Column 03: (On)roerende stacaravan en 3-dagen bedenktijd

Zoals je weet is in artikel 2 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek een regeling opgenomen die kopers van een woning beschermt tegen overhaaste beslissingen. Dat wordt wel de Drie-dagen-bedenktijd genoemd omdat na het tekenen van het (voorlopig) koopcontract de koper nog drie dagen heeft om zich terug te trekken zonder boetes te hoeven betalen. Bovendien is bepaald dat de koopovereenkomst schriftelijk moet zijn gesloten.

Verder lezen:

de PDF versie:
Column De Scherpe Pen 03, (On)roerende stacaravan

of:
http://www.descherpepen.nl/2011/onroerende-stacaravan-en-de-3-dagen-bedenktijd/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ScherpePen+%28De+Scherpe+Pen%29

Op 1 maart 2011 heeft het Hof in Arnhem een uitspraka gedaan over een chalet / sta-caravan.
Geoordeeld werd dat er sprake was van een onroerende zaak voor de WOZ.
Kijk op:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&collection=rnl&querypage=../zoeken/zoeken.asp&searchtype=ljn&ljn=bp9054

Digitale erfenis

Onder dit kopje vallen mijns inziens twee dingen.

Allereerst de mogelijkheid om digitaal vast te leggen wat u allemaal wilt regelen rondom uw overlijden. Dit om uw nabestaanden een houvast et geven in de afwikkeling.

Er bestaan hiervoor diverse mogelijkheden. Sommige organisaties bieden u deze service gratis of met korting aan.
Bent u lid van Natuurmonumenten, dan kunt u eens kijken op:
http://www.natuurmonumenten.nl/erfenisdossier

De andere variant van uw digitale erfenis is die waarbij uw digitale footprint wordt gewist of aangepast na uw overlijden.  Denk bijvoorbeeld aan uw gegevens zoals die op Facebook staan of uw email account bij Gmail of Hotmail.

Ook daar zijn een aantal bedrijven die hun diensten hiervoor aanbieden.
Zelf ben ik gecharmeerd van de (betaalde) dienst van Digizeker.
Kijk maar eens op: http://www.digizeker.nl

Column 02: Mobiele informatie van de notaris

Recent zijn er twee gratis Apps geplaatst in de Appstore van Apple.

Verder lezen:

PDF Versie:
Column De Scherpe Pen 02, iPhone Apps PDF versie

Of internet:
http://www.descherpepen.nl/2011/mobiele-informatie-van-het-notariaat/

Standaardtestamenten en erfrecht in Spanje

Een groot aantal Nederlanders heeft in het verleden incorrecte of onvolledige testamenten in Spanje ondertekend. Veelal is dat het standaardtestament, uit de la van de Spaanse notaris getrokken. Acht op de tien Nederlanders heeft in Spanje een dergelijk testament ondertekend.

Verder lezen:
http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=303677204&gid=3674831&type=member&item=44821196&articleURL=http%3A%2F%2FMondi%2Enl&urlhash=au7M&goback=%2Egde_3674831_member_44821196

‘Geen recht aan notariaat’

Nora van Oostrom (38) wordt adviseur bij NautaDutilh. De hoogleraar notarieel recht aan de Universiteit van Utrecht moet de notariële vastgoedpraktijk vooral in academisch opzicht versterken.

Verder lezen:
http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=387478872&gid=154988&type=member&item=44832444&articleURL=http%3A%2F%2Fwww%2Efd%2Enl%2Fartikel%2F21496650%2Fgeen-recht-notariaat&urlhash=aaKX&goback=%2Egde_154988_member_44832444

Hypotheek met lange rentevaste periode wordt duurder

Hypotheken met lange rentevaste termijnen worden de komende jaren duurder. Dat komt door nieuwe toezichtsregels waarmee banken te maken krijgen.

Verder lezen:
http://www.jegeld.nl/hypotheek/hypotheek-lange-looptijd-duurder.html

Jammer is dus dat de zekerheid van lange tijd geen wijziging van je maandelijkse vaste lasten, meer zou gaan kosten.
Kies je voor lage maandlasten, dan kies je dus automatisch voor meer onzekerheid omdat de rente op je hypothecaire lening korter vast staat.

Hoogste verkoopprijs van referentiewoning is niet automatisch de WOZ-waarde

De WOZ-waarde van bestaande woningen wordt veelal bepaald door vergelijking met soortgelijke onroerende zaken (referentieobjecten) die rond de waardepeildatum zijn verkocht. In een uitspraak heeft het Hof Den Haag bepaald dat als basis voor de WOZ-waarde niet automatisch de hoogste verkoopprijs van de gekozen referentiewoningen kan fungeren. Deze waardebepalingsmethode die slechts stoelt op één verkooptransactie is geen goede weerspiegeling van de marktsituatie van woningen rond de waardepeildatum.

Verder lezen:
http://www.recht.nl/nieuws/belastingrecht/index.html?nid=4d64df5de036bf45504

VEH waarschuwt over erfpachtconstructie

Nederlandse banken weigeren sinds een jaar hypotheken te verstrekken op woningen die op de grond van een andere particuliere eigenaar staan.

De bewoner kan hierdoor zijn huis niet meer verkopen of verbouwen en wordt ernstig gedupeerd. In een brief dringt de Vereniging Eigen Huis (VEH) er bij minister van Financiën De Jager op aan om in te grijpen en zich actief in te zetten voor een oplossing.

Verder lezen:
http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2011/02/17/veh-waarschuwt-over-erfpachtconstructie

Column 53: Arts niet onwaardig om te erven

AMSTERDAM –  Eerder heb ik geschreven over het probleem dat sommige mensen geen voordeel mogen hebben van een erfenis. Zij zijn dan ‘onwaardig’ om te erven. Zoals ik in die column aangaf, gaat het dan om mensen die door hun beroep misbruik kunnen maken van een situatie, bijvoorbeeld doordat ze patiënten over kunnen halen hen iets na te laten.

Eind 2010 is er in zo’n situatie een uitspraak gedaan door de Hoge Raad die ik toch twee keer heb moeten lezen om de redenering te begrijpen.

Verder lezen:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/9090204/__Erfenis_voor_arts__.html?p=15,1

Of:
Arts niet onwaardig om te erven, 22-Column de Telegraaf 22-02-2011

Kosten notaris en De Telegraaf

In de Telegraaf is aandacht besteedt aan de mogelijkheid om de kosten van de notaris “terug te verdienen”.

Zie:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/consument/7025445/__Goedkoper_uit_bij_de_notaris__.html?p=14,1