Krijg een appartement cadeau en betaal 0% schenkbelasting

maart 12, 2018

Vlak voor het Kerstreces van de Tweede Kamer ontstond er ophef over een appartement dat aan de heer Alexander Pechtold cadeau was gedaan. Toen ik er over las, wist ik dat ik daar nog een keer een artikel over wilde schrijven. Die belofte heb ik tot nu toe niet ingelost, maar ik troost me met de gedachte dat ik daags na het bekend worden van dit geschenk al vroeg in een uitzending van BNR Nieuwsradio de fiscale consequenties heb kunnen toelichten.

Met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. in zicht, lijkt het me een goed moment om mijn belofte na te komen.

De casus
Voor het geval u de details van de situatie niet meer helder voor de geest staan, schets ik die kort.

Aan de heer Alexander Pechtold is de eigendom van een woning in Scheveningen geschonken. De schenker was een goede vriend van hem, die ooit de ambassadeur van Canada in Nederland was.

Schenkbelasting in drie bedrijven

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 7:15
Geen Reacties»

Interessant nieuws in het kader van echtscheidingen en pensioenen

maart 09, 2018

Bij echtscheidingen moeten pensioenrechten van de (voormalige) echtgenoten ook verdeeld worden.

Maar bij de verdeling zijn ook de pensioenfondsen partij en dat betekent dat er geen sprake is van een automatische verdeling. Ook is het zo dat ex-echtgenoot die de pensioenpremie afdraagt het recht heeft om te bepalen op welke wijze die premie wordt benut (alleen als er sprake is van een zogeheten a la carte pensioen en het pensioen nog niet is ingegaan).

De wetgever heeft bekend gemaakt dat binnen afzienbare tijd er wel sprake moet zijn van een automatische verdeling van opgebouwde pensioenrechten en dat het de pensioengerechtigde is die besluiten kan nemen over de wijze van besteding van de premie. Een belangrijke stap vooruit.

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 14:02
Geen Reacties»

DGA’s van stamrecht-BV’s let op !

maart 09, 2018

Naheffing loonbelasting bij stamrecht-BV omdat geld is uitgeleend zonder reële zekerheden.

Er zijn veel mensen die hun ontslagvergoeding hebben ondergebracht in een zogenaamde Stamrecht-BV.

Onder de oude fiscale regels was de uitkering dan niet (in het jaar van ontslag cq ontvangst) belast met loon- of inkomstenbelasting. Die heffing werd uitgesteld tot het moment dat de BV pensioen ging uitbetalen.

De BV moet echter rendement maken over het geld omdat de pensioenverplichting hoger is dan de ontslagvergoeding. Doorgaans leent de ontslagen werknemer dan van zijn of haar “eigen” BV dat geld en betaalt er rente over.

Helaas blijkt nu dat als de debiteur geen reële zekerheden heeft verstrekt aan de “eigen” stamrecht-BV, er geen sprake is van een lening, maar van een afkoop van de pensioenrechten. Deze afkoop is dan (met terugwerkende kracht) belast met (loon)belasting.

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 7:45
Geen Reacties»

Hoe hoog is de boete als de koper de koopsom niet betaalt ?

maart 08, 2018

Ik merk dat veel mensen met de vraag zitten hoe hoog de boete is die een koper moet betalen als de akte van levering niet getekend kan worden. Is dat 10% van de koopsom, meer of minder ?

Ik heb daar al eens eerder over geschreven. Klik hier voor dat artikel.

Nu lees ik net een uitspraak waar de boete door de rechter van 10% naar 3% wordt verlaagd.

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 10:01
Geen Reacties»

Einde uitkering door levenstestament

maart 07, 2018

Een tijd terug bleek in een tv-uitzending van Tros Radar dat een dochter haar uitkering (met terugwerkende kracht) verloor omdat ze met een eigen bankpas geld kon afhalen van de (spaar)rekening van haar moeder. Dat was namelijk een en/of-rekening van moeder en dochter.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht ontvangt een matchmaker formulier tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht ontvangt een matchmaker formulier tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

In Heerlen speelde een andere zaak waar de uitkering ook werd stopgezet. Daar was de uitkeringsgerechtigde als gevolmachtigde van zijn vader aangewezen in een zogeheten Levenstestament. Daarnaast was bij de bank van vader diens rekening omgezet in een zogeheten en/of rekening.

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 7:15
Geen Reacties»

Schenken op papier, nieuwe (oude) wetten over trouwen en schenkingen die postuum terugbetaald moeten worden

maart 03, 2018

Vandaag heb ik weer bij Valkenburg Aktueel in de studio gezeten.

Aan de orde kwamen:

  • Waarom je toch echt 6% rente moet betalen bij een Schenking op Papier
  • Hoe je als ontvanger het risico loopt dat je een schenking terug moet betalen na het overlijden van je suikeroom of -tante als deze pantoffels droeg
  • Hoe je langer in je huis kunt blijven wonen zonder extra maandlasten.

    there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 13:31
Geen Reacties»

Onrust over wetsvoorstel “Wegnemen notariskosten bij Algehele Gemeenschap van Goederen”

maart 02, 2018

Afgelopen maandag is er een wetsvoorstel ingediend. Dat voorstel heeft in korte tijd al veel stof doen opwaaien bij notarissen.

De bedoeling is het mogelijk te maken dat stellen die gaan trouwen op een eenvoudige en vooral goedkope manier in de ALGEHELE gemeenschap van goederen trouwen.
Dat wil zeggen dat zij niet trouwen in de BEPERKTE gemeenschap van goederen die sinds 1 januari jl. is ingevoerd.

Hiertoe hoeft slechts een kruisje (!) gezet te worden op een formulier en dat kan zelfs digitaal gedaan worden.

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 9:33
Geen Reacties»

Verdachte notarissen, donorwet en bouwkeuring woning

februari 17, 2018

Vandaag heb ik met Joep Peters bij Falcon Radio weer een aantal notariële zaken besproken tijdens de uitzending van Valkenburg Actueel.

We openen met het erg sensationele (en volgens mij juridisch niet correcte) bericht over een notaris die mede-verdachte zou zijn in een moordzaak.

Wil je alles beluisteren, klik dan hier

Gepost door Ernst Loendersloot op 13:39
Geen Reacties»

Scootmobiel in de gang

februari 17, 2018

Nederland vergrijst en Zuid-Limburg schijnt daarin voorop te lopen. Dat betekent dat de behoefte aan woonruimte verandert. Er zijn minder gezinswoningen nodig omdat ouderen liever wonen in appartementen zonder drempels en bredere deuren.

In Valkenburg is – mede daarom – recent het appartementencomplex Aan de Kei opgeleverd en gaat binnenkort de eerste schop de grond in voor het complex Diepengaerde. Maar hoe werkt het nu eigenlijk als je eigenaar bent van een flat in een appartementengebouw ? Waar vind je de regels waaraan jij en de mede-bewoners zich moeten houden ?

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 7:00
Geen Reacties»

Box 3 heffing te hoog ?

februari 16, 2018

Medio januari 2018 is door het Gerechtshof in Amsterdam een arrest gewezen waaruit de conclusie getrokken kan worden dat de belastingheffing over je vermogen té hoog is.

Althans als het gaat over het belastingjaar 2014.

Het afwachten is op de uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad, maar ook op de nieuwe rechtszaken die aangespannen gaan worden over de belastingjaren 2015 en 2016.

there’s more op this »

Gepost door Ernst Loendersloot op 19:34
Geen Reacties»