« Vorige Pagina

Archief van september, 2015

Vadersdeel moet uitbetaald worden. Geen reden om moeders erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden.

woensdag, 30 september, 2015

Eerder heb ik geschreven over het risico van het meenemen van de fotoalbums uit het huis van een overledene. Mogelijk dat het in de toekomst anders wordt, maar nu is het nog zo dat je dan de erfenis zuiver hebt aanvaard. Met als gevolg dat je aansprakelijk wordt voor de afbetaling van alle schulden van de overledene.

Soms laten rechters toe dat je desondanks de erfenis toch nog beneficiair mag aanvaarden, met name als er onbekende schulden opduiken. (more…)

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Luister je mee naar Falcon Radio ?

dinsdag, 29 september, 2015

Zaterdag 3 oktober a.s. zal ik om 12 uur weer in de uitzending zijn bij Falcon Radio. (more…)

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Koop in 2015 en ontvang in 2017 een ton belastingvrij

donderdag, 24 september, 2015

Op 3 oktober 2015 is het weer Open Huizen Dag. De NVM-makelaars organiseren deze dag zodat jij een aantal woningen op één dag kunt bekijken. Daarna kun je besluiten om een specifieke woning uit het aanbod nader te bekijken en een bod uit te brengen.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Graag wil ik je vertellen welke (positieve) gevolgen een op Prinsjesdag aangekondigde regeling voor jou kan hebben. Maar ook wil ik je aangeven dat er wel enige haast geboden is om van alle voordelen te kunnen genieten en een paar nadelen te voorkomen. (more…)

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Ik heb snel een testament nodig. Kan dat ?

woensdag, 23 september, 2015

Gewetensvraag: Wat zou jij doen als je notaris was ?

Je wordt gebeld om met spoed naar het ziekenhuis te gaan. Daar is een ernstig zieke vrouw opgenomen die niet lang meer te leven heeft. Zij wil nog een testament opstellen omdat zij één van haar kinderen als erfgenaam wil uitsluiten. Zij wil dus afwijken van de wettelijke regeling.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

De betreffende dame is op leeftijd en door de medicijnen die ze krijgt en alle stress rondom haar opname minder goed aanspreekbaar.

Stel je toch met spoed een testament op en laat je haar dat in haar ziekenhuisbed tekenen of ga je eerst uitgebreid kijken of ze wel capabel is om te tekenen (met het risico dat zij al overlijdt voordat dit onderzoek is afgerond) ? (more…)

Gepost op 00 Column De Telegraaf | 1 Reactie »

Hij doodde haar uit liefde en erfde niets

donderdag, 17 september, 2015

De volgende situatie zal bij vele lezers emoties oproepen. Sommigen zullen het eens zijn met de uitspraak van de rechters, anderen zijn volledig oneens. Helaas is er hier geen ruimte voor een polder-oplossing waarbij iedereen een beetje gelijk krijgt en allen een beetje water in de wijn doen.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

De rechters moesten hier dan ook een Gordiaanse knoop doorhakken en ik zou niet graag op hun stoel hebben gezeten. Hetzelfde geldt ook voor artsen die gevraagd worden om bij een patiënt euthanasie toe te passen. Met name als deze “lijdt aan het leven” en niet aan een ongeneeslijke, terminale ziekte.

Ik waarschuw u wel voor enkele details hierna. Deze zijn niet plezierig om te lezen en kunnen als schokkend ervaren worden.

Terminaal zieke vrouw wordt door haar man uit haar lijden verlost (more…)

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Emigreren naar België niet meer interessant voor DGA ?

dinsdag, 15 september, 2015

Ik lees net het wetsvoorstel door voor de belastingheffing in 2016.

Bij mijn weten was er nog niet gelekt over hoe een gat in de belastingheffing gedicht wordt. Namelijk het gat dat er ontstaat als een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) met een volle BV naar (bijvoorbeeld) België emigreert.

