Voorkom vechtscheiding

De Telegraaf

 

 

 

 

 

Wellicht niet meteen een onderwerp waar u aan denkt tijdens de feestdagen, maar per 1 januari wordt er een wetswijziging doorgevoerd die interessant voor u of uw familieleden kan zijn. Het gaat hier om correcties van het huwelijksvermogensrecht, waarbij ook aanpassingen worden doorgevoerd voor de algehele gemeenschap van goederen waarin mensen trouwen als ze niets vastleggen bij de notaris.

Meer lezen, klik dan hier.

December Schenkmaand !

 

 

 

 

 

Onder deze titel heb ik een column geschreven voor de Thuiscourant over de zogeheten “papieren schenking”. Deze kunt u hieronder nalezen:

Beste lezer,

December is de maand waarin veel geschonken wordt. Sinterklaas en de Kerstman zijn daar een goed voorbeeld van, maar bijvoorbeeld ook werkgevers en relaties van het werk geven Kerstpakketten om uit te drukken hoe prettig de samenwerking het afgelopen jaar is geweest.

Op een notariskantoor wordt er in December ook vaak geschonken, maar dan op een andere manier, namelijk op papier. Meestal door ouders aan hun kinderen omdat dat fiscaal interessant is. De zogeheten “papieren schenking”.  En dat moet dan nog in december gedaan worden, omdat de heffing over deze schenking per kalenderjaar wordt berekend.

Waarschijnlijk heeft u hier wel eens van gehoord maar graag licht ik een belangrijk punt toe. Belangrijk om te weten is dat de reden ervoor is dat door een papieren schenking de erfenis kleiner wordt gemaakt, waardoor er minder erfbelasting betaald hoeft te worden. En door ieder jaar het te schenken bedragen goed te kiezen, voorkom je dat er schenkingsrecht betaald moet worden.

Bij een papieren schenking gaat echter niet echt geld van de ouders naar de kinderen. Daarmee bedoel ik dat de ouders niet hun spaarrekening leeghalen en het geld aan de kinderen geven. Een papieren schenking is juist erg handig als de ouders wel vermogen hebben (bijvoorbeeld de overwaarde van hun huis) maar dat niet contant kunnen of willen maken.

In de akte bij de notaris wordt dan in december vastgelegd dat de ouders dit jaar aan de kinderen een bedrag hebben geschonken. Maar de daadwerkelijke uitbetaling aan de kinderen zal pas plaatsvinden als de ouders allebei zijn overleden.

Stel dat ouders 8 jaar lang ieder kind € 5.000 op deze manier hebben geschonken, dan is dat per kind een totale (belastingvrije) schenking van € 40.000. Hebben de ouders een totaal vermogen van € 100.000 dan is dat voor de erfbelasting nog maar € 60.000. En dat scheelt dan 10% van € 40.000 aan erfbelasting.

De belastingdienst accepteert deze manier van belastingbesparen als aan twee belangrijke voorwaarden is voldaan. De eerste is dat de akte door een notaris is opgesteld. Maar de allerbelangrijkst is dat de ouders ieder jaar weer “in hun portemonnee voelen” dat ze op papier hebben geschonken.

De ouders moeten namelijk rente betalen aan hun kinderen over het op papier geschonken bedrag. En dat moet ook nog eens aantoonbaar zijn, oftewel ze moeten het via de bank hebben overgemaakt. Als de rente niet aantoonbaar betaald is, dan zal de fiscus de papieren schenking niet accepteren en gewoon bij overlijden van één van beide ouders het hele vermogen belasten.

Uitnodiging Nieuwsjaarsreceptie 2012

 

 

UPDATE 27-01-2012:
Een korte video van de receptie kunt u hier bekijken.

 

Beste lezer van dit blog,

Graag nodig ik u uit voor de Nieuwjaarsborrel op 9 januari 2012.

In de bijlage kunt u zien hoe u zich hiervoor kunt opgeven, waarbij de voorkeur geniet als u zich in ieder geval via LinkedIn aanmeldt.

Graag wens ik u fijne Feestdagen en een Voorspoedig en Gezond 2012.

Ernst Loendersloot

Bedenktijd voor de VERkoper !

