Geen huurbescherming vanwege Facebook

Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, Pinterest, Fousquare en Hyves zijn allemaal Social Media. Op internet kun je laten weten wat je doet, waar dat plaatsvindt en met wie je daar samen bent.

Hierdoor is een hele nieuwe bedrijfstak ontstaan, omdat deskundigen bedrijven helpen bij hun Social Media strategie zodat zoveel mogelijk mensen uiteindelijk hun produkten of diensten kopen.

Maar ook in de rechtzaal dringt het gebruik van Social Media door. Bijvoorbeeld in een kort-geding zaak die in Amsterdam speelde over huurbescherming.

Verder lezen ? Klik hier.

VRAAG DE BANK TOESTEMMING VOOR JOUW KLANT GAAT VERHUREN

Beste lezer,

Misschien heb jij klanten die een nieuwe woning hebben gekocht, maar hun oude woning ondanks al jouw moeite nog niet kwijt zijn. Op een gegeven moment worden de dubbele woonlasten zwaar en komt het idee op om de oude woning te verhuren, waarbij aan jou gevraagd wordt om daarbij behulpzaam te zijn.

(NIEUWE) LEEGSTANDSWET EN VERHUUR
Zoals je weet, kan een vergunning aangevraagd worden bij de gemeente om de woning onder de Leegstandswet te verhuren. De huurder kan dan geen huurbescherming claimen als de afgesproken (korte) huurperiode is afgelopen. Daardoor kan de oude woning toch bij jou in de verkoop blijven, omdat je aan kopers kunt garanderen dat de woning op een specifiek aan te geven datum in de toekomst leeg en ontruimd geleverd kan worden.

Verder lezen ? Klik hier.

Repeterende schenking: wat is het en is het mogelijk ?

Om erfbelasting te besparen wordt vaak gebruik gemaakt van schenkingen op papier. Er wordt dan vastgelegd dat de ouders hun kind geld schenken, maar dat het kind dat bedrag pas zal ontvangen bij overlijden van de ouders (of eerder, bijvoorbeeld bij opname in een verzorgingstehuis).

Schenking op papier: hoe werkt het in het kort ?

De Belastingdienst accepteert zo’n schenking op papier als er aan een aantal voorwaarden voldaan is en er geen sprake is van Fraus Legis. Eén van die voorwaarden is dat de schenking bij de notaris in een akte is vastgelegd.

Verder lezen ? Klik hier.

Verzwijg geen bankrekeningen. Het kan je kinderen duur te staan komen.

Waarschijnlijk heeft u in de krant wel eens gelezen over de Inkeerregeling. Die biedt mensen met vermogen dat niet bij de Belastingdienst bekend is, de mogelijkheid om dit geld officieel te maken na betaling van een boete. Zwart geld wordt op die manier gewit via de fiscus.

Recent las ik een uitspraak van het Gerechtshof in Den-Haag waarin ook sprake was van bankrekeningen die niet op het aangifteformulier van de Inkomstenbelasting waren vermeld. Maar in plaats van problemen met de Belastingdienst leverde dat verzwegen geld juist grote problemen op voor de stiefkinderen van de belastingontduiker.

Dat vond ik opmerkelijk en daarom wil ik u graag de uitspraak onder de aandacht brengen.

Verder lezen ? Klik hier.

KAN EEN BESLAGLEGGER NU OOK NIET MEER VEILEN ?

Beste lezer,

Eerder heb ik geschreven over een uitspraak van de Rechtbank in Amsterdam. Diverse deskundigen zien in die uitspraak aanleiding om te concluderen dat de hypotheekbanken nu veel minder mogelijkheden hebben om bij wanbetaling zich te verhalen op het onderpand door dat in het openbaar te verkopen.

Maar er zijn nog anderen die registergoederen kunnen laten veilen. Namelijk de schuldeisers die van de rechter toestemming hebben gekregen executoriaal beslag te leggen.

Een paar dagen nadat ik de uitspraak voor het eerst had gelezen en mijn vorige column had geschreven, bedacht ik mij dat er onduidelijkheid bestaat over deze beslagleggers.

Mag een executoriaal beslaglegger wel gewoon de veiling doorzetten ?

 Verder lezen ? Klik hier.

Doe niet te veel voor je klanten !

Onlangs las ik een uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam die voor iedere aankopend makelaar van belang is. De boodschap is simpel: doe zo min mogelijk voor je opdrachtgever als je niet schadeplichtig wilt zijn.

Voor een dienstverlener zoals een makelaar klinkt dat heel vreemd, want juist door jouw persoonlijke service en aandacht onderscheidt jij je van de andere makelaars en mede daardoor profileer jij je en krijg je via referals nieuwe opdrachtgevers.

Daarom wil ik je kort de situatie schetsen, zodat je weet waar de valkuilen zitten.

Verder lezen ? Klik hier.

MAG EEN BANK NU NOOIT MEER IN HET OPENBAAR VERKOPEN ?

Beste makelaar,

Heb jij al recent de afdeling Intensief Beheer gebeld van iedere bank ? Ik denk dat het voor je omzet goed kan zijn als je dat doet.

De reden is simpel. De Rechtbank in Amsterdam heeft onlangs een uitspraak gedaan. De debiteur kreeg gedaan dat de executieveiling van zijn woning stopgezet moest worden. Die uitspraak heeft onder meer De Telegraaf gehaald.

Sommige deskundigen zijn van mening dat door deze uitspraak het hypotheekrecht wordt uitgehold omdat banken bijna nooit meer het onderpand kunnen veilen. Als dat klopt, dan is er een mooie kans voor jou om meer woningen te verkopen.

Verder lezen ? Klik hier.

MAG EEN EIGENAAR ZIJN APPARTEMENT TELKENS VOOR KORTE TIJD AAN ANDEREN IN GEBRUIK GEVEN ? Deel 2

Beste lezer,

In mijn vorige column over dit onderwerp heb ik gesproken over een zaak waarbij iemand maar een paar keer per jaar zijn pied-à-terre gebruikte. Als hij er niet was, maakten soms anderen gebruik van het appartement.

De Vereniging van Eigenaars (VvE) was hier op tegen en haalde de splitsingsakte aan, waarin stond dat het appartement als woning gebruik moest worden. Commerciële verhuur zou dus niet toegestaan zijn. Helaas voor de VvE was de rechter van mening dat in die situatie geen sprake was van commerciële activiteiten.

In een andere zaak ging het echter mis voor de eigenaar en daarom wil ik die ook graag onder uw aandacht brengen.

VERBOD OP SHORT STAY IN HUISHOUDELIJK REGLEMENT IS TOEGESTAAN

Verder lezen ? Klik hier