Archief van september, 2010

Levenstestament

woensdag, 29 september, 2010

IK ZAL HIEROVER NOG SCHRIJVEN.

MAAR OP DE SITE VAN DE TELEGRAAF STAAT ONDER DIT KOPJE EEN INTERESSANT ARTIKRL

Gepost op 08 Nuttige documenten, Checklisten e.d. | Geen Reacties»

Een buitenlander als notaris.

woensdag, 15 september, 2010

De adviseur van het Hof van Justitie van de EU trekt de conclusie dat een notaris ook een andere nationaliteit mag hebben dan het land waar men notaris is.

Dus een Nederlander die voldoet aan alle andere (opleidings)eisen, zou notaris moeten kunnen worden in bijvoorbeeld België.

Maar het Hof van Justitie moet zich hier nog over uitspreken.

In Nederland is deze nationaliteits-eis al komen te vervallen.

Meer weten ? Klik hier.

 

Gepost op 09 Voor u gelezen in andere media | Geen Reacties»

Wat kun je doen als de alimentatie niet betaald wordt ?

maandag, 13 september, 2010

Onderstaande link leidt naar meer informatie:

http://www.z24.nl/z24geld/artikel_169093.z24/Mijn_ex_wil_niet_betalen__wat_nu_.html

Gepost op 09 Voor u gelezen in andere media | Geen Reacties»

Column 42: Jubelvrijstelling ook voor verbouwing en aflossing

woensdag, 08 september, 2010

 

Beste Lezer,

In ieder beroep worden begrippen gebruikt waar je als buitenstaander niet van begrijpt wat er mee bedoeld wordt. Maar werk je in die branche, dan heb je aan een half woord genoeg. Het notariaat is daarop geen uitzondering. Sinds 1 januari 2010 kennen we de Jubelvrijstelling. Graag leg ik u uit wat daarmee bedoeld wordt.

Het gaat hier om schenkingsbelasting zoals sinds die datum geregeld is in de wet. (nb. voor 1 januari 2010 heette dit schenkingsrecht).Ouders mogen ieder jaar aan hun kinderen een (klein) bedrag schenken van € 5.000,- zonder dat daarover schenkingsbelasting betaald hoeft te worden. Dit noemen we de gewone vrijstelling.

Als een kind tussen de 18 en 35 jaar is, mag dit bedrag eenmalig verhoogd worden tot € 24.000,- zonder dat daar extra eisen aan worden gesteld. De enige eis is dat er aangifte gedaan moet worden bij de belastinginspecteur en een beroep gedaan moet worden op deze eenmalige verhoogde vrijstelling.

Maar als een kind tussen de 18 en 35 jaar is en een eigen woning aankoopt, dan mag er tot maximaal € 50.000,- geschonken worden door de ouders, mits aangifte gedaan wordt. Dit heet dan de jubelvrijstelling en deze bestaat pas sinds 1 januari 2010.

Een nadeel van de jubelvrijstelling is wel dat het kind er een eigen woning moet kopen. Heeft het kind al een woning in eigendom en zouden de ouders nu geld willen schenken om een verbouwing te betalen, dan is niet voldaan aan deze voorwaarde van de jubelvrijstelling. Ook als een ouder geld schenkt waarmee de hypotheek wordt afgelost, is dat geld niet gebruikt voor de aankoop van de woning. Dus is er schenkingsbelasting verschuldigd.

Maar uit goed ingelichte bronnen heb ik begrepen dat vanaf 1 januari volgend jaar de jubelvrijstelling ook gaat gelden voor verbouwingen en aflossingen door de kinderen. Heeft u dus genoeg geld om aan de kinderen te schenken, maar hebben ze al een eigen woning die ze willen verbouwen of willen ze op de hypotheek aflossen, dan kunt u dus vanaf die datum misschien gebruikmaken van de jubelvrijstelling.

Er zijn hier ook nadelen aan, o.a. dat de hypotheekrente-aftrek lager wordt en dat er bij echtscheiding van de kinderen problemen kunnen ontstaan. Hierover een volgende keer meer.

