Dakterras is illegaal en moet afgebroken worden (versie OverGeld van De Telegraaf)

In alle drukte over de Gouden Jubel vrijstelling (waardoor je maximaal € 100.000,- belastingvrij kunt schenken) en de spanning over de houdbaarheid van de Successiewet, zou je bijna vergeten dat er ook andere juridisch interessante zaken spelen.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, heeft een vrolijk onderonsje met een matchmaker tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, heeft een vrolijk onderonsje met een matchmaker tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

Toch is dat het geval, bijvoorbeeld als het gaat om (illegale) dakterrassen bij appartementen. In Amsterdam kwam dit met een omweg naar voren toen de rechter moest oordelen of de gebruiker van een dakterras vlonders mocht neerleggen.

In een bijeenkomst van de Vereniging van Eigenaars was besloten dat de vlonders neergelegd mochten worden door één appartementseigenaar. Deze eigenaar kon vanuit zijn woning het dak op waarop deze vlonders neergelegd zouden worden. Daardoor zou hij goed gebruik kunnen maken van het (aan te leggen) dakterras.

Verder lezen ? Klik hier.

Gebruik dit formulier als u een lening heeft verstrekt

Misschien heeft u geld uit geleend aan iemand die daarmee een woning heeft gekocht.

Als het de bedoeling is dat de rente over de lening aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting, dan moet de schuldeiser een opgaaf doen aan de Belastingdienst.

Daarvoor is een speciaal formulier ontwikkeld dat u kunt downloaden.

Vergeet het niet, anders krijgt de schuldenaar geen geld terug van de fiscus.

Mr. Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht.

Mr. Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht.

Bom onder de erfbelasting ontmanteld

Een tijd terug heb ik geschreven over een rechtszaak waardoor mogelijk de erfbelasting volledig onderuitgehaald zou kunnen worden.

Vrijdag 22 november jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in het proefproces dat was aangespannen hierover.

De Hoge Raad is duidelijk: er is geen sprake van discriminatie tussen erfenissen waarin wel dan wel geen onderneming zit.

Gevolg is dat de bom onder de erfbelasting is ontmanteld !

Er is op dit moment nog een kleine kans dat de bom weer op scherp gesteld wordt, maar dan moeten de partijen wel naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gaan. Dit rechtscollege kan namelijk in uiterste instantie (be)oordelen of de gewraakte regeling toch discriminatoir is. Maar onduidelijk is of de klacht wordt voorgelegd.

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht<br />Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

 

Gouden Jubel vrijstelling. Varia 9.

Geachte lezer,

In eerdere columns heb ik vragen beantwoord over de Gouden Jubel vrijstelling.

Hieronder volgt een volgende vraag en antwoord.

Vraag 9:
Mijn accountant vertelde me dat als ik zeker wil weten dat mijn schenking niet belast zal worden, ik nog dit jaar moet schenken.
Maar de Gouden Jubel vrijstelling geldt toch tot 1 januari 2015 ?

Verder lezen ? Klik hier.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Gouden Jubel vrijstelling. Varia 8.

Geachte lezer,

In eerdere columns heb ik vragen beantwoord over de Gouden Jubel vrijstelling.

Hieronder volgt een achtste vraag en antwoord.

Vraag 8:
Is mijn kind verplicht mijn schenking van € 100.000,- volledig te gebruiken om in de Eigen Woning te steken ?

Verder lezen ? Klik hier.

KNB congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Gouden Jubel vrijstelling. Varia 7

Geachte lezer,

In eerdere columns heb ik vragen beantwoord over de Gouden Jubel vrijstelling.

Hieronder volgt een zevende vraag en antwoord.

Vraag 7:
Mijn neef woont in Amerika. Hij wil daar een huis kopen en ik wil hem € 100.000,- schenken om hem daarbij te helpen.
Kan ik dat belastingvrij doen ?

