Lezing Vakbond De Unie

Voor leden van Vakbond De Unie kring Zuid-Limburg zal ik op 25 oktober a.s. een lezing houden.

Als leidraad gebruik ik een stuk dat ik eerder heb opgesteld.

Dat document kunt u vinden door hier te klikken:
column-549-lezing-de-unie-algemene-introductie

Spreken is zilver, zwijgen kost de verkoper geld

Een bekend spreekwoord luidt: Spreken is zilver, zwijgen is goud.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Maar als verkoper heb je een spreekplicht, dus is zwijgen eerder fout.

Graag breng ik een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland onder je aandacht waar dit duidelijk uit blijkt.

Servicekosten appartement hoger dan aangegeven Read more

Samenwonen in gemeenschap van goederen

Ik krijg wel eens de vraag of het klopt dat als je vijf jaar of langer samenwoont, je recht hebt op elkaars vermogen of erfenis. Dat heeft de vraagsteller dan ergens opgevangen. Mijn antwoord is eenvoudig: er is geen enkele regeling in de wet waardoor je na verloop van een bepaalde termijn als samenwoners recht krijgt op elkaars vermogen. Er bestaat wel een vijfjaars-termijn, maar dat betreft een regeling in de Successiewet die leidt tot een lagere erfbelasting voor samenwoners.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Maar sinds kort, moet ik mijn antwoord wel uitbreiden vanwege een arrest dat het Gerechtshof Den-Haag onlangs heeft gewezen.

Samenwonen kan ook in gemeenschap van goederen Read more

Retentierecht versus hypotheek

Wie wint: de aannemer of de hypotheekbank ?

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Een bank die een lening verstrekt wil daar tegenover graag zekerheid tegenover hebben. Dat wordt geregeld doordat de eigenaar een hypotheekrecht vestigt ten gunste van de schuldeiser, waarvan een aantekening wordt gemaakt in het Kadaster.

Een aannemer die gaat bouwen voor de grondeigenaar wil echter ook graag zekerheid hebben dat de aanneemsom betaald wordt. Dat kan door het retentierecht in te roepen. Maar er moet ook naar derden toe duidelijk zijn dat dit gedaan is. Bijvoorbeeld door een hek te plaatsen rondom de bouwplaats met een bord met de tekst “Bouwbedrijf X oefent hier haar retentierecht uit”. Uiteindelijk kan hiervan ook een aantekening in de openbare registers van het Kadaster worden gesteld.

Wat gaat voor: Retentierecht of hypotheek ? Read more

Erfgenamen beter beschermd of toch niet ?

Op 1 september 2016 is een wijziging ingevoerd in het erfrecht. De bedoeling van deze wetswijziging is dat erfgenamen beter beschermd worden tegen de schuldeisers van de overledene.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

De basisgedachte in de wet is echter niet veranderd en dat is – in mijn ogen – jammer. Want het is nog steeds zo dat je, als je erfgenaam bent, met je gehele (privé) vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene. Heeft die veel op de pof gekocht, dan ben jij de pineut. Populair gezegd mag jij je spaarrekening plunderen om de schulden van een ander af te betalen.

Dat was en is alleen anders als je de erfenis tijdig beneficiair aanvaardt. Had je eenmaal gekozen, dan kon je niet meer terug, zelfs niet als er ineens onbekende schuldeisers opdoken. Daarbij was het gemene dat je al gekozen kon hebben voor de zogeheten zuivere aanvaarding door wat juristen een feitelijke handeling noemen. Denk daarbij aan het meenemen van een foto-album dat uit financieel oogpunt voor niemand waarde heeft, maar voor een kind emotioneel waardevol is. Read more

Wat is beter: een waarborgsom of bankgarantie ?

Waarom een bankgarantie of waarborgsom ?

De basis van alle koopcontracten is dat de koper aan de verkoper de koopprijs zal betalen en dat de verkoper daartegenover de plicht heeft om de eigendom van de woning over te dragen.

