Afpersers, Bitcoins en Escrow

Eerder heb ik geschreven over Escrow. Dat is simpel samengevat het systeem waarbij de eigenaar van software de sleutel tot de software in depot geeft bij een notaris. De notaris mag deze broncode dan aan de gebruiker van de software geven in de situaties die partijen in onderling overleg hebben vastgelegd.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Faillissement software-leverancier. Voorkom onderhandelingen met de curator. Read more

Heeft mijn ex recht op (een deel van) mijn huis ?

Een man en vrouw zijn getrouwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden.

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht.
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Daarin is vastgelegd dat er geen enkele gemeenschap van goederen zal bestaan, waardoor zijn huis van hem is en blijft. Notarissen noemen dat ook wel uitsluiting.

Ook is afgesproken dat de echtelieden periodiek hun (overgespaarde) inkomen zullen verrekenen. In ons jargon is dat een Periodiek Verrekenbeding.

Duidelijke afspraken en een zakelijke benadering van de financiën van een relatie. Zou je denken.

Zoals dat heet in de zakenwereld als ondernemers uit elkaar gaan “brengt de relatie niet hetgeen partijen verwacht hadden”. Ze gaan scheiden.

Maar nu komt de vraag op of de vrouw recht heeft op een deel van de (over)waarde van de woning op grond van het Periodieke Verrekenbeding.

Read more

Let op met de overdrachtsbelasting bij doorverkoop

Artikel 13 Wet Belastingen van rechtsverkeer (Wbrv) is een regeling die je in je studie voor je makelaarsdiploma hebt bestudeerd.

Om de woningmarkt te stimuleren heeft de overheid de termijn van zes (6) maanden tijdelijk verlengd tot zesendertig (36) maanden. Die verlenging is echter sinds 1 januari 2015 weer komen te vervallen.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Dit is allemaal oud nieuws, maar toch wil ik graag enkele punten van deze regeling onder je aandacht brengen omdat ik merk dat er (nog) onduidelijkheid over bestaat bij makelaars, notarissen en (ver)kopers.

 

De fiscus geeft niets terug aan de verkoper  Read more

Samenwoners en alimentatie: een moeilijke relatie

Als ik met mensen praat over het opstellen van een samenlevingscontract, zeg ik dat er in de wet bijna niets geregeld is. Je moet het zelf allemaal maar uitzoeken. Terwijl het voor echtgenoten wel allerlei regelingen in de wet zijn vastgelegd.

Een tijd terug sprak ik met een (buitenlands) koppel dat in Nederland woont en werkt. Zij was zwanger van hem, maar trouwen wilde hij niet. Dit omdat hij dan bij echtscheiding aan haar jaren alimentatie zou moeten betalen. Onder de Nederlandse wetgeving is het niet mogelijk aan het begin van hun huwelijk af te spreken dat ze afzien van alimentatie.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Dat vond hij vreemd, omdat het in zowel zijn als haar geboorteland wel mogelijk is om in huwelijksvoorwaarden vast te leggen dat niet alleen je vermogen en inkomen niet gedeeld hoeft te worden, maar dat er ook geen alimentatie betaald hoeft te worden. Daar wordt het huwelijk dus juridisch gezien als een zakelijke aangelegenheid waarvan je de gevolgen (bijna) geheel naar eigen inzicht kunt vastleggen.

Daarom kozen zij er voor een samenlevingscontract te tekenen omdat ze dan wel (de financiële kant van) hun relatie konden regelen zoals zij wilden.

Samenwonen en alimentatie
Read more

Verhoging OZB gemeente Meerssen. Een aantal kanttekeningen van de notaris.

Onlangs was in het nieuws dat de Gemeente Meerssen besloten heeft om de Onroerende Zaak Belasting (OZB) eenmalig fors te verhogen.

