Teken nooit een (voorlopig) koopcontract als je broer of zus gescheiden is.

 

 

 

 

 

Teken nooit een (voorlopig) koopcontract als je broer of zus gescheiden is.

Beste lezer,

Dat is de waarschuwing die ik u wil geven nadat ik de uitspraak heb gelezen van de rechtbank in Den-Bosch. Want de verkopers moesten aan de koper een hele forse boete betalen omdat één kind de akte van levering bij de enotaris niet zonder meer kon ondertekenen.

Ik neem aan dat u benieuwd bent naar wat er speelde in die rechtszaak zodat u kunt kijken of u moet oppassen.

Een makelaar kreeg van alle kinderen de opdracht de ouderlijke woning te verkopen. Deze opdracht was door hen verstrekt omdat de beide ouders overleden waren.

Maar er hoefde niet uitgezocht te worden of de kinderen wel de enige erfgenamen waren, omdat de woning al bij leven op naam van de kinderen was gezet. Het recht van gebruik en bewoning dat de ouders daarbij hadden gekregen was door hun overlijden geëindigd, waardoor het huis nu vrij van gebruikers verkocht kon worden.

Een half jaar nadat de makelaar aan het werk was gegaan, had hij al een koper gevonden en kon het (voorlopig) koopcontract getekend worden.

De makelaar had wel begrepen dat er iets bijzonders aan de hand was, want één van de kinderen was gescheiden. Die scheiding had plaatsgevonden nadat de transactie tussen de ouders en de kinderen had plaatsgevonden en ook nog eens in Australië. Bovendien was de ex-echtgenoot overleden voordat de gemeenschap van goederen tussen dit kind en deze ex-echtgenoot was verdeeld. Deze ex had als erfgenaam een kind achtergelaten uit een eerdere relatie.

Een medewerker van de notaris kreeg de overdracht in behandeling en kennelijk bleek pas op een laat moment dat er “iets” mee was. Toen de notaris het dossier onder ogen kreeg, vond die het noodzakelijk informatie in te winnen bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Zowel de KNB als een hoogleraar Internationaal Privaatrecht adviseerde om in Australië een legal opinion te vragen om zeker te weten wie nu eigenlijk gerechtigd was tot het aandeel in het ouderlijk huis van het gescheiden kind.

Ondertussen kon de akte van levering niet getekend worden en stelde de koper alle kinderen in gebreke. Uiteindelijk moesten deze € 40.000,- betalen aan de koper.

Als u samen met broers en/of zussen eigenaar bent van het huis van uw ouders en één van de kinderen gescheiden is, dan raad ik u aan om met alle documentatie naar de notaris te gaan voordat u de woning te koop zet. Uw notaris kan dan alle valkuilen goed in beeld brengen om te voorkomen dat u aangesproken wordt door de koper tot vergoeding van de schade vanwege het feit dat uw broer of zuster de akte van levering bij de notaris niet kan tekenen zonder dat zijn of haar ex (of de erfgenamen daarvan) ook meetekent.

Met vriendelijke groet,

Mr Ernst Loendersloot

kandidaat notaris te Maastricht

Vakblad voor ANBI’s en andere Goede Doelen

 

 

 

 

 

Binnenkort zal een nieuw vakblad uit worden gebracht, ANBI-wijzer met interessante artikelen voor iedereen die werkzaam is in dan wel advies geeft aan de zogeheten Goede Doelen sector oftewel de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Ik ben gevraagd daarin columns te schrijven vanuit het standpunt van de notaris.

Ook wordt een column geschreven door MAZARS accountants en fiscalisten. De titel daarvan in de eerstvolgende editie is:

Non-profitorganisaties gaan mogelijk miljoenen extra btw betalen.

Wil je deze en andere columns lezen, neem dan een abonnement op het tijdschrift.

Geen overdrachtsbelasting bij een drijvende woning

 

 

 

 

 

Een tijd terug heb ik geschreven over een procedure of er overdrachtsbelasting betaald moet worden bij aankoop van een drijvende woning.

Op 9 maart 2012 heeft de Hoge Raad hierover een duidelijke uitspraak gedaan.

Een drijvend object (zoals in deze zaak een betonnen bak waarop een woning is gebouwd) kan worden overgedragen met 0% overdrachtsbelasting. Dat kan eventueel anders zijn als die bak onderdeel is van een groter geheel. Maar dat moet beoordeeld worden “staande op de betonnen bak” en niet andersom.

Juridisch heel interessant, maar voor jou interessanter als je een woonboot of drijvende woning koopt. Zeer waarschijnlijk hoef je nu geen overdrachtsbelasting te betalen.

UPDATE 11-04-2012:
Kijk ook even naar het volgende bericht.

Zwart geld en inkeer regeling.

Ik las een juridisch interessante uitspraak over het (alsnog) aangeven van zwart geld. Daarmee bedoel ik vermogen dat eerder niet bekend was bij de belastingdienst en waarover nog belasting geheven moet worden.

Ook erfgenamen kunnen hiermee geconfronteerd worden als de overledene zwart geld had en dat nu ineens via de erfenis van hen wordt.

Een toelichting op de uitspraak kunt u hier lezen.

Moet ik alimentatie betalen als ik ga samenwonen ?

 

 

 

 

Eigenlijk is de vraag niet helemaal goed. Het gaat er natuurlijk om of je alimentatie aan je ex-partner moet betalen als jullie uit elkaar gaan en je hebt samengewoond.

Maar dan wordt de titel zo lang.

Maar het antwoord is kort: Nee, tenzij je dat met elkaar hebt afgesproken.

Er was sprake van dat in de wet vastgelegd zou worden dat ook bij samenwoners een plicht tot betaling van alimentatie aan de ex zou ontstaan. Maar dat idee is nu afgeschaft. Hierover heeft de overheid een brief gestuurd aan de Tweede Kamer.

Eerste huis kopen ? Kom naar de Startersdag in Maastricht !

 

 

 

Op 31 maart a.s. kun je alle informatie krijgen over het kopen van je eerste huis.

De informatie is gratis en je kunt aan de notaris van alles vragen over wat er allemaal bij komt kijken als j als starter voor de eerste keer een huis koopt.

Wil je meer informatie, kijk dan op de site van de Startersdag.

Deze notaris was aansprakelijk en moest de verkopers €30.000,- betalen.

 

 

 

 

 

Kort maar krachtig was dat wat er speelde in de zaak waarover ik een column heb geschreven voor De Scherpe Pen (een site voor kritische makelaars).

De notarisklerk die voor deze notaris werkt had een fout gemaakt door te melden dat een echtscheidingvan één van de kinderen in Australië geen belemmering vormde voor de kinderen om de woning van de ouders te verkopen en te leveren.

Helaas bleek dat wel een struikelblok te zijn omdat de kinderen het huis niet via de erfenis van de ouders hadden gekregen, maar vanwege een zogeheten ouders kind transactie.

En de koper was niet van plan eindeloos te wachten totdat de problemen in Australië eindelijk opgelost waren. De schadeclaim van € 40.000,- moest door de notaris en de makelaar uiteindelijk betaald worden.

Wil je meer weten, lees dan mijn column door:
Column De Scherpe Pen 24, Vertrouw nooit een notaris

Erfgenamen kunnen woz kiezen

 

 

 

 

Voor de Telegraaf heb ik een column geschreven over de WOZ Waarde en de erfbelasting. De boodschap is om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ beschikking omdat over die waarde erfbelasting betaald moet worden.

 U kunt de column ook op deze site vinden zodat u deze makkelijk kunt printen. Column Telegraaf 86, Erfgenamen mogen WOZ kiezen

Notaris en Social Media. Waarom wel of niet ?

Stichting Instituut Voor Kennisoverdracht

 

Dinsdag 13 maart 2012 heb ik (als materiedeskundige) een bijdrage mogen leveren aan een cursus over Notariaat, Visie en Internet cq Social Media.

Deze middag werd georganiseerd door het Instituut voor Kennis Overdracht (INVK) in Nieuw Loosdrecht.

Ik had de indruk dat mijn niet geheel alledaagse manier van presentatie op prijs werd gesteld door Eric Hania, die namens INVK de middag leidde. Mijn intentie was om via interactie met de groep deelnemers in korte tijd mijn visie op het onderwerp duidelijk te maken.

Letterlijk spelenderwijs heb ik hen mijn idee laten ontdekken. Maar zoals ik al vooraf had aangegeven: het is mijn visie en iedereen mag er anders overdenken.

Graag wil ik Jannetta Dorsman danken die mij tijdens de cursus Notaris 2.0 de ogen heeft geopend over hoe ver ik nog te gaan heb voordat ik echt een materie-deskundige ben. Ik ben nu meer een ervarings-deskundige.

Vorder de al betaalde erfbelasting in Spanje terug

Deze boodschap kreeg ik van de heer Wladimir Nordemann.

Zelf heb ik hier geen kennis van, dus kan ik je niet verder helpen, maar daarom plaats ik dit bericht.

Het gaat om Nederlanders die de afgelopen vijf (5) jaar erfbelasting hebben betaald in Spanje terwijl ze geen resident in Spanje zijn. Zij kunnen op grond van discriminatie een claim indienen bij of tegen de Spaanse belastingdienst.

Meer weten ? Klik hier.