Bedenktijd

 

 

 

 

 

 

Onder deze titel heb ik een column geschreven voor De Scherpe Pen, een site voor makelaars.

Het gaat erom dat een particulier die zijn of haar eigen woning verkoopt nooit gedwongen kan worden om het (voorlopig) koopcontract te tekenen. Ook niet als deze verkoper met een andere koper in zee wil gaan als die een hoger bod uitbrengt.

Meer weten, lees dan de volledige column

Geen verklaring van erfrecht nodig.

De heer Henk Steenbekkers is een lezer van dit blog en is actief bezig met het verminderen van onnodige kosten die gemaakt moeten worden door erfgenamen. Met name als het gaat om de Verklaring van Erfrecht.

In dat kader heeft hij mij vandaag een bericht gestuurd waaruit blijkt dat de banken in Nederland besloten hebben dat niet meer standaard naar een Verklaring van Erfrecht wordt gevraagd. Daarbij stuurde hij mij de tekst van het persbericht dat hierover gaat.

Graag maak ik u, na overleg en instemming van de heer Steenbekkers, graag deelgenoot van dit persbericht. Wellicht heeft u er nut van.

Op deze site staat nu nog een document als handleiding wat er na een overlijden ondernomen moet worden. Daarin is één van de stappen een bezoek aan de notaris voor een Verklaring van Erfrecht. Sinds kort hoort daar dus een eerdere stap bij, namelijk navragen bij de bank of zo’n verklaring nodig is.

 

VERSOEPELING REGELS VERKLARING VAN ERFRECHT

Op voorstel van minister Donner heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ermee ingestemd dat banken een verklaring van erfrecht bij het overlijden van een partner (huwelijk of geregistreerd partner) alleen nog in bepaalde situaties opvragen. De minister van BZK werkt aan een vermindering van regeldruk op basis van signalen uit de samenleving. Op basis van een dergelijk signaal is de minister in overleg gegaan met de banken om zo voor burgers soms knellende situaties te voorkomen.

Nu is het zo dat iedereen een verklaring van erfrecht moet overleggen als men geld wil opnemen van de rekening van een overleden partner. Dat kan een lange wachttijd van in de praktijk minimaal enkele weken betekenen en extra kosten. De gang naar de notaris kost gemiddeld € 400,-. De tijd die hiervoor nodig is varieert heel sterk, in eenvoudige gevallen enkele weken, bij complexere zaken (akten opvragen in buitenland, partner had een bedrijf etc.) kan dat vele maanden zijn. In de tussentijd kan de partner niet bij de rekening om bijvoorbeeld de begrafenis te betalen of andere uitgaven te doen wat tot schrijende gevallen kan leiden.

De NVB vindt dat een verklaring van erfrecht niet meer nodig is als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, er geen kinderen zijn en het saldo op de rekening niet hoger is dan € 100.000,-. Dat betekent ruim 50.000 minder aanvragen per jaar. Alleen als het saldo hoger is of in complexe situaties is de verklaring nog wel nodig. Door het versoepelen van de noodzaak een verklaring te overleggen, nemen de administratieve lasten voor burgers af met ruim 75.000 uur en ruim 23 miljoen euro.

De banken zullen de klanten informeren over deze verandering. De banken maken altijd een individuele afweging of een verklaring van erfrecht, uit het oogpunt van zekerheid, nodig is.

 

=========================

Update 12-03-2012.
Er zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld over deze nieuwe regeling.

U kunt daarover meer op deze site lezen.

Een particulier die zijn eigen woning verkoopt kan niet gedwongen worden het koopcontract te tekenen

 

 

 

 

 

Sinds de invoering van de drie dagen bedenktijd voor particulieren die een woning voor zich zelf kopen, speelde de vraag of een verkoper gedwongen kan worden om het (zogeheten voorlopig) koopcontract te ondertekenen.

Sinds 9 december 2011 is bekend dat de Hoge Raad vindt dat een verkoper daartoe niet gedwongen kan worden.

De verkoper moet een particulier zijn die de “eigen” woning verkoopt. En eventueel kunnen bijzondere omstandigheden er toe leiden dat zo’n verkoper misschien toch gedwongen kan worden om het koopcontract te tekenen.