Graag wil ik een paar punten bij jou onder de aandacht brengen. Als kandidaat-notaris heb ik namelijk geregeld te maken met de OZB. Read more

Schapenboet te koop op Texel (met 6% overdrachtsbelasting)

Ik ga graag naar Texel om te wandelen en het hoofd vrij te maken. Al tijdens de overtocht met de TESO begint de ontspanning en als ik dan na aankomst op ‘t Horntje de eerste schapenboet zie, weet ik dat het tijd is om niet met het werk bezig te zijn.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Begin dit jaar reed ik tussen Den Hoorn en Den Burg en zag ik dat één van de schapenboeten te koop stond. Uit een interview met de makelaar in de Texelse Courant van 11 augustus jl. begreep ik dat hij veel reacties had gehad. Kennelijk zijn er heel wat mensen die het een romantisch idee vinden om zelf zo’n karakteristiek Texels bouwwerk met bijbehorende unieke tuunwal te bezitten.

In het interview vertelde Ruben Kooijman dat hij deze mensen allemaal heeft moeten teleurstellen omdat het door de gemeente toegestane gebruik van de schapenboet enkel agrarisch is. Je mag er geen theetuin van maken, maar bijvoorbeeld wel paarden houden.

Vanaf dat moment was het met mijn vakantierust gedaan, omdat ik mij herinnerde iets gelezen te hebben over het houden van paarden en de heffing van overdrachtsbelasting. Read more

Aannemen envelop met geld is zuivere aanvaarding erfenis

Vorige keer heb ik geschreven over de aansprakelijkheid van erfgenamen voor de schulden van de overledene als zij de erfenis niet beneficiar aanvaarden. Ik gaf aan dat notarissen vaak geen duidelijke antwoorden kunnen geven op simpele vragen omdat je een wettekst soms op verschillende manieren kunt interpreteren.

Wetboeken

Wetboeken

Als voorbeeld gaf ik de situatie dat een erfgenaam het huis van de overledene via een makelaar te koop aanbood. Volgens de rechtbank was hier (nog) geen sprake van een zuivere aanvaarding van de erfenis, die totale aansprakelijkheid voor de schulden van de overledene met zich meebrengt. Maar het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde juist dat dit een handeling is die alleen een erfgenaam zou verrichten. Dus was de erfgenaam volledig aansprakelijk voor deze schulden.

Dit keer heb ik een kort bericht voor u over een andere handeling die gezien wordt als (zuivere) aanvaarding van de erfenis.

Envelop met geld aanvaarden
Read more

Waarvan Akte: kostenloze lezing over samenwonen

Veel mensen wonen samen en zijn niet getrouwd.

In deze lezing wordt ingegaan op vragen zoals:  20120602-203439.jpg
Heeft mijn partner recht op mijn erfenis?
Moet ik aan mijn ex-partner alimentatie betalen?
Hoe lang moeten we samenwonen voordat mijn partner recht heeft op de helft van mijn huis als we uit elkaar gaan?
Ben ik wel vader van onze kinderen en mag ik ook beslissen over hun opvoeding? Read more

Toch zuivere aanvaarding erfenis door verkoop huis

“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” is de slogan van de Belastingdienst. Maar die zou (met een kleine aanpassing) ook voor notarissen kunnen gelden. Leuker kunnen wij het ook niet maken. Makkelijker helaas vaak ook niet.

Dit komt omdat soms een wettekst op meerdere manieren kan worden uitgelegd. Dus moeten we u vaak met mits en maar of in beginsel dan wel uitzonderingen daargelaten weer het bos insturen.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Als voorbeeld, wil ik graag een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden onder uw aandacht brengen.

Zuivere aanvaarding erfenis leidt tot volledige aansprakelijkheid schulden.
Maar wanneer heb je nu zuiver aanvaard ? Read more

Escrow: Wat is het en eet ik het met mes en vork ?

Vrijdag 2 oktober a.s. ben ik één van de drie panelleden die door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gevraagd zijn om te discussiëren over de Notaris in de Digitale Wereld. De KNB heeft mij gevraagd als panellid omdat ik internet en computerapplicaties gebruik om mijn kennis met je te delen.

Ik hoop de honderden (kandidaat-)notarissen die in de zaal zitten over te halen om de mogelijkheden van de moderne techniek in te zetten om jou beter van dienst te zijn.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Sommige diensten die met software te maken hebben, worden al wat langer aangeboden. Eentje daarvan wil ik graag nader belichten, namelijk Escrow.

Escrow en productiezekerheid voor de leverancier en afnemer Read more