« Vorige Pagina

Archief van oktober, 2014

Uitsluitingsclausules nader belicht

zaterdag, 25 oktober, 2014

De Consumentenbond heeft een drie-tal anti-schoonzoon of -schoondochter inzake schenkingen gepubliceerd. Mij is gevraagd om een toelichting op clausule 2 en 3 te geven. Onderstaand treft u die toelichting aan.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

 

Ondanks het gebruik van clausule 2 of 3 zal de schoondochter of -zoon toch recht kunnen krijgen op de schenking. Dat komt door de wisselwerking tussen het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht.

Clausules 2 en 3 werken alleen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht, niet voor wat betreft het erfrecht.

Als u niet wilt dat uw schoondochter of -zoon via het erfrecht uw schenking ontvangt, dan zult u een extra clausule moeten opnemen, de zogeheten Twee-traps clausule.
Dat zult u echter bij de notaris moeten doen.

(more…)

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Groninger Akte

donderdag, 23 oktober, 2014

Graag wil ik een toelichting geven op de Groninger akte. Deze is recent (oktober 2014) extra in de belangstelling komen te staan in verband met het einde van de zogeheten Gouden Jubel Vrijstelling (de mogelijkheid om maximaal € 100.000,- onbelast te schenken). Na de definitie van de term Groninger akte zal ik in gaan op de voordelen en nadelen van een Groninger akte aangevuld met voorbeelden van situaties.
(more…)

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | 9 Reacties »

Koop nog dit jaar een huis als je het wil doorverkopen.

donderdag, 23 oktober, 2014

Ter stimulering van de woningmarkt heeft de overheid de mogelijkheid geboden dat er bij doorverkoop minder overdrachtsbelasting hoeft te worden betaald.

Dat is gedaan door de werking van een bestaande regeling qua tijd te verlengen.

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht.
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Koop je bijvoorbeeld een woning voor €100.000,- en verkoop je deze door voor €120.000,-, dan heft de belastingdienst bij de doorverkoop alleen overdrachtsbelasting over €20.000,-. De spelregels zijn vastgelegd in artikel 13 Wet belastingen van rechtsverkeer.

In dat artikel stond dat de doorverkoop wel binnen 6 maanden na de eerste aankoop moest plaatsvinden. Kom je buiten die periode, dan moet er gewoon overdrachtsbelasting over €120.000,- betaald worden.

De termijn van 6 maanden is tijdelijk verlengd naar 36 maanden. Maar die verlenging stopt met ingang van 1 januari 2015.

Dat betekent dat als je in 2014 nog een woning koopt en wil doorverkopen, de termijn 36 maanden is.
Koop je de woning pas in 2015, dan is de termijn 6 maanden !

Dus kan het voordelig zijn om de eerste akte van levering (waarbij jij de eigendom krijgt) nog in december 2014 te passeren bij de notaris.

Nog twee aandachtspunten:

  1. de fiscus rekent vanaf de dag van ondertekening van de eerste akte van levering tot de dag van passeren van de tweede akte van levering. Dus de datum waarop het (voorlopig) koopcontract wordt getekend is niet van belang.
  2. als jij de overdrachtsbelasting terug wilt krijgen die jij over €100.000,- hebt afgedragen, dan zul je dat met de koper moeten afspreken. De belastingdienst geeft geen geld terug.

 

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Los deze maand af met de grote schenking. Anders ben je te laat.

dinsdag, 21 oktober, 2014

Er is veel te doen over de schenkingsvrijstelling van €100.000,-. Deze vrijstelling vervalt per 1 januari 2015, dus moeten zaken dit jaar nog geregeld zijn.

Als iemand een ton geschonken krijgt ter aflossing van de bestaande hypotheekschuld dan moet er in 2014 afgelost zijn op die schuld. Anders wordt de schenking belast met schenkingsrecht.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

De regering heeft aangegeven dat dit betekent dat die aflossing nog in 2014 administratief verwerkt moet zijn door de bank. Het enkele feit dat het geld door de bank is ontvangen, is niet voldoende.

Helaas blijken sommige banken een maand nodig te hebben om een betaling ter (gedeeltelijke) aflossing van de hypothecaire lening administratief te verwerken.

