Archief van november, 2014

Schenking van €100.000,- en Groninger akte. Een kanttekening

woensdag, 26 november, 2014

Vorige week schreef ik over een toezegging van de Minister van Financiën over het gebruik van de Groninger Akte om toch nog gebruik te maken van de vrijstelling van schenkbelasting voor een gift van € 100.000,-.

In de tussentijd heb ik gezien dat de toezegging minder om het lijf lijkt te hebben dan je in eerste instantie denkt.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, in gesprek tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, in gesprek tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

Om namelijk in aanmerking te komen voor de tijdelijke Gouden Jubel vrijstelling moet de woning uiterlijk 31 december 2014 aan de ontvanger van die ton in gebruik ter beschikking staan. (zie artikel 3:111 Inkomstenbelasting).

(more…)

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | 1 Reactie »

€ 100.000,- en Groninger akte. Staat de Belastingdienst dat toe ?

vrijdag, 21 november, 2014

Ik heb eerder geschreven over mogelijkheden om nog dit jaar gebruik te maken van de belastingvrije schenking van een ton.

Daarbij heb ik gewezen op de Groninger akte en aangegeven dat ik dacht dat de fiscus hier kritisch naar zou kijken.

Ik krijg net bericht dat de Minister van Financiën heeft laten weten dat onder omstandigheden de vrijstelling van schenkingsrecht en de Groninger akte gecombineerd mogen worden.

Ik moet de voorwaarden nog goed bestuderen maar mijn waarschuwing lijkt dus niet zo actueel te zijn geworden.

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Inschrijven verklaring van erfrecht bij Kadaster: gratis of sigaar uit eigen doos ?

vrijdag, 21 november, 2014

Organisaties als het Kadaster hebben een monopoliepositie in Nederland. Zij zijn de enige die over bepaalde relevante data beschikken. Dat houdt het gevaar in dat er te hoge tarieven gerekend worden als een buitenstaander die gegevens nodig heeft.

Bij het Kadaster is het zo geregeld dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu betrokken is bij de vaststelling van de tarieven die in rekening gebracht mogen worden. Recent zijn de nieuwe tarieven voor het jaar 2015 bekend gemaakt.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht  Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Gratis inschrijven Verklaring van Erfrecht
Opvallend is dat één handeling van het Kadaster gratis wordt. Dat is de inschrijving van de zogeheten Verklaring van Erfrecht. De verwachting is dat de registers van het Kadaster daardoor up-to-date worden gehouden ná het overlijden van de eigenaar van een woning. (more…)

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

AWBZ en de oprichting van een BV om de verhoogde eigen bijdrage te voorkomen

zaterdag, 15 november, 2014

Eerder heb ik geschreven over de ABWZ en de Verhoogde Eigen Bijdrage. Daarin gaf ik aan dat er gedacht werd dat het oprichten van een BV en onderbrengen van het vermogen in die BV een mogelijkheid was om te voorkomen dat de verhoogde eigen bijdrage betaalt moet worden.

Wellicht werkt dit wel als iemand zelf hiertoe overgaat, maar het werkt niet als de BV nog opgericht moet worden als de betrokken persoon al is opgenomen in een verpleegkliniek of verzorgingshuis.

Dat blijkt weer uit een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Casus
De betrokken persoon was opgenomen en over het vermogen was een bewindvoerder aangesteld. Die verzocht de rechter (en na het negatieve oordeel van deze, het Gerechtshof) om toestemming te geven een BV op te richten en (bijna al) het kapitaal van de patiënt daarin te stoppen.

Nu het kapitaal niet meer in Box 3 zou zitten, maar in Box 2 (Inkomstenbelasting), zou hierdoor voorkomen worden dat de verhoogde eigen bijdrage betaalt moest worden. (more…)

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Is de notaris aansprakelijk als er later toch een erfdienstbaarheid blijkt te bestaan ? En hoe zit het met de makelaar ?

woensdag, 12 november, 2014

Als makelaar heb je er vast mee te maken gehad: het is onduidelijk of er bij een pand een erfdienstbaarheid hoort. De verkoper weet van niets en in het eigendomsbewijs is hierover niks terug te vinden.

Zorgvuldig onderzoek kan dan helpen de waarheid boven tafel te krijgen.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht ontvangt een matchmaker formulier tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht ontvangt een matchmaker formulier tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

De casus
I
n een zaak die in Noord-Nederland speelde ging het niet om de vraag of er een erfdienstbaarheid was, maar om de vraag of de notaris aansprakelijk was voor de schade die de koper geleden had toen de erfdienstbaarheid uit 1946 boven water kwam.

In 2009 was het registergoed overgedragen en had de notaris de titel en zelfs de daaraan voorafgaande titel opgevraagd bij het Kadaster. Maar de notaris was daar gestopt en niet helemaal terug gegaan naar 1946 (het jaar waarin uiteindelijk de erfdienstbaarheid was gevestigd) of 1900 (het bouwjaar van de woning).

Toen de koper eenmaal op de hoogte was van het bestaan van deze erfdienstbaarheid (ten laste van het gekochte perceel), duurde het nog vier en een half jaar alvorens de procedure tegen de notaris werd opgestart. Maar toen verweet de koper de notaris wel dat hij onzorgvuldig te werk was gegaan en daarom schadeplichtig was.  (more…)

Gepost op 03 Columns DeScherpePen.nl | Geen Reacties»

Kom je ook naar mijn kosteloze lezing op 18 november a.s. ?

dinsdag, 11 november, 2014

Waarvan Akte op 18 November a.s. om 19.00 uur in Centre Ceramique Maastricht

Bij de notaris draait het niet om de akte, maar om de kennis die nodig is om juridisch het voor u meest optimale resultaat te bereiken. Dat wordt dan vastgelegd in de akte.

In een serie lezingen onder de algemene titel Waarvan Akte behandel ik (actuele) juridische thema’s en kunt u mij daarover vragen stellen. (more…)

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

De Familiebank als alternatief voor de onbelaste €100.000,- schenking

zaterdag, 01 november, 2014

In mijn vorige bijdrage heb ik aangegeven dat de zogeheten Gouden Jubel vrijstelling per 1 januari 2015 niet meer bestaat. Dus de mogelijkheid om een onbelaste schenking van € 100.000,- te doen is dan verleden tijd.

In dat stuk heb ik ook aangegeven dat er in december 2014 waarschijnlijk routes zullen worden gevolgd om toch nog gebruik te maken van deze bijzondere vrijstelling, maar dat die de warme belangstelling van de Belastingdienst zullen hebben. Dat gaat om de levering in 2014 met uitgestelde oplevering ergens in 2015 of de Groninger akte.

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht.
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Maar ik heb een eenvoudigere werkwijze waarbij de fiscus geen problemen kan maken en jij jouw expertise als financieel adviseur kunt etaleren. Wel kan het in sommige gevallen zo zijn dat banken roet in het eten gooien.

(more…)

Gepost op 04 Columns De Hypotheekadviseurs Kluwer | Geen Reacties»