Familiebank Deel 3

Beste Lezer,

In mijn vorige twee columns heb ik de voordelen van de zogeheten FamilieBank beschreven. Daarbij lenen de ouders hun kind geld voor de aankoop of verbouwing van de Eigen Woning.

Als u kiest voor zo’n constructie moet ik u wel een kleine waarschuwing geven. De belastingdienst stelt namelijk een aantal eisen waaraan u moet voldoen. En sinds 1 januari 2013 zijn er (bovendien) twee aanvullende eisen.

BESTAANDE EISEN

Verder lezen ? Klik hier.

Printversie

KNB congres, niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht.
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Familie Bank. Deel 2

In mijn vorige column heb ik aangeven hoe zaken liggen als de ouders geld aan hun kind lenen voor de aankoop of verbouwing van de Eigen Woning van het kind.

Ik ben daarbij uitgegaan van een rente van 8% die het kind aan zijn of haar ouders moet betalen en ik heb aangegeven dat veel cliënten zo’n hoge rente niet in rekening willen brengen bij hun kind. Liever willen ze lager gaan zitten dan de rente die de bank aan het kind rekent voor de hypotheek.

Vanwege de lengte van mijn vorige column, ga ik hierna in op de reden om toch het kind “een poot uit te draaien”, zoals de ouders mijn advies vaak in eerste instantie zien.

WAAROM DIE HOGE RENTE ?

Verder lezen ? Klik hier.

Printversie

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Familie Bank. Deel 1

U heeft vast ook gelezen dat we in Nederland zeer spaarzaam zijn. De Telegraaf schrijft op 4 maart jl. dat er in januari 2013 16 miljard euro meer op onze spaarrekeningen staat dan in januari 2012. Maar de rente over dat geld is op dit moment niet echt hoog en daarom komt de FamilieBank-constructie steeds vaker in beeld.

De ouders lenen hun spaargeld uit aan hun kind, dat daarmee een Eigen Woning (als bedoeld in de Inkomstenbelasting) koopt of verbouwt. Of het kind lost met het geld de hypotheek versneld af bij de bank.

In zo’n geval wordt vaak de hulp van de notaris ingeroepen om alles goed op papier vast te leggen en komt de vraag naar voren hoeveel rente het kind aan zijn of haar ouders moet gaan betalen. Ik antwoord dan: acht procent.

Dit verrast mijn cliënten omdat de bank meestal zes procent vraagt en de ouders eigenlijk daaronder wilden gaan zitten.

Verder lezen ? Klik hier.

Printversie

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Welke kosten van de notaris zijn aftrekbaar ? Deel 4

In mijn laatste drie columns heb ik geschreven over de aftrekbaarheid van kosten die te maken hebben met een nieuwe of oude hypotheek.

Omdat de Belastingdienst zeer kritisch kijkt naar deze aftrek, moet ik u helaas de volgende waarschuwing meegeven. Anders trekt u misschien kosten af terwijl dat niet mag.

WAARSCHUWING

Verder lezen ? Klik hier

Printversie

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

 

 

Aanvulling op column 325: Mantelzorgcompliment altijd aanvragen.

Aanvulling op column 325, Mantelzorgcompliment altijd aanvragen

 

Na het schrijven van deze column kreeg ik op 19 maart 2013 bericht dat er een recentere uitspraak was van de Rechtbank in Arnhem over hetzelfde onderwerp.

Deze rechter kwam met een andere lezing en de dochter van de overledene kreeg toch de vrijstelling van € 600.000,-.

Ondanks het feit dat er geen zorgcompliment was aangevraagd voldeed de dochter aan alle vereisten !

Een lagere rechter (de rechtbank is een treetje lager dan een gerechtshof) mag niet zomaar een oudere uitspraak negeren. Zeker in dit geval waarin er maar een paar maanden tussen zat en er dus geen sprake kon zijn van “veranderende inzichten of maatschappelijke ontwikkelingen”.
De opening werd gevonden in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en dan specifiek artikel 1 van het Eerste Protocol.

