« Vorige Pagina

Archief van oktober, 2011

Frauderende notaris.

maandag, 31 oktober, 2011

Eerder heb ik geschreven over een notaris uit de westelijke Randstad die uit het ambt is gezet omdat hij van fraude is verdacht.

Ook in Limburg is dit jaar een notaris als verdachte van fraude door de politie opgepakt.

Als ik het goed lees zijn er nu weer andere notarissen als verdachte van (vastgoed-)fraude door de politie gearresteerd.
Zie: Nu.nl

Morgen op deze site een column over de Limburgse fraude-zaak.

Voor de reactie van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kunt u hier klikken.

Gepost op 09 Voor u gelezen in andere media | Geen Reacties»

Zorgplicht notaris

maandag, 31 oktober, 2011

 

 

 

Beste lezer,

Op de notaris rust een plicht om zaken zo goed mogelijk af te wikkelen, maar kennelijk is er een grens aan die plicht.

Op 26 februari 2007 heeft een notaris namelijk een akte van levering en een hypotheekakte getekend, waarbij (zoals gebruikelijk) het geld van de hypotheek werd gebruikt om de verkoper te betalen. Enige tijd later werd duidelijk dat de koper al 4 jaar geleden failliet is verklaard en dus de akten nooit had mogen tekenen.

Dit kwam aan het licht omdat de curator de bank meldde dat de hypotheek niet geldig was en dus ook niet betaald zou worden maar de woning wel in de failliete boedel viel die door de curator afgewikkeld zou worden. Dat zou heel fijn zijn voor de andere schuldeisers, maar niet voor de bank die dus ineens geen zekerheid meer had.

Natuurlijk heeft de bank de notaris aansprakelijk gesteld omdat deze er voor had moeten zorgen dat de hypotheek wel geldig was en had moeten controleren dat de koper niet failliet was op het moment van ondertekening van de akte. Nu hoort het bij de vaste werkzaamheden dat de notaris ook dit controleert, maar in 2007 was er een probleem.

In die tijd was er geen centraal register. De notaris kon wel een register raadplegen van het bedrijf Graydon, maar dat bedrijf stond niet in voor de volledigheid van de gegevens. En juist in deze zaak bleek de uitzondering de regel te bevestigen. De notaris controleerde wel Graydon, maar het faillissement van de koper uit 2003 was daar niet vermeld.

De bank vond dat dit geen excuus was. Dan had de notaris maar meer moeite moeten doen en de rechtbank(en) moeten bellen om te vragen of de koper toevallig wel failliet was gegaan ondanks het feit dat er bij Graydon niets uit was gekomen. Logischerwijs vond de notaris dat niet omdat dit gewoon niet werkbaar was.

Uiteindelijk heeft de rechter in Leeuwarden de notaris in het gelijk gesteld. De notaris heeft wel een plicht om de zaken zo goed mogelijk te regelen (zorgplicht) maar niet de verplichting om het resultaat te garanderen (garantieplicht). Onder de toenmalige omstandigheden had de notaris alles gedaan wat van een normaal en voorzichtig werkende notaris verwacht kon worden.

Wel oordeelde de rechter dat als de notaris reden had om te twijfelen aan de gegevens die hij uit zijn onderzoek kreeg, hij extra controles had moeten verrichten. Bijvoorbeeld als iemand hem had verteld dat de koper een keer failliet was gegaan of zo.

Gepost op 01 Column Thuiscourant | Geen Reacties»

Erfenis kleiner dan gedacht

woensdag, 26 oktober, 2011

De Telegraaf

 

Eerder is in de Telegraaf aandacht besteed aan een erfenis die plotseling niet zo groot was als gedacht. De betreffende erfgename bleek namelijk door haar stiefvader erkend te zijn en zij dreigde op te draaien voor de schulden die hij had. Een oplossing daarvoor is het verwerpen of beneficiair aanvaarden van de erfenis.

Op deze wijze begint mijn column over Beneficiair Aanvaarden van een erfenis. Ik ga daar verder op door voor de situatie dat een weduwnaar hertrouwt en daarna ook overlijdt. De tweede (langstlevende) echtgenote kan ineens geconfronteerd worden met direct opeisbare claims van de kinderen uit het eerste huwelijk van haar man.

Wat de vervelende gevolgen kunnen zijn, kunt u hier verder lezen.

 

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Quickscan (levens)testament en digitale dood

dinsdag, 25 oktober, 2011

 

Eerder heb ik een bericht geplaatst over het feit dat veel mensen willen dat hun aanwezigheid op internet (Facebook, Hyves, email-accounts) verwijderd worden na hun dood.

Ook heb ik geschreven over het zogeheten leventestament waarin je (tot in groot detail) kunt aangeven wat er moet gebeuren als u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen, maar niet overleden bent.

Beide zaken zijn misschien wat ongrijpbaar en daarom kun je nu ook een Quickscan doen. Door een paar vragen te beantwoorden, kun je voor jezelf beoordelen of het verstandig is om dit soort zaken bij de notaris te regelen.

Wil je na de Quickscan neer weten, mail me dan. 

https://mijn.notarisdossier.nl/questionnaire/public/enter/hash/39a001cd5f43

Gepost op 09 Voor u gelezen in andere media | Geen Reacties»

Huurbescherming als koper eerder de sleutel krijgt ?

maandag, 24 oktober, 2011

Soms krijgt een koper de sleutel van de woning al voordat de formele eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Als de koper dan vervolgens iedere maand geld betaalt, is er dan recht op huurbescherming ?

Over deze vraag heb ik een column geschreven voor makelaars.
Die kunt u  hier nalezen.

Gepost op 03 Columns DeScherpePen.nl | Geen Reacties»

Nederlanders willen sociale media verwijderd hebben na hun dood

donderdag, 20 oktober, 2011

 

Onder deze titel las ik gisteren een bericht op NU.nl.

Het aardige is dat er al een jaar een oplossing bestaat die notarissen daarbij kunnen bieden. Namelijk Digizeker.

Doe eens de Quickscan om te zien of u alles goed geregeld heeft.
Als u daarna graag een Digizeker abonnement wilt hebben, kan ik dat voor u verzorgen. Stuurt u mij dan een mail.

Over Digizeker kunt hier meer lezen of de video bekijken.

Als u het bericht van NU.nl wilt lezen, kunt u hier klikken.

Er is nog een symposium over dit onderwerp georganiseerd door de uitvaartbranche. Meer informatie daarover kunt u hier vinden.

Opvallend vond ik dat op dezelfde dag (20-10-2011) op pagina 24 van NRC Handelsblad de auteur Gerrit Komrij ook een column schreef over de notaris, testament en de digitale nalatenschap.

Gepost op 09 Voor u gelezen in andere media | Geen Reacties»

Drie dagen bedenktijd. Nieuw inzicht.

dinsdag, 18 oktober, 2011

3 dagen bedenktijd

 

Voor makelaars heb ik een column geschreven over een nieuw inzicht over de drie dagen bedenktijd.

Conclusie: er wordt niet snel aangenomen dat een particuliere koper deze bescherming niet heeft.

Voor de volledige tekst, kun je hier klikken.

Gepost op 03 Columns DeScherpePen.nl | Geen Reacties»

Ruim 300 Vragen en Antwoorden uit de notarispraktijk

dinsdag, 18 oktober, 2011

Vragen en Antwoorden uit de Notarispraktijk

Vragen 1 tot en met 663
(Voor vraag 664 en volgende: klik hier)

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schade op welke wijze dan ook wordt afgewezen.

Raadpleeg altijd een deskundige voor uw specifieke situatie!
Van de antwoorden maakt de disclaimer uit welke op de site www.ntrs.nl staat.

U kunt op deze pagina zoeken op woorden door de toetscombinatie:
CTRL+F


001 
2011-10-25 15:29:02

Schenking zonder bewindvoering

Mijn moeder zit in verzorgingstehuis na herseninfarct en mijn vader is een tijdje terug overleden. Bij een eventuele verkoop van het ouderlijk huis zal er bewindvoering namens mijn moeder moeten worden aangevraagd, maar hoe zit het met eventuele giften-schenkingen? Mijn zus is gemachtigd voor de financien e.d., kan zij dit realiseren zonder een bewindvoering? Of is dit niet toegestaan?

Antwoord: (more…)

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d., 10 Persmap | Geen Reacties»

Geld schenken of niet ?

maandag, 17 oktober, 2011

Erica Verdegaal

 

 

               Geld schenken of niet ?

Kort door de bocht was dit de vraag die Erica Verdegaal, columniste bij ondermeer NRC Handelsblad, had gesteld.

In antwoord daarop heb ik een aantal opmerkingen aan haar doorgegeven die zij heeft verwerkt in haar column.

De column kunt u hier nalezen.

Gepost op 09 Voor u gelezen in andere media | Geen Reacties»

Zorgplicht notaris is niet onbeperkt

dinsdag, 11 oktober, 2011

De Telegraaf

Over de vraag hoever de notaris moet gaan in het werk, heb ik een stuk geschreven. U kunt dat hier nalezen.

Het ging om een faillissement van een schuldenaar en een hypotheekakte die niet het door de bank gewenste resultaat had.

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»