Luister je mee naar Falcon Radio ?

Zaterdag 4 juni a.s. zal ik om 12.00 uur weer in de uitzending zijn bij Falcon Radio. Ik zal dan (waarschijnlijk) praten over vondelingen en de notaris en (niet) betalen van courtage nota’s. Falcon Radio 1

Luister je mee ?
Via de ether op 94,3 FM of via de livestream.

Help mee aan een betere wereld en kom op een yoga mat liggen

Wil jij een GRATIS yoga les bijwonen ?

Dat kan !

Huenges Wajer & Joosten Notarissen is namelijk (mede-)sponsor van Good Life Yoga en ik mag vier (4) personen deze gratis les aanbieden.

Heb je interesse stuur dan een mail naar 
loendersloot@hwj-notarissen.nl

Vermeld er bij of je op 21 juni a.s. om 
07.30 (tot 08.45) uur wilt komen 
of 
om 10.00 (tot 11.15) uur op de Yoga mat wilt liggen.

Locatie: Tapijn Kazerne gebouw M.

Organisatie is in handen van Louke Bos-Delahay van Yoga less is more.

Klanten van het notariskantoor hebben voorrang bij toewijzing van deze 4 gratis kaartjes boven anderen die mailen en geen klant zijn.

Ik hoor graag van je.

LET OP: uiterste inschrijfdatum vrijdag 10 juni a.s. om 09.00 uur.

 

 

Kan ik de notaris verbieden de courtage aan mijn makelaar te betalen ?

Het is gebruikelijk dat de makelaar van de verkoper zijn courtagenota aan de notaris stuurt die de akte van levering opstelt. De bedoeling is dat de notaris deze kostenpost op de afrekening van de verkoper opneemt. De makelaar krijgt zijn geld dus pas nadat de gehele transactie is afgerond.

Falcon Radio 3

Maar soms krijgen de verkoper en de makelaar onenigheid over de hoogte van de courtage. Of anders gezegd: de verkoper vindt dat de makelaar het geld niet waard is geweest omdat hij zijn werk volgens de verkoper slecht gedaan heeft.

Kan de verkoper de notaris dan verbieden de courtage aan de makelaar uit te betalen ? Of moet de notaris de factuur gewoon op de afrekening zetten omdat hij of zij niet een rechter is en dus niet mag (be)oordelen óf de makelaar de verkoopopdracht goed of slecht heeft uitgevoerd ?

Read more

Loont bezwaar maken tegen de Spaartax ?

De term “spaartax” wordt gebruikt om de Vermogensrendementsheffing aan te duiden. Dat is de heffing van 30% inkomstenbelasting over het fictieve inkomen van 4% dat het belastbaar vermogen in Box 3 zou moeten opbrengen.

Wetboeken

Wetboeken

Bij elkaar opgeteld is dat een heffing van 1,2% over het (belastbaar) vermogen in Box 3 (je “spaargeld”).

Een Noorse belastingplichtige heeft aan de rechter voorgelegd of deze heffing niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Heb je minder dan 1,2% aan inkomsten over je vermogen dan wordt je feitelijk onteigend door de overheid. Read more

Levenstestament. Deel 2

Het Levenstestament is ontworpen in samenspraak met rechters. De reden is dat aan rechters vaak gevraagd wordt een bewind of curatele in te stellen als iemand zelf geen beslissingen meer kan nemen, bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte of ongeval. 20120920-084051.jpg

Maar ook als een bewind of curatele eenmaal van toepassing is, speelt de rechter een rol. Bij belangrijke besluiten moet de rechter namelijk vooraf goedkeuring geven aan de bewindvoerder of de curator.

Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van het huis of schenkingen aan kinderen. Nu hebben de rechters onderling richtlijnen opgesteld om te helpen bij het nemen van zo’n beslissing, maar dat hoeft niet te betekenen dat dit resulteert in een besluit dat conform de wensen van de zieke is.

