Wietplantage, NHG en huwelijk

Een tijdje terug las ik op de site van TV Valkenburg een artikel over het afsluiten van een appartement omdat daar een overtreding van de Opiumwet had plaatsgevonden. Meestal betekent dit dat er (te) veel hennepplantjes aangetroffen zijn door de politie en dat was ook hier het geval.

Ernst Loendersloot, Kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot, Kandidaat notaris te Maastricht

Dit bericht deed mij denken aan twee columns die ik eerder heb geschreven heb over de consequenties van wiettelen. Read more

Toch huurtoeslag dankzij defiscalisatie

Onlangs had ik een gesprek met een moeder en zoon over het overlijden van haar man en het afwikkelen van zijn nalatenschap.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Op zich was dat niet zo moeilijk, want vader en moeder hadden maar één kind en ze hadden beiden rond 1990 een langstlevende testament gemaakt. Op grond daarvan was de conclusie snel getrokken: alle bezittingen gingen naar de weduwe en de zoon kreeg een vordering op zijn moeder ter grootte van zijn vaders deel. Die claim zou pas uitbetaald hoeven te worden – zo stond het in het testament – bij overlijden van de langstlevende, haar faillissement, als ze zou hertrouwen en als ze zou moeten interen op het vermogen bij opname in een zorginstelling.

De woning van vader en moeder was vrij van hypotheek en de WOZ-waarde bedroeg € 340.000,-. De ouders waren zonder huwelijkse voorwaarden getrouwd, dus tot vaders erfenis behoorde onder andere het halve huis. De zoon had dus alleen al op basis daarvan recht op € 85.000,-.

Vordering op moeder telt mee voor Box 3 Inkomstenbelasting. Of toch niet ? Read more

Belasting besparen ? Niet zo !

Sommige mensen zeggen wel eens tegen me dat ze er geen probleem mee hebben om veel belasting te betalen. De clou is dat ze dan namelijk ook veel geld verdienen.

Ernst Loendersloot, senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot, senior kandidaat notaris te Maastricht

Dat sentiment blijkt echter niet te gelden als het gaat om de zogeheten Vermogensrendementsheffing van Box 3 in de Inkomstenbelasting. Eigenlijk is dat een heffing van 1,2% over je (gespaarde) vermogen die door velen als ongewenst wordt beschouwd nu de spaarrente zo laag is en ook de rendementen op de beurs laag zijn.

Om die “vermogensbelasting” te vermijden, zoeken belastingplichtigen en hun adviseurs naar oplossingen, zoals bijvoorbeeld versneld aflossen op je hypothecaire schuld.

Eind vorig jaar kreeg ik de indruk dat financieel adviseurs dachten een nieuwe weg gevonden te hebben. Daarin werd ik gesterkt door opmerkingen van collega’s van andere notariskantoren, die dezelfde ervaring hadden. Read more

Een BV beschermt je niet tegen alles

Er zijn grosso modo een aantal redenen waarom mensen een Besloten Vennootschap (BV) oprichten als ze ondernemer zijn. Dat kan te maken hebben met belastindruk als er winst gemaakt wordt. De vennootschapsbelasting is lager dan de inkomstenbelasting. Ook het willen beperken van persoonlijke aansprakelijkheid ten opzichte van schuldeisers is een goede reden om bij de notaris de oprichtingsakte te tekenen.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Maar vaak ben je als ondernemer al contracten aangaan vóórdat de BV opgericht is. Dat doe je dan in naam van de BV in oprichting (de BV i.o.). Nadat de BV is opgericht, moet de BV dan nog alle handelingen die in haar naam zijn verricht bekrachtigen. Ten opzichte van de wederpartij is het dan alsof de BV al bestond op het moment dat het contract werd getekend. Een handige juridische fictie, die echter niet altijd er voor zorgt dat de wederpartij enkel de BV kan aanspreken als de afspraken niet worden nagekomen. Read more

Maken zachte heelmeesters stinkende wonden ?

Dankzij een uitsluitingsclausule in een testament of bij een schenking zorg je ervoor dat de koude kant bij een echtscheiding geen recht heeft op het vermogen. Daarom wordt zo’n regeling ook wel de anti-schoonzoonclausule genoemd.

KNB Congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

In het notariaat weten we dat het niet zo simpel ligt, en dat wil ik graag onder de aandacht brengen. Ik zal aangeven waarom de notaris onderscheid maakt tussen een harde en een zachte uitsluitingsclausule. Voor een goed begrip is het nodig dat ik een eenvoudig voorbeeld neem. Vader en moeder doen een schenking van € 20.000,- aan hun – in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen – getrouwde dochter. Daarbij bepalen zij dat dit bedrag en dat wat ervoor in de plaats komt, alleen voor hun dochter is.

Uitsluitingsclausule en scheiding Read more

Geen shoarmazaak in onze flat

Stel: je koopt een flat en dan komt er een shoarma-zaak op de begane grond. Niet iedereen zal daar even blij mee zijn. Dat blijkt wel uit een uitspraak uit Noord-Holland.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Er was sprake van een gebouw met zogeheten gemengd gebruik. Boven mocht gewoond worden en in de ruimte op de begane grond mochten commerciële activiteiten uitgeoefend worden. Maar volgens de splitsingsakte was niet iedere commercie toegestaan, want er stond expliciet dat de begane grond de bestemming winkel had.

Nu zat er echter een shoarma-zaak in. De rechter moest daarom oordelen of een gelegenheid waar je bereid eten kunt bestellen en opeten of meenemen een winkel kon zijn zoals dat in de akte was bedoeld. Een kwestie van interpretatie dus. Read more