Mr Ernst Loendersloot

Kijk ook eens op:

http://www.vaknotaris.nl

Voor extra informatie hierover (per 07-10-2010) zie ook:
http://www.hypotheek-weetjes.nl/nieuws_608.htm

Gepost op 01 Column Thuiscourant | Geen Reacties»

Column 17. Uitsluitingsclausule 3

woensdag, 08 september, 2010

Eerder heb ik geschreven over de Uitsluitingsclausule, waardoor de ouders willen voorkomen dat bij een echtscheiding van hun kind de ex-schoonzoon of -dochter met een deel van de erfenis of schenking er van door gaat.

Toen heb ik aangegeven dat de kinderen er wel voor moeten zorgen dat zij duidelijk bijhouden wat er met het geld van de ouders betaald wordt.

Uit een zaak die vlak voor Kerstmis 2009 is beslist (voor de uitspraak, klik hier), blijkt hoe belangrijk het bijhouden van zo’n administratie door het kind is.

In die zaak oordeelde de rechter dat het feit dat de erfenis op de en/of rekening van de zoon en de schoondochter is bijgeschreven, niet automatisch betekent dat de ex-schoondochter recht had op de helft van het geld.

De zoon heeft in beginsel recht op teruggaaf van het nominale bedrag van de erfenis. Dat wordt anders als de zoon het geld gebruikt heeft om een rekening te betalen die door hem en zijn echtgenote samen betaald moest worden.

Als voorbeeld kan gedacht worden aan de rekening van een reisburo voor een vakantie van de zoon en zijn echtgenote. Dat deel van het geld is dan opgebruikt en krijgt de zoon niet meer terug.

Het is daarom goed om er voor te zorgen dat duidelijk is welk bedrag onder een uitsluitingsclausule is geërfd en wat daarmee betaald is. Dat kan door de erfenis niet op de en/of rekening te laten bijschrijven, maar op een rekening die alleen op naam van het kind zelf staat.

Maar dan ben je er nog niet helemaal. Als er dan geld gebruikt wordt van die rekening is het zeer aan te raden om vast te leggen wat afgesproken is over de vergoeding van dit bedrag. Krijgt het kind alleen dit (nominale) bedrag terug of ook nog een rentevergoeding ?

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/7578273/__Aparte_bankrekening_na_erfenis__.html?p=15,1

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Column 16. Uitsluitingsclausule 2

dinsdag, 07 september, 2010

Eerder heb ik aandacht besteed aan de uitsluitingsclausule en de noodzaak voor kinderen om goed bij te houden wat zij met het geld uit de erfenis of schenking hebben aangekocht of betaald (zie ook de column ‘Uitsluiten erfenis’).

Ik heb toen een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag aangehaald waaruit bleek dat de man in ieder geval wel het nominale bedrag terugkreeg, maar niet de waardestijging of -daling van de vakantiewoning, caravan en auto die (mede-)betaald waren van het geschonken geld-bedrag.

Een ander Gerechtshof, namelijk dat in Den Bosch, heeft in een andere zaak (klik hier) geoordeeld dat de waardestijging van de woning die met het geschonken bedrag was aangekocht, ook voor een deel aan het kind toekwam bij de echtscheiding.

In die situatie was het redelijk makkelijk omdat de woning door de zoon van zijn vader werd gekocht en in de akte van levering was opgenomen dat een bedrag ad € 51.618 werd geschonken. Dat was 22% van de koopprijs. In de akte was ook opgenomen dat dit bedrag en de opbrengsten daarvan alleen voor de zoon zouden zijn bij een echtscheiding.

Daarom kon het Hof in Den Bosch oordelen dat van de waardestijging van het huis nu ook 22% voor de zoon was. De rest van de waardestijging moest wel verdeeld worden tussen de zoon en zijn ex-echtgenote.

Als u nu denkt dat het Gerechtshof in Den Haag het mis had, moet ik u teleurstellen. Ik denk dat de enige reden dat het voor de zoon in Den Bosch goed uitpakte, was dat uit de akte duidelijk bleek dat het geld alleen maar in het huis was gestoken.

De situatie in Den Haag was anders. Het geld was eerst op een gezamenlijke rekening bijgeschreven (waarop al geld van de echtgenoten stond) en vervolgens waren via deze rekening de caravan, auto en vakantiewoning gekocht. Daardoor was het dus niet aantoonbaar of geschonken euro’s waren gebruikt om de vakantiewoning te betalen.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/7567274/__Duidelijke_afspraken_erfenis__.html

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Column 15. Uitsluitingsclausule 1

maandag, 06 september, 2010

Veel mensen nemen in hun testamenten een zogeheten Privé- of Uitsluitingsclausule op. Daarmee willen ze voorkomen dat de schoonzoon of -dochter bij een echtscheiding recht heeft op de helft van de erfenis als de kinderen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

Ook als de ouders aan hun kind geld schenken, willen ze dit. Dan moeten ze wel expliciet vermelden dat het geschonken bedrag onder zo’n clausule valt.

Maar hiermee ben je er als kind nog niet. Je ouders geven je als het ware bescherming bij echtscheiding, maar als je het geschonken of geërfde geld niet apart hebt gehouden van het vermogen dat je samen met je man of vrouw opbouwt, kom je bij een scheiding waarschijnlijk toch van een koude kermis thuis.

Stel je erft, met zo’n clausule, van je ouders €13.000 en je zet dat geld op de gezamenlijke spaarrekening. Vervolgens wordt geld van die rekening gebruikt om bijvoorbeeld een auto en een caravan en een vakantiewoning te kopen. Later wordt de scheiding aangevraagd. Heb je dan als kind recht op die €13.000 of niet?

Volgens het Gerechtshof in Den-Haag krijg je inderdaad dat bedrag terug (Zie: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&collection=rnl&querypage=../zoeken/zoeken.asp&searchtype=ljn&ljn=bm4387). Maar ook niets meer dan dat bedrag.

Als het geld nu eens niet in een vakantiewoning, maar in aandelen was gestoken en deze aandelen 10% in waarde waren gestegen, dan had je deze waardestijging met elkaar moeten delen. Dus ieder 5%. Was het geld op een eigen rekening gezet en dan vervolgens in diezelfde aandelen geïnvesteerd, dan had je ineens recht op de volledige waardestijging van 10%.

Daarom is het advies aan de ouders om de uitsluitingsclausule op te blijven nemen en aan de kinderen om goed na te denken voordat je het geld investeert in iets dat gezamenlijk eigendom wordt van jou en je echtgenoot/-note. Doe je dat toch, leg dan goed vast of je bij een echtscheiding naast het bedrag zelf ook nog (een deel van) de volledige waardestijging of -daling krijgt.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/article7536963.ece

Gepost op 00 Column De Telegraaf | Geen Reacties»

Informatie voor grensarbeiders

maandag, 06 september, 2010

Voor Nederlandse en Duitse werknemers die over de grens in Duitsland cq. Nederland werken:

www.startpuntgrensarbeid.nl

Gepost op 09 Voor u gelezen in andere media | Geen Reacties»

Onderzoek naar banken en hypotheekrentes

donderdag, 02 september, 2010

Er is een onderzoek openbaar gemaakt over de rentes die banken rekenen voor hypothecaire leningen. Conclusie is dat de marges groot zijn.

Meer lezen:
http://www.wegwijs.nl/3771/

Gepost op 09 Voor u gelezen in andere media | Geen Reacties»

Woonlasten het hoogst in Nederland

woensdag, 01 september, 2010

Er is onderzoek gedaan naar woonlasten. Daarbij zou blijken dat die in Nederland het hoogst zijn.

Zie: http://www.blikopnieuws.nl/bericht/117922/Woonlasten_Nederland_hoogste_van_Europa.html

Gepost op 09 Voor u gelezen in andere media | Geen Reacties»