Voortleven na de dood, als voorwerp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder deze titel las ik een artikel in NRC Handelsblad. In dat stuk wordt een ontwerp besproken van Wieki Somers, ontwerpster en mede-eigenaar van Studio Wieki Somers.

Zij heeft een doos ontworpen waarin je allerhande zaken kunt bewaren voor je nabestaanden.

Wilt u hier meer over weten, kijk dan eens op de site van Uitburgeren
De organisatie die de opdracht voor het ontwerp van de doos heeft gemaakt.

Van Wieki Somers ontving ik nog wel de volgende opmerking naar aanleiding van het artikel in NRC Handelsblad:

Wieki Somers ontwierp de Uitbox naar aanleiding van het HUMAN-televisieprogramma ‘Uitburgeren doe je zo’, in opdracht van Rosens Media.
De Uitbox op de foto’s in NRC Handelsblad betreft het prototype. Op dit moment wordt onderzocht hoe de Uitbox het beste kan worden geproduceerd, waardoor zowel de materialen als de prijs van de Uitbox nog niet bekend zijn.

Houdt u dat in het achterhoofd als u de site van Uitburgeren bekijkt.

 Daarnaast heeft Wieki Somers nog opgemerkt dat de kop boven het artikel in NRC Handelsblad slaat op een ander project van haar en niet op de doos. In het artikel licht zij haar nieuwe project toe.
Vanwege het auteursrecht kan ik u de tekst van het artikel in NRC Handelsblad niet beschikbaar stellen. Daardoor moet u helaas verstoken blijven van informatie over dit andere project.

Papieren schenking MOET via de notaris

Op 9 december 2011 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen.

Daaruit blijkt dat als iemand (om erfbelasting te besparen) een papieren schenking niet bij de notaris heeft getekend, de belastingdienst deze schenking mag negeren.

De belastingbesparing werkt dus niet.

Er is dus maar één manier om successie rechten te besparen via een papieren schenking. En dat is door dit bij de notaris in een akte vast te leggen.

En als er zelf akten zijn opgesteld, dan kan dat alsnog gerepareerd worden door naar de notaris te gaan.

Ex-samenwoner moet toch hypotheekrente blijven betalen.

 

 

 

 

Beste lezer,

De redactie van de Thuiscourant wil graag dat ik schrijf over zaken die met woningen te maken hebben. Daardoor kanik aan andere notariële vakgebieden helaas weinig aandacht besteden. Maar door een uitspraak van de rechtbank in Dordrechtkan ik het nu toch over samenlevingscontracten hebben.

De rechter moest namelijk oordelen over de volgende situatie. Een koppel woonde namelijk samen in het huis dat alleen eigendom was van de vrouw. In hun samenlevingscontract was, zoals gebruikelijk, opgenomen dat de kosten van de huishouding gezamenlijk betaald moesten worden. En er stond ook in dat de hypotheekrente tot deze kosten hoorde. Dus de man moest meebetalen aan de rente.

Zolang de relatie goed was, vormde dit geen probleem voor de man. Maar dat werd anders toen hij op 30 april 2009 het huis verliet. De afwikkeling van hun relatie verliep kennelijk niet goed want op 1 september 2009 heeft de man nog een brief gestuurd aan zijn ex-partner om de relatie (en het samenlevingscontract) formeel te beëindigen.

De vrouw sprak de man vervolgens via de rechter aan omdat hij volgens haar nog gewoon moest meebetalen aan de hypotheekrente op grond van de bepalingen in het samenlevingscontract. Uiteindelijk moest de rechter in Dordrecht er aan te pas komen om te oordelen of de vrouw gelijk had.

De rechter was er redelijk snel mee klaar: in het samenlevingscontract was de betalingsverplichting van de man opgenomen. Pas door het formeel opzeggen van dit contract via de brief van 1 september 2009, is die verplichting geëindigd. Dus de man moest nog aan de vrouw over de periode 30 april tot 1 september zijn bijdrage overboeken.

De moraal van dit verhaal: als er een samenlevingscontract is en de partners gaan uit elkaar, dan moeten ze dat volgens de formele weg doen. Dus op weg naar zijn nieuwe huis had de man langs het postkantoor moeten gaan om via een aangetekende brief het samenlevingscontract op te zeggen.

 

Bij de Belastingdienst is uw Euro een Daalder waard. Deel 3

 

 

 

 

Schenkingen en de nieuwe Geefwet

Deel III

CIJFERVOORBEELD 3

Ik ga nu aangeven hoe u de Culturele ANBI maximaal kunt steunen via de Geefwet en ga er van uit dat u € 25.000,- te besteden heeft.

Maar houdt u er rekening mee dat de Eerste Kamer ook nog moet stemmen over de Geefwet zodat mogelijk nog wijzigingen worden aangebracht. Overlegt u dus na 1 januari 2012 met uw notaris of het cijfervoorbeeld nog klopt.

U legt vast dat u ieder jaar (tussen 2012 en 2017) aan uw favoriete Culturele ANBI € 5.000,- schenkt.

Zoals aangegeven vult u, dnakzij de Multiplier, in uw aangifte Inkomstenbelasting echter in dat u € 6.250,- heeft geschonken (namelijk 125% van het daadwerkelijk overgeboekte bedrag).

Als u 30% belasting betaalt, dan krijgt u ieder jaar terug van de belastingdienst € 1.875,-. (30% van € 6.250,-). Betaalt u 40% belasting, dan stijgt de teruggaaf al naar € 2.500,- (40% van € 6.250,-).

Valt u in het toptarief dan is uw voordeel € 3.125,-. (50% van € 6.250,-)

Na 5 jaar heeft u dan aan het goede doel overgemaakt € 25.000 en van de belastingdienst terug gekregen:
bij 30% belasting € 9.375,- (5x € 1.875,-), zodat u netto heeft betaald € 15.625,-.
bij 40% belasting € 12.500,- (5x € 2.500,-), zodat u netto heeft betaald € 12.500,-.
bij 50% belasting € 15.625,- (5x € 3.125,-), zodat u netto heeft betaald € 9.375,-

Zoals aangegeven is er een maximum van € 1.250,- aan extra fiscaal voordeel dankzij de Multiplier. U kunt het bedrag dat u terugkrijgt (dat dus in het gunstigste geval kan oplopen tot € 15.625,- (€ 25.000,- minus € 9.375,-)) eveneens aan een Culturele ANBI te geven. U krijgt over dat bedrag dan de “gewone” belastingaftrek.

Maar waarom zou u dat voordeel dan niet via een periodieke schenking aan een andere ANBI geven ? Deze ANBI hoeft dan niet de status van Culturele ANBI hebben, maar kan een goed doel zijn dat een ziekte bestrijdt. Bijvoorbeeld: de Kankerbestrijding, zodat u en de cultuur een warm hart toedraagt en ziekten bestrijdt.

Deel uw belastingvoordeel door 5 (de termijn van de periodieke schenking) en dan is dat het bedrag dat u ook nog eens aan de Kankerbestrijding kunt geven.
Afhankelijk van uw belastingschijf is dat € 2.000,- tot € 3.000,- per jaar. Over die bedragen heeft u ook weer (het gewone) belastingvoordeel. U kunt dat zelf houden of ook aan deze ANBI ten goede laten komen (zoals hierna aangegeven onder Nb2)

Rekent u dat laatste maar eens door en u zult zien dat u met een beginkapitaal van € 25.000,- en een zeer altruïstische houding in de periode 2012 tot 2017 heel veel goeds kunt doen zowel op cultureel gebied als op andere gebieden. U zult begrijpen dat de ANBI’s u graag en met alle regards te woord zullen staan.

En mocht u, zoals veel mensen, een bescheidener budget hebben, dan nog kunt u veel goeds doen. Als u € 2.500,- te besteden heeft, hoeft u bij de bedragen die hiervoor vermeld zijn alleen de komma een positie naar links te schuiven en dan heeft u uw eigen situatie.

 

(Nb 2: veel goede doelen proberen u te verleiden om het belastingvoordeel ook aan hen te schenken. U schenkt bijvoorbeeld niet bruto € 100,- om € 40,- terug te krijgen en dus netto € 60,- te betalen. Maar u schenkt juist € 165,- en krijgt dan € 66,- terug, zodat u echt kwijt bent € 99,-).