Deel 1: Soms geeft de rechter de bewindvoerder wel toestemming om geld te schenken (waardoor de eigen bijdrage voor de AWBZ kleiner wordt)

Vorig jaar heb ik een aantal stukken geschreven over de (verhoogde) eigen bijdrage voor de AWBZ. Ik heb toen aangegeven dat door schenkingen te doen de eigen bijdrage verlaagd kan worden omdat de grondslag voor de berekening daarvan kleiner wordt. Een schenking verlaagt namelijk het zogeheten Box 3 vermogen.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Is degene die opgenomen is of wordt niet meer zelfstandig in staat om zijn of haar zaken te regelen, dan wordt vaak bij de rechter een verzoek gedaan tot onderbewindstelling van het vermogen. Is het de bedoeling om te schenken, dan moet de rechter machtiging verlenen om uit het onder bewind gestelde vermogen gelden over te boeken. De basishouding van de rechters is daarbij dat de machtiging niet verleend wordt. Op die regel zijn uitzonderingen en graag bespreek ik er drie van.

Situatie 1
Het Gerechtshof in Amsterdam heeft besloten dat de machtiging verleend werd voor schenkingen namens iemand met een zware verstandelijke beperking.

De bewindvoerder wil alle broers en zusters van deze persoon een schenking doen van € 2.000,-. Totaal is dat € 12.000,- waardoor het totale vermogen van deze vrouw daalt naar € 37.000,-. Op termijn levert dat een besparing voor haar op omdat haar eigen bijdrage voor de AWBZ ook lager wordt.

Verder lezen ? Klik hier.

Klik hier voor een overzicht van (bijna) alle artikelen over dit onderwerp.

Mag fiscus 8 jaar na de overdracht nog overdrachtsbelasting naheffen als de verjaringstermijn 5 jaar is ?

Door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is onlangs een arrest gewezen waarvan het praktische gevolg is dat er nog overdrachtsbelasting nageheven mag worden, ook als de verjaringstermijn van vijf jaar verstreken is.

Juridisch is de verjaringstermijn volgens de rechters acht (!) jaar na de overdracht nog steeds niet verstreken. Graag wil ik je een en ander toelichten omdat het voor jou in je werk nuttig kan zijn om hiervan op de hoogte te zijn.

De casus. Vrijstelling overdrachtsbelasting wegens interne reorganisatie
Er was sprake van de volgende “kerstboom”: A BV is 100% aandeelhouder van B BV. B BV is op haar beurt weer 100% eigenaar van alle aandelen van C BV.
C BV bezit een registergoed.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

 

Op 31 december 2004 heeft C BV (de kleindochter) aan B BV (de moeder maatschappij) dit registergoed overgedragen. Daarbij is een beroep gedaan op de vrijstelling van overdrachtsbelasting op grond van de “interne reorganisatie regeling” van artikel 15 lid 1 sub h van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBRV). Een voorwaarde voor toekenning van die vrijstelling is wel dat de aankopende BV (B BV) nog 3 jaar onderdeel uitmaakt van het concern waar de verkopende BV (C BV) toe behoort.

Verder lezen ? Klik hier.

Beslag op huis uit erfenis niet zomaar mogelijk

Ik heb eerder geschreven over de problemen die een erfgenaam kan ondervinden als er meer schulden dan bezit worden nagelaten en de erfenis zuiver is aanvaard. Maar wat nu als je samen met anderen een huis erft en één van die andere erfgenamen veel schulden heeft ? Heb je daar als erfgenaam dan ook last van ?

Mag een schuldeiser van één van de erfgenamen het hele huis gedwongen verkopen, terwijl de schuldenaar slechts voor een deel eigenaar is ?
In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden speelde het volgende:
de schuldeiser van één van de erfgenamen liet beslag leggen op het aandeel van de debiteur in het huis dat in de onverdeelde erfenis zat. Hierna zal ik dat ook wel “het onverdeeld aandeel” noemen. Dat huis was dus niet van de schuldenaar zelf, maar had hij, samen met anderen, via een erfenis gekregen.

Eén van de andere erfgenamen was van mening dat dit beslag niet gelegd had mogen worden en hij eiste twee dingen. Namelijk het doorhalen van het beslag en een schadevergoeding van de schuldeiser. Door het beslag kon het huis namelijk niet meer verkocht worden.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Verder lezen ? Klik hier.

Kan de koper van een chalet wel hypotheekrente aftrek claimen ?

Recent las ik een artikel in de krant waarin gemeld werd dat veel mannen na een echtscheiding hun intrek nemen in een stacaravan of chalet op een vakantiepark of camping. Simpelweg omdat ze na de scheiding over minder geld of inkomen beschikken en een nieuwe (koop)woning te duur is.

Daar moest ik aan denken toen ik las over een zaak die was voorgelegd aan de belastingrechter in Breda over de mogelijkheid om hypotheekrente af te trekken.

Graag breng ik deze uitspraak onder de aandacht omdat je in jouw praktijk misschien te maken krijgt met de verkoop van (vakantie)chalets. Maar ook omdat duidelijk wordt wat de praktische consequenties kunnen zijn van het Portacabin arrest.

De situatie in Breda
Een particulier had een chalet gekocht. Dat chalet stond op grond van de exploitant van een bungalowpark, maar die grond zelf werd door de exploitant verhuurd aan deze belastingplichtige.

Verder lezen ? Klik hier.

Visiting a notary just became more expensive. But only for non-Dutch

Every notary in The Netherlands is subject to disciplinary rules and we all follow the rulings of the disciplinary court. Recently the Gerechtshof in Amsterdam, which is the highest and therefor final institution to decide, gave a ruling that will have an impact on all expats in The Netherlands.

The case
There is a specific law that governs all the doings of notaries; this is the so called “Wet op het notarisambt”.

In article 42 of this law, the lawmaker in The Hague has laid down the rule that a deed by a Dutch notary must be drawn up in Dutch. It is also embodied in this law that if a signatory to the deed does not understand Dutch sufficiently, a translator must be present when the deed is signed. This is to make sure that a brief translation of the deed can be made when all parties concerned are present for the signing of the deed and therefor can understand what the deed entails.

The Gerechtshof had to decide how to interpret this article in a situation where the Dutch notary had drawn up the deed in Dutch for a non-native speaker. This person didn’t speak Dutch, but was fluent in English. As was the Dutch notary.

The notary had not called for a translator to be present, as the notary gave a synopsis in English of the deed to his client before the deed was signed by the client and the notary.

The Gerechtshof decided that this was not the way to handle things. If the law calls for a translator to be present, then the notary should stick to the law. Being able to talk his client through the deed because the notary is a fluent English speaker, as is his client, is just not good enough according to the judges.

Conclusion
The Dutch are sometimes known for the ease with which they apply the rule of law. An example of which is the gedoog-beleid that makes the sale of small amounts of cannabis in the world (in)famous coffeeshops possible (although factually illegal).

But unfortunately the judges in Amsterdam where not so lenient when it comes to notaries, deeds drawn up in Dutch and foreigners. Since the law stipulates that a translator must be present when not all signatories to the deed are (native or fluent) Dutch-speakers, having a translator present is obligatory. No gedoog-beleid here.

Unfortunately this means that for foreigners, like yourself, a visit to a Dutch notary suddenly has become more expensive. Not only do you have to pay the fee for the notary, but all of a sudden also that of the obligatory translator.

Fortunately I can still talk with you and give you my advice without the presence of a translator. He or she must only be present when a deed is signed.

Mr Ernst Loendersloot LL.M., Sr kandidaat notaris te Maastricht

Mr Ernst Loendersloot LL.M., Sr kandidaat notaris te Maastricht

Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950.

 Print version.

Rechtbank Gelderland biedt erfgenamen bescherming tegen schuldeisers ook al is vader vijf (!) jaar dood

Ik heb al eerder geschreven over het risico van het zonder voorbehoud aanvaarden van een erfenis. Heb je geen voorzorgsmaatregelen genomen, dan heb je de erfenis “zuiver aanvaard”, waardoor je aansprakelijk wordt voor de aflossing van alle schulden van de nalatenschap. Dat kan betekenen dat je je eigen spaargeld moet aanspreken om de schuldeisers van de overledene te af te betalen en dat je daardoor zelf in de financiële problemen kunt komen.

Er zijn voorstellen gedaan om dit wettelijke systeem te verzachten voor erfgenamen. Een optie is dat de wet niet meer uitgaat van “zuivere aanvaarding” als de standaard, maar van zogeheten “beneficaire aanvaarding”.

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht.
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Totdat de wet is aangepast, moeten erfgenamen dus oppassen als ze een erfenis aanvaarden. Nemen ze geen voorzorgsmaatregelen dan zij ze aansprakelijk voor alle schulden. Daarop bestaat nu wel al een beperkte uitzondering, maar dan moet de rechter de erfgenamen achteraf toestemming geven om de erfenis alsnog “beneficiair te aanvaarden”.

Verder lezen ? Klik hier.

Kan de koper van een stacaravan of chalet wel hypotheekrente aftrek claimen ?

Recent las ik een artikel in de krant waarin gemeld werd dat veel mannen na een echtscheiding hun intrek nemen in een stacaravan of chalet op een vakantiepark of camping. Simpelweg omdat ze na de scheiding over minder geld of inkomen beschikken en een nieuwe (koop)woning te duur is.

Daar moest ik aan denken toen ik las over een zaak die was voorgelegd aan de belastingrechter in Breda over de mogelijkheid om hypotheekrente af te trekken.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht

Graag breng ik deze uitspraak onder de aandacht omdat je in de adviespraktijk vast wel te maken krijgt met de hiervoor bedoelde situatie van de aankoop van goedkope woonruimte op een vakantiepark of camping.

De situatie in Breda
De belastingplichtige had een chalet gekocht. Dat chalet stond op grond van de exploitant van een bungalowpark, maar die grond zelf werd door de exploitant verhuurd aan de belastingplichtige.

Verder lezen ? Klik hier.

Kom je ook naar de kostenloze lezing over schenken ?

Waarvan Akte op 20 januari 2015 om 19.00 uur in Centre Ceramique Maastricht

Bij de notaris draait het niet om de akte, maar om de kennis die nodig is om juridisch het voor u meest optimale resultaat te bereiken. Dat wordt dan vastgelegd in de akte.

In een serie lezingen onder de algemene titel Waarvan Akte behandel ik (actuele) juridische thema’s en kunt u mij daarover vragen stellen.

In de lezing van 20 januari 2015 worden de mogelijkheden besproken om ook in het nieuwe jaar nog belastingvrij te kunnen schenken aan kinderen en andere familieleden.

Sinds 1 januari jl. is het niet meer mogelijk om € 100.000,- zonder schenkbelasting cadeau te doen, maar wat is nog wel mogelijk ?

Deelname is kosteloos net als de koffie en thee. Aanmelden vooraf is niet nodig.

 

Zijn ruziënde erfgenamen onderling gebonden aan de successieaangifte ?

Ruzie om geld is iets dat geregeld voorkomt. Vaak krijgen notarissen daarmee te maken als het geld in een erfenis blijkt te zitten. We noemen dat dan “ruzieboedels”.

In die situaties grijpen de erfgenamen meestal naar alles om hun gelijk te krijgen en de andere erven een voet dwars te zetten.

Zo ook in een situatie die door het Gerechthof Den-Haag behandeld werd.

Verder lezen ? Klik hier. 

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht.

Wordt de koper wel eigenaar van het chalet of de stacaravan ?

Je kent vast nog wel het Portacabin-arrest van de Hoge Raad, waarbij werd vastgesteld dat een roerende zaak toch onroerend kan zijn. Mits maar “uit de naar buiten kenbare situatie van de aard en de situatie duidelijk is dat partijen de bedoeling hebben dat die roerende zaak duurzaam ter plaatse moet blijven”.

Recent speelde dit een rol in een zaak die werd voorgelegd aan de belastingrechter in Breda over de mogelijkheid om hypotheekrente af te trekken. De belastingplichtige was namelijk een lening aangegaan voor de aankoop van een chalet op een camping en had daar ook zijn hoofdverblijf.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Graag breng ik deze uitspraak onder je aandacht omdat jij misschien betrokken bent bij de verkoop van dit soort (vakantie)chalets. De consequentie van de, overigens zuivere, redenatie van de rechter is namelijk dat de koper van zo’n chalet of stacaravan helemaal geen eigenaar (meer) is.

Verder lezen ? Klik hier.