Drie dagen bedenktijd verkoper

Op 9 december 2011 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de Drie Dagen Bedenktijd die interessant is voor iedereen die een woning koopt of verkoopt.

Sinds 1 september 2003 is de regeling voor deze bedenktijd opgenomen in de wet en wel in artikel 2 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek. En nu, ruim 8 jaar later, wordt door de Hoge Raad een andere interpretatie gegeven aan dit artikel dan ik en vele andere juristen verwacht hadden.

Zoals u weet is deze bedenktijd in de wet opgenomen om kopers te beschermen tegen overhaaste aankoop-beslissingen. Als de koper een woning koopt die hij of zij zelf gaat bewonen, dan heeft de koper gedurende drie dagen na ondertekening van het (voorlopige) koopcontract de gelegenheid om zich terug te trekken. Deze koper hoeft geen enkele reden hiervoor op te geven en is dan geen schadevergoeding verschuldigd aan de verkoper.

De Hoge Raad heeft nu een beslissing gepubliceerd die gunstig is voor de particulier die zijn woning VERkoopt. Formeel heeft zo’n verkoper nog steeds geen bedenktijd, maar in de praktijk kan het daar wel op neer komen. Volgens de Hoge Raad kan een particulier die zijn woning verkoopt, zich namelijk terugtrekken zolang het (voorlopig) koopcontract nog niet is getekend. Dus voordat formeel de drie dagen bedenktijd van de koper begint.

Natuurlijk houdt de Hoge Raad wel een slag om de arm: er kunnen soms zeer bijzondere omstandigheden zijn, waardoor de verkoper zich toch zal moeten houden aan de mondelinge afspraken. Maar ik kan er niet snel één bedenken. De Hoge Raad heeft namelijk ook alvast aangegeven dat de verkoper dit recht heeft ook als de enige reden voor de weigering van de verkoper is dat een andere koper meer biedt voor de woning.

De conclusie is dus eigenlijk dat als een particulier een woning koopt of verkoopt, de deal pas gesloten is als de koop op papier is vastgelegd en door beide partijen is getekend. En dan heeft de particuliere koper nog de Drie Dagen Bedenktijd.

 

Aanvechten WOZ waarde

Iedere huizenbezitter zal binnenkort weer de aanslag WOZ van de gemeente ontvangen.

Waarschijnlijk zal de waarde van de woningen hoger liggen dan de eigenaar zal willen.

Aanvechten van de beschikking is mogelijk en een aantal argumenten daarvoor kunt u hier vinden.

Huurders: Let op bij scheiding.

De Telegraaf

 

 

 

 

Als je in een huurwoning woont en gaat scheiden, moet je er wel voor zorgen dat je niet meer aansprakelijk bent voor de nog te betalen huur-termijnen. Anders kun je behoorlijk op de koffie komen.

Hierover heb ik geschreven voor de Telegraaf. U kunt die column hier nalezen.

Schenkingen: Soms verplicht bij de notaris en dan weer niet.

In december 2011 heb ik een column geschreven onder de titel: December Schenkingsmaand. Daarbij ging het om de zogeheten papieren schenking om minder erfbelasting te betalen.

Ik gaf toen aan dat het noodzakelijk is om aan de kinderen ook ieder jaar de rente te betalen. Als dat niet gebeurt dan heeft de schenking geen zin gehad omdat de belastingdienst dan voorbij gaat aan de schenking.

Een tijd lang is er discussie geweest of de schenking zelf vastgelegd moest worden bij de notaris dan wel of dit ook gewoon onderling tussen de ouders en de kinderen aan de “keukentafel” gedaan kan worden. Op 9 december 2011 heeft de Hoge Raad duidelijk uitgesproken dat besparing van Erfbelasting alleen mogelijk is als de papieren schenking is vastgelegd in een akte bij de notaris.

Dus een papieren schenking moet vastgelegd zijn bij de notaris en de rente moet ook daadwerkelijk betaald zijn.

Tegenover deze zwaardere eisen staat weer per 1 januari 2012 een verlichting als het gaat om de zogeheten Jubelvrijstelling. Daarover heb ik eerder geschreven, maar om het geheugen op te frissen: dit is de mogelijkheid om belastingvrij aan een kind € 50.000,- te schenken als het kind een eigen woning koopt.

Tot eind 2011 moest deze schenking worden vastgelegd in een notariële akte. Maar deze akte moest dan wel getekend zijn VOORDAT de overdracht van de woning plaats vond. Dus als ouders hun kind financieel wilden helpen bij de aankoop van een woning, dan was het dus niet voldoende om gewoon dat bedrag over te boeken naar de Derdengelden rekening van de notaris. Die extra akte bij de notaris was verplicht en moest wel betaald worden.

In het streven van de overheid om de administratieve lasten en kosten voor de burgers te verminderen, is nu besloten dat deze akte niet meer opgemaakt hoeft te worden. Dus als een ouder een belastingvrije Jubelschenking van € 50.000,- wil doen aan een kind, dan kan dat nu veel makkelijker.  

 

Een kleine enquete voor jou. Ik hoor graag wat je vindt.

Ik schijn binnen het notariaat redelijk op te vallen met mijn gebruik van Social Media.

Mijn blog (www.ntrs.nl) en Twitter berichten (@ernstloenderslo) worden in ieder geval gebruikt als voorbeeld door Jannetta Dorsman in de cursus Notaris 2.0.

Ik zag net een Youtube video over het Real Estate congres in New York.

Ik denk dat het notariaat daar ook veel van kan opsteken. In mijn aantekeningen staat dat rond 4,5 minuut en 7,5 minuut interessante dingen worden gezegd.

Kijk maar eens:
http://www.youtube.com/watch?v=JJ82QE-DOuQ&feature=player_embedded

Ik hoor graag wat je ervan denkt.

Samenwonen in zijn huis. Hoe verdelen we de kosten ?

 

 

 

 

Mevrouw Erica Verdegaal, columniste voor onder meer NRC Handelsblad, kreeg deze vraag voorgelegd. Zij heeft deze ook beantwoord en ik heb haar wat informatie gestuurd.

Wil je haar column hierover lezen, kijk dan hier

Niet met dié vrouw !

De Telegraaf

 

 

 

 

Vaak geef ik als notaris aan dat een basisregel is dat je niet in strijd mag handelen met de openbare orde en de goede zeden. Maar hoever mag je als ouder gaan om te voorkomen dat je kind met een ongewenste partner in het huwelijksbootje stapt?

Verder lezen.