Trouw dit jaar niet als je vorig jaar de belastingvrije schenking van € 100.000,- hebt gekregen

Vorig jaar was er veel te doen rondom de belastingvrije schenking van € 100.000,-. Dat blijkt onder meer uit het feit dat ik er meerdere columns over geschreven heb.

Omdat met ingang van 1 januari 2015 het niet meer mogelijk is om dit forse bedrag te schenken zonder schenkbelasting te hoeven betalen, dacht ik zelf dat daardoor weinig meer toe te voegen zou zijn aan nieuwe feiten. Dat blijkt echter niet zo te zijn en daarom schrijf ik u deze column.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Nu zal de volgende situatie niet voor grote groepen mensen gelden, maar toch wil ik het onder uw aandacht brengen omdat er ook uit blijkt hoe een klein (en makkelijk over het hoofd te zien wetsartikel) ongekende gevolgen kan hebben. Daardoor hoop ik duidelijk te maken waarom een notaris zo veel slagen om de arm houdt als hij of zij u een advies geeft. Read more

Erfgenamen moeten uitbetalen aan de ongeboren vrucht

Onlangs heb ik geschreven over de situatie dat iemand dood gevonden werd en de moeder van een baby claimde dat dit een kind was van de overledene en dus zijn erfgenaam. Helaas voor het kind ging de rechter niet meer in die redenatie omdat de man ook overleden kon zijn in de periode voor de bevruchting, waarbij werd aangenomen dat die maximaal 38 weken vóór de bevalling kon liggen.

Ik gaf toen aan dat er mogelijk nog getracht zou worden om het vaderschap van de overledene via DNA onderzoek aan te tonen.

Onlangs las ik over een andere rechtszaak waarbij achteraf bleek dat de overledene een kind had. Hier ging het niet om de periode tussen bevruchting en bevalling, maar om de vraag hoe een en ander geregeld moest worden tussen degene(n) die voorheen de erfenis in handen hadden en het jonge kind dat (met terugwerkende kracht) erfgenaam bleek te zijn.

Baby blijkt enig erfgenaam. Read more

Pas op met artikel 2 NVM koopcontract en de overdrachtsbelasting

Recent werd ik gevraagd om voor de makelaars van NVM een stuk te schrijven met een onderwerp naar eigen keuze. Nadat dit stuk enkele weken geleden op intranet is geplaatst, mag ik het nu op mijn eigen site publiceren.

Het stuk is dus van een meer technische aard en veronderstelt voorkennis.
Desondanks plaats ik het nu toch hierna: 

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, gebogen over een formulier.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, gebogen over een formulier.

Als jij goed hebt opgelet bij de verplichte nascholing van de NVM dan zal dit artikel waarschijnlijk niet veel nieuws bevatten, maar toch wil ik je vragen door te lezen. Een collega-makelaar heeft onlangs namelijk artikel 2 van het model koopcontract verkeerd gebruikt en er hangt hem nu een schadeclaim van € 6.000,- boven het hoofd. Zou één ander woord zijn gebruikt, dan was hem dat bespaard gebleven.

Overdrachtsbelasting bij opvolgende leveringen
In artikel 2 van het koopcontract wordt vastgelegd of de koper al dan niet aan de verkoper de overdrachtsbelasting moet vergoeden die de verkoper bij zijn eigendomsverkrijging heeft betaald.

Zoals je weet staat in artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wbrv) dat de koper namelijk geen overdrachtsbelasting verschuldigd is over dat deel van de koopsom waarover de verkoper eerder al overdrachtsbelasting (of BTW) heeft betaald. Maar dan moet wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden, waaronder die dat de eerdere eigendomsoverdracht binnen de in artikel 13 Wbrv genoemde termijn heeft plaatsgevonden.

Kijk je in de wet dan staat daar dat er maximaal zes (6) maanden tussen de beide leveringen mag zitten. Vindt de doorverkoop plaats buiten die termijn, dan is er toch overdrachtsbelasting verschuldigd over de gehele koopsom.  Read more

Kom je ook naar de kostenloze lezing over samenlevingscontracten en huwelijks voorwaarden ?

Op 19 mei a.s. om 19.00 uur zal ik weer een kostenloze lezing houden onder de noemer Waarvan Akte.

Onderwerp dit keer:
Hoe zorg je er voor dat je in een relatie niet aan het kortste eind trekt ?

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Read more

privé-clausule

Zaterdag 9 mei aanstaande om 11 uur zit ik in de studio van Falcon Radio.

Ik zal dan praten over de zogeheten privé-clausule. Daarmee zorg je ervoor dat jouw schenking of erfenis bij een scheiding niet naar de koude kant gaat.

Maar niet alle rechters oordelen hetzelfde dus in Zuid-Nederland schenk je het huis aan je eigen kind, terwijl in Noord-Nederland juist het geld van jouw kind is maar de waarde van de woning juist gedeeld moet worden.

Falcon Radio kun je via de ether en via internet beluisteren.

 

 

Diefstal, erfenis en uitkering

Laat je erfenis bij de bank staan

Eind 2011 is er een uitspraak gedaan door de Centrale Raad van Beroep waarbij verlaging van een uitkering werd goedgekeurd. De reden was dit keer niet het verzwijgen van een erfenis, maar de diefstal ervan.

In mijn dagelijkse praktijk kom ik gelukkig weinig in aanraking met diefstal of uitkeringen, maar ik vond het wel een aardig gegeven dat die beide zaken te maken kunnen hebben met een vakgebied waar ik wel bijna dagelijks mee bezig ben: erfrecht.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

De situatie

In deze zaak was een oudere dame overleden. Als erfgenamen had zij vier kleinkinderen achtergelaten. Eén daarvan ontving een uitkering van de gemeente.

Nadat de erfenis was afgewikkeld, is aan ieder van de kleinkinderen geld overgeboekt, waardoor deze uitkeringsgerechtigde kleinzoon een bedrag van € 90.000,- op zijn bankrekening kreeg bijgeschreven.

Korte tijd later heeft dit kleinkind dit bedrag in contanten opgenomen bij de bank en thuis in de kluis gelegd. Read more

Zwangerschap, erfenis en vaststellen datum overlijden

Weet u hoelang een zwangerschap duurt ? Dat is voor een notaris niet eens zo’n hele gekke vraag want de notaris moet weten wie de erfgenamen zijn nadat iemand overleden is. Ook als de overledene een man is en een vrouw claimt zwanger te zijn van zijn kind, moet de notaris kunnen nagaan wie erfgenaam is.

In zo’n situatie moet de notaris er rekening mee houden dat de baby levend ter wereld komt bij de bevalling en dan dus het kind is van de overleden man. Maar kunnen we er wel zeker van zijn dat de ongeboren vrucht zijn kind is ? In de wet is een fictiebepaling opgenomen waarin staat dat als het kind binnen 306 dagen na het overlijden wordt geboren, het geacht wordt een kind te zijn van de overledene en dus zijn erfgenaam.

Maar wat nu als het moment waarop de man is overleden niet duidelijk is ? Read more