Er werd tot nu toe een conserverende aanslag opgelegd zodat alsnog belastingheffing zou plaats vinden door Nederland als de DGA de aandelen zou verkopen (populair gezegd: cashen). Doet de DGA dat binnen 10 jaar na emigratie dan moet er alsnog met de Nederlandse fiscus afgerekend worden.

Maar dat ging dan over het verschil tussen de “aanschafprijs” van de aandelen en de “verkoopprijs”. En dus niet over het geld dat de BV als dividend uitbetaalde. Foto 2 Samen voor Maastricht 2014

In België werd en wordt echter geen dividend-belasting geheven, zodat de DGA zich wel het kapitaal in de BV onbelast als dividend kon laten uitbetalen. (more…)

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Wordt de Vermogensrendementsheffing nog verder verlaagd ?

dinsdag, 15 september, 2015

Op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag en maakt de regering de nieuwe belastingmaatregelen bekend. Dat is een goede traditie en een ander aspect van die traditie is dat journalisten al vóór die dag proberen te achterhalen welke nieuwe regels gaan gelden, het zogeheten lekken.

Verlaging en verhoging Spaartax (more…)

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Kom je ook naar de kostenloze lezing over de Familiebank ?

donderdag, 10 september, 2015

In beginsel hou ik op iedere derde dinsdag van de maand een lezing in het Centre Ceramique in Maastricht onder de titel Waarvan Akte

In September gaat het over de Familiebank en hoe je daarmee belasting kunt besparen.

Ook bespreek ik de nieuwe regeling over de belastingvrije schenking van € 100.000,- voor de aankoop van een woning. Weliswaar gaat die (waarschijnlijk) pas op 1 januari 2017 in, maar kun je er toch al in 2015 en 2016 gebruik van maken.

Je bent van harte welkom.

Opgeven is niet nodig en deelname is kosteloos.

19:00 uur is de aanvang in Centre Ceramique op dinsdag 15 september.

Klik hier voor meer info.

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Luister je mee naar Falcon Radio ?

donderdag, 10 september, 2015

Zaterdag 12 September a.s. zal ik om 12 uur weer in de uitzending zijn bij Falcon Radio.

Ik zal dan praten over hoe het niet tekenen van contracten leidt tot het verval van het recht op een PGB en hoe dit de erfgenamen heel veel geld kan kosten.

En over de situatie dat een woning binnen drie jaar wordt doorverkocht en er door de koper aan de verkoper de overdrachtsbelasting moet vergoeden. Terwijl de wettelijke termijn nu zes maanden (!) is.

Luister je mee ?
Via de ether op 94,3 FM of via de livestream.

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Notarieel tuchtrecht: vloek of zegen voor banken en vastgoedbeleggers ?

donderdag, 10 september, 2015

Een klein jaar geleden heeft het Gerechtshof in Amsterdam, in haar hoedanigheid van tuchtrechter voor notarissen, een uitspraak gedaan die voor vastgoedbeleggers en iedere bank van belang is. Simpel gezegd mag een notaris geen tweede hypotheekrecht vestigen op een registergoed als de eerste hypotheekhouder daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Casus Phanos

De betreffende casus was (kort samengevat) als volgt. Een vastgoed belegger bezat een forse beleggingsportefeuille met (vooral) commercieel onroerend goed. Daarop was ten gunste van bank X een eerste hypotheekrecht gevestigd van enkele tientallen miljoenen. Later werd bij dezelfde notaris het recht van tweede hypotheek gevestigd op dezelfde onderpanden ten gunste van bank Y, wederom voor enkele tientallen miljoenen euro’s.

Helaas ging de betreffende belegger failliet en wilde bank Y haar vorderingen aflossen middels een openbare verkoop op grond van haar (tweede) hypotheekrecht. (more…)

Gepost op 06 Columns VastgoedJournaal.nl | Geen Reacties»