Archief van maart, 2015

Fiscus is heel alert op 6% rente bij een papieren schenking

donderdag, 26 maart, 2015

Onlangs heb ik een notitie geschreven over schenken. Daarin komt ook de schenking op papier aan de orde. Eén van de kenmerken van een schenking op papier is dat de ouders ieder jaar 6% rente moeten betalen aan hun kind over het geschonken bedrag.

Die 6% vergoeding zie je in veel situaties terug waarin er vermogen bij leven wordt overgedragen, maar de schenker het vermogen eigenlijk houdt. Ook hierover heb ik al eens geschreven in het kader van de overdracht van de woning door ouders aan hun kind. In dat stuk kwam aan de orde dat de ouders huur moeten betalen en dat de hoogte ervan ieder jaar opnieuw vastgesteld moet worden op 6% van de WOZ-waarde van dat jaar.

Wat je verder ook vindt van die 6%, als belastingbetaler moet je gewoon rekening hiermee houden als je dit type vermogensoverheveling bij leven aangaat.

Negen dagen te weinig rente betaald: dus erfbelasting betalen ? (more…)

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Uitgebreide uitvaart zonder extra kosten

donderdag, 19 maart, 2015

Stel je hebt weinig vermogen en ook geen uitvaartverzekering. Of je hebt wel een verzekering maar de uitkering is lager dan je nodig hebt, omdat je een mooie en dus kostbare begrafenis of crematie wilt. Dan had je tot nu toe niet veel keuze: je moest nemen wat er was en je erfgenamen moesten dan maar de rest bijpassen.

Onlangs las ik echter een uitspraak van een Gerechtshof die een ander licht hierop werpt, waardoor jouw wensen zonder extra kosten misschien toch verwezenlijkt kunnen worden. Ik denk dat de ondernemers in de uitvaartbranche wel extra gaan opletten in het vervolg, dus deze “sluiproute” zal vermoedelijk niet heel lang bestaan. (more…)

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Beslag moet worden opgeheven omdat de koopprijs lager is dan de hypothecaire geldlening

zondag, 15 maart, 2015

Je zult het als financieel adviseur vast wel eens meegemaakt hebben: er is een koop gesloten, jij bent betrokken bij de financiering van deze aankoop en (vlak) voor de levering bij de notaris blijkt dat een schuldeiser van de verkoper beslag heeft gelegd op het pand.

De gehele zaak dreigt uitgesteld te moeten worden (als er al niet sprake is van afstel) omdat de schuldeiser weigert het beslag op te heffen als er niet afgelost wordt terwijl de verkoper geen mogelijkheid heeft om voldoende geld vrij te maken.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Zit er voldoende overwaarde in het pand, dan is er eigenlijk geen probleem. De schuldeiser geeft dan te kennen aan de notaris dat het beslag opgeheven zal worden als hij afbetaald wordt uit die overwaarde. Maar er is een patstelling als de schuld bij de hypotheekhouder net zo groot of zelfs groter is dan de in het koopcontract vastgelegde verkoopprijs.  (more…)

Gepost op 04 Columns De Hypotheekadviseurs Kluwer | Geen Reacties»

Algehele volmacht en aandelen gaan niet goed samen

donderdag, 12 maart, 2015

Ik heb de afgelopen jaren een aantal malen geschreven over de Verhoogde Eigen Bijdrage na opnamen in een verzorgingshuis of verpleegkliniek op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Eén van de oplossingen voor het probleem van het “opeten van het eigen huis” is het opstellen van een algehele volmacht bij de notaris, zodat de kinderen alsnog het vermogen kunnen wegschenken nadat hun ouder(s) is (zijn) opgenomen.

Recent las ik een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en daaruit blijkt dat er wel een nuance aangebracht moet worden, althans dat er goed gelet moet worden op de bewoordingen van zo’n volmacht.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

(more…)

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Vraag van de week. Notabeentje over schenking en ontslag

maandag, 09 maart, 2015

Mag een werkgever iemand ontslaan vanwege het aannemen van een schenking ?

Misschien een vreemde vraag want wat heeft mijn baas te maken met cadeaus die ik van (bijvoorbeeld) mijn tante krijg ? (more…)

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Aanvaard een erfenis niet zomaar

zondag, 08 maart, 2015

Volgens de wet is het normaal dat je een erfenis zuiver aanvaardt.

Dat betekent dat je persoonlijk aansprakelijk wordt voor alle schulden die er in de nalatenschap blijken te zijn. Dus als achteraf blijkt dat je overleden vader of moeder nog een persoonlijke lening had, dan mag jij als erfgenaam die schuld aflossen.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, in gesprek tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, in gesprek tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

Dat is niet prettig en daarom geeft de wet de mogelijkheid om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Dat moet je dan wel tijdig en correct doen bij de rechtbank. (more…)

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Bestuurder BV mocht ontslagen worden ondanks afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst

donderdag, 05 maart, 2015

Eerder heb ik ook al eens een column geschreven die voor een kleiner lezerspubliek van belang is. Die was vooral interessant voor (particuliere) beleggers in panden omdat de vraag was of hun beleggingen (grotendeels) vrijgesteld zouden zijn van erfbelasting.

Dit keer ga ik daar niet verder op in, maar wel op een ander punt dat voor ondernemers of aandeelhouders van belang is.
Kan je als aandeelhouders rechtsgeldig afspreken dat je de bestuurders van de BV niet zult ontslaan ? (more…)

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Kom je ook naar de kostenloze lezing ?

woensdag, 04 maart, 2015

Op dinsdag 17 maart a.s. om 19.00 uur zal ik een lezing houden in het Centre Ceramique in Maastricht onder de noemer:

Waarvan akte; bespaar belasting met uw testament

In deze lezing wordt ingegaan op de diverse mogelijkheden die er zijn om erfbelasting te besparen door een goed testament op te laten stellen. (more…)

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Luister je ook naar mijn verhaal over testamenten op Falcon Radio ?

woensdag, 04 maart, 2015

Zaterdag 7 maart a.s. zal ik voor het eerst aanwezig zijn in de studio van Falcon Radio tijdens het programma Valkenburg Actueel. Ik zal dan het een en ander vertellen over het wettelijke erfrecht en hoe je met een paar aanpassingen in een testament die regeling kunt verbeteren.

Bijvoorbeeld om te voorkomen dat het eigen huis “opgegeten” moet worden als je opgenomen wordt in een verzorgingshuis. (more…)

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Retentierecht van een aannemer en het hypotheekrecht van de bank

maandag, 02 maart, 2015

Recent heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessante uitspraak gedaan over de verhoudingen tussen twee zekerheidsrechten die voor iedere aannemer en iedere hypothecaire schuldeiser van belang is.

In 2010 is er op een onroerende zaak een hypotheek gevestigd ten behoeve van een bank. Twee jaar later gaf de eigenaar opdracht aan een aannemer om het pand te verbouwen.

(more…)

Gepost op 06 Columns VastgoedJournaal.nl | Geen Reacties»