Verder lezen ? Klik hier.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

HEMA notaris voorkomt niet dat de ex-partner het wettelijk vruchtgenot krijgt

Regel bewind in je testament.
Niet alleen voorkom je dat je kind jouw erfenis over de balk kan smijten.
Maar ook dat je ex van de rente op vakantie kan gaan.

Veel ouders met jonge kinderen willen vastleggen wie hun kroost gaat opvoeden als zij zelf mochten komen te overlijden. Nu kan dat alleen nog vastgelegd worden in een testament bij de notaris, maar er ligt een wetsvoorstel om daarnaast (dus niet in plaats van) bij de rechtbank een zogeheten voogdijregister te openen.

Ook de HEMA heeft ingezien dat jonge ouders deze behoefte hebben want via internet kun je zelf kijken of je een zogeheten “standaard geval” bent en een voogd benoemen via een door de computer samengesteld testament.

Laat ik meteen al duidelijk maken dat ik op zich geen enkel probleem heb met een initiatief als de HEMA-notaris. Waar ik wel moeite mee heb, is als zo’n initiatief mijns inziens niet ver genoeg gaat in de service verlening en klanten te weinig waar krijgen voor hun geld.

Heb je jonge kinderen ? Regel niet alleen de voogdij maar ook het bewind !
Voogdij is, zoals aangegeven, wat veel ouders willen vastleggen om duidelijk te maken wie hun minderjarige kinderen moet opvoeden als ze er zelf niet meer zijn.

Regel je verder niets, dan gaat de voogd ook over de financiële zaken van het kind. Omdat de voogdij eindigt als het kind meerderjarig is, stopt op de 18e verjaardag ook het beheer over het geld. Dus je kind krijgt dan de beschikking over jouw erfenis. Dat kan goed gaan, maar ook verkeerd.

Om te voorkomen dat een kind op de 18e verjaardag de erfenis gebruikt om bijvoorbeeld een dure, snelle auto te kopen in plaats van een opleiding te volgen, kunnen ouders een zogeheten Bewind instellen. Dat moet worden opgenomen in een testament. Dan kan ook vastgelegd worden dat het bewind tot de 23e verjaardag geldt.

De bewindvoerder zal dan jouw erfenis beheren totdat jouw kind 23 en dus (hopelijk) ouder en wijzer is.

Ik vind dat je als notaris jonge ouders pas goed voorlicht als je niet alleen de voogdij aan de orde stelt, maar ook wijst op de mogelijkheid van het bewind tot 23 jaar.

Bij de HEMA-notaris is dat niet het geval en dat is in mijn ogen dus een gemiste kans. Hun “standaard gezinnetje” is in ieder geval niet mijn “standaard service”.

Ook als in de toekomst voogdij geregeld kan worden bij de rechtbank, vind ik dat jammer. Niet omdat het betekent dat de voogdij niet meer bij de notaris geregeld wordt, maar omdat ouders bij de rechtbank niet ook het bewind kunnen vastleggen. Ze kunnen dus niet direct regelen dat hun erfenis beheerd wordt door een bewindvoerder totdat hun kind oud en wijs genoeg is. Daarvoor moeten ze dan toch weer naar de notaris worden (door)verwezen door de medewerkers van de rechtbank.

Vastleggen bewind voor de kinderen bij de notaris zorgt er ook voor dat je ex de rente niet kan opeisen en gebruiken
Er is overigens nog iets aardigs aan de hand met het bewind dat bij de notaris in een testament wordt vastgelegd. Dat is te danken aan een recente uitspraak van de Hoge Raad.

De Hoge Raad moest oordelen over een testament waarin een bewind was opgenomen. De bewindvoerder was daarbij bevoegd gemaakt om zelf te beslissen of het kind geld uitbetaald zou krijgen of niet. Daaronder viel ook de rente die de bank over de erfenis uitbetaalde. Het was dus helemaal aan de bewindvoerder overgelaten om de rente of zelfs een deel van de erfenis aan het kind te geven.