Van notaris Aniel Autar ontving ik nog een kopie van een artikel in de Volkskrant over dit onderwerp.
U kunt dat artikel hier nalezen.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht
Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

 

Mantelzorgcompliment altijd aanvragen ! Anders betaal je misschien teveel erfbelasting.

Beste Lezer,

“Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert.” Die uitdrukking kwam bij me op toen ik de uitspraak las van het Gerechtshof in Den-Haag. Want het niet aanvragen van het mantelzorgcompliment van een paar honderd euro kostte de belastingplichtige een belastingvrijstelling van afgerond € 600.000,-.

Om te voorkomen dat u misschien ook in diezelfde situatie terecht komt, wil ik het zorgcompliment onder de aandacht brengen.

Verder lezen ? Klik hier.

Printversie. 

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Welke kosten van de notaris zijn aftrekbaar ? Deel 3

In de vorige twee columns heb ik geschreven over de aftrekbaarheid van kosten als er een nieuwe hypotheekakte is getekend in 2012. Daarbij beschreef ik de situatie dat u een nieuwe woning in 2012 heeft gekocht of een nieuwe lening bent aangegaan bijvooreeld om uw woning te verbouwen.

Maar in de praktijk komt nog een situatie voor, waarbij de kosten die op de declaratie van uw notaris staan aftrekbaar zijn.

POSTEN DIE AFTREKBAAR ZIJN ALS DE LENING GEHEEL IS AFGELOST EN DE OUDE HYPOTHEEK WORDT DOORGEHAALD BIJ HET KADASTER

Verder lezen ? Klik hier

Printversie

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Welke kosten van de notaris zijn aftrekbaar ? Deel 2

In mijn vorige column schreef ik over de kosten die op de afrekening van de notaris kunnen staan en die aftrekbaar zijn. Daarbij ging ik uit van de situatie dat er in 2012 een Eigen Woning in 2012 is gekocht.

BIJLENEN MAAR NIET AFLOSSEN

Die kosten kunt u ook tegenkomen als u vóór 2012 al een Eigen Woning heeft gekocht, maar in 2012 een nieuwe hypothecaire lening hebt afgesloten, bijvoorbeeld omdat u uw woning in 2012 ging verbouwen. Is dat bij u het geval, sla de vorige column er dan nog even op na en kijk of op de declaratie van uw notaris posten staan die ik ook in het lijstje van de vorige column heb opgenomen. Die zijn dan aftrekbaar.

EXTRA POSTEN DIE AFTREKBAAR ZIJN ALS EEN HYPOTHEEK IS OVERGESLOTEN

Verder lezen ? Klik hier.

Printversie

Welke kosten van de notaris zijn aftrekbaar ? Deel 1

De redactie van OverGeld heeft mij gevraagd in de maand maart extra aandacht te geven aan fiscale onderwerpen. 

De reden is heel simpel: 

in maart moet de aangifte voor de inkomstenbelasting gedaan worden.

Graag voldoe ik aan dit verzoek en ik wil beginnen met informatie over de aftrekbaarheid van sommige kosten die een bezoek aan de notaris met zich meebrengen. Hopelijk heeft u daar iets aan bij het invullen van uw aangifteformulier.

Verder lezen ? Klik hier.

Printversie

Ernst Loendersloot, senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot, senior kandidaat notaris te Maastricht

Erfgenamen kunnen kiezen over welke WOZ waarde ze erfbelasting betalen.

Beste Lezer,

Dit keer wil ik u iets vertellen over de Successiewet, oftewel de erfbelasting. Op zich heeft dat niets te maken met de inkomstenbelasting of met de aangifte die u in maart moet invullen.

Maar bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting moet u wel de WOZ waarde van uw woning invullen. En laat die waarde nou ook een belangrijke rol spelen bij de erfbelasting (voorheen: successierecht).

ERFBELASTING WORDT BEREKEND OVER WOZ WAARDE

MAAR HOE GAAT DAT DAN IN DE PRAKTIJK ALS DE WOZ WAARDE 2013 NOG NIET BEKEND IS ?

Verder lezen ? Klik hier.

Printversie

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht