Kosten hypotheek moeten transparanter

De Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond willen dat banken en verzekeraars de consumenten beter informeren over de kosten voor hypotheekadvies.

Verder lezen:
http://www.hypotheekindex.nl/financieel-nieuws/kosten-hypotheek-moeten-transparanter

Het kopen van een huis: stappenplan

Ik wil u dit bericht niet onthouden, ook al vind ik het jammer dat de notaris als laatste staat in dit stappenplan. Liever zou ik hebben dat u als koper eerst naar de notaris gaat, maar dat kan er ook aan liggen dat ik in het notariaat werk en dus niet onbevooroordeeld ben.

Stappenplan:
http://huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/66809-het-kopen-van-een-huis-stappenplan.html

Ook op www.ntrs.nl staat een stappenplan maar dan voor de verhuizing:
http://www.ntrs.nl/2010/05/07/checklist-bij-een-verhuizing/

Onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen

Wetsvoorstel ‘wet vergunning onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen’: oplossing voor juridisch of politiek probleem?

26-1-2011

Lonneke Verheyen
Op 14 april 2010 is het wetsvoorstel ‘Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen’ aan de Tweede Kamer aangeboden.[1] Dit wetsvoorstel beoogt een einde te maken aan de jarenlange bestaande onduidelijkheid en onzekerheid voor (illegale) bewoners van recreatiewoningen. Het gaat hierbij om een aantal van 8000 gevallen van bewoning van een recreatiewoning in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan op een aantal van 100.000 recreatiewoningen.[2] De Tweede Kamer en de regering zijn al lang bezig gemeenten te bewegen een einde te maken aan deze onduidelijke en onzekere situatie. Juridisch gezien hebben gemeenten mogelijkheden om een einde te maken aan deze situatie. Veel gemeenten hebben dit inmiddels ook gedaan, een aantal gemeenten kan of wil echter niet handelen.

Verder lezen:
http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=326823723&gid=54881&type=member&item=41673283&articleURL=http%3A%2F%2Fwww%2Ejuristenweblog%2Enl&urlhash=Tzs-&goback=%2Egde_54881_member_41673283

Auteur: Lonneke Verheyen
Jurist bij USG Juristen
www.usgjuristen.nl

Column 48: Hulpverlener ontslagen wegens erfenis

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Sommige mensen mogen niet erven of op een andere manier iets uit een erfenis krijgen. Niet omdat zij niet met geld om kunnen gaan, maar omdat zij hulpverlener zijn.

De gedachte achter het verbod in artikel 4:59 van het Burgerlijk Wetboek is een hele simpele: sommige mensen hebben hulp van anderen nodig en kunnen zo (geestelijk) afhankelijk worden van de hulpverlener dat deze hen kan beïnvloeden. Omdat professionele hulpverleners eerder in zo’n situatie kunnen komen, moeten zij niet na het overlijden nog profiteren van hun positie.

De rest van de column kunt u hier lezen.

 

Amper gedwongen woningverkopen tijdens kredietcrisis in Nederland

Volgens Karel Schiffer, directeur van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), heeft slechts een zeer minimaal aantal huiseigenaren vorig jaar gebruik hoeven maken van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Slechts bij ruim 14 op de 10.000 woningen is bij tussentijdse verkoop een verlies ontstaan dat moest worden verhaald op het WEW. Het in het WEW aanwezige kapitaal voor dit soort verliesgevende situaties is echter zo groot, dat de afboeking van dit verlies rekenkundig amper wordt opgemerkt. Het zware slot dat op voorstel van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) door de overheid op de hypotheekmarkt is aangebracht, is daarom onzinnig en zwaar overtrokken.

Verder lezen:
http://www.wegwijs.nl/3896/

Gemiddelde koopsom woningen 2010 gestegen

De gemiddelde koopsom die kopers over geheel 2010 in Nederland voor een bestaande koopwoning hebben betaald is uitgekomen op € 239.500. In vergelijking het gehele jaar 2009 bedraagt de stijging 0,5%.

Column 51: Makelaars courtage

Op dit moment ligt er een voorstel van het hoofdbestuur van de KNB over betalingen aan de (financieel) adviseurs van de verkoper en koper. En dat houdt de gemoederen binnen het notariaat maar ook bijvoorbeeld binnen de makelaardij aardig bezig.

 

Simpel gezegd is de achtergrond van het voorstel dat de notaris niet moet fungeren als betaalkantoor. In eerste instantie was de regeling opgesteld om te voorkomen dat via de derdengelden-rekening van de notaris crimineel geld wit gewassen werd of terroristen mee betaald werden.

Later is daar een verbod bijgekomen dat de eerste premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering na ondertekening van een hypotheekakte ook niet meer via de notaris betaald mocht worden tenzij de bank dat voorschrijft. Ook de bemiddelingsprovisie van een financieel adviseur mocht niet meer uitbetaald worden als die te hoog is.

Omdat volgend jaar de financieel adviseurs alleen nog maar betaald mogen worden via hun nota en niet meer provisie krijgen van de bank, is de regeling door de KNB tegen het licht gehouden. In het aangescherpte voorstel mag de notaris helemaal geen uitbetalingen meer doen aan adviseurs.

Neveneffect daarvan is echter dat ook de courtage van de makelaar of de taxatiekosten niet meer mogen worden betaald. Nu is het vaak zo dat de makelaar aan de notaris de courtage-nota stuurt en dat de notaris die op de afrekening zet en (met goedvinden van de verkopers) betaalt uit de verkoopopbengst.