De ex-partner van de overleden moeder was van mening dat hij als vader van hun kind recht had op het zogeheten Ouderlijk Vruchtgenot. Dat houdt in dat hij de rente over de erfenis zou kunnen opeisen en daarvan, bijvoorbeeld, voor zichzelf een vakantie kon betalen.

De Hoge Raad was van mening dat de ex-partner dit recht niet had. De reden: er is een bewindvoerder die bepaalt of er deels of geheel wordt uitbetaald aan het kind. Beslist die dat er niets wordt uitgekeerd, dan heeft ook de vader geen recht op uitbetaling van de rente.

Praktische uitwerking: maak een testament met voogdij en bewind en je hoeft het ouderlijk vruchtgenot niet uit te sluiten bij een latere scheiding
Normaal adviseer ik een jonge moeder die gescheiden leeft van de vader van haar kind altijd om ook expliciet op te nemen in een testament dat het ouderlijk vruchtgenot wordt uitgesloten.

Ondanks de uitspraak van de Hoge Raad blijft dat advies nog steeds van toepassing omdat ik in zo’n situatie ook adviseer andere zaken te regelen (bijvoorbeeld om te voorkomen dat als moeder en kind kort na elkaar overlijden door een verkeersongeval, de erfenis via een omweg toch bij de ex-partner terecht komt).

Maar maakt deze jonge ouder geen nieuw testament dan is dankzij de uitspraak van de Hoge Raad de noodzaak daarvoor iets afgenomen.

Hebben de ouders, toen de relatie nog goed was, namelijk testamenten opgesteld waarin ze zowel een voogd als een bewindvoerder hebben benoemd, dan hoeft er na een scheiding dus geen nieuw testament meer opgesteld te worden alleen om het ouderlijk vruchtgenot uit te sluiten Daar zorgt het bewind al voor in combinatie met het arrest van de Hoge Raad.

Maar noch de HEMA-notaris service noch het voorgestelde voogdij-register bieden hier de mogelijkheid toe. Simpelweg omdat het bewind niet wordt geregeld in de standaard testamenten voor het volgens de HEMA standaard jonge gezin.

Een gemiste kans.

Printversie

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Gouden Jubel vrijstelling. Varia 6.

Geachte lezer,

In eerdere columns heb ik vragen beantwoord de Gouden Jubel vrijstelling.

Hieronder volgt een zesde vraag en antwoord.

Vraag 6:
Ik heb mijn kind nog niet eerder geld geschonken.
Mijn dochter  is nu 38 jaar en ik wil haar € 100.000,- geven omdat ze een huis wil kopen. Mag zij dat geld ook (deels) gebruiken om een nieuwe auto te kopen ?

Verder lezen ? Klik hier.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Gouden Jubel vrijstelling. Varia 5.

Geachte lezer,

In eerdere columns heb ik vragen beantwoord over de Gouden Jubel vrijstelling.

Hieronder volgt een vijfde vraag en antwoord.

Vraag 5:
Eind 2014 kom ik terug naar Nederland en ga ik een koopwoning zoeken.
Mijn suikertante wil me € 100.000,- schenken om te helpen bij de aankoop.
Moet ik het huis al in 2014 op mijn naam hebben staan om dat bedrag belastingvrij te kunnen krijgen ?

Verder lezen ? Klik hier.

KNB congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Gouden Jubel vrijstelling. Varia 4.

Geachte lezer,

In eerdere columns heb ik vragen beantwoord over de Gouden Jubel vrijstelling.

Hieronder volgt een vierde vraag en antwoord.

Vraag 4:
Ik heb van mijn suikertante in 2010 € 100.000,- geleend voor de aankoop van mijn Eigen Woning.
Zij heeft niet nog een ton om aan mij over te boeken waarna ik die weer terugboek als aflossing op die schuld.
Kan zij mij niet gewoon die schuld belastingvrij kwijtschelden ?

Verder lezen ? Klik hier.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht