« Vorige Pagina

Archief van februari, 2012

Ruzie om de erfenis omdat er een oud maar achterhaald testament bleek te zijn.

woensdag, 29 februari, 2012

 

 

 

 

Voor de Telegraaf heb ik een column geschreven over een situatie waarbij bleek dat de overledene een oud testament had. Dat had hij echter nooit aangepast en dus zou zijn partner niets erven. De rechter oordeelde dat het testament vergeten was en dus niet meer geldig. De partner kreeg daardoor wel de erfenis.  

U kunt de column hier nalezen: Column Telegraaf 89, Vergeten testament

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Te hoge WOZ waarde en erfenis. Argumenten om de aanslag aan te vechten.

dinsdag, 28 februari, 2012

 

 

 

 

Voor iedere huiseigenaar is de hoogte van de WOZ waarde van hun woning van belang. Maar voor mensen die een huis hebben georven geldt dat zeker. Zij betalen namelijk erfbelasting (vroeger successierecht) over de WOZ waarde.

Dus is het verstandig de waarde van het huis voor de WOZ zo laag mogelijk te krijgen.

De column kunt u hier lezen: Erfgenamen kunnen de WOZ kiezen

In mijn column heb ik ook een link opgenomen naar argumenten die u kunt gebruiken als u een bezwaarschrift schrijft.

Gepost op 01 Column Thuiscourant | Geen Reacties»

Wat doet een notaris ?

zaterdag, 18 februari, 2012

  

 

 

 

 Vanaf 18 februari 2012 is het carnaval in Maastricht.

Dan wordt alles op de kop gezet en autoriteiten op de hak genomen.

Graag wil ik je in dat kader de volgende video van Koefnoen laten zien. Een humoristische persiflage van het werk van de notaris.

Koefnoen bij de notaris

Gepost op 09 Voor u gelezen in andere media | Geen Reacties»

Waarschuwing: vertrouw niet iedere notaris !

donderdag, 16 februari, 2012

Beste lezer,

Ik krijg net bericht dat er oplichters werkzaam zijn die zich uitgeven als notaris. Het gaat om Bogdan Notarissen in Utrecht.

Zij verkopen (zogenaamd) spullen uit erfenissen, zoals GSM en Ipad’s. Je betaalt wel, maar krijgt nooit de spullen.

Doe dus geen zaken met deze lieden.

Wil je meer weten, lees dan verder op de site van de KNB

Gepost op 09 Voor u gelezen in andere media | Geen Reacties»

Wat voor buren krijg ik ?

woensdag, 15 februari, 2012

Als je naar een huis aan het zoeken bent, wil je graag weten wie je buren worden. Op Funda kun je algemene informatie vinden over wat je buren gemiddeld verdienen, hoeveel huurwoningen er zijn in de buurt.

Maar er is door NRC Handelsblad een gedetaileerde kaart gemaakt. Duurt even voor alle informatie is ingelezen, maar dan kun je je voorbereiden voordat je het (voorlopig) koopcontract tekent.

Voor de kaart, klik hier.

Gepost op 09 Voor u gelezen in andere media | Geen Reacties»

Wat is er voor de makelaar veranderd sinds 1 januari 2012 ?

maandag, 13 februari, 2012

Wat is er gewijzigd in het huwelijks recht en wat voor gevolgen heeft dit voor de makelaars ? Die vraag probeer ik hieronder te beantwoorden.

Op 1 januari 2012 zijn een aantal regels inzake het huwelijks-vermogensrecht gewijzigd. Eén van die wijzigingen betreft het moment waarop de ontbinding van de gemeenschap van goederen plaatsvindt.

Sinds die datum is het zo dat, zodra het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij en geregistreerd door de rechtbank, de gemeenschap van goederen is ontbonden. Tot 1 januari 2012 was het zo dat de ontbinding plaats vond tegelijk met de ontbinding van het huwelijk zelf oftewel op het moment dat de beschikking van de rechtbank bij de gemeente was verwerkt.

Wat betekent dit voor jou als makelaar ?

(more…)

Gepost op 03 Columns DeScherpePen.nl | Geen Reacties»

Wat moet ik doen als de koper zijn afspraken niet nakomt ?

maandag, 13 februari, 2012

Eigenlijk had dit de kop moeten zijn boven mijn column voor de Thuiscourant.

Als de koper van jouw huis zijn of haar afspraken niet nakomt, dan moet jij aktie ondernemen. Je moet de koper namelijk ingebrekestellen. Maar dat moet wel duidelijk gebeuren.

Dat kun je hieronder nalezen.

================================

Beste lezer,

Als koper en verkoper het koopcontract getekend hebben, dan zullen ze hun plichten die daarin staan moeten nakomen. Dat zal doorgaans niet het probleem zijn omdat de koper eigenaar van de woning wil worden en de verkoper de eigendom wil overdragen.

Maar wat nu als één van de partijen niet aan zijn of haar verplichting voldoet? In de koopovereenkomsten staat dan meestal een boetebepaling. Vaak is 10% van de koopsom verschuldigd door de partij die nalatig is en in gebreke blijft.

De rechtbank in Haarlem moest onlangs oordelen of de koper wel ingebreke was gebleven en dus de contractuele boete moest betalen. En de rechter trok een conclusie die voor iedere koper en verkoper in de praktijk van belang is.

De koper moest een waarborgsom storten binnen een bepaalde termijn. Maar toen die dag voorbij was, had de notaris geen geld of een bankgarantie voor dat bedrag ontvangen. De notaris heeft toen op verzoek van de koper een brief gestuurd aan de verkoper. In de brief stond wel dat de koper de plicht had om het geld te storten (of een bankgarantie te regelen) en ook dat de termijn daarvoor verlopen was. Ook werd in de brief verwezen naar de artikelen uit het koopcontract over ingebreke blijven en de boete.

Wat de notaris niet had gedaan was om in de brief te vermelden binnen welke termijn de koper dit alles alsnog moest regelen. De notaris en de verkoper meenden dat dit al afdoende in de koopovereenkomst stond en dat het genoeg was om in de brief in algemene zin te verwijzen naar de artikelen in de koopovereenkomst en op te roepen zo snel mogelijk te voldoen aan de verplichtingen.

De rechtbank dacht daar anders over. Volgens de rechter was het niet voldoende om de koper in gebreke te stellen zonder expliciet te vermelden binnen welke termijn alsnog aan de verplichtingen voldaan moest zijn. In algemene zin verwijzen naar de bepalingen in de koopovereenkomst waarin stond dat binnen 8 dagen na ingebrekestelling alles in kannen en kruiken moest zijn, was niet genoeg.

Ik hoop voor u dat u nooit in een situatie komt dat de koper van uw woning zijn of haar plichten niet nakomt. Mocht dat echter wel zo zijn, dan weet u nu dat u niet alleen een brief moet sturen om de koper ingebreke te stellen, maar dat in die brief expliciet moet staan binnen welke termijn dat gedaan moet zijn. Houdt u het te vaag als het om de termijn gaat, dan heeft u volgens de rechtbank in Haarlem dus geen recht op de contractuele boete.

Gepost op 01 Column Thuiscourant | Geen Reacties»

Financieel adviseur aansprakelijk omdat niet naar huwelijksvermogensrecht was gevraagd

maandag, 13 februari, 2012

cover

 

 

 

 

 

Voor het vakblad De Hypotheekadviseur van Kluwer heb ik een column geschreven over de wijziging van het huwelijks vermogens recht per 1 januari 2012 en het risico van aansprakelijkheid voor de financieel adviseur.

Deze column kunt u in de originele layout hier vinden.

De tekst zelf is hier onder na te lezen:

=======================================================

Op 22 december 2010 heeft de Rechtbank in Utrecht een uitspraak gedaan over een kruislings afgesloten levensverzekering. De betrokken financieel adviseur werd daarin veroordeeld de schade die cliënten hadden geleden te vergoeden. Die uitspraak is op zich voor u al van belang, maar belangrijker is de redenering van de rechter in verband met het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Als adviseur kunt u nu wel heel snel aansprakelijk gesteld worden.

 

Waarschijnlijk kent u de zaak al, maar voor de volledigheid beschrijf ik deze toch kort. Het handelde om een levensverzekering die in 1986 was gesloten. Om successierechten te vermijden had de adviseur de polis kruislings afgesloten. Dit zou een belastingdrukkend effect hebben omdat het om samenwoners ging. Vervolgens zijn partijen in 2000 getrouwd zonder het maken van huwelijkse voorwaarden. Daardoor is er (bijna) per definitie premie betaald door het verzekerd lijf en de begunstigde samen. De uitkering werd daarom belast op grond van artikel 13 Successiewet toen één van de echtelieden in 2007 overleed.

 

De verzekeringnemer was daar niet blij mee en stelde de financieel adviseur aansprakelijk. De redenatie daarvoor was eenvoudig. De adviseur was namelijk nadat het huwelijk was gesloten nog langs geweest voor een gesprek en had toen niet aan de orde gesteld dat er staande huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden gemaakt moesten worden om weer in aanmerking te komen voor de vrijstelling van successierecht voor wat betreft de polis. Dit werd de adviseur aangerekend door de rechter die hem liet opdraaien voor de (belasting)schade die de verzekeringnemer had geleden.

 

Omdat u hecht aan een goed contact met uw cliënten zult u ook met enige regelmaat contact met hen opnemen. Daarbij neemt u waarschijnlijk de financiële positie van hen door en kijkt of er aanpassingen nodig zijn in hun verzekeringen. Vanuit een commercieel oogpunt kan deze after-sale heel nuttig zijn.

 

Maar als ik de uitspraak van de Utrechtse rechter combineer met de snelheid waarmee huwelijkse voorwaarden gemaakt of aangepast kunnen worden, dan kan deze after-sales u juist veel geld kosten. Zowel bij bestaande cliënten, maar ook bij nieuwe relaties zult u nadrukkelijk aandacht moeten besteden aan hun huwelijksvermogens regime.

 

Na invoering van de zogeheten Derde Tranche van het huwelijksvermogensrecht (per 1 januari 2012) is het namelijk stukken simpeler en vooral sneller geworden om tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden te maken en aan te passen. De voorafgaande goedkeuring van de rechter is niet meer nodig. Een bezoek aan de notaris voor een bespreking en een tweede bezoek om de huwelijkse voorwaarden te tekenen zijn voldoende.

 

In uw adviespraktijk zult u dus moeten aantekenen dat u gevraagd heeft of uw cliënten getrouwd zijn en of zij huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld. Antwoorden zij bevestigend op de eerste en negatief op de tweede vraag, dan rest u maar één actie om uw aansprakelijkheid te beperken: Leg vast dat u uw cliënten heeft doorgestuurd naar de notaris om snel huwelijkse voorwaarden op te stellen, zodat zij weer voldoen aan de eisen van het Premiesplitsingsbesluit van 14 december 2010.

 

Gepost op 04 Columns De Hypotheekadviseurs Kluwer | Geen Reacties»

WOZ waarde van een service-flat voor de erfbelasting

zondag, 12 februari, 2012

Beste lezer,

Over de waarde van een woning voor de heffing van erfbelasting heb ik eerder geschreven. Binnenkort zal daar bovendien nog een bericht over verschijnen in de Thuiscourant en op de site van de Telegraaf (Overgeld).

Maar hier wil ik u graag een klein berichtje onder de aandacht brengen dat in geen van die andere publicaties staat.

De WOZ waarde van een woning is de enige waarde die u mag gebruiken bij het invullen van de aangifte voor de erfbelasting.

Maar bij een service flat is het zo dat de waarde van de flat in het “economisch verkeer” lager is dan de WOZ waarde. Dat houdt ondermeer verband met het feit dat je niet alleen verplicht bent om bij te dragen aan de Vereniging van Eigenaars voor het onderhoud, maar ook om andere diensten af te nemen, het service-pakket. Dat kan bestaan uit maaltijden, huishoudelijke hulp, tuin onderhoud. Voor die extra’s moet je dus betalen en dat drukt de waarde ten opzichte van een gewone flatwoning van een zelfde afmeting en ligging. Bovendien wil of mag niet iedereen in zo’n serviceflat wonen. En ook dat drukt de waarde.

De Waarderingskamer heeft gemeenten hierop gewezen en verzocht met deze waarde-drukkende factoren rekening te houden bij de vaststelling van de WOZ waarde voor het jaar 2012.

Maar dat heeft dus pas effect voor de aangiften voor de erfbelasting in verband met overlijdens vanaf 1 januari 2012. In erfenissen die in 2010 of 2011 zijn opengevallen, zijn of moeten serviceflats gewoon aangegeven worden voor de (te hoge) WOZ waarde van die jaren.

De staatssecretaris van Financiën is van mening dat dit een vreemd verschil zou opleveren nu de factoren die de waarde drukken van serviceflats niet gewijzigd zijn sinds 1 januari 2012. Daarom is hij zo vriendelijk om goed te keuren dat de waarde van serviceflats voor de erfbelasting voor de jaren 2010 en 2011 wordt gesteld op de “waarde in het economisch verkeer”. Dat is dus simpel gezegd de verkoopprijs of, als de flat niet verkocht is, de verwachte opbrengst.

Heeft u in 2010 of 2011 zo’n serviceflat geërfd dan kan het zijn dat u nu dus achteraf (het bericht is van 25 november 2011) een lagere waarde mag opvoeren in de aangifte erfbelasting. Het besluit heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2010, maar of dat betekent dat de belastingdienst de correctie automatisch aanbrengt weet ik niet. Ik adviseer u om zelf aan de bel te trekken bij de belastingdienst, dan weet u zeker dat het in behandeling wordt genomen.

 

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Hoe kom ik aan geld als mijn mijn of vrouw is overleden ?

vrijdag, 10 februari, 2012

Dit is een belangrijke vraag en vroeger moest de langstlevende van de bank eerst naar de notaris voor een Verklaring van Erfrecht. Pas daarna kon de weduwe of weduwnaar weer beschikken over het geld op de bankrekeningen.

Sinds kort is er een nieuwe regeling afgesproken door de banken.

Wilt u hier meer over weten, lees dan mijn column die ik voor Over Geld van de Telegraaf heb geschreven.

In die column verwijs ik ook naar een artikel van de heer Rien Meijer. Hij heeft voor de Consumentenbod ook over dit onderwerp geschreven. Zijn bijdrage aan de consumenten geldgids kunt u niet op internet vinden. Wel kunt u voor minder dan € 4,- deze uitgaaf kopen bij de koop-/tijdschriften handel.

=========================

Update 12-03-2012.
Er zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld over deze nieuwe regeling.

U kunt daarover meer op deze site lezen.

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»