Als de plannen doorgaan, mogen notarissen dat dus niet meer doen en zal de verkoper deze courtage vooraf moeten betalen aan de makelaar of de makelaar moet op een andere manier zorgen dat hij achteraf zijn geld krijgt. Het eerste zal vaak niet mogelijk zijn omdat “het geld in de stenen zit” en het tweede zal (incasso-)kosten met zich meebrengen.

Ik weet hoe makelaars en de KNB er over denken, maar graag hoor ik van u hoe u denkt over dit neveneffect van het verbod op betalingen aan adviseurs.

Update: Op 09-02-2011 is door de KNB besloten om dit onderwerp “aan te houden”. Een commissie zal alles bestuderen en dan met een rapport komen.
Wordt vervolgd.

Notaris mag de uitleg van de akte niet volledig overlaten aan medewerkers

De notaris is verplicht om de akte door te nemen met de cliënten en mag niet de uitleg overlaten aan een medewerker om dan alleen binnen te komen, te vragen of het duidelijk is, de handtekening te zetten en weer weg te gaan.

http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/notarissen/uitspraak/2011/YC0573

Notaris Waaijer berispt in Yukos-affaire

Het Gerechtshof Amsterdam heeft een kopstuk van het Nederlandse notariaat, professor Boudewijn Waaijer, op de vingers getikt vanwege zijn rol bij het ten gelde maken, in 2007, van de buitenlandse boedel van de Russische oliegigant Yukos. Dat meldt De Telegraaf.
Waaijer heeft, net als twee andere Nederlandse notarissen waar nog tuchtrechtelijke procedures tegen lopen, de Russische curator Eduard Rebgun en staatsoliemaatschappij Rosneft, geholpen om de buitenlandse boedel van de failliete oliegigant Yukos te gelde te maken, bestuurders te ontslaan en statuten te wijzigen. De buitenlandse bezittingen van Yukos zijn in die BV’s ondergebracht en is naar schatting twee miljard dollar waard. Het Gerechtshof legt prof Waaijer nu een sanctie op omdat hij een notariële akte heeft gemaakt waarmee curator Rebgun beslagen kon leggen.Het rechtscollege van oordeel dat de notaris geen “deugdelijk onderzoek” heeft ingesteld naar de vraag of zijn cliënt wel bevoegd was om als curator op te treden. De affaire is pikant, ook omdat Yukos Finance BV, het Nederlandse onderdeel van de failliete Russische staatsoliemaatschappij Yukos, Nederlandse notarissen in de zomer van 2007 in krantenadvertenties waarschuwde niet in zee te gaan met de Russische curator die de BV wilde verkopen.

Bron:
http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=334858653&gid=54881&type=news&item=334858653&articleURL=http%3A%2F%2Fwww%2Eadvocatie%2Enl%2Fpage%3F1%2C4639&urlhash=OPXy&goback=%2Egde_54881_news_334858653

Column 47: Courtage makelaar: Wel of niet via de notaris betalen ?

Courtage makelaar

AMSTERDAM –  Als (kandidaat-)notaris ben je verplicht lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De KNB heeft de bevoegdheid om bindende regels vast te stellen. Als lid kun je via een zogeheten getrapt stelsel invloed uitoefenen op het bestuur van de KNB en op de inhoud van deze regels. Iedere (kandidaat-)notaris kan namelijk naar de vergaderingen gaan van de plaatselijke afdeling, de zogeheten Ring.

Op dit moment ligt er een voorstel van het hoofdbestuur van de KNB over betalingen aan de (financieel) adviseurs van de verkoper en koper. En dat houdt de gemoederen binnen het notariaat maar ook bijvoorbeeld binnen de makelaardij aardig bezig. (Zie ook: ‘NVM oneens met plan notarissen’ en ‘Geen winnaars bij afschaffing derdengelden regeling’).

Simpel gezegd is de achtergrond van het voorstel dat de notaris niet moet fungeren als betaalkantoor. In eerste instantie was de regeling opgesteld om te voorkomen dat via de derdengelden-rekening van de notaris crimineel geld wit gewassen werd of terroristen mee betaald werden.

Later is daar een verbod bijgekomen dat de eerste premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering na ondertekening van een hypotheekakte ook niet meer via de notaris betaald mag worden, tenzij de bank dat voorschrijft. Ook de bemiddelingsprovisie van een financieel adviseur mocht niet meer uitbetaald worden als die te hoog is.

In het aangescherpte voorstel mag de notaris helemaal geen uitbetalingen meer doen aan adviseurs. Neveneffect daarvan is echter dat ook de courtage van de makelaar of de taxatiekosten niet meer mogen worden betaald. Nu is het vaak zo dat de makelaar aan de notaris de courtage-nota stuurt en dat de notaris die op de afrekening zet en die (met goedvinden van de verkopers) betaalt uit de verkoopopbengst.

Als de plannen doorgaan, mogen notarissen dat dus niet meer doen en zal de verkoper deze courtage vooraf moeten betalen aan de makelaar of de makelaar moet op een andere manier zorgen dat hij achteraf zijn geld krijgt. Het eerste zal vaak niet mogelijk zijn omdat “het geld in de stenen zit” en het tweede zal (incasso-)kosten met zich meebrengen.

Uw mening

Graag hoor ik van u hoe u denkt over dit neveneffect van het verbod op betalingen aan adviseurs. Dan kan ik daar rekening mee houden als ik stem in de Ringvergadering van de KNB.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/8780578/__Courtage_makelaar__.html?p=40,1

Update: Op 09-02-2011 is door de KNB besloten om dit onderwerp “aan te houden”. Een commissie zal alles bestuderen en dan met een rapport komen.
Wordt vervolgd.