Mocht je dus een schenking krijgen en daarmee nog dit jaar willen aflossen, dan moet je snel zijn met de overboeking. Ben jij te laat en heeft jouw bank een maand verwerkingstijd, dan is de schenking belast met schenkingsrecht. De bank is daarmee niet schadeplichtig naar jou toe.

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Schenking door Nederbelgen bij een Nederlandse notaris van roerend vermogen

maandag, 20 oktober, 2014

Waarom schenkt een Neder-belg bij een notaris in Nederland ?

In mijn vorige column heb ik aangegeven dat het voor Belgen mogelijk is om (een groot deel van) hun vermogen belastingvrij over te dragen. Een Belgische belastingbetaler kan namelijk zijn roerende vermogen (waaronder ook de aandelen van zijn of haar BVBA waarin de eigen woning zit) schenken. In beginsel moet er minimaal 3% registratierecht betaald worden.

KNB Congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Door de schenking bij een Nederlandse notaris in een akte te laten vastleggen, is het mogelijk om de 3% schenkingsrechten voor de Belgische fiscus te vermijden. Wel moet de schenker dan niet binnen drie jaar komen te overlijden.

Ook Nederlanders kunnen hun vermogen schenken zonder schenkbelasting te betalen. Dankzij de Belgen en via een Nederlandse notaris.

(more…)

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Kom je ook naar mijn gratis lezing in Centre Ceramique ?

vrijdag, 17 oktober, 2014

Dinsdag 21 oktober a.s. ben je van harte welkom om 19.00 uur in het Centre Ceramique. Dan hou ik een lezing in het kader van Waarvan Akte.

In deze lezing wordt ingegaan op de vraag of het wel of niet nuttig is om een testament op te stellen. Ook wordt aandacht besteed aan het zogeheten Volkserfrecht zoals dat sinds 2003 geldt. Tevens komt aan de orde wat er bedoeld wordt met vaktermen als: antischoonzoon clausule, tweetrapsmaking.

KNB congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Voor alle info klik hier.

Het kader van Waarvan Akte is:
Bij de notaris draait het niet om de akte, maar om de kennis die nodig is om juridisch het voor u meest optimale resultaat te bereiken. Dit wordt vastgelegd in de akte. Ernst Loendersloot, senior kandidaat notaris bij Huenges Wajer & Jossten notarissen in Maastricht, deelt in een serie lezingen die kennis met u. Elke 3e dinsdag van de maand behandelt hij in deze gratis bijeenkomsten actuele juridische thema’s en u kunt hem daarover vragen stellen.

Gepost op 12 Column Waarvan Akte lezingen in Centre Ceramique | Geen Reacties»

Schenking door Belgen bij een Nederlandse notaris van roerend vermogen

woensdag, 15 oktober, 2014

Waarom schenkt een Belg bij een notaris in Nederland ?

Kort overzicht van de verschillen tussen de Nederlandse en Belgische belastingen bij schenkingen. Schenkbelasting versus Registratierecht.
België kent, net als Nederland, het systeem dat er belasting betaald moet worden bij het overlijden. In Nederland wordt dat erfbelasting genoemd en in België successierechten.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

En net als in Nederland, wordt er in België ook belasting geheven bij schenkingen, waarbij ook in België bij leven schenkingen worden gedaan om bij overlijden minder erfbelasting te hoeven betalen.

Er is een belangrijk verschil tussen België en Nederland als het gaat om het percentage belasting dat betaald moet worden bij een schenking ten opzichte van de erfbelasting, althans als er gekeken wordt naar wat er geschonken wordt.

In Nederland maakt het namelijk voor de berekening niet uit wat er geschonken wordt. Of je een auto cadeau doet aan je kind of geld schenkt om de auto te kopen, voor de hoogte van de schenkbelasting maakt dat niet uit. En het maakt niet uit of je tijdens leven schenkt of dat het vermogen pas overgaat bij je overlijden. De percentages erfbelasting en schenkbelasting zijn hetzelfde.

(more…)

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Kan er ook volgend jaar nog €100.000,- geschonken worden bij de aankoop van een woning ?

zondag, 12 oktober, 2014

Het is je vast niet ontgaan dat de zogeheten Gouden Jubel vrijstelling niet verlengd is en deze regeling stopt na 31 december 2014. Ik verwacht echter dat er eind van dit jaar situaties zullen ontstaan waarbij de vraag opkomt of het niet toch mogelijk is om in 2015 een ton te schenken. Graag geef ik je in dit stuk alvast inzicht in hoe dat eventueel zou kunnen en wat de nadelen er van zijn.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

De gewone Jubel vrijstelling
Zoals je bekend zal zijn is er in 2015 altijd nog de Jubel vrijstelling. Die kan ingezet worden als ouders aan hun kind geld schenken voor de aankoop van de woning waar het kind gaat wonen. Het kind mag wel nog geen 40 jaar oud zijn en het vrijgestelde bedrag is een stuk lager (€ 52.281,-) (nb cijfers 2014).

 

Levering in 2014 en oplevering in 2015
Als je de regeling van de € 100.000,- vrijstelling goed bekijkt, dan is er een simpele eis, namelijk dat de woning (na de schenking) in eigendom wordt verkregen door degene die het geld ontvangt (ook wel de begiftigde genoemd). Die verkrijging van de woning moet wel in 2014 plaatsvinden anders is niet voldaan aan de (weinige) voorwaarden voor de Gouden Jubel vrijstelling.

(more…)

Gepost op 04 Columns De Hypotheekadviseurs Kluwer | Geen Reacties»

Kan er ook volgend jaar nog 100.000,- euro geschonken worden bij de aankoop van een woning ?

vrijdag, 10 oktober, 2014

Waarschijnlijk denk je nu dat ik een domme vraag stel. Want de Gouden Jubel vrijstelling is geldig tot en met 31 december 2014 en kan dus volgend jaar niet meer gebruikt worden. Toch is een nuance op zijn plaats en dat kan voor jou als makelaar in december 2014 handig zijn.

KNB Congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Natuurlijk ben je er mee bekend dat er volgend jaar wel nog een andere vrijstelling geldt, namelijk de Jubel vrijstelling. Die kan ingezet worden als ouders aan hun kind geld schenken voor de aankoop van de woning waar het kind gaat wonen. Wel mag het kind nog geen 40 jaar oud zijn en is het vrijgestelde bedrag een stuk lager (€ 52.281,-).

Maar dat is niet wat ik bedoelde. Ook de € 100.000,- vrijstelling kan nog in 2015 worden gebruikt, maar wel onder deskundige begeleiding van de makelaar, de financieel adviseur en de notaris.

(more…)

Gepost op 03 Columns DeScherpePen.nl | Geen Reacties»

Help mij helpen. Stem en maak zelf kans op een fraaie prijs.

woensdag, 08 oktober, 2014

18-Titel-Drijfhout-Fotograaf-Ernst-Loendersloot-150x150

Mijn inzending voor de foto wedstrijd

In sommige columns heb ik wel eens geschreven over Texel. Ik mag daar graag naar toe gaan op vakantie.

Dit jaar is er een foto-wedstrijd georganiseerd en daaraan heb ik  met één foto deelgenomen. De vakjury heeft die foto, samen met 24 andere, uitgekozen voor de Publieksprijs.

Ik wil jou vragen om je stem uit te brengen op mijn foto.
Klik hier om je stem uit te brengen.

Niet omdat ik de wedstrijd wil winnen, maar omdat ik een experiment wil doen en jouw hulp daarbij nodig heb.

Als ik de hoofdprijs win, dan krijg ik een vakantieverblijf op Texel aangeboden.
Ik wil die prijs doneren aan Ecomare om in te zetten in een fondsen-werving campagne.

Deze opvang van zeehonden kan dan namelijk een (social media) campagne starten waarbij nieuwe donateurs worden geworven met als unique selling point (USP) dat iedere nieuwe donateur kans maakt op een gratis vakantieverblijf op Texel.
(in feite wordt de prijs van de foto-wedstrijd gerecycled voor Ecomare).

Het lijkt mij leuk om te zien of op deze manier het geld geherinvesteerd kan worden in de lokale economie en of een simpele handeling als het insturen van een foto dubbel nut kan hebben voor een goed doel.

Maar daar heb ik jouw hulp bij nodig ! 

Klik hier om je stem uit te brengen

En het leuke is: ook jij maakt kans op fraaie prijzen als je je stem uitbrengt.

18-Titel-Drijfhout-Fotograaf-Ernst-Loendersloot-150x150

Dus op deze foto stemmen !

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»