Falcon Radio

Luister je mee naar Valkenburg Aktueel ?

Aan bod komen de fiscale nieuwtjes van Prinsjesdag (zoals de hypotheekrente aftrek), husband for one day, Salvador Dali en Het Graf met de Handjes,

Klik hier:

https://drive.google.com/open?id=0B_lgfQCa6OJOd0RwRG5oODk3ekE

Huis op naam kinderen zetten. Deel 3

Klik hier voor Deel 2

C. Mogelijke oplossing voor Jan en Petra

Zijn er dan helemaal geen dingen die Jan en Petra kunnen doen om te voorkomen dat er erfbelasting betaald moet worden ?

KNB congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Of om te vermijden dat ze bij opname in een verzorgingshuis of verpleegkliniek hun “huis moeten opeten” vanwege de hoge eigen bijdrage voor de WLZ ?

Die zijn er zeker, maar vereisen wel maatwerk door de notaris. In het algemeen kan dan gedacht worden aan een zogeheten RADAR-testament, een Flex-testament, schenkingen (al dan niet op papier) en een algehele volmacht. Ik zal hier kort op ingaan. Read more

Nieuw Belgisch erfrecht. Ook van belang voor Nederbelgen.

Per 1 september 2018 wijzigt het Belgisch erfrecht op een aantal belangrijke punten.

Dat heeft gevolgen voor iedereen op wiens erfenis dit recht van toepassing is. Dat zijn niet alleen Belgen, maar ook Nederlanders die in België wonen (Nederbelgen).

Nu konden die al kiezen om Nederlands erfrecht op hun nalatenschap van toepassing te verklaren (dankzij de Europese erfrecht verordening).

Maar wat als je als Nederbelg (onbelast 10 jaar na je emigratie) aan je kinderen op papier al geschonken hebt ?

Is daar Nederlands of (het nieuwe) Belgische erfrecht op van toepassing ? Read more

Huis op naam kinderen zetten. Deel 2.

Klik hier voor Deel 1

B. Overdracht in volle eigendom

Naast de overdracht onder voorbehoud van de rechten van gebruik en bewoning door de ouders, is er nog een andere mogelijkheid. Namelijk de verkoop en levering van de hele of volle eigendom door de ouders aan de kinderen. Omdat de ouders in het huis willen blijven wonen, moeten daarover afspraken gemaakt worden.

Sinds de wijziging moeten die afspraken wel aan specifieke regels voldoen om problemen achteraf te voorkomen. Eenvoudig gezegd moeten de ouders jaarlijks een bepaalde minimum vergoeding betalen aan de kinderen om te voorkomen dat de waarde van de woning bij het overlijden van de langstlevende toch meegeteld wordt in de erfenis.

Die minimale vergoeding ligt best hoog. De ouders moeten namelijk een huur betalen aan de kinderen van niet minder dan 6% van de WOZ-waarde van de woning. In de situatie van Jan en Petra is dat dus een huur van minimaal € 13.500,- per jaar.

Read more

Huis op naam kinderen zetten. Deel 1

Geregeld krijg ik vragen of het interessant is om nu het huis op naam van de kinderen te zetten. Vaak blijkt de vragensteller er van uit te gaan dat hiermee (erf)belasting bespaard kan worden of dat men bang is voor de (hoge) Eigen Bijdrage voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) bij opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Hoewel de AWBZ inmiddels is vervallen en vervangen door de Wet langdurige zorg (WLZ), is de vraag nog steeds actueel.

Gezien de frequentie waarmee deze vraag gesteld wordt, ga ik graag daarop in. Houdt u er wel rekening mee dat deze column in algemene zin is geschreven en dus niet uw specifieke situatie beschrijft. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw notaris.

Read more

AirBnB in Amsterdam niet meer mogelijk ?

In Amsterdam klaagt men over de overlast van toeristen en dan (vooral) de verhuur van woningen via AirBnB.

Eerder heb ik geschreven over een rechterlijke uitspraak waardoor andere bewoners in een appartementen complex (via de Vereniging van Eigenaren) verhuur via AirBnB kunnen voorkomen.

De Gemeente Amsterdam heeft nu een nieuw instrument gevonden om verhuur via internet te stoppen:
bestuursrechtelijke boetes vanwege overtreding van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016. Read more

Bitcoins en schenken

Oudere lezers kennen hem vast nog wel: de fax. Jaren geleden waren notarissen heel vooruitstrevend door als eerste beroepsgroep in Nederland zo’n apparaat op kantoor te installeren.

KNB Congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

De tijd staat echter niet stil en ook de notaris gaat mee met de moderne tijd. Daarom heb ik onlangs een cursus gevolgd over Bitcoins, Blockchain en Smart Contracts. Het boek van Simone Vermeend en Perry Smit over dit onderwerp kan ik u aanbevelen.

Sommigen denken dat deze technieken het einde van het notariaat gaan betekenen. Zelf zie ik eerder kansen en uitdagingen. Graag neem ik één van vele situaties met u door, namelijk: schenken van bitcoins door ouders aan hun kinderen. Read more

Uitsluitingsclausule bij schenking via de bank

Schenkingen kun je vastleggen bij de notaris, maar je kunt natuurlijk ook gewoon geld overboeken naar de persoon die jij wilt bevoordelen. Dat kost lekker niets en je krijgt dankbaarheid terug van de ontvanger.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Dat lijkt mooi, maar als de begunstigde in de wettelijke – algehele – gemeenschap van goederen is getrouwd en in een echtscheiding verzeild raakt, kan het minder goed uitpakken. Want als je niet wilt dat de ex-partner er van door gaat met de helft van het door jou geschonken bedrag, moet jij regelen dat er een zogeheten uitsluitingsclausule van toepassing is.

Hoe je dat doet is niet aan regels gebonden, dit is vormvrij. Kies je er bijvoorbeeld voor om een Youtube-filmpje te maken waarbij jij aan je kind vertelt dat je gaat schenken en dat die schenking niet voor de koude kant is, dan is dat op zich voldoende bewijs dat je de anti-schoonzoonclausule verbindt aan de schenking. Read more

Falcon Radio 19-08-2017

Luister naar de uitzending over opstandige notarissen, foute belastingheffing, een erfenis die in vlammen op gaat en de gestolen erfenis die de gemachtigde toch terug moet betalen.

Klik hier