ons raakt, weet ik niet. Maar dat het ook een hard leven is, blijkt uit het feit dat een boer moeilijk aan de man of vrouw komt. Anders zou Yvon Jaspers niet al seizoenen lang een TV-programma kunnen presenteren.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Boer en belasting

Maar ook financieel is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Daarom heeft de overheid een aantal boer-vriendelijke belastingmaatregelen opgesteld. Eentje daarvan is bij notarissen bekend als 15-1-q. Die code verwijst naar het wetsartikel (artikel 15 lid 1 sub q Wet op de belastingen van rechtsverkeer) waarin is geregeld dat een agrariër die grond aankoopt voor het boerenbedrijf geen overdrachtsbelasting (ad 6%) hoeft te betalen.

Een agrarische ondernemer heeft dus een voorsprong op andere ondernemers die grond nodig hebben. Het transportbedrijf dat wil uitbreiden moet namelijk wel 6% overdrachtsbelasting betalen. Zonder transport staat alles stil, maar zonder boer geen voer.

Startende boer en de vrijstelling Read more

Samenwoners en alimentatie: een never ending story ?

Ik heb eerder geschreven over alimentatie voor samenwoners. Op grond van de wet hebben samenwoners geen recht op of plicht tot betaling van alimentatie als hun relatie eindigt.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Maar je kunt wel met elkaar afspreken dat je alimentatie gaat betalen. De Belastingdienst zal dat niet als een schenking zien, zolang je maar binnen de zogeheten TREMA-normen blijft.

Die afspraken kun je vastleggen in je samenlevingscontract, waarin je nog meer spelregels kunt opnemen voor het geval dat je met ruzie uit elkaar gaat.

Hoeveel alimentatie moet mijn ex betalen ? Read more

De executeur is dood. Lang leve …… ? Tja wie eigenlijk.

Een executeur regelt dat een nalatenschap wordt afgewikkeld. Is dat gebeurd, dan moet hij wel nog rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen van de overledene. Dat is geregeld in artikel 151 van Boek 4 van het Burgerlijk wetboek.

Panelleden tijdens KNB congress 2015. Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega's toe.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Maar als de executeur overlijdt vóórdat de rekening en verantwoording is afgelegd, moeten zijn erfgenamen dat dan doen ? Gaat die plicht (net als vele andere) over op zijn erfgenamen, of vervalt deze verplichting ?

Die vragen speelden in de zaak die onlangs door de Hoge Raad is afgesloten.

De erfgenamen van de executeur kunnen weer rustig ademhalen Read more

Wat wil je liever: een waarborgsom of bankgarantie ?

Makelaars gebruiken model-koopcontracten als de afspraken moeten worden vastgelegd die tussen koper en verkoper van een woning zijn gemaakt. In die modellen staat ook een bepaling over waarborgsommen en bankgaranties.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 3.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 3.

Waarom een bankgarantie of waarborgsom ?

De basis van alle koopcontracten is natuurlijk dat de koper aan de verkoper de koopprijs zal betalen en dat de verkoper daartegenover de plicht heeft om de eigendom van de woning over te dragen.

Op het niet nakomen van deze afspraken staat een boete waar je vast wel eens van gehoord hebt. Iedereen kent wel de uitdrukking dat je 10% kwijt bent als je als koper je afspraak niet nakomt. In veel koopcontracten staat namelijk een artikel waarin dat is vastgelegd.

Maar hoe kun je als verkoper nou zeker weten dat je dat geld ook ontvangt als de koper niet afneemt ? Read more