Recycling van columns.

 

 

 

 

Regelmatige bezoekers van deze site zullen vast wel gemerkt hebben dat ik columns recycle. Daarmee bedoel ik dat ik hetzelfde onderwerp voor verschillende media beschrijf.

Ik noem dat zelf recycling van columns, maar ik probeer altijd wel iedere column iets anders te schrijven. Al was het maar omdat makelaars of hypotheekadviseurs behoefte hebben aan een andere insteek of verdieping van een onderwerp die een particuliere lezer van de Thuiscourant niet wenst.

Ook traditionele media zoals de uitgever van de kwaliteitskrant NRC Handelsbald en NRC Next bezondigen zich aan recycling. Recent echter was het echt een geval van Copy Paste.

In NRC Next stond een portret van de moderne notaris, de notaris 2.0.
Exact hetzelfde verhaal met dezelfde layout en foto’s stond op 30 mei jl in de NRC Handelsblad. Dit viel des te meer op omdat NRC Next er één pagina aan heeft gewijd en NRC Handelsblad twee. Dus er was veel meer wit op die krantenpagina van NRC Handelsblad.

Aardig detail:
Notarissen krijgen vaak het verwijt dat onze aktes toch vaak een kwestie zijn van Copy Paste en dat we dus te duur zijn.

Nu doet de uitgever van NRC Handelsblad en NRC Next echt niets meer dan Copy Paste van dit verhaal. Zouden de abonnee’s nu korting krijgen op het abonnementsgeld ?

Ik denk het niet gezien het bericht over een buitensporig dividend aan de aandeelhouders van de uitgever.

Recycling van columns.