Executie, 10% boete of minder en nog meer

april 21, 2018

Vandaag in de uitzending van Falcon Radio heb ik over verschillende zaken gesproken.

Zoals de 10% boete die 2,5% wordt. De koop die mondeling gesloten kan worden. Of het levenstestament en behandelwensen.

Luister je mee ?

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 12:28
Comments Off on Executie, 10% boete of minder en nog meer

Binnenkort ook korte info

april 14, 2018

De afgelopen dagen heb ik een start gemaakt met een (hopelijk) langlopend project.

In 330 woorden moet ik telkens notariële informatie geven. Lastig, maar volgens mij niet onmogelijk. Binnenkort op papier na te lezen.

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 17:11
Comments Off on Binnenkort ook korte info

Kopers hebben steeds vaker financiële steun van ouders nodig

april 06, 2018

Uit onderzoek blijkt dat “starters” geld nodig hebben van hun ouders om hun eerste huis te kunnen kopen.

Dat kan gerealiseerd worden doordat de ouders geld lenen maar ook doordat zij het geld schenken. Of een combinatie van die twee.

Voor goed advies ga je naar de notaris. Die kan duidelijk maken onder welke voorwaarden je tot €100.000,- onbelast geld kunt schenken.

Maar ook hoe de hele familie mee kan helpen om zelfs het hele huis kado te krijgen (als opa’s en oma’s, ooms en tantes ook allemaal een ton schenken).

De notaris kan ook aangeven waarom een Familiebank fiscaal handiger is dan een schenking.

En hoe je voorkomt dat de partner van het kind er met de halve schenking vandoor kan gaan.

Meer dan genoeg reden dus om een afspraak te maken én om op deze site te zoeken naar meer informatie over de onbelaste schenking (Gouden Jubelton) en de Familiebank.

Meer info over het onderzoek:

nos.nl/l/2226001

Gepost door Ernst Loendersloot op 8:50
Comments Off on Kopers hebben steeds vaker financiële steun van ouders nodig

Belastingrente betalen over de erfbelasting: te veel van het goede ?

april 04, 2018

Als je netjes op tijd aan de belastingdienst betaalt, hoef je niet te vrezen dat je méér moet betalen dan nodig is. Betaal je te laat, dan is het logisch dat de fiscus dat afstraft door je meer te laten betalen. Zo simpel zou het moeten zijn.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Belastingrente

Op zich klopt dat ook wel, want trage betalers worden afgestraft doordat zij bovenop het bedrag van de aanslag nog de zogeheten belastingrente moeten betalen. Deze is voor particulieren 4%, wat beduidend meer is dan de rente die de bank vergoedt op de spaarrekening. Dus is het financieel verstandig om op tijd de belastingschuld te voldoen.

Omgekeerd zou je denken dat de fiscus rente vergoedt als je in eerste instantie te veel belasting hebt betaald. Jij krijgt dan geld van de belastingdienst in plaats van andersom. Dat is echter niet altijd het geval waardoor het “sparen bij de fiscus niet meer interessant is.

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 7:27
Geen Reacties»

Schenking ná overlijden alsnog teruggedraaid; wie heeft de broek aan in het huwelijk ?

april 04, 2018

Recent las ik een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland. Het ging om financieel misbruik van ouderen.

Maar ik wil graag één onderdeel er uit lichten omdat dit van belang kan zijn voor iedereen die een grote schenking doet of ontvangt. Dat is de toestemming die echtgenoten of geregistreerd partners aan elkaar moeten geven op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk wetboek (BW). Onder notarissen wordt dit wel het Pantoffelheld-artikel genoemd, omdat in een relatie vaak één van de partners denkt het voor het zeggen te hebben, maar juridisch blijkt dat de ander een veto heeft.

Ik zal kort ingaan op de werking van dit wetsartikel en daarna de (veelal onbekende) gevolgen ervan schetsen voor schenkers en begiftigden. Als laatste zal ik een “Goede Tijden, Slechte Tijden” verhaal bouwen op de juridische basis om het nog aansprekender te maken. Voor de leesbaarheid ga ik overigens uit van een lekker sexistisch plaatje waarbij de man al het vermogen heeft en de vrouw niets.

Artikel 88 Boek 1 Burgerlijk wetboek

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 7:00
Geen Reacties»

Kom je ook naar het Bonnefanten Museum ?

maart 29, 2018

Er zijn nog enkele plaatsen vrij als je wilt weten hoe je fiscaal optimaal het Bonnefantenmuseum en/of Philharmonie ZuidNederland kunt steunen.

Geef je snel op.

Klik hier.

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 9:30
Comments Off on Kom je ook naar het Bonnefanten Museum ?

Wil je een kind van mij als ik dood ben ?

maart 28, 2018

Onlangs las ik in een landelijke avondkrant een artikel met de kop: Wil je een kind van mij als ik dood ben ?

Het ging over een jong koppel dat op termijn graag kinderen wilde. Helaas was bij de man teelbal-kanker geconstateerd. De kans was groot dat hij als gevolg van de behandeling steriel zou worden.

Eén van de vragen waar dit koppel mee worstelde was of de man zijn sperma moest laten invriezen. Via inseminatie zou de vrouw dan zwanger kunnen worden van hun kind, zodat de beide ouders hun kind op zouden kunnen voeden zodra de man “schoon verklaard” was.

In alle voorlichtingsmateriaal werd echter ook een ander punt aan de orde gesteld. De man moest namelijk aangeven of zijn vriendin ook van de mogelijkheid tot inseminatie gebruik mag maken als hij zou overlijden. Vandaar de titel boven het artikel. De man zou dus postuum vader kunnen worden, waarbij de vrouw twee jaar de tijd zou hebben om succesvol zwanger te worden.

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 7:15
Geen Reacties»

Onderzoek naar kandidaat-notaris vanwege beïnvloeding verkiezingen ?

maart 22, 2018

Vlak voor de Gemeenteraadsverkiezingen is een artikel van mijn hand geplaatst op de site van VastgoedJournaal.

Dat gaat over de schenking aan D66-leider Alexander Pechtold van een appartement in Scheveningen.

Het stuk is 8x beter gelezen dan een gewoon “succesvol” verhaal.

Dus de vraag komt op of ik via Social Media de verkiezingen heb beïnvloed.

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 7:30
Comments Off on Onderzoek naar kandidaat-notaris vanwege beïnvloeding verkiezingen ?

Appartementen, scootmobiel in de gang, AIRBnB, Tesla en onderhoudsschulden

maart 21, 2018

Appartementen zijn juridisch alleen zelfstandige units als het complex waarin de woningen zijn gerealiseerd formeel gesplitst is in appartementsrechten.

Splitsingsakte

Dat doet de notaris in overleg met o.a. de projektontwikkelaar en een deskundige die een tekening maakt waarop het gebouw gestileerd is weergegeven. Met dikke lijnen zijn de afzonderlijk te gebruiken delen aangegeven en genummerd. De uitkomst van dat overleg legt de notaris vast in de “akte van splitsing in appartementsrechten”.

In die akte staan de basisregels die gelden voor het gebruik en onderhoud van het gebouw en wordt ook de Vereniging van Eigenaars (VvE) opgericht. Ook de statuten van de VvE worden daarin vastgesteld. Deze regels zijn slechts met zeer veel moeite aan te passen en alleen nadat de eigenaren met overgrootte meerderheid met de wijzigingen hebben ingestemd. Wat dat betreft is de splitsingsakte vergelijkbaar met de Nederlandse Grondwet.

Huishoudelijk reglement

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 7:15
Geen Reacties»

Krijg een appartement cadeau en betaal 0% schenkbelasting

maart 12, 2018

Vlak voor het Kerstreces van de Tweede Kamer ontstond er ophef over een appartement dat aan de heer Alexander Pechtold cadeau was gedaan. Toen ik er over las, wist ik dat ik daar nog een keer een artikel over wilde schrijven. Die belofte heb ik tot nu toe niet ingelost, maar ik troost me met de gedachte dat ik daags na het bekend worden van dit geschenk al vroeg in een uitzending van BNR Nieuwsradio de fiscale consequenties heb kunnen toelichten.

Met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. in zicht, lijkt het me een goed moment om mijn belofte na te komen.

De casus
Voor het geval u de details van de situatie niet meer helder voor de geest staan, schets ik die kort.

