Mag je afgaan op uitlatingen van de Belastingdienst ?

Veel mensen vinden het niet leuk om belasting te moeten betalen en proberen van alles om hieronder uit te komen. Zolang je binnen de wettelijke kaders blijft, is dat geen probleem.

Als je op grond van de feitelijke situatie kunt discussiëren over de vraag hoeveel er betaald moet worden, dan is het verstandig om eerst overleg te voeren met de belastinginspecteur. Maar als je dat doet en de inspecteur achteraf een andere mening blijkt te hebben dan vooraf, ontstaat er een probleem.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Soms is het simpel en heeft de fiscus gelijk omdat de feiten heel anders blijken te liggen dan ze tevoren gepresenteerd werden. In een zaak die eind december 2014 speelde, vond de rechter echter dat de inspecteur niet zomaar af mocht wijken van hetgeen in een email was aangegeven. De feiten bleken achteraf namelijk niet (heel) anders dan vooraf. Read more

Belastingtip: Trouw je dementerende oud-tante

In de zomer van 2014 las ik in de krant over een bijzondere situatie. Een (jongere) neef was met zijn (oudere) oud-tante getrouwd zonder het maken van huwelijkse voorwaarden. Achteraf bleek dat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand iets te goedgelovig was omdat de oud-tante dementerend was. Zij kon dus haar wil niet goed bepalen en dat was voor de rechter reden genoeg het huwelijk te ontbinden.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

De bedoeling van de neef en zijn (fiscale) adviseurs was om zo min mogelijk erfbelasting te betalen als zijn oud-tante zou overlijden. Als neef zou hij 30% dan wel 40% erfbelasting moeten betalen als hij meer zou erven dan (afgerond) € 2.000,- Zou hij echter haar weduwnaar zijn, dan zou hij maar 10% of 20% hoeven te betalen, maar alleen als hij meer dan het vrijgestelde bedrag van € 630.000,- zou krijgen.

Huwelijk nietig verklaard. Maar hoe zit het met tantes testament ?

Read more

BTW en de makelaar en diens aansprakelijkheid

Wat kan en mag een opdrachtgever verwachten van een redelijk handelende en redelijk bekwame makelaar? En wanneer dient de makelaar op te draaien voor de schade die de opdrachtgever lijdt?

Die vragen kwamen aan de orde in een zaak die door het Gerechtshof in Den-Haag onlangs werd afgesloten en die voor de betreffende makelaar slecht uitpakte.

Read more

Is de financieel adviseur aansprakelijk voor de afwikkeling van de erfenis ?

Onlangs las ik een tuchtrechtuitspraak over de rol van een accountant bij de afwikkeling van een erfenis. De conclusie van de zogeheten Accountantskamer op 21 november jl. was dat de betreffende accountant tuchtrechterlijk fout had gehandeld door de cliënte niet te wijzen op de risico’s van zuivere aanvaarding van de erfenis van haar echtgenoot. Daarbij speelde mee de uitkering van een levensverzekering.

Alles bij elkaar dus een situatie waarbij typisch notariële zaken (erfrecht), financiële advisering (de polis), aansprakelijkheid (volgens de tuchtrechter) en een schadeplichtigheid (van de adviseur) jegens de cliënte door elkaar liepen.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Adviseurs blijf op je eigen vakgebied

Dit prikkelde mij om hier in deze column op te wijzen. Want nu is het een accountant die in het beklaagdenbankje zit, maar de kans is aanwezig dat de financieel adviseur de volgende keer daarin moet plaats nemen. Dat tuchtrechterlijke strafbankje is meestal vervelend, maar in het notariaat weten we dat dit doorgaans het opstapje is om in een civiele procedure een schadeclaim in te dienen. Read more

Schenken: een algemeen overzicht.

In het kader van Waarvan Akte, een cyclus van lezingen in het Centre Ceramique, heb ik onlangs gesproken over schenken.

Ik heb daarbij toegezegd dat ik een notitie zou schrijven over schenkingen en wat daar zoal bij komt kijken.

Deze notitie is nu geplaatst en kunt u vinden door hier te klikken.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Betaal nooit een rekening voor je vriend(in)

Je woont samen, maar je hebt ieder je eigen bankrekening. Vervolgens ga je gezellig op vakantie, maar omdat je partner krap bij kas zit, betaal jij de rekening van het hotel. Of je vriend(in) bestelt via internet iets bij een webshop en als de pakketdienst voor de deur staat, pin jij met jouw bankpas en betaalt de factuur.

Zo gaat het waarschijnlijk iedere week bij veel stelletjes.

Maar wat nu als je dat geld niet terug krijgt van je betere helft ? Dan kan dat irritaties geven en tot ruzie leiden of in het ergste geval zelfs tot het einde van de relatie.

Maar krijg je nou je geld nog terug of kun je daar naar fluiten ?

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Read more

Notabeentje van 2 februari 2015. Kadaster en de Verklaring van Erfrecht

Ik kreeg deze week twee keer (bijna) dezelfde vraag gesteld.

De kern is:

Moet ik iets regelen na het overlijden van (schoon)vader om het huis op naam van de langstlevende (schoon)moeder te laten stellen bij het Kadaster ?
En wat moet ik dan regelen.  Read more

Let op met de overdrachtsbelasting bij doorverkoop

In jouw financieel advies bij een aankoop, zul je rekening houden met de overdrachtsbelasting. Die is zes procent (6%). Ook is er een verlaagd tarief van twee procent (2%) als het om woningen gaat alhoewel daarop twee uitzonderingen zijn. Namelijk een bouwkavel waar nog geen fundering is gestort of nieuwbouw waar verplicht BTW in rekening wordt gebracht.

Toch is het nuttig om kennis te nemen van artikel 13 Wet Belastingen van rechtsverkeer (Wbrv) en de tijdelijke maatregel waardoor de termijn van deze regeling is verlengd.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 1.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 1.

Om de woningmarkt te stimuleren, heeft de overheid namelijk de termijn van zes (6) maanden opgehoogd naar zesendertig (36) maanden. Die verlenging is echter sinds 1 januari 2015 weer komen te vervallen.

Ik ga niet in op alle aspecten van deze regeling, maar haal er twee uit die voor jouw advies van belang kunnen zijn. Read more