LAT-relatie: Samen uit maar niet samen thuis ?

Ben je erfgenaam van elkaar als je samenwoont of een LAT-relatie hebt ? Die vraag is eenvoudig te beantwoorden. Je partner erft alleen van je als je hem of haar in je testament tot erfgenaam hebt benoemd. Anders krijgt hij of zij niets.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 1.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 1.

Dit zal ook de grondslag zijn geweest van de redenatie van de Rechtbank Overijsel. De casus is echter iets minder recht door zee en daardoor zo interessant dat ik deze graag met je doorneem.

De situatie

Een man en vrouw woonden sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw samen. In 1995 heeft de man bij de notaris een testament getekend waarin hij zijn vriendin als zijn enige erfgenaam heeft aangewezen op voorwaarde dat zij ten tijde van zijn overlijden “nog samen zouden wonen en een gemeenschappelijke huishouding zouden voeren”. Read more

Waarvan Akte: Kostenloze lezing over besparing op de erfbelasting

Op 21 juni jl. heb ik in Centre Ceramique een lezing gehouden over de mogelijkheden om te besparen op de erfbelasting.

Ik had echter te weinig prints gemaakt van hetgeen ik wilde bespreken en daarom kun je deze aantekeningen alsnog bekijken. Klik hier voor de aantekeningen.

Kantoor-villa: moet de koper 2% of 6% overdrachtsbelasting betalen ?

Voor iedereen die recent een zogeheten kantoor-villa gekocht heeft of nog gaat kopen is deze uitspraak van belang:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:1741

Moet de koper van een woning (die al jaren als medische praktijk in gebruik is) nu 2% of 6% overdrachtsbelasting betalen ? Volgens het Hof Den-Haag: 2%

De Hoge Raad zal nog een eindoordeel over vellen over deze materie (in een andere zaak).

Bespaar erfbelasting dankzij je kleinkinderen of schenk een ton

De erfbelasting (vroeger ook Successierechten genaamd) wordt door veel mensen als heel onrechtvaardig ervaren. Je hebt hard gewerkt en inkomstenbelasting betaalt over je salaris. Daarnaast heb je over je spaargeld de Vermogensrendementsheffing afgedragen en als je dan geld nalaat, moeten je erfgenamen ook nog eens erfbelasting betalen.

Wetboeken

Wetboeken

Er zijn een aantal manieren om te bereiken dat straks zo min mogelijk erfbelasting betaald hoeft te worden. Ik wilde graag er twee bespreken. Read more

Interessante site voor huizenkopers

Recent kreeg ik een bericht over een interessante site met informatie over woning en bestemmingsplannen. Een deel van deze gegevens is gratis, voor een ander deel moet je betalen.

Maar wellicht dat het wel handig is voor jou om te weten dat deze site bestaat.

Klik hier voor Planviewer.

Loont het bezwaar maken tegen de Spaartax nu nog wel of niet ?

Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de Vermogens Rendements Belasting (populair ook wel de Spaartax genoemd). ernst2

Een belastingplichtige had bezwaar gemaakt tegen de heffing van 1,2% belasting omdat hij bij lange na niet het door de wetgever verwachte rendement van 4% over zijn vermogen haalde.

De Hoge Raad heeft nu bepaald dat de wetgever een ruime marge heeft als het gaat om het maken van eenvoudige regelgeving en daarbij uit mag gaan van fictieve rendementen. Oftewel de Spaartax blijft in stand.

Maar bij tweede lezing van het arrest blijkt dat de deur niet volledig dicht is. Read more

Fiscaal vluchteling komt berooid terug

Als jong kind heb ik in Amstelveen gewoond. Die wijk was toen net gebouwd want het was overheidsbeleid dat mensen uit het overvolle en ongezonde centrum van Amsterdam zouden verhuizen naar dit soort tuinwijken. Onze buren waren dan ook vooral Amsterdammers.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Ook destijds was er overigens al sprake van vluchtelingen die naar West-Europa kwamen. Op de hoek van het huizenblok woonde een gezin waarvan de vader uit Hongarije gevlucht was vóórdat de Sovjet-Unie het IJzeren Gordijn had gebouwd. Hij was getrouwd met een echte Amsterdamse die het moeilijk vond om de Pijp achter zich te laten.

Vorig jaar trof ik hen nog een keer op een receptie en haalden we herinneringen op. Toen bleek dat Oom Gabor nogmaals een grens over was gegaan. Hij was namelijk door zijn fiscalist geadviseerd om naar België te emigreren. Zijn succesvolle bedrijf had hij verkocht aan zijn kinderen en op fiscaal terrein waren de regels bij onze Zuiderburen voor hem gunstiger dan de Nederlandse. Read more

Beneficiaire aanvaarding van een erfenis blijft nodig

Recent hebben de Tweede en Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor erfgenamen (iets) minder snel aansprakelijk zijn voor de schulden van iemand die overleden is en waarvan zij erven.

Het meenemen van bijvoorbeeld een foto-album betekent nu niet onmiddelijk dat je als erfgenaam je eigen spaarrekening moet aanspreken om de schuldeisers van de overledene volledig af te betalen.

Ook als je pas na een tijdje er achter komt dat er meer schulden dan bezittingen in de erfenis zitten, kun je de rechter vragen om alsnog van de zuivere aanvaarding naar de beneficiaire aanvaarding over te Mogen stappen. Maar dan moet het wel gaan om onverwachte schulden. Als erfgenaam heb je echter een onderzoeksplicht waardoor je niet snel gebruik kunt maken van deze mogelijkheid.

Daarom is en blijft het advies:
bij twijfel moet je de erfenis beneficiair aanvaarden voordat je een handeling verricht waardoor je al zuiver aanvaard hebt.

Ga notarieel recht studeren na je middelbare school

Misschien twijfel je nog over je studiekeuze of ben je nog niet zo ver dat je al moet kiezen.

Maar denk er eens over om notarieel recht te gaan studeren. Afhankelijk van je opleiding (HBO of WO) kun je gediplomeerd notaris-klerk of kandidaat-notaris worden.

Om je een idee te geven van de mogelijkheden is hier een filmpje te zien.

 

Lex Dura bij overname familiebedrijf

In mijn vorige column heb ik geschreven over de Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF). Insteek was daar de mogelijkheid om je (klein)kind of andere familieleden goedkoop het bedrijf over te laten nemen zonder dat zij (veel) schenkbelasting moeten betalen.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Maar er is nog een ander aspect aan de regeling. Ook de erfgenamen van de ondernemer hoeven (veel) minder erfbelasting te betalen als zij de onderneming erven. Er wordt namelijk helemaal niets geheven over het eerste miljoen dat de onderneming waard is. Is het bedrijf meer waard, dan wordt alleen over 17% van de meerwaarde belasting geheven. Dit alles om te voorkomen dat familiebedrijven kapot gaan aan de heffing van erf- of schenkbelasting als de ondernemer stopt.

Lex Dura Sed Lex Read more