Aan de heer Alexander Pechtold is de eigendom van een woning in Scheveningen geschonken. De schenker was een goede vriend van hem, die ooit de ambassadeur van Canada in Nederland was.

Schenkbelasting in drie bedrijven

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 7:15
Geen Reacties»

Interessant nieuws in het kader van echtscheidingen en pensioenen

maart 09, 2018

Bij echtscheidingen moeten pensioenrechten van de (voormalige) echtgenoten ook verdeeld worden.

Maar bij de verdeling zijn ook de pensioenfondsen partij en dat betekent dat er geen sprake is van een automatische verdeling. Ook is het zo dat ex-echtgenoot die de pensioenpremie afdraagt het recht heeft om te bepalen op welke wijze die premie wordt benut (alleen als er sprake is van een zogeheten a la carte pensioen en het pensioen nog niet is ingegaan).

De wetgever heeft bekend gemaakt dat binnen afzienbare tijd er wel sprake moet zijn van een automatische verdeling van opgebouwde pensioenrechten en dat het de pensioengerechtigde is die besluiten kan nemen over de wijze van besteding van de premie. Een belangrijke stap vooruit.

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 14:02
Geen Reacties»

DGA’s van stamrecht-BV’s let op !

maart 09, 2018

Naheffing loonbelasting bij stamrecht-BV omdat geld is uitgeleend zonder reële zekerheden.

Er zijn veel mensen die hun ontslagvergoeding hebben ondergebracht in een zogenaamde Stamrecht-BV.

Onder de oude fiscale regels was de uitkering dan niet (in het jaar van ontslag cq ontvangst) belast met loon- of inkomstenbelasting. Die heffing werd uitgesteld tot het moment dat de BV pensioen ging uitbetalen.

De BV moet echter rendement maken over het geld omdat de pensioenverplichting hoger is dan de ontslagvergoeding. Doorgaans leent de ontslagen werknemer dan van zijn of haar “eigen” BV dat geld en betaalt er rente over.

Helaas blijkt nu dat als de debiteur geen reële zekerheden heeft verstrekt aan de “eigen” stamrecht-BV, er geen sprake is van een lening, maar van een afkoop van de pensioenrechten. Deze afkoop is dan (met terugwerkende kracht) belast met (loon)belasting.

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 7:45
Geen Reacties»

Hoe hoog is de boete als de koper de koopsom niet betaalt ?

maart 08, 2018

Ik merk dat veel mensen met de vraag zitten hoe hoog de boete is die een koper moet betalen als de akte van levering niet getekend kan worden. Is dat 10% van de koopsom, meer of minder ?

Ik heb daar al eens eerder over geschreven. Klik hier voor dat artikel.

Nu lees ik net een uitspraak waar de boete door de rechter van 10% naar 3% wordt verlaagd.

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 10:01
Geen Reacties»

Einde uitkering door levenstestament

maart 07, 2018

Een tijd terug bleek in een tv-uitzending van Tros Radar dat een dochter haar uitkering (met terugwerkende kracht) verloor omdat ze met een eigen bankpas geld kon afhalen van de (spaar)rekening van haar moeder. Dat was namelijk een en/of-rekening van moeder en dochter.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht ontvangt een matchmaker formulier tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht ontvangt een matchmaker formulier tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

In Heerlen speelde een andere zaak waar de uitkering ook werd stopgezet. Daar was de uitkeringsgerechtigde als gevolmachtigde van zijn vader aangewezen in een zogeheten Levenstestament. Daarnaast was bij de bank van vader diens rekening omgezet in een zogeheten en/of rekening.

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 7:15
Geen Reacties»

Schenken op papier, nieuwe (oude) wetten over trouwen en schenkingen die postuum terugbetaald moeten worden

maart 03, 2018

Vandaag heb ik weer bij Valkenburg Aktueel in de studio gezeten.

Aan de orde kwamen:

  • Waarom je toch echt 6% rente moet betalen bij een Schenking op Papier
  • Hoe je als ontvanger het risico loopt dat je een schenking terug moet betalen na het overlijden van je suikeroom of -tante als deze pantoffels droeg
  • Hoe je langer in je huis kunt blijven wonen zonder extra maandlasten.

    there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 13:31
Geen Reacties»