KNB Congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Op het niet nakomen van deze afspraken staat een boete, meestal aangeduid met de 10%-clausule. De partij die ingebreke is, is 10% kwijt. Maar recht hebben is één ding, eenvoudig je recht krijgen een ander. Daarom kan in de koopovereenkomst vastgelegd worden dat de koper verplicht is, (ruim) vóór de leveringsdatum een bankgarantie te laten afgegeven door een Nederlandse bank. De koper mag, volgens het model-koopcontract, ook in plaats daarvan een bedrag overmaken naar de Derdengeldenrekening van de notaris.

Komt de koper zijn verplichtingen niet na, dan kan de verkoper de boete verhalen door de bankgarantie in te (laten) roepen of de waarborgsom naar zich te laten overboeken door de notaris. Read more

Samenwonen in het huis van je partner

Waaraan moet je zoal denken als je intrekt bij je partner ?

Die en andere vragen werden mij gesteld door Erik Jonk van METRO en hebben geleid tot een artikel in deze landelijk verspreide krant op 27 september 2016.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Heb je die krant niet gelezen, dan kun je het stuk ook hier lezen. Klik hier.

In het stuk wordt ook verwezen naar de mogelijkheid om je “in te kopen” in het huis van je partner en dat dit zonder overdrachtsbelasting kan.
Daarover kun je meer lezen in een column van mij.
Klik hier.

Buitenlandse erfenis delen met je ex ?

Het wettelijke Nederlandse systeem dat je trouwt in gemeenschap van goederen (en dus alles moet delen bij een echtscheiding) tenzij je huwelijkse voorwaarden maakt, is vrij uniek in de wereld. Duitsland en België (om onze buurlanden te nemen) kennen het niet. Maar ook verder weg, zoals bijvoorbeeld in India, is het onbekend.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Dat kan tot problemen leiden als iemand die onder de Nederlandse wet is getrouwd een erfenis uit het buitenland krijgt. De meeste mensen die in Nederland wonen hebben in hun testament een zogeheten uitsluitingsclausule staan. Hun erfenis hoeft door hun erfgenamen niet gedeeld te worden bij een echtscheiding. Daarom wordt dit ook wel de anti-schoonzoon of -schoondochter clausule genoemd.

In het buitenland kent men geen gemeenschap of uitsluiting ervan Read more

Belasting besparen ? Niet zo !

De meeste Nederlanders betalen het liefst zo min mogelijk belasting. Daartoe worden, getuige de Panama-papers, de grenzen van het toelaatbare opgezocht. Gebruik maken van belastingparadijzen is echter voor vele belastingbetalers niet weggelegd, al was het maar vanwege de kosten van de betrokken adviseurs.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.  Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega's toe.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Maar ook deze categorie “doorsnee” belastingplichtigen ontloopt graag de Vermogensrendementsheffing van Box 3 in de Inkomstenbelasting. Eind vorig jaar kreeg ik de indruk dat financieel adviseurs dachten een nieuwe weg gevonden te hebben. Daarin werd ik gesterkt door opmerkingen van collega’s van andere notariskantoren, die dezelfde ervaring hadden. Read more

Zwart schaap twee keer gestraft

Amsterdam is populair bij toeristen. Maar ook juristen mogen graag kennisnemen van wat er in onze hoofdstad allemaal gebeurt. In Den-Haag worden de regels opgesteld en in Amsterdam blijkt vaak hoe de praktische toepassing daarvan is. Het is alsof ADO tegen Ajax voetbalt maar ADO de spelregels voor aanvang mag vaststellen.

Ernst Loendersloot, senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot, senior kandidaat notaris te Maastricht

Of de uitkomst van die wedstrijd desondanks al bij voorbaat vast staat, laat ik aan voetbalfans over. Maar in een zaak die recent door het Gerechtshof in Amsterdam is beslist, blijkt dat de underdog twee keer afgestraft kan worden.

Zoon is onterfd

Read more