Het voordeel van een Levenstestament is dat je zelf je wensen kunt vastleggen, zodat de rechter van jou persoonlijk een richtlijn heeft gekregen om een voorgenomen verkoop of schenking goed of af te keuren. Dat dit van belang is, blijkt o.a. uit een uitspraak van het Gerechtshof in Den-Haag. Read more

Levenstestament. Deel 1

Zelf vind ik de term Levenstestament verwarrend omdat een testament pas van kracht wordt ná het overlijden. Bij het Levenstestament is het echter de bedoeling dat dit juist tijdens het leven werkt. Maar ik weet ook geen betere naam, dus als u suggesties heeft, hoor ik dat graag.

KNB Congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

De basisgedachte van het Levenstestament is dat er een oplossing moet zijn als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen, vooral als je zwaar ziek bent of in coma ligt of verstandelijk de weg kwijt bent.

Volgens de wet kan niemand namens jou zaken regelen, tenzij de rechter een bewindvoerder of curator heeft benoemd. Deze procedure kost echter tijd (en ook geld), maar vooral belangrijk is dat de bewindvoerder/curator vaak niet weet wat jouw wensen zijn.

Hij of zij zal dus naar beste vermogen zaken regelen, maar of dat ook gaat op de manier zoals jij het had gewild, is dan maar de vraag. Bovendien weet je niet zeker wie door de rechter benoemd wordt en kan de rechter bepaalde handelingen verbieden. Read more

Draag fiscaal gunstig het familiebedrijf over

Familiebedrijven zijn uitermate belangrijk voor de Nederlandse economie. Gezamenlijk zorgen ze voor veel werkgelegenheid, innovatie en welstand. Daarnaast wordt gezegd dat familiebedrijven de lange termijn doelen halen omdat zij niet ieder kwartaal weer betere cijfers hoeven te presenteren aan de aandeelhouders. Het doel is niet snel rijk worden, maar door hard te werken worden uiteindelijk goede resultaten geboekt.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Maar aan de loopbaan van iedere ondernemer komt een eind en dan is het meestal niet de bedoeling dat daardoor ook de onderneming moet stoppen. Daarom gaat een verstandige ondernemer tijdig op zoek naar een opvolger. Vaak wordt aan één of meer kinderen gevraagd de fakkel over te nemen. De opvolger moet niet alleen beschikken over de juiste vaardigheden, maar ook financieel in staat zijn om de overnameprijs te betalen.

Schenkbelasting bij overdracht binnen de familie ? Read more

MEET2MATCH – 2016 LEGAL & FINANCE: Kom je ook ?

 

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 2.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 2.

wat zijn de laatste financiële en juridische trends?
hoe lees je de jaarrekening?
hoe maak je een begroting?
wat zijn de fiscale verplichtingen?
hoe zit het met de juridische aansprakelijkheid?
ben je over- of onderverzekerd?
wat is een ANBI status?
waar moet de boekhouding aan voldoen?
zijn de statuten nog wel up to date?

Zijn dit vragen waar uw stichting of vereniging mee te maken heeft? Read more

Alleen senioren in onze flat

In een vorige column heb ik aangegeven dat het bij een appartementencomplex van belang is dat de aannemer niet afwijkt van de (splitsings)tekening. De juridische achtergrond is, dat de splitsingstekening ingeschreven is in de openbare registers van het Kadaster waardoor die voor iedereen in te zien is. Oftewel: iedereen kan via het Kadaster eenvoudig achterhalen hoe het nu zit met de flat.

groninger akte

Senioren flat ?

Splitsingsakte of Huishoudelijk Reglement en een leeftijdsgrens

In een uitspraak van 24 november jl. kwam diezelfde juridische achtergrond naar voren in een geschil bij een zogeheten seniorenflat. Dat is een gebouw met appartementen die bedoeld zijn voor ouderen. In dit geval 50-plussers zonder kinderen. Die leeftijdsgrens was althans vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Read more