Archief van maart, 2016

Hulpverlener ontslagen wegens erfenis

dinsdag, 29 maart, 2016

Sommige mensen mogen niet erven of op een andere manier iets uit een erfenis krijgen. Niet omdat zij niet met geld om kunnen gaan, maar omdat zij hulpverlener zijn. 20120920-084051.jpg

De gedachte achter het verbod in artikel 4:59 van het Burgerlijk Wetboek is een hele simpele: sommige mensen hebben hulp van anderen nodig en kunnen zo (geestelijk) afhankelijk worden van de hulpverlener dat deze hen kan beïnvloeden. Omdat professionele hulpverleners eerder in zo’n situatie kunnen komen, mogen zij niet na het overlijden nog profiteren van hun positie. (more…)

Gepost op 14 Columns TV Valkenburg | Geen Reacties»

Samenwoners en alimentatie: een moeizame relatie

dinsdag, 15 maart, 2016

Als ik met mensen praat over het opstellen van een samenlevingscontract, zeg ik dat er in de wet bijna niets geregeld is. Je moet het allemaal maar zelf uitzoeken. Terwijl voor echtgenoten wel allerlei regelingen in de wet zijn vastgelegd.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Een tijd terug sprak ik met een (buitenlands) koppel dat in Nederland woont en werkt. Zij was zwanger van hem, maar hij wilde niet trouwen, omdat hij dan bij echtscheiding jaren lang alimentatie aan haar zou moeten betalen. Onder de Nederlandse wetgeving is het voor echtgenoten (nog) niet mogelijk om aan het begin van hun huwelijk af te spreken dat ze afzien van alimentatie. (more…)

Gepost op 14 Columns TV Valkenburg | Geen Reacties»

Waarvan akte: kosteloze lening over kinderen met beperking en de notaris

zaterdag, 12 maart, 2016

Op dinsdag 15 maart a.s. zal ik om 19:00 uur in het Centre Ceramique een lezing geven over kinderen met een (geestelijke) beperking en notariële aspecten daarvan. Wie beheert straks de erfenis en handelt deze af namens jouw kind. Wat kan er gedaan worden om te voorkomen dat het kind toeslagen kwijt raakt als het erft ?
  
Voor meer informatie klik hier.

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Luister je mee naar Falcon Radio ?

donderdag, 10 maart, 2016

Zaterdag 12 maart a.s. zal ik om 11:30 uur weer in de uitzending zijn bij Falcon Radio.

Ik zal dan onder meer praten over een shoarma-zaak in een flatgebouw en de reactie van de eigenaren van de woningen erboven. Maar ook over de WOZ en erfgenamen en wiet-plantages en de NHG. (more…)

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Voulez vous acheter deux Rembrandts avec moi, ce soir ?

dinsdag, 08 maart, 2016

Van Fransen wordt gezegd dat ze goed in staat zijn om je te verleiden. Mooie woorden, fraaie volzinnen en complimenten zijn je deel, zolang jij iets hebt wat een Fransman wil krijgen. 20120920-084051.jpg

Wellicht heeft dat zich achter de diplomatieke schermen afgespeeld toen bleek dat het Rijksmuseum twee portretten van de hand van Rembrandt wilde kopen die in Frankrijk hingen. Uiteindelijk hebben Nederland en Frankrijk besloten deze schilderijen samen aan te kopen, ieder voor de onverdeelde helft.

Hoe dit in de praktijk gaat werken, zal nog moeten blijken. De bedoeling is om beide schilderijen altijd samen ten toon te stellen. Een halfjaar in het Louvre in Parijs om daarna naar het Rijksmuseum vervoerd te worden, daar opgehangen te worden en dan na zes maanden weer terug naar Frankrijk.

Erfbelasting betalen met kunst (more…)

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Boetevrij van je hypotheek afkomen via (schijn)constructie ?

woensdag, 02 maart, 2016

Veel mensen kiezen bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een lange rentevaste periode. Op zich is daar niets op tegen omdat het zekerheid geeft en je niet geconfronteerd wordt met forse wisselingen in het bedrag dat je maandelijks aan de bank moet betalen. Wonen is tenslotte een eerste levensbehoefte en daar moet je niet ineens (te) veel voor betalen.

Maar de keerzijde van de medaille is wel, dat de marktrente kan gaan dalen. Jij betaalt dan nog jaren een hoge rente, terwijl anderen wel kunnen genieten van die lagere rente. De eerste reactie zal zijn dat jij ook een lage rente wilt gaan betalen, maar dat kan niet omdat je vast zit aan je langlopende afspraken met de hypotheekbank.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Waarschijnlijk denk je er dan over om de lening over te sluiten, waardoor jij ook kunt profiteren van de actuele, lage rentestand. Je kunt dit doen door bij je huidige bank een nieuwe lening af te sluiten of door over te stappen naar een andere geldverstrekker (oversluiting).

Cijfermatig inzicht

Stel dat Jan in 2006 een woning heeft gekocht van € 250.000,- waarvoor hij € 200.000,- heeft geleend bij de ABN AMRO bank. De bank heeft destijds een rente van 6% voor 20 jaar vast aangeboden, waardoor Jan tot 2026 € 12.000,- per jaar aan rente betaalt.

Op dit moment brengt een andere bank voor dezelfde lening 2% rente in rekening, oftewel €  8.000,- per jaar minder. Tot 2026 zou dat Jan € 80.000,- schelen. (more…)

Gepost op 14 Columns TV Valkenburg | Geen Reacties»